عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری …)

بسم الله الرحمن الرحیم 

عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری …)

۱۲۰ اختراع

اطلاعات کامل در : iripo.ssaa.ir/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فراوری تفاله میوه جات جهت خوراك دام با بخار خشك

محمد مهدی پهلوان پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۵۷
۷۷۱۷۳
۱۳۹۱/۰۴/۰۹

فرایند عمل آوری شیمیایی برگ درخت خرما جهت تغذیه دام

محمد هادی صادقی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۴۶۱
۷۷۶۱۲
۱۳۹۱/۰۷/۱۸

واژینوسكوپ دام های بزرگ با قابلیت تلقیح

ناصر شمس اسفندآبادی و علی محرری
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۶۰۹
۸۲۴۴۴
۱۳۹۲/۱۰/۱۹

خوراك دام و طیور و آبزیان از ضایعات كارخانجات صنایع غذایی

شرکت شركت وینا طوس آریا
۳۸۷۰۴۶۰۸
۵۱۱۰۷
۱۳۸۷/۰۴/۱۶

بسته بندی و وكیوم ضایعات كشاورزی و خوراك دام

افشین دانش رمرودی
۳۹۰۰۶۰۲۸۱
۷۴۷۹۸
۱۳۹۰/۰۶/۱۲

سامانه تولید برق بادی مصنوعی و بازیافت انرژِی باد در مجتمع عای پرورش دام و طیور و كارخانجات

مهدی شریفی
۳۸۸۰۲۰۸۰۸
۵۹۳۶۹
۱۳۸۸/۰۲/۲۲

سیستم الكترونیكی ترازو و شمارنده دام

ناتان پورحسینی و محمدرضا پورحسینی
۳۸۹۱۱۱۰۸۳
۶۹۲۳۱
۱۳۸۹/۱۱/۲۷

داروی trm درمان تریكوفیتون وركوزوم(ضد كچلی دام) به روش طبیعی

توحید قانونی
۳۸۷۰۴۹۲۱
۵۰۸۴۸
۱۳۸۷/۰۴/۰۳

تولید مكمل داروئی مخلوط دام و طیور جهت پیشگیری و كنترل اسهال در طیور و آنتریتهای رودهای بكار می رود

حسین طبقچی سعیدی
۳۸۷۰۴۱۰۱۹
۵۰۷۵۰
۱۳۸۷/۰۴/۲۴

فرایند تولید ژل موضعی گیاهی برای ترمیم زخم های پوستی و برش های جراحی در دام

امین دبیلی نصرآبادی
۳۹۰۰۳۰۶۸۶
۷۰۶۹۷
۱۳۹۰/۰۳/۲۳

تولید خوراك برگ دام

سعید زمانیان گوارشكی
۳۸۷۱۰۷۹۸
۵۶۲۴۹
۱۳۸۷/۱۰/۲۱

در پوش محافظ در دوران خشكی و بیماری دام

سید هادی سادات مظلوم و سید حسین سادات مظلوم خنا چاه و سید سروش سادات مظلوم خنا چاه
۳۸۴۰۲۲۰۲
۳۱۷۴۲
۱۳۸۴/۰۲/۱۸

لیفتراك دام بزرگ

محمد مهدی كاوه
۳۸۳۰۴۲۲۲
۳۰۱۸۳
۱۳۸۳/۰۴/۲۴

غد=ذای دام طیور

مهدی نامداری خلیل آباد
۳۸۱۰۷۰۶۹
۲۹۲۸۶
۱۳۸۱/۰۷/۱۵

آبشخور دام

عبدالعزیز داود ابادی
۳۸۴۰۷۱۵۳
۳۲۸۳۷
۱۳۸۴/۰۷/۱۲

چسب مایع پانسمان مخصوص دام

یوسفعلی شمیل شوشتری و شاهرخ صابر مطلق
۳۸۴۰۵۴۰۶
۳۲۵۱۰
۱۳۸۴/۰۵/۲۹

پیش مخلوط غنی ساز و افزایش دهنده تولید (لین سوی) ویژه دام و طیور

لیلا زرتاش
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۶۳
۹۰۱۹۹
۱۳۹۵/۰۳/۱۶

فرآوری و غنی سازی ضایعات و پسماند های كشاورزی جهت مصرف در خوراك دام،طیور و آبزیان

حسینعلی اسكندرشیری
۳۹۰۰۸۰۴۴۰
۷۲۹۱۹
۱۳۹۰/۰۸/۱۴

روغن گیاهی استحصالی مورد مصرف درصنعت خوراك دام وطیور آبزیان

مجید رحیمی
۳۸۷۰۲۱۲۶۵
۴۹۰۸۵
۱۳۸۷/۰۲/۲۲

مكمل امگاتكس حاوی تخم كتان جهت تغذیه دام

شرکت كشت و صنعت زانیار آریایی با مسئولیت محدود
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۸۶۰
۹۲۴۵۳
۱۳۹۴/۰۶/۲۴

تولید جنین دام ازمایشگاهی(i.v.f)

محمدحسین طهماسبی
۳۸۹۰۸۰۹۸۶
۶۷۷۲۴
۱۳۸۹/۰۸/۲۹

رآكتور پیش فرآوری كننده محصولات كراتینی دام و طیور به منظور تولید كنسانتره پروتئینی و سوخت زیستی متان

فرهاد احمدی و محمد جواد ضمیری و عباس رجایی راد
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۵۹۰
۸۰۹۱۶
۱۳۹۱/۰۹/۲۵

دستگاه شستشوی دام

مرتضی فرسادی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۱۱
۸۳۰۴۹
۱۳۹۲/۰۱/۲۷

استفاده وفراوری ازپسماندهای تصفیه خانه صنایع لبنی جهت استفاده درجیره غذایی دام وطیور

سیدعباس حسینی و توانا توكلی بزاز
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۹۳۴
۷۴۳۸۲
۱۳۹۰/۱۱/۲۵

تولید خوراك دام از باگاس نیشكر به روش تجزیه زیستی

محمد فارسی و مجتبی محمودمولائی كرمانی و فرزانه كوهزادی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۵۱
۸۷۷۵۵
۱۳۹۳/۰۷/۱۹

تولید كمپلكس اسید آمینه- فلز با استفاده از فرآیند بهینه سازی شده هیدرولیز پروتئین جهت مصرف در تغذیه دام

داود زحمتكش حقیقی و وحید غلامی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۶۷۳
۷۶۲۲۴
۱۳۹۱/۰۲/۳۰

ساخت وسیله ای برای به دام انداختن جانوران (كمند)

محمد رضا پاك دین
۳۹۰۰۳۰۱۸۴
۷۰۸۹۶
۱۳۹۰/۰۳/۰۴

جریان ACو DC و محلولهای سیر نشده تاثیر در شوری آب ورشد دام و طیور

سید علی حمیدی سنگدهی
۳۸۴۰۴۰۱۹
۳۲۱۰۴
۱۳۸۴/۰۴/۰۱

دستگاه جمع آوری اتوماتیك كود در سالن های پرورش دام وطیور

بهروز آزاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۳
۸۷۸۷۹
۱۳۹۴/۰۷/۰۸

دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبكشت

محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۲۷۶
۷۷۰۳۴
۱۳۹۱/۰۶/۰۹

داروی شیمیایی كنترل كننده جمعیت دام های كوچك :عقیم كننده سگ و گربه نر

اصغر مقیسه و فرزانه ابراهیم زاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۴۸۱
۸۷۲۵۲
۱۳۹۴/۰۲/۱۴

باكس معاینات دام

محمد مهدی كاوه
۳۸۲۰۵۱۰۳
۲۹۰۲۹
۱۳۸۲/۰۵/۲۲

پرلیت در جیره غذائی دام و طیور

احمد طاطار
۳۸۴۰۲۱۳۹
۳۲۲۳۹
۱۳۸۴/۰۲/۱۳

پودر یازیافتی خوراك دام

یونس اعتمادی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۰۸
۸۸۰۲۵
۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دام ماهیان خاویاری دریای خزر

سیدپیمان بابایی و مراد عباسی اول و سید كیوان بابایی
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۸
۷۴۴۴۴
۱۳۹۰/۱۰/۱۰

پماد جهت درمان زخم های عمیق عفونی در دام

مهدی شایانفرد
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۸
۷۹۸۸۹
۱۳۹۱/۰۹/۳۰

كیت تشخیص سریع انگل تیلریا آنولاتا Theileria annulata از سرم دام

علی محمد طاوسی و سیدمحمدحسین ایرانی نژاد و محمدرضا یوسفی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۴۲
۹۱۴۲۵
۱۳۹۵/۰۹/۱۸

فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام

مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه كمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مركز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی كشور
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۲۳
۹۱۰۴۲
۱۳۹۵/۰۱/۱۳

دستگاه صنعتی كله پاك كنی دام سبك و سنگین با فن آوری پاشش آبگرم بدون افزودنیهای شیمیایی

سعید احمدیان و مسعود بوند
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۸۲۰
۸۴۰۷۵
۱۳۹۳/۰۳/۱۹

ساخت مكمل مایكوتوكسین زدای خوراك دام، طیور و آبزیان

شرکت نوین رشد شهران فوده سهامی خاص
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۳۰۴
۹۵۳۵۵
۱۳۹۴/۰۱/۱۶

اهرم طناب چرخان جهت راحتی زایمان و وضع حمل در دام

رضا بی باك
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۹۲
۸۷۷۰۳
۱۳۹۳/۰۹/۲۳

استفاده از بذر كتان فراوری شده در تغذیه دام های اهلی به منظور افزایش غلظت امگا۳ شیر و گوشت

شرکت شركت تعاونی تولیدی و توزیعی گاوداران صنعتی شفا شیر تعاونی
۳۹۰۰۴۰۶۴۰
۷۷۷۷۷
۱۳۹۰/۰۴/۲۱

خوراك دام (معدنی-گیاهی).

شاهرخ خانی و هدیه زهرا خانی و دل آرام نخبه زارع
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۷۳۹
۷۹۹۲۵
۱۳۹۲/۰۲/۰۳

دستگاه الكترونیكی رانش دام های بزرگ

علی محرری
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۷۱
۸۰۸۷۸
۱۳۹۲/۰۱/۲۹

طراحی كیت تشخیص عفونت ناشی از نئوسپورا كنینوم در دام ها

مرتضی حسینی نژاد
۳۸۸۰۲۰۹۷
۵۸۵۹۳
۱۳۸۸/۰۲/۰۲

مكمل گیاهی تب بر (خنك كننده) بر دام و طیور با خاصیت خنك كنندگی

شهرام فدائیان
۳۸۹۱۱۰۲۲۶
۶۹۳۹۴
۱۳۸۹/۱۱/۰۹

كاوشگر درونی دامپزشكی دام های بزرگ

مهرداد كاهنی و آرش امیدی
۳۸۹۰۸۰۱۶۶
۶۷۳۵۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۴

دستگاه ذوب پایوت در دام

محمدفاضل حریقی
۳۸۴۱۰۳۲۹
۳۴۱۶۰
۱۳۸۴/۱۰/۲۰

تولید مكمل پروبیوتیك باسیلوس كوآگولانس جهت مصرف در دام، طیور و آبزیان

شرکت فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۹۶۲
۹۱۱۰۸
۱۳۹۵/۰۸/۱۹

محلول گیاهی كنترل كننده علایم بیماریهای تنفسی_قلبی در دام و طیور

محمدامین شهبازی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۷۱۹
۹۱۸۱۰
۱۳۹۵/۰۶/۰۳

دستگاه سانتریفیوژ پاچه پاك كنی دام (گوسفند) با قابلیت جداسازی سم ها

مسعود بوند و سعید احمدیان
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۸۱
۸۷۰۲۳
۱۳۹۴/۰۴/۱۲

فرآیند غنی سازی خوراك دام با لجن صنایع لبنی

ناصر مهردادی و سعید ناظمی و علی اكبر رودباری و غلامرضا نبی بیدهندی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۵۲
۹۴۸۹۰
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

طراحی داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه بو مادران

عباس حاجی اخوندی و شرکت اطلس داروی ایرانیان و محمد رضا مخبر دزفولی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۴۸۰
۷۷۴۴۵
۱۳۹۱/۰۷/۱۸

كاربر نانو سیلور در سیستمهای پرورش دام طیور آبزیان به عنوان جایگزین ضد عفونی كننده ها آنتی بیوتیك ها و واكسن ها

محمد حسین قضات
۳۸۶۰۴۳۹۸
۴۱۷۹۴
۱۳۸۶/۰۴/۱۲

ایمپلانت دامی رهاینده دارو با قابلیت افزایش وزن¬گیری دام

پژوهشگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۱۶۰
۸۲۵۷۹
۱۳۹۲/۱۰/۰۸

استفاده وفرآوری لجن مازادتولیدشده ازفرایند تصفیه خانه های باسیستم لجن فعال بویژه صنایع غذایی وكشاورزی جهت استفاده درجیره غذایی دام طیور وآبزیان

سیدعباس حسینی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۸۷
۷۵۳۹۷
۱۳۹۱/۰۲/۱۲

مكمل گیاهی ضد استرس در دام و طیور

شهرام فدائیان
۳۸۹۱۰۰۷۹۶
۶۸۷۴۱
۱۳۸۹/۱۰/۲۵

دستگاه كنترل كننده (مانیتورینگ) عوامل محیطی سالن های پرورش دام و طیور

امید آقاجان نژاد
۳۹۰۰۲۰۹۷۳
۷۰۶۶۷
۱۳۹۰/۰۲/۳۱

فرآیند تولید شیره آزولا برای بالا بردن انرژی خام در محصولات كشاورزی برای تولید غذای دام و طیور و آبزیان

سید مهدی موسوی نژادیان
۳۸۹۰۲۰۶۰۰
۶۵۱۵۷
۱۳۸۹/۰۲/۱۸

ساخت محلول ضدعفونی كننده گند زدا و استریلیزان از تركیب هیدروژن پراكسید و نقره جهت مصارف بهداشت انسان،دام،طیور و آبزیان،صنایع غذایی،كشاورزی،داروئی و آرایشی،پزشكی و صنعتی

شرکت شركت كیمیا فام(سهامی خاص) سهامی خاص
۳۸۵۰۳۲۹۴
۳۵۴۱۴
۱۳۸۵/۰۳/۲۰

طرح اتومكانیك تغذیه دام

الهام شهریاری و فریبا مالكی
۳۸۴۰۴۳۱۵
۳۲۴۲۰
۱۳۸۴/۰۴/۲۶

محافظت انجمادی جنین گاو حاصل از لقاح خارج رحمی (IVF) در لوله همولیز جهت انتقال مستقیم به دام گیرنده

شرکت كشت و دامداری فكا سهامی خاص
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۱۷۶
۸۷۳۱۴
۱۳۹۴/۰۲/۰۶

دستگاه برای ذبح دام

محمد جباری راد
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۲۳۶
۸۸۵۰۴
۱۳۹۴/۰۵/۱۷

دستگاه تعیین شاخص كیفیت فیزیكی خوراك دام و طیور

حسین محمدیان و محمدحسن فتحی نسری و محسن مجتهدی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۲۶۰
۹۱۹۳۸
۱۳۹۵/۰۲/۰۷

پماد با قابلیت ترمیم و درمان عوارض سوختگی و زخم درجه سه انسان و دام

مهدی شایانفرد
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۶
۷۹۸۸۸
۱۳۹۱/۰۹/۳۰

جاذب سموم قارچی و فلزات سنگین در خوراك دام ، طیور و آبزیان (پاور باند)

شرکت پایوران ایمن پویا(با مسئولیت محدود به ش ث ۴۳۷۴۵۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۴۴۵۸۳۰) با مسئولیت محدود
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۵۸۰
۸۳۶۵۲
۱۳۹۲/۰۵/۰۳

استفاده از كود ورمی كمپوست و ورمی واش از كود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیك و مكمل معدنی و كاهش دهنده متان در تغذیه دام

سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۶۴۲
۹۵۸۱۸
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

ساخت آنتی بیوتیك جهت دام و طیور

شركت خارجی (PLC) شركت بدسون – نام لاتین:
۳۸۸۰۸۰۴۳۶
۶۶۳۷۷
۱۳۸۸/۰۸/۱۶

دستگاه و روش به دام انداختن ذرات از جریان‌های گازی و روشی برای حذف ذرات محلول از گاز

شرکت استمیكربن بی . وی . – نام لاتین: با مسئولیت محدود
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۰۴۷
۹۵۳۶۲
۱۳۹۵/۰۲/۲۶

فرآوری ضایعات تولید شده در مزارع چای ،چای درجه ۲ و ۳ حاصل از عمل آوری در كارخانه و انبار چای جهت استفاده در بستر سالنهای دام و طیور

سیدعباس حسینی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۴۱۳
۷۸۸۸۵
۱۳۹۱/۰۹/۲۰

طراحی ساشه دارویی با استفاده از گیاه گالگا(Galega officinalis و سیاه دانه (Nigella sative) برای افزایش میزان شیر و بهبود كیفیت ان در دام

عباس حاجی اخوندی و پرویز تاجیك و محمد رضا مخبر دزفولی و محسن شیركوند و مهناز خانوی و شرکت اطلس داروی ایرانیان سهامی خاص و سید مجتبی داودی حسنكلا
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۰۴۱
۷۸۸۵۴
۱۳۹۱/۱۰/۰۵

بلوس های خوراكی كند رهش جهت دام

احمد ریاسی و مهران شیروانی جوزدانی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۰۶
۸۰۷۴۱
۱۳۹۲/۰۳/۲۳

ضدعفونی كننده پستان دام با استفاده از نمك های چهارتایی آمونیوم و متانال (تكمیل اختراع شماره ۷۷۵۷۸ )

شرکت شركت بهبود صنعت دامیاران(سهامی خاص بشماره ثبت ۴۴۷۹۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۶۲۷۲۶۶) سهامی خاص
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۹۰
۸۲۳۵۴
۱۳۹۲/۰۶/۱۹

ضد عفونی كننده پستان دام

شرکت بهبود صنعت دامیاران سهامی خاص
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۱۲۵
۷۷۵۷۸
۱۳۹۱/۰۷/۰۷

فرایند ساخت نوع جدیدی از مكمل های پروتئینی و میكروبی مورد استفاده در تغذیه دام وطیور

مسعود ناصری
۳۸۸۰۸۰۵۴۳
۶۲۰۵۴
۱۳۸۸/۰۸/۱۹

پودر پروئیتینه ذرت مورد مصرف خوراك دام و طیور و آبزیان

مجید رحیمی
۳۸۷۰۳۵۶۲
۵۰۵۳۲
۱۳۸۷/۰۳/۱۳

معرفی خوراك دام جهت استفاده در تغذیه دام های پرواری و شیری

مرکز مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۶۲
۸۸۴۷۰
۱۳۹۴/۰۴/۱۴

كشف استخراج پس مانده تقطیر الكلی آرد گندم جهت خوراك دام طیور و آبزیان

عزیزالله كمال زاده
۳۸۲۰۴۰۴۶
۲۸۸۴۲
۱۳۸۲/۰۴/۰۹

سلول الكترونیك هوشمند با قابلیت تشخیص علایم حیاتی دام

محمدحسن اعلانی سامان و نازنین بازرگانیان
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۸۳۸
۸۶۷۵۵
۱۳۹۳/۱۲/۲۲

كشف ماده معدنی زئولیت جهت خوراك دام طیور و آبزیان و كشاورزی

شرکت افرند توسكا سهامی خاص سهامی خاص
۳۷۸۱۱۰۴۴
۲۶۴۰۶
۱۳۷۸/۱۱/۳۰

فرایند بهینه‌سازی هضم پسماندها در دام صنعتی با استفاده از باكتری‏های مقاوم به تانن

یوسف روزبهان و دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۱۴۲
۹۲۰۱۶
۱۳۹۴/۱۱/۰۳

دستگاه جدا كننده گوشت از استخوان دام

صادق سعیدی رشك علیا
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۴۴۸۰
۹۴۲۰۴
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

محلول گیاهی علیه بیماری پوستی جرب دام و طیور و انسان

سیدمحمدحسین ایرانی نژاد
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۸۰۳
۹۶۷۰۵
۱۳۹۶/۰۸/۰۱

فرآیند ساخت ماده ی نگهدارنده جهت حفظ كیفیت پودر ماهی و پودر گوشت مصرفی در خوراك دام و طیور (جلوگیری از مسمومیت غذایی)

سیدمحمد عتیقه چی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۴۶
۹۳۷۱۰
۱۳۹۶/۰۳/۱۰

شوكر حرارتی برای دفع آفات گیاهی و بیماری های مشترك بین انسان و دام

عباس رضایی افصح
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۵۳۶
۷۸۷۱۴
۱۳۹۱/۰۸/۲۱

دستگاه اسپرم گیر الكتریكی جهت دام كوچك

علی محرری
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۶۱۱
۸۲۴۴۱
۱۳۹۲/۱۰/۱۹

تولید پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۵۰درصد با قابلیت افزایش كیفی و كنترل خوراك كامل دام

شرکت سپاهان دانه پارسیان شماره ثبت ۲۹۵۶۶ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۷۱۹ سهامی خاص
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۲۵
۸۳۱۹۵
۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با كاربرد برای بستر دام و كود گیاهی )

یاسمن اكبرنیا
۳۸۹۰۳۰۱۲۸
۶۵۴۰۶
۱۳۸۹/۰۳/۰۴

آبخوری اتوماتیك دام

حسینعلی كمالی و ابوالفضل كمالی
۳۸۳۰۳۱۷۴
۳۰۰۹۴
۱۳۸۳/۰۳/۲۳

آندوسكوپ و واژینوسكوپ دیجیتال قابل حمل دام های بزرگ

علی لیامی و نیما برون
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۹۹۷
۸۹۱۶۹
۱۳۹۴/۰۹/۱۳

سیستم كنترل تهیه خوراك دام

شرکت میكرون توزین سهامی خاص
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۴۳۰
۸۹۳۲۹
۱۳۹۴/۰۵/۲۲

فرایند تولید خوراك دام و طیور از میوه كهور

مرکز مر كز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و بهاءالدین عالم زاده
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۶۹
۹۲۵۰۳
۱۳۹۵/۰۸/۲۴

دستگاه جمع آوری و خرد كننده بقایای غلات یونجه وكاه وكولش و گیاهان خاردار جهت تبدیل به خوراك دام

بهاء الدین راستگو
۳۸۷۰۵۷۷۳
۵۱۶۳۱
۱۳۸۷/۰۵/۱۵

طراحی و ساخت دستگاه تولید پلت با كاربرد در زمینه های كشاورزی – دام وطیور – پتروشیمی – صنعتی و آزمایشگاهی

سعید غدیری
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۴۲
۸۸۴۱۱
۱۳۹۳/۰۳/۲۲

دستگاه فرآوری خوراك دام ، طیور و آبزیان با مخزن مورب

علی بازگیر
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۳۰
۹۵۰۵۵
۱۳۹۶/۰۴/۰۱

طراحی وساخت میزجراحی دام های سبك

رسول خدابخشیان كارگر
۳۸۷۰۶۷۴۵
۵۲۵۲۸
۱۳۸۷/۰۶/۱۶

داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه Crataegus Oxycantha

عباس حاجی اخوندی و محمد رضا مخبر دزفولی و شرکت اطلس داروی ایرانیان
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۰۵۰
۷۶۸۸۰
۱۳۹۱/۰۵/۳۱

دستگاه جدا كننده ی سنگ از داخل چرم وهدایت چرم داخل دیگ بخارتوسط پمپ باد مورد استفاده در صنایع پروتئین سازی دام و طیور

فرزاد حسینی و پیام داودی زنجانی و بهروز دمیرلوجماعت و نوید مرادی پور جیرندهی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۶۹۴
۷۷۹۹۳
۱۳۹۱/۰۶/۲۵

تولید پودر سبز تركیبی از انواع جلبك ها و انواع آزولا به عنوان مكمل و جایگزین آرد ماهی و پروتئین گیاهی سویا در جیره غذایی دام و طیور

زهره رمضانپور طبالوندانی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۳۷۳
۸۱۰۷۲
۱۳۹۱/۰۸/۱۶

بهینه سازی سیستم توزین میكرو دوزینگ در فرآیند تولید خوراك دام و طیور

محمد رضا قلمكاری و حمید رضا قلمكاری
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۹۹۴۷
۷۹۳۸۹
۱۳۹۱/۱۲/۰۷

تهیه و ساخت ماده جهت تامین فسفر و كلسیم در جیره غذایی دام و طیور جایگزین دی كلسیم فسفات

عماد عبدالمالكی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۱۶۶
۴۹۶۶۴
۱۳۸۷/۰۲/۱۱

پودر روغن هیدروژنه مورد مصرف خوراك آبزیان دام وطیور

مجید رحیمی
۳۸۷۰۲۱۰۱۳
۴۹۰۸۶
۱۳۸۷/۰۲/۲۲

كشت تلفیقی ماهی -محصولات گلخانه ای-پرورش دام های كوچك و ماكیان

محبوبه سرابی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۴۳
۸۶۲۶۴
۱۳۹۳/۱۱/۰۸

دستگاه تخلیه هوای آلوده به دام افتاده در زیر لایه وارونه دمایی

فرهاد عابدینی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۹۶
۸۷۱۹۳
۱۳۹۴/۰۳/۱۵

سیستم پرورش دهنده اتوماتیك دام و طیور

سجاد یحیی نتاج بائی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۲۸۱
۸۶۷۲۳
۱۳۹۲/۱۱/۰۷

از ماده دیاتومیت جهت مصرف دام , دفع آفات و حشرات

شرکت كیمیا فام سهامی خاص سهامی خاص
۳۸۲۰۸۱۵۷
۲۹۲۶۱
۱۳۸۲/۰۸/۲۸

ساخت تركیب فسفانه فلوئر زدایی شده (فلئورینتید فسفات یادی.اف.پی) از كانیهای گروه فسفات جهت مصارف صنعتی و خوراك دام و طیور و آبزیان

اردلان تقدیری و مهدی فروغی و محمود طایفی نصر آبادی و محمد فلاح و علیرضا محمدحسینی و رامین یوسف زاده
۳۸۴۰۹۰۷۳
۳۳۴۳۹
۱۳۸۴/۰۹/۰۵

شربت خوراكی چند منظوره كنترل كننده شیرواری، القای فحلی و سقط در دام های كوچك

اصغر مقیسهء و فرزانه ابراهیم زاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۶۱۷
۸۷۸۹۵
۱۳۹۴/۰۴/۳۱

فرآوری محتویات كشتارگاهی معده ی نشخواركنندگان جهت استفاده در تغذیه ی دام

امید چاشنی گیر و مهرداد بادكوبهءهزاوه
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۱۶۶
۸۹۷۸۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۵

تهیه هیدروكسید های روی ، منگنز و مس به عنوان مكمل غذای دام

شرکت خدمات دامپروری و دامپزشكی آرین دام صنعت سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۲۶۴
۹۳۷۷۰
۱۳۹۵/۰۴/۱۲

دستگاه پاك كننده كاور لنز دوربینهای دام

یدالله شریفی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۸۱
۹۶۵۶۰
۱۳۹۶/۱۰/۰۱

دستگاه كنترل THIجهت مدیریت تنش حرارتی دام و طیور

ناصر ابراهیمی كشایه
۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۰۸
۹۶۵۰۸
۱۳۹۷/۰۲/۱۳

فرآوری تفاله پوست تر و تازه پسته به روش صنعتی با حرارت غیرمستقیم جهت خوراك دام و طیور

محمد مهدی پهلوان پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۴۷۰
۷۸۹۹۸
۱۳۹۱/۱۰/۱۷

ساخت چوب ضد آب توسط پوست با دام و گردو

مصطفی صفادی سامانی و داود دهقانی سامانی
۳۸۶۰۱۴۵۰
۴۰۲۹۷
۱۳۸۶/۰۱/۲۹

تهیه خوراك دام از لجن ناشی از تصفیه فاضلاب كشتارگاههای صنعتی

شادی كافی ملاك
۳۸۷۱۲۵۸۱
۵۸۲۹۶
۱۳۸۷/۱۲/۱۳

فراوری پوست تر وتازه پسته جهت خوراك دام با بخار خشك

محمد مهدی پهلوان پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۵۵
۷۷۱۶۹
۱۳۹۱/۰۴/۰۹

دستگاه الكترونیكی جابجایی و كنترل مسیر دام

مهدی كریمیان شهری و مجتبی محمدزاده سقاء
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۵۷۲
۸۳۷۳۱
۱۳۹۳/۰۳/۱۲

مكمل گیاهی ضد سرماخوردگی دام و طیور

شهرام فدائیان
۳۸۹۱۱۰۰۱۱
۶۸۸۲۶
۱۳۸۹/۱۱/۰۲

داروی گیاهی برای درمان بیماری ششی یا عفونت ریوی دام

زهرا فاطمی پناه
۳۸۵۰۲۴۲۴
۳۵۵۴۹
۱۳۸۵/۰۲/۲۴

راكتور دو جداره پیش فرآری كننده محصولات جانبی كشاورزی به منظور تولید خوراك دام و پرندگان اهلی و سوخت زیستی اتانول

فرهاد احمدی و عباس رچایی راد
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۲
۷۴۴۳۲
۱۳۹۰/۱۰/۱۴

تولید خوراك دام از سرشاخه نیشكر فرآوری شده

موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و مرتضی رضائی و اسحق كردنژاد
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۶۸
۸۶۴۵۱
۱۳۹۴/۰۳/۱۱

فرایند تولید خوراك دام پلت شده از گیاه كامل ذرت

مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و اسحق كردنژاد
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۰۴
۹۶۸۹۱
۱۳۹۶/۰۷/۲۳

فرآیند تولید، جداسازی و استفاده از آنتی بادی های اختصاصی زرده تخم مرغ برای پیشگیری و درمان اسهال دام

پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و سیروس قائدی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۶۷۶
۹۴۹۰۳
۱۳۹۵/۰۳/۳۰

تولید مكمل خوراك دام و طیور فرآوری شده با استفاده از محصولات لبنی مرجوعی

شرکت شركت مهندسی سروش سبز البرز با مسئولیت محدود
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۹۹۴
۹۶۲۰۲
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
لینک های مفید

طراحی بیونیكی مكانیسم دستگاه پرتابل سنجش گازهای آلاینده محیط با الگوبرداری از ارگانیسم كیسه های هوایی در اندام پرندگان

سیدعلی فارغ
۳۸۸۱۱۰۲۸۱
۶۳۴۵۴
۱۳۸۸/۱۱/۱۰

دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبكشت

محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۲۷۶
۷۷۰۳۴
۱۳۹۱/۰۶/۰۹

بوگیر برپایه گرانول گیاهی با قابلیت استفاده به عنوان پوشش سطوح در فضای باز ، دامداریها ، باغ وحش ، مرغداریها و دستگاههای تهویه مطبوع

احسان اله قربانیان
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۲۵
۹۱۹۷۲
۱۳۹۵/۰۷/۱۵

فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام

مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه كمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مركز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی كشور
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۲۳
۹۱۰۴۲
۱۳۹۵/۰۱/۱۳

دستگاه كود جمع كن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری كود در دامداریها و مرعداریها

اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی
۳۸۳۱۲۲۷۹
۳۱۴۵۱
۱۳۸۳/۱۲/۲۴

دستگاه رباتیك آموزش گام برداری بیماران دچار ناتوانی حركتی در اندام تحتانی

شرکت تحرك فن آور رباتیك سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۹۵
۹۱۸۹۷
۱۳۹۵/۰۶/۲۱

دستگاه نمونه برداری از اتاق قدامی چشم

امیرحسین وجدانی و مسعود شفیعی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۰۴
۷۷۰۳۱
۱۳۹۱/۰۴/۰۷

سیستم رباتیك نمونه برداری از بافت های درونی بدن و تزریقات و تخلیه از اندام های درونی

پویا دوستی و پویا بنی زمانی و قادر افشاری
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۴۵۰
۸۹۹۱۶
۱۳۹۴/۱۰/۱۷
لینک های مفید
 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری …) ۱۲۰ اختراع اطلاعات کامل در : iripo.ssaa.ir/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. فراوری تفاله میوه جات جهت خوراك دام با بخار خشك نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۵۷ شماره ثبت :۷۷۱۷۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۴/۰۹ فرایند عمل آوری شیمیایی برگ درخت خرما جهت تغذیه دام […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031