بررسي نقش بيوتروريسم در امنيت غذايي جمهوري اسلامي ايران در دهه ۱۳۸۰

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسي نقش بيوتروريسم در امنيت غذايي جمهوري اسلامي ايران در دهه ۱۳۸۰

 

 

خواجه اميري مهدي, شرقي دولت آبادي سهراب

 

با توجه به تغيير راهبردهاي جنگي استکبار جهاني (از جنگ سخت به نرم) و انهدام زيرساخت ها براي درهم شکستن پايداري کشورها، ميدان جنگبه تمام ارکان حياتي کشورها به ويژه حوزه هاي اقتصادي کشانده شده است. يکي از اين راهبردها، وارد کردن عمدي بيماري حيوانييا گياهي، با هدف ايجاد وحشت، خسارت اقتصادي و از بين بردن ثبات و پايداري کشورها است که با هزينه اي اندک انجام مي شود و در طي تاريخبه وسيلهدولت هايا سازمان هاي تروريستي مستقل و تابع دولت هاي خاص، انجام شده است. اگر بيماري انتخاب شده قابل سرايت به انسان باشد، امنيت غذايي و سلامت عمومي جامعه نيز در خطر خواهد بود. بسياري از متخصصان بيماري هاي گياهي و دامپزشکان، درباره کنترل بيماري هاي گياهي و حيواني خارجي، فاقد تجربه کافي هستند. اين تحقيق با استفاده از مستندات و نظرسنجي از افراد صاحب نظر در زمينه هاي مختلف کشاورزي و مسائل امنيتي مرتبط در وزارت جهاد کشاورزي، با هدف احتمال بي و تروريستي بودن مشکلات به وجودآمده در دهه ۸۰ در ايران، انجام گرفته استو نقش بيوتروريسم در امنيت غذايي، با تکيه بر مزاياو مخاطرات احتمالي فناوري هاي جديد مانندزيستفناوري و فناوري نانو در امنيت غذايي کشور بررسي شده است. داده هاي اين تحقيق با استفاده از آمار توصيفي (شامل ميانگين، واريانس، انحراف معيار) و آمار استنباطي (شامل تحليل عوامل، آزمون فرضيه ها) تجزيه و تحليل شده است. اعتبار پرسشنامه از طريق به دست آوردن ضريب آلفاي کرانباخ با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتايج آماري به دست آمده نشان داد کهبيماري هاي اپيدمي دهه ۸۰ ايران، بر اثر حملات بيوتروريستي دشمنان نبوده است، ولي امکان استفاده از اين روش براي ضربهزدن به جمهوري اسلامي ايران محتمل است. از طرفي امنيت غذايي تاثير بسيار زياد و مستقيمي بر امنيت ملي دارد و توليد محصولات کشاورزي بر درآمد ناخالص ملي و اشتغال به کار، تاثير مثبت دارد. کشور در برابر حمله هاي هاي بيولوژيکي آسيب پذير است، از اين رو شبکه موجود حفظ نباتات، دامپزشکي و شيلات بايد در مهار عوامل بيماري زا و آفات جديت بيشتري به خرج دهند. استفاده از فناوري هاي نوين علمي و کاربردي مناسب در زمينه مقابله با بحران هاي غذاييمي تواند موثر باشد و در جهت کاهش واردات محصولات کشاورزيو وابستگي غذايي مهم تاثيرگذار باشد. عزم ملي و اقدامات کنترلي در جهت کاهش مخاطرات احتمالي غيرعمدي يا عمدي موثر است.

 

…………………………………………….

 

کلید واژه: امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران،فناوری های جدید، زیست فناوری،بی و تروریسم

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم بررسي نقش بيوتروريسم در امنيت غذايي جمهوري اسلامي ايران در دهه ۱۳۸۰     خواجه اميري مهدي, شرقي دولت آبادي سهراب   با توجه به تغيير راهبردهاي جنگي استکبار جهاني (از جنگ سخت به نرم) و انهدام زيرساخت ها براي درهم شکستن پايداري کشورها، ميدان جنگبه تمام ارکان حياتي کشورها به ويژه […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031