بررسی خواص دارویی گیاه ھندوانه ابوجھل از دیدگاه طب ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی خواص دارویی گیاه ھندوانه ابوجھل از دیدگاه طب ایرانی

.

محمدسعید کلانتری میبدی

دستیار تخصصی طب سنتی. دانشکده طب ایرانی اردکان. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

.

چکیده

هندوانه ابوجھل  که در طب سنتی به نام حنظل معروف است، گیاھى است علفى، خزنده، دارای ساقه ھای متعدد، بسیار منشعب، گسترده بر روى زمین یا بالارونده بوسیله پیچک ھاى ساده یا دو شاخه که در کنار برگ ھا قرار دارند. برگ ھای آن متناوب و پوشیده از کرک و مثلثى شکل و کرک دار می باشد. میوه آن تقریبا کروى، صاف، سبزو داراى لکه ھاى زرد است و میوه رسیده آن زردرنگ و پر از بافت اسفنجى سفیدرنگ و تلخ مزه و داراى دانه ھاى متعدد به رنگ سفید یا قھوه اى و بیضى شکل است. در این مقاله که مطالعه ای مروری پژوھشی است، کتب مرجع طب سنتی ایرانی و ھمچنین نرم افزار کتابخانه جامع سنتی و اسلامی طب نور، بررسی شد در ھمین راستا مقالات مرتبط از سایت ، مجلات داخلی و دانشگاھی نیز مورد بررسی قرار گرفت. میوه و برگ و ریشه و دانه ھاى داخل میوه مصرف دارویى و درمانى داشته و در طب سنتی ایران به عنوان به محلل و مقطع و مسھل اقسام بلغم شناخته شده است، ھمچنین مسھل سودا وصفرا نیز می باشد. طبیعت آن گرم و خشک است و در درمان بیماریھایی ازقبیل درد مفاصل و درد سیاتیک، مالیخولیا، صرع، فلج، جذام، نقرس، عقرب گزیدگی، احتقان مغزی و درد دندان استفاده می شود. با توجه به دامنه وسیع اثربخشی بر بیماری ھای مختلف، شایسته است تحقیقات بیشتری بر روی این ماده انجام گیرد.

.

کلیدواژه ها : ھندوانه ابوجھل ، حنظل ، طب ایرانی

.

.

.

______________________________________________________________________________________

منبع : اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم بررسی خواص دارویی گیاه ھندوانه ابوجھل از دیدگاه طب ایرانی . محمدسعید کلانتری میبدی دستیار تخصصی طب سنتی. دانشکده طب ایرانی اردکان. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد . چکیده هندوانه ابوجھل  که در طب سنتی به نام حنظل معروف است، گیاھى است علفى، خزنده، دارای ساقه ھای متعدد، بسیار منشعب، […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  تکنیک های کشاورزی از منظر قرآن

  بسم الله الرحمن الرحیم . تکنیک های کشاورزی از منظر ...

  معجزات علمى قرآن کریم : 3- قرآن و حرکت زمین

  بسم الله الرحمن الرحیم 3- قرآن و حرکت زمین : منظور از معجزات عل...

  مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM با رویکردی دینی فرهنگی

  بسم الله الرحمن الرحیم  مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM...

  بررسی رابطه دینداری با نگرش و رفتار مصرف آب در بین شهروندان زنجان

  بسم الله الرحمن الرحیم     بررسی رابطه دینداری با نگرش و ر...