موضوع اختراع : «آبیاری»

بسم الله الرحمن الرحیم 

موضوع اختراع :

«آبیاری»

– با ۲۳۴ عنوان –

نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند .

اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند .
اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد .

با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی .

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱– آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۲۰۹
شماره ثبت : ۲۳۳۵۴
نام مالک/مالکین : PLASSIM TECHUICAL PLASTICS و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۴/۲۹

۲- ادوات آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۴۷۳۲
شماره ثبت : ۱۴۳۶۳
نام مالک/مالکین : آلبرت برناردي و HERZL SELMAN
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۲/۱۷

۳- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د…
شماره اظهارنامه : ۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۷۰۱۳۷۹۱
شماره ثبت : ۵۱۰۹۵
نام مالک/مالکین : دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۱/۲۵

۴- دستگاه محاسبه‌كننده زمان شروع آبياري، طول مدت آ…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۷۷۶
شماره ثبت : ۷۸۵۵۲
نام مالک/مالکین : مهدي عباس زاده ناصري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

۵- دستگاه كنترل آبياري و كود دهي هيدرو كونيك
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۳۹۹
شماره ثبت : ۷۹۷۹۷
نام مالک/مالکین : غلام حسين خواجه تبريزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

۶- دستگاه تست تمام اتوماتيك نوارهاي آبياري قطره اي…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۹۷۸
شماره ثبت : ۸۰۶۹۰
نام مالک/مالکین : محمد امساكي و محمدرضا رستگاري كوپايي و رحمان جهانيان نجف آبادي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۹/۰۷

۷- طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند غير فعال در آبي…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۰۳۵
شماره ثبت : ۸۰۷۳۳
نام مالک/مالکین : حسين علي بهرامي و ناصر رحيميان و حجت قرباني واقعي و محمدهادي غفاريان مقرب
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

۸- سيستم آبياري هوشمندگياهان (با قابليت تشخيص ميزا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۰۷۰۲۷۷
شماره ثبت : ۶۱۴۶۹
نام مالک/مالکین : زهرا كردفهندري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۰۷/۱۱

۹- سيستم آبياري فضاي سبز
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۰۶۷
شماره ثبت : ۵۲۰۷۸
نام مالک/مالکین : مهرداد منزل ساز كرماني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۰۲

۱۰- طراحي و ساخت گلدان دوجداره هوشمند با قابليت آبي…
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۰۷۰۰۶۵
شماره ثبت : ۶۳۱۳۰
نام مالک/مالکین : جواد رحيمي حسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۰۷/۰۱

*

*

طراحي و ساخت گلدان هيدروپونيك هوشمند جهت استفاد…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۰۲۹۲
شماره ثبت : ۴۵۹۶۳
نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۰/۰۹

دستگاه كنترل كننده اتوماتيك ميزان آبياري شيرآلا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۸۰۶
شماره ثبت : ۵۱۵۸۰
نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۱۵

سيستم آبياري هوشمند شاليزار با قابليت گزارش دما…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۳۶۷
شماره ثبت : ۸۵۷۸۴
نام مالک/مالکین : پويا بني زماني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

دستگاه آبياري هوشمند
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۲۱۰۴۱
شماره ثبت : ۴۸۱۲۴
نام مالک/مالکین : محمد زارعي فرد و مرتضي عباسي و وحيد رضا زارعي فرد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۲/۲۳

سيتم كنترل مركزي كامپيوتري هوشمند براي آبياري ت…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۹۹۱
شماره ثبت : ۴۷۲۳۸
نام مالک/مالکین : عقيل ياري و ياسين اسروش
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۲۹

آبياري زيرسطحي نوين همراه هوادهي وازن
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۹۳۶
شماره ثبت : ۵۰۷۱۶
نام مالک/مالکین : محمد تقي دانشور و عليمراد اكبري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۲۸

دستگاه آبياري باراني ميني لينير – چرخاب
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۲۰۶۶۸
شماره ثبت : ۷۰۲۹۸
نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

فيلتر توري آبياري قطره اي و مصارف صنعتي باسايز …
شماره اظهارنامه : ۳۸۲۰۶۰۲۱
شماره ثبت : ۲۹۰۰۶
نام مالک/مالکین : ناصر ولي زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۰۴

دستگاه آبياري گل بصورت اتوماتيك با استفاده از ح…
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۱۰۰۴۰
شماره ثبت : ۳۱۵۰۷
نام مالک/مالکین : صفدر رضائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

آبياري خودكار با استفاده از رطوبت
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۹۱۹۷
شماره ثبت : ۳۳۵۶۰
نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۹/۱۴

فيلتر و تصفيه آب گل آلود با استفاده از لوح فشرد…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۷۵۱
شماره ثبت : ۸۶۶۱۸
نام مالک/مالکین : نوذر نوذري و نرگس كارگري و رضا مستوري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۳۵۹
شماره ثبت : ۸۹۳۷۲
نام مالک/مالکین : امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

سيستم آبياري گياهان بصورت هوشمند توسط سنسورهاي …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۱۸۷
شماره ثبت : ۹۰۴۲۲
نام مالک/مالکین : حميدرضا برهاني و سيدمرتضي آيت اللهي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

دستگاه آبياري الكترونيكي اتوماتيك باغچه
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۳۰۶۶
شماره ثبت : ۳۱۸۸۸
نام مالک/مالکین : محمدصادق حق دوست
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۳/۰۷

ماشين ويژه كاشت سيب زميني براي افزايش راندمان آ…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۴۵۱
شماره ثبت : ۸۷۸۸۳
نام مالک/مالکین : رضا فعله گري و نادر زرين و سعيد اسدي دزج
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۶۸
شماره ثبت : ۸۹۲۷۳
نام مالک/مالکین : مسلم نوروزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

گلدان هوشمند به منظور آبياري خودكار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۳۴۲
شماره ثبت : ۸۹۴۶۳
نام مالک/مالکین : مرضيه اله دادي و حنا بقائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

سيستم هوشمند آبياري و آبرساني
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۴۸۵
شماره ثبت : ۸۹۲۵۱
نام مالک/مالکین : وحيد صدقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سيستم آبياري هوشمند با قابليت در نظر گرفتن شراي…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۱۳۶
شماره ثبت : ۸۹۴۷۴
نام مالک/مالکین : اميرحسين هنرخواهي و زهرا ابوشهاب
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

توري حاوي سيستم پاشش سم با دارا بودن لوله هاي پ…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۷۹۵
شماره ثبت : ۸۹۷۵۶
نام مالک/مالکین : سيدعلي اكبر باقريان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

آبياري كم فشارزيرسطحي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۵۹
شماره ثبت : ۹۰۰۴۶
نام مالک/مالکین : مجتبي كمالي شريف آبادي و مهدي كاربخش راوري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

آبياري براي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۱۱۰
شماره ثبت : ۱۳۱۲۹
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HEINZ HOELTER
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۴/۱۲

شبكه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۶۰۷۰
شماره ثبت : ۹۱۳۱
نام مالک/مالکین : T-R- IMATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۹/۱۵

قطره چكان براي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۹۱۵۸
شماره ثبت : ۱۸۵۲۱
نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۵/۰۸/۰۲

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۱۱۵۹
شماره ثبت : ۱۱۶۱۴
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و FLAT SOCIETE PER AZIONI
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۶/۰۹/۰۳

آبياري از طريق لوله
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۳۳۰۱
شماره ثبت : ۱۰۱۶۳
نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۳/۰۷/۰۲

دستگاه خودكار آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۶۶۷۸
شماره ثبت : ۲۱۷۲۷
نام مالک/مالکین : علي صديقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۱۱/۱۹

آبياري مزارع برنج
شماره اظهارنامه : ۱۲۶۱۵
شماره ثبت : ۱۱۴۴۵
نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و ندارد حسين زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۲/۱۱/۱۱

دستگاه نشان دهنده كافي شدن رطوبت خاك در زمان آب…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۱۵۷۲
شماره ثبت : ۵۲۰۰۰
نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۳۰

سيستم آبياري قطره اي بدون نياز به آب لوله كشي و…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۴۹۵۱
شماره ثبت : ۵۲۷۵۸
نام مالک/مالکین : نصير الدين محققيان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

آبياري هوشمند
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۰۴۰۴۰۸
شماره ثبت : ۶۳۴۸۸
نام مالک/مالکین : مجيد قلي پور و بهنام اميني و علي پورحيدر
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۰۴/۲۱

سيستم آبياري تمام هوشمند
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۳۴۲
شماره ثبت : ۵۲۳۳۸
نام مالک/مالکین : رضا حسنوند و امين جاني پور رباطي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۰۹

سنسورهاي بي سيم جهت مكانيزه كردن آبياري و كنترل…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۰۷۰۹۲
شماره ثبت : ۴۳۷۹۹
نام مالک/مالکین : محمد حسام گودرزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۰۷/۰۳

پايه آبياري قطره اي گلدانهاي خانگي
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۲۹۹۰
شماره ثبت : ۴۸۵۷۷
نام مالک/مالکین : محمد رامندي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۲/۲۲

آبياري باراني هوايي با قابليت حذف چرخهاي نگه دا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۳۱۴۱
شماره ثبت : ۴۹۰۷۸
نام مالک/مالکین : كوروش كوفه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

دستگاه برنامه ريزي آبياري هوشمند
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۱۰۹۷۶
شماره ثبت : ۶۹۰۸۴
نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

دستگاه آبياري تزريقي زير سطحي درختان
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۵۰۳۱۷
شماره ثبت : ۶۶۴۶۱
نام مالک/مالکین : غلامرضا چمن
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۵/۱۰

آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۴۸
شماره ثبت : ۸۵۴۳۸
نام مالک/مالکین : حامد طهماسبي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري…
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۶۰۲۷۹
شماره ثبت : ۷۳۱۵۳
نام مالک/مالکین : عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۶/۱۲

آبياري گلدان با استفاده از تماس تلفني
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۷۳۱۱
شماره ثبت : ۳۳۵۵۹
نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۷/۲۶

سازه اي كه گلدان (گياه آيارتماني) روي آن قرار م…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۱۱۳۸۹
شماره ثبت : ۳۵۲۲۰
نام مالک/مالکین : گلناز لواساني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۱۱/۲۳

دستگاه آبياري باراني خطي(LINEAR كانالي – لوله اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۲۰۴۹
شماره ثبت : ۳۰۴۹۷
نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات مهندسي جهاد كشاورزي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۹

دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۱۱۰۹۴
شماره ثبت : ۳۱۴۸۹
نام مالک/مالکین : مهدي تقي زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۱۱/۱۱

كابل آبياري قطره اي منبع اب قابل حمل با استفاده…
شماره اظهارنامه : ۳۷۹۰۱۰۲۳
شماره ثبت : ۲۶۵۷۵
نام مالک/مالکین : صمد دانشمند
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۹/۰۱/۲۳

كنترل هوشمند از راه دور آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۵۰۴۰۲۱
شماره ثبت : ۳۵۵۸۹
نام مالک/مالکین : محمد احسان صادقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

آبياري زيرسطحي عمودي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۴۸۲
شماره ثبت : ۸۸۳۰۴
نام مالک/مالکین : مجيد وفاداراصفهان و دانشگاه اصفهان و مهدي كمالي و رضا طاهري تهراني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

طراحي مجموعه برد و مخازن هوشمند جهت كنترل آبيار…
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۴۰۸۳۲
شماره ثبت : ۷۲۰۶۳
نام مالک/مالکین : محمد جواد مانشتي و هوشنگ قمرنيا و عرفان خدايي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

سيستم كنترل اتوماتيك آبياري غرق آبي با استفاده …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۴۱۸
شماره ثبت : ۸۸۸۳۴
نام مالک/مالکین : دانشگاه سمنان و محمدعلي بهشتي نيا
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

سيستم آبياري سنتي- موضعي مكانيزه در بستر اينترن…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۳۹۵
شماره ثبت : ۹۱۷۱۰
نام مالک/مالکین : تورج شبانيان بروجني و بي تا مروج الاحكامي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

سامانه آبياري با قابليت مديريت برداشت ميزان آب …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۵۳
شماره ثبت : ۸۷۱۰۵
نام مالک/مالکین : مهار مكاترونيك هوشمند
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

سيستم هوشمند براي كنترل آبياري با استفاده از تك…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۵۲
شماره ثبت : ۹۲۳۷۷
نام مالک/مالکین : هاشم باقري نژاد و صادق باقري نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۱۱
شماره ثبت : ۹۳۸۴۸
نام مالک/مالکین : فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

دستگاه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۷۴۰۱۰۰۱۹
شماره ثبت : ۲۰۴۹
نام مالک/مالکین : CASAGRANDE ANTONIO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۴/۱۰/۲۱

لوله آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۶۸۸۰
شماره ثبت : ۲۹۱۱
نام مالک/مالکین : ENICHEM PULEMERE S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۶۴/۰۸/۰۲

سيستم آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۴۶۶۲
شماره ثبت : ۱۱۲۷۷
نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و VALMONT INDUSTRIES INC
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۲/۰۶

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۶۸۹۶
شماره ثبت : ۸۶۷۶
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و JACQUES LEON ALEXANDRESEE
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۱۲/۲۳

وسيله آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۰۸۷۹
شماره ثبت : ۱۵۸۸۰
نام مالک/مالکین : SOCIETE GRENOLOLOISE DETUDES ET DAPPLICATIONS HYDR و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۰/۱۰/۱۸

آبپاش چرخشي جهت استفاده در آبياري تحت فشار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۴۲۸
شماره ثبت : ۷۹۸۸۲
نام مالک/مالکین : نسيم نايب پاشائي و مهدي شيراني فرادنبه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۸/۱۹

سامانه آبياري زيرسطحي تراوا
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۹۸۳
شماره ثبت : ۷۸۵۲۴
نام مالک/مالکین : عليرضا اميرحسنخاني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۹/۰۷

سيستم آبياري تحت فشاراتوماتيك وهوشمندباقابليت ا…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۷۹۳
شماره ثبت : ۷۴۶۲۰
نام مالک/مالکین : محمد حسين آرمند
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

طراحي و ساخت گلدان هوشمند زماندار با قابليت تنظ…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۰۲۹۳
شماره ثبت : ۴۶۵۱۵
نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۰/۰۹

سيستم هاي آبياري زيرزميني براي پديد آوردن بالات…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۰۹۸۳۶
شماره ثبت : ۴۵۶۹۲
نام مالک/مالکین : بهزاد محمدزاده و همايون ويستامهر
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۰۹/۲۵

آبياري زيرزميني و معلق مجرائي شبكه اي گسترده د…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۹۰۰۷۷
شماره ثبت : ۶۹۰۷۸
نام مالک/مالکین : حميدرضا همتي ايدالي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

سيستم آبياري نشتي – زير سطحي
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۶۰۱۶۳
شماره ثبت : ۶۶۹۸۰
نام مالک/مالکین : مهدي قيصري و علي نيكبخت طالخونچه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۶/۰۶

سيستم آبياري گلخانه با كنترلر فازي
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۱۳۱
شماره ثبت : ۵۰۸۴۴
نام مالک/مالکین : رضا عليمرداني و سيد سعيد محتسبي و احمد طباطبائي فر و ليلا ندرلو و پيام جوادي كيا و محمود اميد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۰۵

دستگاه تمام ديجيتال آبياري با سيستم كنترل خودكا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۵۰۳۷۰
شماره ثبت : ۶۶۴۲۶
نام مالک/مالکین : حسين فرزانه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۵/۱۲

ساخت شير خودكار و سيستم آبياري خودكار و طرح سي…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۵۱۴۹
شماره ثبت : ۳۲۸۵۱
نام مالک/مالکین : دارا عباسي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۵/۱۱

شير متحرك در سيستم هاي آبياري تحت فشار
شماره اظهارنامه : ۳۸۵۰۴۴۵۸
شماره ثبت : ۳۵۹۰۹
نام مالک/مالکین : بشير سميعي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۵/۰۴/۲۸

سيمولاتور باران بر اساس سيستم آبياري قطره اي به…
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۱۰۱۳۴
شماره ثبت : ۳۱۷۳۲
نام مالک/مالکین : مازيار دودكانلوي ميلان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۱۰/۱۴

شير اتوماتيك براي سيستم آبياري باراني ثابت كه د…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۹۰۸۴
شماره ثبت : ۳۳۶۶۲
نام مالک/مالکین : عباس رجايي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۹/۰۶

آبياري مزاع به طريقه طرح كللتر فلوتري
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۱۰۱۲۴
شماره ثبت : ۳۴۰۰۶
نام مالک/مالکین : محمد علي خان زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۱۰/۱۰

سيستم آبياري تلفيقي سطحي- زيرزميني
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۶۱۱
شماره ثبت : ۸۹۶۵۵
نام مالک/مالکین : بي تا مروج الاحكامي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

تنظيم آبياري باراني بانور خورشيد به صورت تمام
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۱۲۱۷۳
شماره ثبت : ۳۵۲۴۹
نام مالک/مالکین : علي جديدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۱۲/۰۹

سيستم آبياري زيرسطحي با استفاده از بخار سرد
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۵۶
شماره ثبت : ۸۸۲۹۵
نام مالک/مالکین : سيداحسان باقري و مهدي قيصري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۰/۱۹

سيستم هواشناسي و آبياري خودكار مزرعه
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۵۰۰۵۶
شماره ثبت : ۷۱۳۲۳
نام مالک/مالکین : مهدي زينلي و محمد بهنام رسولي و محمد جواد سميعي دلوئي و محمد فشائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۵/۰۲

آبياري سوزني
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۱۲۸
شماره ثبت : ۸۸۱۱۷
نام مالک/مالکین : آرش دكامئي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

دستگاه آبياري تمام هوشمند باغات كيوي
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۶۴۴
شماره ثبت : ۵۱۴۳۹
نام مالک/مالکین : مهدي ابراهيمي و مهرزاد نقي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۱۳

سيستم چشم دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۷۰۳۸۸
شماره ثبت : ۷۴۷۴۵
نام مالک/مالکین : عليرضا باستاني و محمدرضا رستگاري كوپائي و مهدي حيدري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۷/۱۳

دستگاه هشدار دهنده ي زمان قطع و وصل جريان آب به…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۵۱
شماره ثبت : ۹۰۷۸۸
نام مالک/مالکین : اميد محترمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴

دستگاه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۶
شماره ثبت : ۲۴۱۲۲
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و STERLING SPAARSE SPREIKLER COMPANY INC
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۲/۰۷/۱۸

آبياري هوشمند باقابليت كنترل ميزان آب مورد نياز…
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۱۰۰۶۰۹
شماره ثبت : ۶۳۴۱۸
نام مالک/مالکین : جعفر باباپوراقدم و بهنام اميني و ولي لايزالي و سميه لايزالي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۱۰/۲۳

آبياري زيرسطحي گياه سوسن عنكبوتي (كرينوم) در گل…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۷۰۶
شماره ثبت : ۹۱۷۲۰
نام مالک/مالکین : عليمحمد قائمي نيا
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

دستگاه تشخيص زمان آبياري متصل به تلفن همراه
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۷۷۳
شماره ثبت : ۸۶۰۰۹
نام مالک/مالکین : مينا كيميائي و عبدالرضا اقتداري نائيني و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) و فرساد زماني بروجني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

آبياري زيرسطحي
شماره اظهارنامه : ۳۷۴۰۷۰۳۰
شماره ثبت : ۱۹۸۱
نام مالک/مالکین : آذراوغلي يزدان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۴/۰۷/۲۷

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۱۷۹۹
شماره ثبت : ۱۹۱۲۵
نام مالک/مالکین : VERDYOL INTERNATION AG و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۷/۰۱/۰۸

شبكه آبياري خودكار
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۶۰۶۸
شماره ثبت : ۹۱۶۴
نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۹/۱۳

آبياري مصنوعي توسط ربات
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۱۰۳۱
شماره ثبت : ۵۳۵۹۴
نام مالک/مالکین : حسين حسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۲۰

كنترل و مانيتورينگ سيستمهاي آبياري هوشمند به وس…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۹۹۸
شماره ثبت : ۷۸۲۶۹
نام مالک/مالکین : رضا صدقي و ايرن كهوازاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

فرآيند بهره برداري ازشبكه هاي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۰۰۴۰۹
شماره ثبت : ۷۹۶۷۹
نام مالک/مالکین : احمد دماوندي نژاد منفرد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۵
شماره ثبت : ۷۹۹۲۹
نام مالک/مالکین : بابك ياري سعيدخانلو
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

مكمل آب آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۹۰۴۲۰
شماره ثبت : ۷۱۰۱۶
نام مالک/مالکین : فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

طراحي و ساخت گلدان آبرسان هوشمند با قابليت مدير…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۰۲۹۵
شماره ثبت : ۴۵۹۶۲
نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۰/۰۹

پوشش نفوذناپذيرومقاوم دربرابرفشار اب زيرزميني ،…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۹۹۱۳
شماره ثبت : ۵۵۴۶۵
نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۹/۲۳

گلدان بدون نياز به آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۰۹۴۷۹
شماره ثبت : ۴۵۳۵۹
نام مالک/مالکین : عليرضا فكور باغبان و مهدي فكور باغبان و سيد محمد هاشميان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۰۹/۱۴

سيستم همزمان آبياري و زهكشي جهت كنترل شوري اطر…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۴۸۶
شماره ثبت : ۵۱۵۶۴
نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور و ندا زرگاني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۱۲

دستگاه اتوماتيك تامين آب آبياري جهت جويچه ها كر…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۰۰۵۳
شماره ثبت : ۴۵۸۲۸
نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۰/۰۲

سيستم آبياري قطره اي مخزن دار براي محصولات رديف…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۲۰۶۶۵
شماره ثبت : ۶۵۴۳۰
نام مالک/مالکین : فرهاد بيژني غلام
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

سامانه آبياري بطري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۰۴۰۶۱۵
شماره ثبت : ۶۱۲۴۱
نام مالک/مالکین : هوشنگ پور شفيع زنگنه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۰۴/۲۷

روش كاربردي تلفيقي آبياري جويچه اي موجي – كاهش …
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۲۵۰
شماره ثبت : ۴۷۴۳۱
نام مالک/مالکین : هادي افشار
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۰۸

روش آبياري ثقلي با بهره گيري از شير پروانه اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۹۷۳
شماره ثبت : ۴۷۷۰۶
نام مالک/مالکین : محمد قابل
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۲۹

سيستم هوشمند آبياري رطوبتي گياهان
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۳۲۵۲
شماره ثبت : ۴۹۴۱۷
نام مالک/مالکین : احمد ذوالقدري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۳/۰۷

شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۴۴۵۳
شماره ثبت : ۴۹۹۷۴
نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۱۲

دستگاه تهيه آب از هواي پيرامون براي آبياري درخت…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۱۰۴۰۰
شماره ثبت : ۷۰۴۰۸
نام مالک/مالکین : علي عسگري و جبار رحيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

فرآيند سيستم و دستگاه آبياري شعاعي و آبياري زمي…
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۲۰۲۲۶
شماره ثبت : ۷۰۰۴۳
نام مالک/مالکین : سيد هادي ابطحي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

آبياري تزريقي نفوذي و تراوا
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۶۰۸۱۹
شماره ثبت : ۶۷۱۸۴
نام مالک/مالکین : محمدمهدي اسماعيلي نيا
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۶/۲۸

نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك…
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۵۱۹۲
شماره ثبت : ۳۰۲۳۴
نام مالک/مالکین : ولي الله عبدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۱۹

دستگاه آبياري هوائي تحت فشار
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۱۰۱۷۷
شماره ثبت : ۳۱۲۷۶
نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۱۰/۲۰

ساخت قطره چكان كنترل رسوب جهت آبياري قطره اي بر…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۹۴
شماره ثبت : ۷۵۶۹۶
نام مالک/مالکین : علي رضا توكلي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۱/۱۹

سيستم الكترونيك اتوماتيك آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۱۰۲۶
شماره ثبت : ۳۱۶۹۹
نام مالک/مالکین : مصطفي شريفي تجريشي مطلق
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۱/۱۰

دستگاه تله اندازي اجسام شناور در شبكه هاي آبيار…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۲۷
شماره ثبت : ۸۸۷۶۴
نام مالک/مالکین : حسين حميدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

آبياري تلفني
شماره اظهارنامه : ۳۷۹۰۳۰۳۰
شماره ثبت : ۲۶۵۲۱
نام مالک/مالکین : يوسف جعفري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۹/۰۴/۱۹

روش آبياري زير سطحي با استفاده از گلدانك زير سط…
شماره اظهارنامه : ۳۸۰۱۰۰۲۱
شماره ثبت : ۲۷۷۴۷
نام مالک/مالکین : مهيار آزادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۰/۱۰/۰۶

بستر ورمي كمپوست پرتابل با سيستم آبياري خودكار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۴۵۳
شماره ثبت : ۹۲۱۱۱
نام مالک/مالکین : حجت اله احمدي قشلاقي و پريسا باقري سفلي و سجاد احمدي قشلاقي و سمانه احمدي قشلاقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

سيستم آبياري سيلابي خودكار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۳۰۶
شماره ثبت : ۹۰۹۱۸
نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

سيستم هوشمند كنترل و ثبت اطلاعات آبياري تانكري
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۷۳۶
شماره ثبت : ۵۲۵۱۸
نام مالک/مالکین : سهراب دهقان و سيد علي حسن زاده كاخكي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۱۶

شبكه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۶۰۶۷
شماره ثبت : ۷۳۱۶
نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۹/۱۳

آب پاش چرخان تمام مكانيكي با قابليت آبياري تمام…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۶۱۲
شماره ثبت : ۹۳۷۷۸
نام مالک/مالکین : فردوسي مشهد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

لوله (شيلنگ)آبياري وروش ساخت آن
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۳۰۰۸۷
شماره ثبت : ۲۶۷۸۱
نام مالک/مالکین : TROY ALLPORT و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۲/۱۲/۰۳

آبياري و توزيع آب
شماره اظهارنامه : ۳۱۱۱۱۱۱۱۱۶۳۳۸۲
شماره ثبت : ۶۶۵۳
نام مالک/مالکین : EOU ET ASSAIN ISSEMENT SOCEA و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۱۱/۰۱

وسيله آبياري
شماره اظهارنامه : ۱۵۲۱۳
شماره ثبت : ۲۰۷۶۴
نام مالک/مالکین : GIDEOM GILEAD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۴/۲۹

دستگاه مخصوص آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۰۲۴۱۶
شماره ثبت : ۱۱۴۰۳
نام مالک/مالکین : منصور نبي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۳۲/۱۲/۰۷

آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۳۴۰
شماره ثبت : ۲۳۳۴۰
نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۵/۲۰

آبياري قطره اي مجهز به انباره آب شيميايي۵۳۰۱۵
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۱۴۰۰
شماره ثبت : ۵۳۰۱۵
نام مالک/مالکین : هادي ياري و مهدي فرشاد فقيه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۲۷

آبياري آسان
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۸۰۱۲۴
شماره ثبت : ۷۵۱۹۵
نام مالک/مالکین : پژوهشكده تعليم و تربيت كرمان و مهدي خواجه حسني رابر و شهين رستمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۸/۰۳

طراحي و كنترل هوشمند آبياري باراني بصورت اتومات…
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۴۰۰۴۶
شماره ثبت : ۷۱۷۶۱
نام مالک/مالکین : روح الله صادقيان فرد بروجني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۴/۰۴

گلخانه هوشمند با قابليت مانيتورينگ وكنترل آبيار…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۳۴۱
شماره ثبت : ۸۳۶۸۷
نام مالک/مالکین : امير عاشوري برمچي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

اگولواريم بر اساس تصفيه خانه آب اكواريم به روش …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۱۵۸
شماره ثبت : ۸۴۰۱۹
نام مالک/مالکین : سعيد رسولي سرو
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۲/۰۸

دريچه خودكار جهت سه سطح آبياري بالا
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۰۳۱۲۲
شماره ثبت : ۱۲۹۴۷
نام مالک/مالکین : SOCIETE ABS FARYES ET ATELIERS ALU CREUSSE و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۳۶/۰۶/۰۴

پكيج هوشمند جلوگيري از سرمازدگي در اراضي تحت آب…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۲۰۵۴۵
شماره ثبت : ۷۳۶۹۳
نام مالک/مالکین : عليرضا بابايي تازه كندي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

ساخت ظروف فلزي يا پلي اتيلني خودكار خورشيدي تاي…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۲۴۳۳
شماره ثبت : ۵۰۲۹۹
نام مالک/مالکین : پيمان پيرداودي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۲/۰۹

سيستم آبياري باراني آبفشان خطي با روش آبرساني ا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۴۰۵۳۸
شماره ثبت : ۶۶۰۶۷
نام مالک/مالکین : كامي كابوسي و محمد علي تجري غريب آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

دستگاه الكترونيكي نظارت و آبياري گياهان خانگي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۲۱۴
شماره ثبت : ۸۵۷۷۰
نام مالک/مالکین : لقمان محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

چرخ كامل دستگاه آبياري باراني غلطان ويلمور اعم …
شماره اظهارنامه : ۳۸۲۰۵۱۰۶
شماره ثبت : ۲۹۰۰۵
نام مالک/مالکین : حامد عرب پناهان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۳

ساخت وسيله اي به طور خودكار در زمان معين و به م…
شماره اظهارنامه : ۳۸۵۰۴۲۱۵
شماره ثبت : ۳۵۶۹۹
نام مالک/مالکین : حميدرضا پور رستم قادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۵/۰۴/۱۳

آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۱۰۲۹۶
شماره ثبت : ۳۱۶۱۲
نام مالک/مالکین : نعمت الله ابراهيم نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰

آبياري گلدان ها بدون برق
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۳۱۸۶
شماره ثبت : ۳۲۸۹۰
نام مالک/مالکین : هادي بصام
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۲۵

رباط آبياري و آبساز اتوماتيك فضاي سبز
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۹۱۰۳
شماره ثبت : ۳۱۷۵۶
نام مالک/مالکین : رسول چالمه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۹/۱۰

كنترل روان آب حاصله از آبياري باراني تحت فشار
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۳۱۱۶
شماره ثبت : ۳۰۰۰۵
نام مالک/مالکین : صادق ميرزائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۱۷

سيستم آبياري هوشمند كه با اندازه گيري مقاومت ال…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۱۱۳۲
شماره ثبت : ۳۱۸۶۱
نام مالک/مالکین : محمد هادي كريمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۱/۲۴

دستگاه آبياري ويلموو مجهز به سيستم توليد وذخي…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۹۱
شماره ثبت : ۸۷۴۵۲
نام مالک/مالکین : رامين خدامرادي پور و داود شيخلر
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

سيستم آبياري اقليم هوشمند براي درختان و گياهان …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۷۶۹
شماره ثبت : ۹۳۵۲۵
نام مالک/مالکین : ليلا جهانبان و مهرداد ربيعي و محمدرضا داوري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

دستگاه اندازه‌گيري نياز آبي گياهان گلخانه اي و …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۹۴
شماره ثبت : ۹۳۴۰۶
نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

سيستم تطبيق پذير كنترل هوشمند كم آبياري تنظيم ش…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۷۴۳
شماره ثبت : ۸۶۸۶۳
نام مالک/مالکین : محمدجواد مطهري شريف و سازمان اتكا مركز تحقيقات ونوآوري به شماره ثبت ۴۶۴۹ و منصوره كفاش
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

پايانه هاي سفالي (آبياري زير سطحي)
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۸۰۶۰۵
شماره ثبت : ۷۳۳۰۱
نام مالک/مالکین : سيد محمدرضا سادات شريف
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۸/۱۸

شبكه آبياري هوشمند به شيوه دائمي با مكانيزم خود…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۴۲۶۵
شماره ثبت : ۹۲۶۲۸
نام مالک/مالکین : كورش حسام
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

آبياري اتوماتيك
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۵۰۳۲
شماره ثبت : ۳۷۳۹
نام مالک/مالکین : سيدجمال الدين خواجه الدين
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۶۰/۰۸/۱۴

شبكه آبياري
شماره اظهارنامه : ۱۶۰۶۹
شماره ثبت : ۹۱۷۲
نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۹/۱۳

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۳۸۶۶
شماره ثبت : ۴۹۹۷
نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۸/۰۸/۲۳

تاسيسات آبياري
شماره اظهارنامه : ۲۷۹۶۱
شماره ثبت : ۳۵۸۰
نام مالک/مالکین : ENICHEM SYSTHESIS S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۶۷/۰۷/۱۷

آبياري
شماره اظهارنامه : ۲۳۷۸۴
شماره ثبت : ۵۳۱۱
نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و HINDSAY MANUFACTURING COMPANY USA
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۸/۰۷/۰۸

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۷۴۰۵
شماره ثبت : ۷۴۲۲
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SOCIETE ANONY ME SOCIETE GENERAL DE CONSTRUCTION E
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۵/۰۳/۲۰

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۳۲۵۱
شماره ثبت : ۱۱۶۰۲
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HUGA LOLAND OLI HALMN PLACE STALING SAD
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۲/۰۴/۱۹

دستگاه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۰۴۲۴۹
شماره ثبت : ۱۷۰۱۲
نام مالک/مالکین : PAAVO VIKTOR KUKAING SAILIMINEN و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۳۹/۰۹/۰۸

آبياري لوله هاي باريك
شماره اظهارنامه : ۱۲۷۰۲
شماره ثبت : ۲۳۱۲۱
نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۲/۱۲/۰۴

سيستم تشتك پركن هوشمند و قطع كننده خودكار آّب …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۲۶۷
شماره ثبت : ۷۹۲۶۰
نام مالک/مالکین : شهريار بصيري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۸/۱۳

دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري با دقت ۰٫۵ ميل…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۱۱۰۱۷۴
شماره ثبت : ۶۹۲۴۷
نام مالک/مالکین : رحمان جهانيان و محمد رضا رستگاري كوپايي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري و مسيح تفنگ سازي و سيد افشين صدريه و محمد امساكي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۲۶۱۵
شماره ثبت : ۴۸۲۸۳
نام مالک/مالکین : علي رحيمي دمق
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۲/۱۵

دستگاه آبياري باراني قرقره اي ثابت-چرخاب
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۵۰۶۵۳
شماره ثبت : ۶۶۹۵۰
نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۵/۱۸

آبياري قطره اي گلداني تمام خودكار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۸۱۵
شماره ثبت : ۸۵۳۱۴
نام مالک/مالکین : سيدحميد ذوالجلالي مقدم
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

كوزه هاي اتوماتيك جهت آبياري مزارع و قابل استفا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۱۱۰۴۲
شماره ثبت : ۳۳۹۲۲
نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۱۱/۰۲

قطره چكان الكترودي(الكترو-آنتي ديپازيت)مورد است…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰۷۳
شماره ثبت : ۸۶۴۴۶
نام مالک/مالکین : نازيلا صدائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۱/۰۸

سيستم آبياري قطره اي خانگي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۵۰
شماره ثبت : ۸۸۲۲۵
نام مالک/مالکین : اشكان فارسي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴

كانالهاي لاستيكي نيم لوله براي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۸۵۰۳۰۴۲
شماره ثبت : ۳۵۲۳۶
نام مالک/مالکین : آرين ويستامهر و همايون ويستامهر
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۵/۰۳/۰۳

طراحي سيستم آبياري تحت فشار با كنترل ۴۶۷۴۷
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۳۷۳
شماره ثبت : ۴۶۷۴۷
نام مالک/مالکین : علي فروزني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۱۰

سيستم آبياري زيرسطحي مگنتو- سيليس
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۵۰
شماره ثبت : ۹۰۰۷۷
نام مالک/مالکین : مهران قرباني شهربابكي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴

گلخانه خانگي با قابليت نصب در لب پنجره ها و بال…
شماره اظهارنامه : ۳۸۶۱۱۵۶۷
شماره ثبت : ۴۶۸۸۲
نام مالک/مالکین : عيسي علمي خوجيني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۶/۱۱/۱۵

آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۴۳۰۶
شماره ثبت : ۵۱۸۸
نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و PROAGRO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA A.V CAMPOS SAL
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۹/۰۵/۲۹

آبياري
شماره اظهارنامه : ۲۳۸۶۵
شماره ثبت : ۴۹۹۸
نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۸/۰۸/۲۳

دستگاه خودكار آبياري سطحي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۰۷
شماره ثبت : ۸۴۵۱۶
نام مالک/مالکین : اميد فاميل محترمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

لوله آبياري باراني كم فشار سوراخ كاري شده با پا…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۳۱
شماره ثبت : ۹۲۶۱۷
نام مالک/مالکین : احمد محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۷۷۰۸۰۲۵
شماره ثبت : ۸۰۵
نام مالک/مالکین : داريوش معراجي و رحيم احمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۷/۰۸/۲۰

لوله هاي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۸۰۷
شماره ثبت : ۲۰۷۴۱
نام مالک/مالکین : GEOR SHOX ECKSTEIN A NAOMI STREET و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۸/۰۵

آبياري در سطح
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۰۹۰۷۱
شماره ثبت : ۲۲۷۲۶
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SYMCHA BLASSANA ISCHAYOHU
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۴۸/۰۶/۰۴

آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۳۴۴
شماره ثبت : ۲۳۴۱۰
نام مالک/مالکین : DEUTSCHE DAPLLAR PLASTIK GMBH & CO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۵/۲۰

سيستم آبياري
شماره اظهارنامه : ۱۵۳۸۷
شماره ثبت : ۱۵۵۹۸
نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۵/۲۶

لوله مخصوص آبياري وآبپاشي
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۳۹۵۱
شماره ثبت : ۲۰۴۳۳
نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و NTERDISCULIN FOREHANGSG ESELLSCHAFT
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۳/۱۰/۰۵

سيستم اتوماسيون آبياري بر اساس تكنيك ظرفيت خازن…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۷۸۱۱
شماره ثبت : ۵۳۶۳۹
نام مالک/مالکین : سينا مشكسار و رضا بازرگان لاري و مهدي روياني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۷/۲۲

آبياري نواري در باغچه
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۶۰۴۱۳
شماره ثبت : ۷۳۷۷۷
نام مالک/مالکین : آرش گرامي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۶/۱۵

سيستم آبياري هوشمند شاليزار
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۵۲۳
شماره ثبت : ۸۲۶۹۷
نام مالک/مالکین : پويا بني زماني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

دستگاه مديريت تلفيقي آبياري هوشمند
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۴۶۳۲
شماره ثبت : ۵۰۵۷۷
نام مالک/مالکین : محسن تولائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۱۷

دريچه فعال كننده حركت املاح خاك در حين آبياري ب…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۴۱۳۳
شماره ثبت : ۵۰۲۷۷
نام مالک/مالکین : امير سالار عبدالكريم خلجي و امير خسرو عبدالكريم خلجي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۰۴

سيستم تزريق كود محلول به آب در آبياري سطحي
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۶۰۷۲۷
شماره ثبت : ۷۰۲۴۵
نام مالک/مالکین : داود قنبريان و مجتبي براآني دستجردي و سيدحسن طباطبايي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۶/۲۴

دستگاه كنترل آبياري باغ به كمك SMS
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۷۰۴۱۴۹
شماره ثبت : ۶۶۱۵۲
نام مالک/مالکین : فرزاد فاروقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۰۴

آبياري خودكار گياهان آپارتماني
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۰۵۰۴۶۵
شماره ثبت : ۶۳۰۰۲
نام مالک/مالکین : امير بابائي رودباري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

سيستم آبياري قرقره اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۷۲۲۱
شماره ثبت : ۳۰۸۶۴
نام مالک/مالکین : حميدرضا رحمانپور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۷/۳۰

آب پاش با قابليت ارتفاع گيري جهت آبياري نقاط بي…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۲۲۷۷
شماره ثبت : ۳۲۰۸۲
نام مالک/مالکین : سيامك محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۲/۲۷

سيستم اتوماتيك آبياري باراني كلاسيك
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۶۱۰۹
شماره ثبت : ۳۲۷۱۵
نام مالک/مالکین : علي جديدي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۶/۰۷

فرآيند استفاده از ليزر سبز در پياده‏ سازي سيستم…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۸۲۰
شماره ثبت : ۸۷۵۶۴
نام مالک/مالکین : مجيد سردقي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

سيستم تمام اتوماتيك آبياري با رابط كاربري تلفن …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۸۰۷
شماره ثبت : ۸۹۱۳۰
نام مالک/مالکین : اميرحسين جليلي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

افزايش بهره وري آب با تكنيك آبياري بخشي منطقه …
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۰۱۳
شماره ثبت : ۹۰۹۴۹
نام مالک/مالکین : محمدرضا عسگري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

لوله هاي پلي اتيلن لودنسيتي و نوارهاي آبياري(تي…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۲۰۶
شماره ثبت : ۸۹۴۴۱
نام مالک/مالکین : محمدرضا احمديان طاهري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۱۲/۲۶

سامانه هوشمند آبياري مكانيزه از راه دور
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۸۰۴۵۳
شماره ثبت : ۷۴۳۳۸
نام مالک/مالکین : سيد ابوالفضل سيد ناري و سيد احمد سيد ناري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۸/۱۴

دستگاه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۴۳۳۲
شماره ثبت : ۱۹۵۵۷
نام مالک/مالکین : AG INTERNATIONAL و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۳/۱۲/۱۴

آوردن آب به سطح زمين براي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۰۱۶۷۵
شماره ثبت : ۸۱۱۹
نام مالک/مالکین : محمود ادراكي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۲۸/۰۷/۲۴

روشهاي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۸۴۹
شماره ثبت : ۱۸۴۷۷
نام مالک/مالکین : HAWAUAN DERELOPMENT COMPANY LTD و آلبرت برناردي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۸/۱۲

سيستم آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۱۹۲۲۲
شماره ثبت : ۲۲۱۱۹
نام مالک/مالکین : LOREN RUSH TOWNSEND SIDNEY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۵/۰۸/۱۲

طريقه آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۳۹۶۶
شماره ثبت : ۱۰۷۵۶
نام مالک/مالکین : NIHOU JESEAAL INDUSTERY LTD و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۳/۱۰/۱۰

آبياري قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۱۱۱۱۱۱۱۱۵۳۳۶۲
شماره ثبت : ۲۳۱۳۴
نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۵/۱۹

دستگاه جمع آوري نوار آبياري قطره اي (تيپ)در دو …
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۶۳۹۲
شماره ثبت : ۵۲۲۵۷
نام مالک/مالکین : ناصر اژدري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۶/۰۹

ساخت سامانه هوشمند آبياري قطره اي درمزارع بااست…
شماره اظهارنامه : ۳۸۹۰۹۰۰۳۰
شماره ثبت : ۶۹۰۴۳
نام مالک/مالکین : سينا اميني و عباس حبيبي محلي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

آبياري تحت فشار دوار هوشمند
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۴۹۴
شماره ثبت : ۸۲۴۵۴
نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۹۳۰
شماره ثبت : ۸۳۶۶۷
نام مالک/مالکین : دانيال اعلمي دوست
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

آبياري به روش باران زير زميني
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۹۶۰
شماره ثبت : ۸۳۲۱۳
نام مالک/مالکین : الهام قاسمي نژادچيري و باسمه صالحي پورخنيي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

آبياري فتيله اي (رطوبتي)
شماره اظهارنامه : ۳۸۸۱۱۰۱۱۴
شماره ثبت : ۶۴۳۹۹
نام مالک/مالکین : رحمن اسپره
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۸/۱۱/۰۵

طراحي و ساخت آبپاش زراعي مكانيكي با مكانيزم ضرب…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۱۳۳۱
شماره ثبت : ۴۸۷۷۵
نام مالک/مالکین : رضا آقازاده و مجيدرضا آيت الهي و رضا غفوري آهنگر
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۱/۲۴

آبياري به روش مخزن هوشمند
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۷۴۸
شماره ثبت : ۸۷۱۳۷
نام مالک/مالکین : احسان برسلاني
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

توليد اتصالات فشار قوي لوله هاي پلي اتيلن ( لول…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۵۰۷۶
شماره ثبت : ۵۰۷۱۵
نام مالک/مالکین : صنايع آبرساني آبگون زنده رود
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۵/۰۲

حوضچه خودكار جهت آبياري مزارع بصورت غرقابي ( كا…
شماره اظهارنامه : ۳۸۷۰۴۱۶۳
شماره ثبت : ۵۰۲۷۰
نام مالک/مالکین : محمد نصير غلامي ركن آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۷/۰۴/۰۴

سيستم آبياري تحت فشار چند جهت سرمازدايي و گرما …
شماره اظهارنامه : ۳۹۰۰۳۰۳۶۸
شماره ثبت : ۷۰۹۱۴
نام مالک/مالکین : عباس گنجي پور و احمد يعقوبي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۰/۰۳/۱۰

دستگاه سنجش رطوبت چاه ارت و آبياري مورد نياز آن
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۳۱۳
شماره ثبت : ۸۵۹۵۶
نام مالک/مالکین : احسان صادقيان
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

روش و وسيله آبياري فتيله اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۳۰۵۱۲۵
شماره ثبت : ۳۱۰۷۶
نام مالک/مالکین : پوريا خاني امير آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۱۲

استفاده از شناورهاي قطع و وصل آب جهت آبياري خود…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۶۲۸۵
شماره ثبت : ۳۲۹۹۶
نام مالک/مالکین : مهدي اله يار
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۶/۲۱

آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه…
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۰۲۱۲۹
شماره ثبت : ۳۲۷۴۶
نام مالک/مالکین : محمدحسين كريمي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۰۲/۱۲

دستگاه آبياري اتوماتيك گلدان
شماره اظهارنامه : ۳۸۴۱۱۰۴۰
شماره ثبت : ۳۳۹۲۳
نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۴/۱۱/۰۲

سيستم آبياري مايكرو پروسسور قطره اي
شماره اظهارنامه : ۳۸۲۱۲۰۹۵
شماره ثبت : ۲۹۵۰۹
نام مالک/مالکین : زهرا احمدي و فريد خبازي و سيد حسين خبازي و تكتم نجفي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۱۷

سيستم آبياري كپسولي متخلخل عمودي
شماره اظهارنامه : ۳۷۹۰۴۰۲۹
شماره ثبت : ۲۶۶۵۳
نام مالک/مالکین : علي حيدري نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۷۹/۰۴/۱۹

سازه اي جهت اندازه گيري جريان و تنظيم سطح آب با…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۱۳۳
شماره ثبت : ۸۷۷۹۵
نام مالک/مالکین : فردين علي زاده صنمي و وحيد شكري
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زيرسطحي ساز آبياري قطره‌اي
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۳۴۷
شماره ثبت : ۸۷۹۸۲
نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي و محمدسعيد سنجابي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۶۱۱
شماره ثبت : ۸۸۴۵۲
نام مالک/مالکین : حامد مهرابي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

لوله هاي آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۱۵۵۳۷
شماره ثبت : ۱۹۶۵۲
نام مالک/مالکین : محسن شاهين پور
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۴/۰۶/۲۲

سيستم آبياري رطوبتي با انرژي هاي سبز
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۹۷۳
شماره ثبت : ۸۹۹۹۴
نام مالک/مالکین : علي طهماسبي آزاد و غلام حسين طهماسبي آزاد
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۲/۲۵

سيستم مجهز به آبياري اتوماتيك و قطره اي قابل تن…
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۲۹۳
شماره ثبت : ۸۷۶۸۴
نام مالک/مالکین : سلمان خاكساري قيري و محمد نجارتباربيشه
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آبياري
شماره اظهارنامه : ۳۰۰۰۰۲۲۳۷۳
شماره ثبت : ۲۱۵۶۵
نام مالک/مالکین : BO JUFORS و جلال بخارائي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۵۷/۰۴/۲۶

سيستم مانيتورينگ و آبياري هوشمند فضاي سبز
شماره اظهارنامه : ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۰۵
شماره ثبت : ۹۲۴۳۸
نام مالک/مالکین : صادق مرادي
تاریخ ثبت اظهارنامه : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

 

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم  موضوع اختراع : «آبیاری» – با ۲۳۴ عنوان – نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031