بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي

(دفاع ار پایانامه)

با حضور جمعي از دانشجويان، از پايان‌نامه «بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي»، در سالن امام موسي صدر دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شد.

 

به گزارش گروه تأمين اخبار و اطلاعات علمي دانشگاه اديان و مذاهب، در اين جلسه دانشجو محمدعلي اكبري ينگجه از پايان‌نامه خود با موضوع «بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي» دفاع كرد. حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيدحسن اسلامي استاد راهنما و مهندس ادناني و حجت الاسلام و المسلمين دكتر جزائري اساتيد مشاور اين پايان‌نامه بودند و حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي داوري اين اثر را بر عهده داشت.

ابتدا محمدعلي اكبري گزارش مختصري از پايان‌نامه خود ارائه داد و سپس حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي داوري رساله را آغاز نموده و گفت: اين رساله نقاط قوت بسياري دارد، موضوع آن بسيار خوب و از موضوعات مبتلا‌به است و حتي مي‌توان گفت كه يكي از موضوعاتي است كه به بيان نقاط قوت و اعجاز دين اسلام مي‌پردازد.

وي افزود: اين رساله استاندارهاي لازم براي يك پايان‌نامه خوب را رعايت كرده و فصل‌هاي آن به صورت متناسب باهم آورده شده‌اند و به منابع خوبي هم رجوع شده، در كل براي نگارش آن زحمت خوبي كشيده شده است.

استاد داور اين پايان‌نامه ادامه داد: با اين حال اين رساله خالي از اشكال نيست از جمله اينكه در آدرس دهي منابع ناهماهنگي‌هايي وجود دارد و اين آدرس دهي يكنواخت نيست. اغلاط تايپي در متن به چشم مي‌خورد؛ همچنين به لحاظ محتوايي نيز ايراداتي وارد است از جمله اينكه نام اين رساله داراي تسامح است، در عنوان گفته شده كه ديدگاه فقه در مورد تأثير مسائل زيست محيطي جنگل و مرتع بررسي مي‌شود، ولي مسائل زيست محيطي آن نبايد مي‌آمد زيرا اين قسمت از محدوده فقه خارج است.

وي در ادامه گفت: بحث تعامل انسان با طبيعت كه به سه دوره تقسيم شده، هيچ آدرس و ارجاعي ندارد كه اين تقسيم‌بندي بر اساس چه نظريه‌اي و از كدام دانشمند صورت گرفته است. همچنين فهرست مطالب پس از پيشگفتار آمده است كه اين غير متعارف است. در چكيده رساله نيز ساختار چكيده نويسي رعايت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي در مورد بخش كليات رساله چنين گفت: در تعاريف كليات و مفاهيم نيز هيچ تعريفي از مسائل زيست محيطي صورت نگرفته است و فقط محيط زيست مورد بحث قرار گرفته است. همچنين يك ناهمگوني در متن ديده مي‌شود به اين شكل كه گاهي متن به صورت عربي آمده و ترجمه نشده است و گاهي متن به صورت نيمي عربي و نيمي ترجمه فارسي آمده است. در صفحه ۸۴ رساله نيز آياتي آمده كه به هيچ‌گونه‌اي به جنگل يا مرتع مرتبط نيست. در برخي از ترجمه‌هاي آيات نيز ترجمه با كلمات عربي صورت گرفته است كه اين درست نيست. برخي از آيات كه ظاهر در مرتع هستند به اشتباه در قسمت آياتي آمده‌اند كه به گونه‌اي با مرتع ارتباط دارند.

وي تصريح كرد: در صفحه ۷۸ رساله ملكيت مراتع به سه بخش تقسيم شده است، ملكيت خاص، ملكيت عام و ملكيت دولت، ولي درياها در زمره ملكيت عام آورده شده درصورتي كه بايد در زمره ملكيت دولت قرار مي‌گرفت. همچنين در صفحه ۸۳ رساله يك خلط مبحث صورت گرفته است و اصول عمليه با احكام اوليه خلط شده‌اند، درحاليكه اين دو از هم جدا هستند. همچنين بهتر بود كه قواعد ديگري هم از جمله قاعده حفظ توازن در طبيعت يا قاعده فساد در رساله آورده مي‌شد.

پس از سخنان استاد داور، محمدعلي اكبري در دفاع از ايرادات وارده گفت: در مورد اينكه تعامل انسان و طبيعت آدرس داده نشده، از قلم افتاده است و داراي منبع است، در مورد ناهمگوني در ترجمه آيات و اقوال نيز سعي بر اين بوده كه تمامي آيات ترجمه شود و آياتي كه ترجمه نشده‌اند، به دليل سادگي زياد آن عبارت بوده است، برخي از عبارت‌هاي فقهي نيز به دليل اينكه فهم شخصي بنده از آن عبارت برداشت نشود، ترجمه نشده‌اند.

سپس مهندس ادناني در سخناني بيان داشت: موضوع رساله بسيار جديد و خوب است و ارزش زيادي دارد و در پايان رساله هم پيشنهادات خوبي مطرح شده است، در كل براي نگارش اين رساله زحمت زيادي گشيده شده است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمين دكتر جزائري نيز ضمن تشكر از نقادي منصفانه استاد داور تأكيد كرد: بخشي از انتقادات قابل قبول است و بخش ديگري از آن نيز قابل نقد مجدد مي‌باشد، اين رساله تتبع بسيار خوبي دارد و موضوع آن سخت و منابع آن كم است، يكي از ايرادات وارده نسبت به عنوان بود كه اين ايراد به دانشجو باز نمي‌گردد و به گروه تأييد كننده موضوع مربوط است، در مورد اينكه برخي از قواعد مانند قاعده فساد نيامده به دليل اين بوده كه به راحتي نمي‌توان گفت كه آيات و روايات كه به فساد در ارض كسي كه به محيط زيست ضرر مي‌رساند، دلالت صريح ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين دكتر اسلامي نيز بيان داشت: انتظار از دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد اين است كه بتواند موضوع را از منابع استخراج و بيان كند و برخي از اشكالات مربوط به اين است كه دانشجو بايد وارد مناقشات شود و تحليل كند كه اين امر در حد رساله دكتري است.

وي افزود: در مورد ترجمه آيات نيز چون دانشجو خود اقدام به ترجمه نكرده و از ترجمه ديگران استفاده كرده است، اين انتقاد به مترجم اصلي باز مي‌گردد. در مورد اينكه در ارجاعات وحدت رويه وجود ندارد نيز بايد گفت كه اين امر در بسياري از بخش‌ها رعايت شده و ارجاعات داراي وحدت رويه است و فقط در بخش‌هايي از آن غفلت شده است. در مورد چكيده نيز بايد بگويم كه هنوز در كشور وحدت رويه خاصي صورت نگرفته است و در اين زمينه رويه خاصي وجود ندارد، ولي در مجموع اين رساله كار خوبي است و داراي ساختار مناسبي مي‌باشد.

در ذيل چكيده اين پايان‌نامه ارائه مي‌گردد.

چكيده:

همراهي فقه اسلامي با متغيرهاي زمان و مكان، نشانه ظرفيت بالاي فقه است؛ در عصر حاضر، محيط زيست از عرصه‌هاي بكر براي اجتهاد به شمار مي‌آيد، لذا ورود فقه به مسائل زيست محيطي به ويژه جنگل‌ها و مراتع لازم و ضروري است؛ تحقيق پيش روي تلاشي است براي تقق اين ضرورت، آشنايي با منابع و شيوه‌هاي استنباط براي فقيه امري است بي‌بديل، لكن ضرورت شناخت موضوع و ابعاد آن انكار ناپذير است؛ لذا نگارنده ابتدا به اهميت و كاركرد جنگل و مرتع پرداخته و با برشمردن فوائد موجود، اهميت و جايگاه موضوع را به تصوير كشيده است.

در گفتار دوم، نگاه ارزشي دين اسلام به جنگل و مرتع از زاويه آيات و روايات مورد بررسي قرار گرفته و ارزشمندي جنگل و مرتع مورد تأكيد قرار گرفته است. و در گفتار پاياني با استفاده از برخي از منابع فقهي شيعه و اهل سنت (قواعد فقهيه، مسأله امر به معروف و نهي از منكر، مقاصد شريعت، مصالح مرسله و سد ذرائع) وجوب حمايت از جنگل‌ها و مراتع و ضرورت فقهي ترميم آسيب‌ها اثبات شده است.

واژگان كليدي: جنگل، مرتع، فقه، حمايت، ترميم.

…………………………………………………………………………………………….

منبع : دانشگاه ادیان و مذاهب

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي (دفاع ار پایانامه) با حضور جمعي از دانشجويان، از پايان‌نامه «بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي»، در سالن امام موسي صدر دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شد.   به گزارش گروه تأمين اخبار و اطلاعات […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  تیر ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031