سیر تحول گیاه شناسی و گیاھان دارویی در تمدن اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

سیر تحول گیاه شناسی و گیاھان دارویی در تمدن اسلامی

.

غلامرضا منتظری

دکتری تاریخ فرھنگ و تمدن اسلامی – استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

.

آدرس متن کامل مقاله : https://civilica.com/doc/913648/

.

چکیده

علم گیاه شناسی و گیاھان داروئی با نھضت ترجمه در تمدن اسلامی شکل می گیرد و در قرن پنجم (ه.ق) با تدوین رسانه ھای تخصصی و آغازسفرھای علمی و پژوھشی، ارکان آن، قوام و استحکام می یابد. در قرن ششم و ھفتم (ه.ق) با نگارش کتب جامع گیاھان داروئی، پیدایش اولین دائره المعارف ھای مصور گیاه شناسی، و افزوده شدن مشاھدات عینی و تجارب عملی بر مباحث نظری، دوره رونق و شکوفائی این علم فراگردید و در قرن ھشتم (ه.ق)، بسان دیگر علوم عقلی و نقلی، به دلیل کاھش تالیفات، فروغ گذشته را از دست داد و به رکود انجامید.

.

کلیدواژه ها : تمدن اسلامی ، سیر تحول ، گیاه شناسی ، گیاھان دارویی

.

.

.

__________________________________________________________________________________

منبع : اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم سیر تحول گیاه شناسی و گیاھان دارویی در تمدن اسلامی . غلامرضا منتظری دکتری تاریخ فرھنگ و تمدن اسلامی – استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی . آدرس متن کامل مقاله : https://civilica.com/doc/913648/ . چکیده علم گیاه شناسی و گیاھان داروئی با نھضت ترجمه در تمدن اسلامی شکل می گیرد و در […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  تکنیک های کشاورزی از منظر قرآن

  بسم الله الرحمن الرحیم . تکنیک های کشاورزی از منظر ...

  معجزات علمى قرآن کریم : 3- قرآن و حرکت زمین

  بسم الله الرحمن الرحیم 3- قرآن و حرکت زمین : منظور از معجزات عل...

  مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM با رویکردی دینی فرهنگی

  بسم الله الرحمن الرحیم  مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM...

  بررسی رابطه دینداری با نگرش و رفتار مصرف آب در بین شهروندان زنجان

  بسم الله الرحمن الرحیم     بررسی رابطه دینداری با نگرش و ر...