زیر بنای حقوق گیاهان از دیدگاه قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم 

زیر بنای حقوق گیاهان از دیدگاه قرآنی

.

محمد کرمی 
موسی مستقیمان، 
حامد نقی زاده
دانشیار گروه سم شناسی و فارماکولوژی دانشکده داروسازی ساری، 
مسئول نهاد رهبری دانشکده داروسازی ساری، 
دکتری داروسازی دانشکده داروسازی ساری،
.چکیده:
سابقه و هدف:از آیات قرآن کریم چند اصل بسیار مهم درمورد گیاهان استخراج می‌شود که زیربنای حقوقی آنان را در اسلام را تشکیل می‌دهد. این اصول می‌تواند هدایت‌کننده دانشمندان در رعایت مبانی اخلاق انسانی درمورد گیاهان به‌طور اعم و گیاهان داروئی به‌طور اخص باشد.

مواد و روش‌ها:

در این مقاله از منابع و کتب الکترونیکی مانند، بانک اطلاعاتی Pubmed و منابع غیرالکترونیکی مانند، قرآن کریم ، تفاسیر المیزان و نمونه و کتب فقهی اسلامی مانند وسایل‌الشیعه استفاده شده‌است.

یافته‌ها:

۱- اصل خلقت : در آیاتی از قرآن کریم از تعابیری مانند «مایۀ عبرت» ، « مایۀ شادی و بهجت » استفاده شده‌است. یکی از اهداف ذکر خلقت گیاهان در قرآن، یادآوری قدرت و حکمت خدا است.

۲- حق حیات : گیاهان مخلوقات خداوند و دارای حق زندگی هستند. بنابراین انسان مجاز به پایمال‌کردن این حقوق نیست.

۳ – اصل عبادت : براساس آیۀ ۱۸ سورۀ حج، مفهوم عبادت و سجده اشاره به تسلیم گیاهان در برابر تصمیم خداوند و در مسیر منافع انسان است.

۴ – درک وشعور : آزمایش‌های تجربی نشان داده که گیاهان نیز از سطح بالایی از درک وشعور از وضعیت خود و محیط پیرامون برخوردارند.

۵- اصل جزا و رستاخیز : از دیدگاه فلسفۀ اسلامی، معاد درمورد هر موجودی به معنی صعود به یک سطح بالاتر است و گیاهان دو روح از چهار روح، یعنی روح حیاتی و روح نباتی را دارا هستند.

نتیجه‌گیری:

از دیدگاه اسلام گیاهان هرچند قوۀ ناطقه و عاقلۀ انسانی را ندارند، ولی از درک و شعور بهره‌مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردارند. به همین دلیل فقه اسلامی، انسان را مجاز به تخریب زندگی گیاهی نمی‌داند و در صورت استفاده دارویی از گیاه، بهتر است عضو مؤثره گیاهی به‌طور مستقیم توسط بیمار خورده شود تا گیاه جزوی از وجود انسان شود.

واژه‌های کلیدی: زیر بنا ی حقوق گیاهان، درک وشعور، قرآن کریم، اصل خلقت

متن کامل:pdf   [PDF 246 kb]jiitm-v5n1p61-fajiitm-v5n1p61-fa

چکیده

سابقه و هدف: از آیات قرآن کریم چند اصل بسیار مهم درمورد گیاهان استخراج می شود که زیربنا ی حقو قی آنان را در اسلام را
تشکیل می دهد. این اصول می تواند هدایت کننده دانشمندان در رعایت مبانی اخلاق انسانی درمورد گیاهان به طور اعم و گیاهان داروئی
به طور اخص باشد.

یافته ها:

۱- اصل خلقت : در آیاتی از قرآن کریم از تعابیری مانند « مایه عبرت » « مایه شادی و بهجت » ،  استفاده شده است. یکی از اهداف ذکر خلقت گیاهان در قرآن، یادآوری قدرت و حکمت خدا است. 

۲- حق حیات : گیاهان مخلوقات خداوند و دارای حق زندگی هستند. بنابراین انسان مجاز به پایمال کردن این حقوق نیست.

۳ – اصل عبادت : براساس آیه ۱۸ سوره حج، مفهوم عبادت وسجده اشاره به تسلیم گیاهان در برابر تصمیم خداوند و در مسیر منافع انسان است.

۴ – درک وشعور : آزمایش های تجربی نشان داده که گیاهان نیز از سطح بالایی از درک وشعور از وضعیت خود و محیط پیرامون برخوردارند.

۵- اصل جزا و رستاخیز : از دیدگاه فلسفه اسلامی، معاد درمورد هر موجودی به معنی صعود به یک سطح بالاتر است و گیاهان دو روح از چهار روح، یعنی روح حیاتی و روح نباتی را دارا هستند.

نتیجه گیری: از دیدگاه اسلام گیاهان هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانى را ندارند، ولی از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و
عواطف برخوردارند. به همین دلیل فقه اسلامى، انسان را مجاز به تخریب زندگی گیاهی نمی داند و در صورت استفاده دارویی از
گیاه، بهتر است عضو مؤثره گیاهی به طور مستقیم توسط بیمار خورده شود تا گیاه جزوی از وجود انسان شود .

 کلید واژه ها: زیربنای حقوق گیاهان، درک وشعور، قرآن کریم، اصل خلقت.

 

……………………………………………………………………………………………………………….

منابع : در این مقاله از منابع و کتب الکترونیکی مانند، بانک اطلاعاتی و منابع غیرالکترونیکی مانند، قرآن کریم ، تفاسیر المیزان و نمونه و کتب فقهی اسلامی مانند وسایل الشیعه استفاده شده است .

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم  زیر بنای حقوق گیاهان از دیدگاه قرآنی . محمد کرمی  موسی مستقیمان،  حامد نقی زاده دانشیار گروه سم شناسی و فارماکولوژی دانشکده داروسازی ساری،  مسئول نهاد رهبری دانشکده داروسازی ساری،  دکتری داروسازی دانشکده داروسازی ساری، .چکیده: سابقه و هدف:از آیات قرآن کریم چند اصل بسیار مهم درمورد گیاهان استخراج می‌شود که […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  شهریور ۱۴۰۰
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
  ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱