عنوان اختراع : کود

بسم الله الرحمن الرحیم 

عنوان اختراع : کود (کشاورزی، دامداری…)

۲۱۵ مورد

 

تهیه كود (Zinc – co pro)

نیره عرب و امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۳
۷۸۹۰۸
۱۳۹۱/۰۶/۱۹

دستگاه كود خشك كن دامی

مرتضی فرسادی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۱۰
۷۹۵۷۸
۱۳۹۲/۰۱/۲۷

دستگاه كنترل آبیاری و كود دهی هیدرو كونیك

غلام حسین خواجه تبریزی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۳۹۹
۷۹۷۹۷
۱۳۹۱/۰۹/۲۰

سیستم تنظیم میزان ریزش كود وبذر از طریق موزع

شرکت تاكا شركت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۱۶
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۴۲
۸۰۰۱۷
۱۳۹۲/۰۱/۲۸

مقاوم به آتش كردن تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) توسط كود شیمیایی كشاورزی

دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس – نام لاتین: و بهبود محبی و سید محسن حسینی
۳۸۷۰۷۸۰۶
۵۳۶۳۸
۱۳۸۷/۰۷/۲۱

تهیه كود زیستی از ریز جلبكها

حسین ریاحی و زهرا گونانی و مریم خنجیر و زینب اقا شریعتمداری
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۸۰
۷۳۵۴۲
۱۳۹۰/۱۰/۱۱

فرآیند ساخت كود اوره كندرها با استفاده از پوشش پلیمری

معصومه تاجیك خاوه و ایرج اله دادی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۲۱۵
۸۲۸۲۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۶
*
*
*

دستگاه چهار منظوره كشاورزی بمنظور كودپاشی داخل جوی ،كودپاشی تمام سطح زمین ،دستگاه كوبنده خاك ومجهز به سیستم بارگیری مخزن ( درزمینه كود حیوانی و مرغی)

حسن حسینی شهولی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۰۵۰
۸۳۹۵۲
۱۳۹۳/۰۲/۰۵

كود میكرو بر پایه شیمیایی

محمدحسن بهرام بیرمیان
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۴۳۴
۸۴۱۹۲
۱۳۹۲/۰۵/۳۰

كود ارگانیك صنعتی استریل استوریزه كنستانتره و هوشمند

محمدحسین محمدی
۳۸۸۱۱۰۸۴۶
۶۳۷۲۹
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

كود مایع پرمصرف وكم مصرف تركیب شده با جیبرلیك اسید

سیدعلی امامی
۳۸۸۱۱۰۵۳۲
۶۳۶۸۹
۱۳۸۸/۱۱/۱۷

فرآیند تبدیل پسماند مواد غذایی به كود طبیعی با افزودن محلول قندی – نمكی خاص جهت بالابردن كیفیت كود

شكوفه كمدی یكدانگی
۳۸۷۱۱۱۳۲۵
۵۷۲۲۹
۱۳۸۷/۱۱/۲۷

تهیه نوعی كمپوست (كود آلی گیاهی )بنام رایس كمپوست

تیمور رضوی پور كومله
۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۶۱۱۵۹۹
۴۷۴۴۰
۱۳۸۶/۱۱/۱۷

كود معدنی حاوی مجموعه عناصر میكرونیزه پیوند داده شده

امیر احسان وكیلی
۳۹۰۰۳۰۷۶۶
۷۰۷۷۴
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

ساخت دستگاه پودر و تجزیه كننده زباله های شهری به كود كشاورزی

حبیب دبیری دولان
۳۹۰۰۳۰۴۳۷
۷۰۲۶۹
۱۳۹۰/۰۳/۱۱

ساخت كود كلات پتاسیم تا۲۵% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۷۶۳
۷۰۹۱۸
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

تولید كود آهن سكوسترن FeEDDHA

مشعل جواد پور و فاطمه اربابی
۳۸۹۰۱۰۲۱۳
۶۵۰۹۸
۱۳۸۹/۰۱/۱۸

بهینه سازی فرآیند و افزایش راندمان تولید كود ارگانیك ورمی كمپوست

محمد مقیمی و سازمان انستیتو پاستور ایران و عظیم اكبرزاده خیاوی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۸۹۴
۸۶۰۵۹
۱۳۹۳/۱۱/۰۵

ساخت دستگاه های تولید نوعی كود آلی از لجن فعال و مازاد تصفیه

حسن قندهاری
۳۸۲۰۴۰۱۴
۲۸۸۰۲
۱۳۸۲/۰۴/۰۲

تولید مایه تلقیح میكروار گانیسمهای حل كننده فسفر (كود میكروبی فسفاته)

موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب و مركز تحقیقات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۳۸۲۰۵۰۷۲
۲۸۸۴۱
۱۳۸۲/۰۵/۱۵

ساخت مرغداری پیشرفته استوانه ای با قابلیت جمع آوری كود به صورتاتوماتیك با كاهش آلودگی محیط زیست و رفع هرگونه آلودگی از محیط مرغداری

مصطفی افتخاری
۳۸۳۱۱۰۴۸
۳۱۵۳۵
۱۳۸۳/۱۱/۰۶

تركیب كود برای تحریك جنب مواد مغذی در گیاهان

شركت خارجی (PLC) VALAGRO S.P.A – نام لاتین:VALAGRO S.P.A
۳۸۳۰۹۱۲۳
۳۳۲۸۱
۱۳۸۳/۰۹/۱۲

كوره تولید كود ارگانیك بیوچار از زیست توده به روش پیرولیز آهسته

علی پورفلاحی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۲۹۹
۸۷۶۳۴
۱۳۹۴/۰۶/۱۱

كود آلی فولوات آهن

موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۸۴
۹۱۳۵۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۸

ماشین كشاورزی تركیبی مخلوط كن كود و كود ریز و چاله كن

هادی یوسف زاده پائین رودپشتی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۶۲۹
۸۹۹۹۰
۱۳۹۵/۰۵/۱۲

مته چالكود باقابلیت ایجاد سوراخ درسایه اندازدرختان مثمروغیرمثمر بدون صدمه به ریشه

علی رضا شمسی زاده سرای
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۶۳
۸۱۳۷۲
۱۳۹۲/۰۴/۱۷

كود مایع با تركیب ۱۸% نیتروژن،۱۸%فسفر و ۱۸% پتاسیم

محمود سندگل
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۴۱۰
۹۱۴۸۶
۱۳۹۵/۰۸/۰۶

سپراتور (كود خشك كن) تركیبی مجهز به گیربكس پلنتری، آسیاب خردكن الیاف، میكسر غرقابی تكمیلی اختراع به شماره ثبت ۸۶۵۰۰

شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۶۰
۹۴۰۰۳
۱۳۹۵/۱۰/۲۳

كود فیتو هورمونی بهاره سازی گندم پاییزه

سیدكمیل سیدشوربلال و علی سلیمانی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۳۵۵
۹۷۰۴۷
۱۳۹۶/۰۸/۱۳

تولید كود بیولوژیك باكتریایی به منظور افزایش رشد و عملكرد گیاه گندم

پیمان عباس زاده دهجی و پژوهشكده پژوهشكده علوم وفنون اتكا و علی اشرف سلطانی طولارود و مهتاب امیدواری
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۵۶۰
۷۳۹۴۴
۱۳۹۰/۱۰/۱۴

سیستم هوادهی و اختلاط در مخازن نگهداری كود كمپوست

كامیار فیلسوفی
۳۸۵۰۷۳۵۷
۵۲۵۹۵
۱۳۸۵/۰۷/۲۲

كود مایع با پایه شیمیایی با استفاده از ازت جهت ریشه زایی گیاهان

محمدحسن بهرام بیرمیان
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۰۲۸
۸۰۱۵۷
۱۳۹۱/۰۹/۰۸

كود بیولوژیك (نیچر كود)

محمدحسین صیادی اناری
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۵۱
۸۵۰۷۴
۱۳۹۳/۰۳/۲۳

كود كندرها

محبوبه اسلامی و محمدحسین داوودی و محمدجعفر ملكوتی
۳۸۸۰۹۰۷۷۸
۶۳۱۱۹
۱۳۸۸/۰۹/۲۸

تولید كود تنش زدای گلوتامینوروی

سمیه قاسمی سعادت ابادی و امیر حسین خوشگفتار منش
۳۸۹۱۰۰۱۰۸
۶۸۳۷۸
۱۳۸۹/۱۰/۰۵

سیستم كنترل كود مایع به صورت نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی

بهزاد بهزادی مكوندی و ارژنگ جوادی
۳۸۷۰۳۸۵۰
۵۰۰۱۵
۱۳۸۷/۰۳/۲۵

دستگاه فرآوری كود مرغی به صورت كمپوست

آیدین غفارنژاد مهربانی
۳۸۶۱۲۷۳۱
۵۰۴۸۱
۱۳۸۶/۱۲/۱۹

كود گیاهی

ملیحه مهدی دوست و رقیه كریمی
۳۸۷۰۴۸۰۳
۵۰۶۵۰
۱۳۸۷/۰۴/۱۹

دستگاه تعیین مقدار كود هر گیاه با كنترل نرخ متغیر براساس GIS و سبزینگی آن

طیب نامدار
۳۸۹۰۵۰۱۲۵
۶۶۳۲۰
۱۳۸۹/۰۵/۰۴

تكنیك تولید نهال گلدانی وپیوندی پسته درزمان ركود گیاه

موسسه موسسه تحقیقات پسته كشور و امان الله جوانشاه
۳۸۳۰۲۰۳۳
۲۹۸۴۵
۱۳۸۳/۰۲/۰۷

كود مایع كامل میكرو آلی

شرکت آدینه فام خرم تعاونی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۲۲۴
۸۶۵۱۳
۱۳۹۳/۱۲/۰۵

دستگاه جمع آوری اتوماتیك كود در سالن های پرورش دام وطیور

بهروز آزاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۳
۸۷۸۷۹
۱۳۹۴/۰۷/۰۸

سیستم تولید زباله برای تولید كود زیستی ورمی كمپوست

فرشاد زندیان
۳۸۹۰۵۰۴۸۵
۷۲۸۴۹
۱۳۸۹/۰۵/۱۳

مایه تلقیح كود بیوكامل

شرکت كیمیا نبات گرمسار
۳۸۱۰۳۰۱۶
۲۸۱۱۳
۱۳۸۱/۰۳/۰۴

دستگاه مكنده جمع آوری مواد (كود حیوانی)

مهدی عزیز زاده بوشهری و علی روانستان و فرهاد دهقان پور
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۰۴۹
۷۵۸۸۱
۱۳۹۰/۱۱/۲۹

دستگاه تایمر كانتر با قابلیت نگهداری كود نود مدت

محسن حاجی اكبری – نام لاتین: –
۳۸۶۱۱۳۴۸
۴۶۹۷۰
۱۳۸۶/۱۱/۱۰

كود كلات آهن دی اتانول سیتریك اسید استر (Fe-DECAE)

سعیدرضا یعقوبی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۵۱۲
۸۹۸۷۰
۱۳۹۴/۱۱/۱۰

فرمولاسیون و تولید كود بیولوژیك مایع با طول عمر بالا

فاطمه دباغ و مهرداد مؤتمنی احمدی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۰۹۴
۸۴۴۹۸
۱۳۹۲/۰۴/۲۱

دستگاه تولید كود آلی (كمپوست) بدون تولید شیرابه وبو

حمید عباسعلی زاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۰۱۴
۸۸۴۳۶
۱۳۹۴/۰۶/۰۴

كود كلات تركیبی ۳ عنصره منگنز۱۰درصد-مس ۱۰درصد منیزیم ۲درصد به صورت یونهای آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی به فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۸۲۳
۷۰۷۹۳
۱۳۹۰/۰۳/۲۵

كود آلی كند تجزیه و محرك رشد گیاه (تركیبی از ورمی كمپوست و بیوچار)

الهام قدم خیر و ارژنگ فتحی گردلیدانی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۸۳
۹۱۳۹۷
۱۳۹۵/۰۷/۳۰

سیستم مكانیزه جمع آوری مكشی فضولات و پس ماندهای حیوانی تكمیل اختراع مكنده جمع آوری مواد (كود حیوانی) با شماره ثبت ۷۵۸۸۱

شرکت مهندسی صدر آزمای سپاهان سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۳۹۳
۹۲۳۵۲
۱۳۹۵/۰۱/۱۷

دستگاه جمع كننده مواد (كود دامی ) خشك با استفاده از سیستم بالابر مكانیكی

فرهاد دهقان پور
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۲۱۱
۹۵۰۸۹
۱۳۹۶/۰۳/۲۲

تولید كود آهن با استفاده از سنگ معدن

اردشیر آریانا و حبیب اله همایی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۱۴۷
۷۸۸۰۹
۱۳۹۱/۰۸/۰۸

دستگاه نمك و ماسه پاش دوار (سانتریفوژ)با قابلیت پاشش كود و بذر توسط نیروی كششی

محمد مسلمی
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۲۵۶
۷۶۳۱۷
۱۳۹۰/۱۲/۰۶

تولید كود ارگانومیكس تثبیت كننده كیفیت خاك و محرك رشد محصولات

پروانه محقق
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۹۸۵
۸۲۲۱۶
۱۳۹۲/۰۹/۰۹

دستگاه تك‌فاز تولید كود ارگانیك با قابلیت تنظیم خودكار در دوره كوتاه مدت

حامد قاسمی پیربلوطی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۵۱۴
۸۶۸۰۱
۱۳۹۳/۰۷/۱۵

دستگاه كود پاش گریز از مركز نرخ متغیر

سید مهدی نصیری و حسن صفی یاری
۳۸۹۱۲۰۷۵۳
۶۹۶۵۲
۱۳۸۹/۱۲/۲۱

نانو كودهای آلی شامل كود حیوانی و خاك برگ و پودر استخوان

عباس صادقی و حسن كرمی و سید رسول میر قاسمی
۳۸۷۰۱۲۲۳
۴۸۵۸۵
۱۳۸۷/۰۱/۲۰

ساخت كود نیترات روی با استفاده از ضایعات پلاستیكی

ثریا طاهری و امیر حسین خوشگفتار منش
۳۸۷۰۳۶۴۱
۴۹۷۷۷
۱۳۸۷/۰۳/۲۰

ساخت كود كلات فسفر تا ۱۸% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۸۲۲
۷۰۹۲۵
۱۳۹۰/۰۳/۲۵

ساخت كود كلات منیزیم تا ۷% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۸۱۹
۷۰۹۱۹
۱۳۹۰/۰۳/۲۵

كود كند رهاهش پلت شده از مخلوط كود گاوی كمپوست ورمی كمپوست كود شیمیایی اوره

مسعود كیان مهر و محمد حسین كیان مهر
۳۸۹۰۶۰۰۷۵
۶۷۰۲۳
۱۳۸۹/۰۶/۰۲

كود كلات منگنزتا ۱۸%بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۸۱۸
۷۰۹۲۱
۱۳۹۰/۰۳/۲۵

طراحی وساخت دستگاه بذر پاش ، كود پاش و سم پاش

مجتبی فرهادی فر و رضا روشن اصل و مرتضی عودی و مختار ابراهیمی و كبیر داداش پور
۳۸۹۰۲۰۵۹۹
۶۵۲۹۲
۱۳۸۹/۰۲/۱۸

ماشین كارنده كود جامد به صورت آهنگ متغییر بر مبنای نقشه مواد مغذی خاك

محمد حسین آق خانی و بهزاد بهزادی مكوندی و عاطفه دمیرچی
۳۸۹۰۵۰۴۶۲
۶۶۹۴۵
۱۳۸۹/۰۵/۱۳

تولید ورمی واش (كود مایع ارگانیك ) با غلظت بالا

رضا ابراهیمی گسكرئی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۸
۸۵۲۶۰
۱۳۹۳/۰۷/۱۳

كود زیستی پتاسیمی

شرکت زیست فناورسبز با مسئولیت محدود
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۹۰۹
۸۵۹۰۶
۱۳۹۳/۰۶/۳۰

سپراتور(كود خشك كن) OROOJLOO مجهز به گیربكس پلنتری ، آسیاب خردكن الیاف ، میكسر غرقابی و ویبراتور

شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۷۴
۸۶۵۰۰
۱۳۹۳/۱۰/۱۷

دستگاه تركیبی گاو آهن دوار،كود پاش،كود دامی، هرس دندانه لغزشی و ماله با قابلیت مخلوط كردن كود دامی با خاك و شكستن كلوخ

انور زارعی
۳۸۴۰۵۲۲۰
۳۲۸۴۵
۱۳۸۴/۰۵/۱۷

امكان جایگزینی كود سولفات آهن فرو تولید داخلی

سید محمد بنی جمالی
۳۸۳۰۷۰۱۶
۳۰۶۳۵
۱۳۸۳/۰۷/۰۴

سیستم محافظتی سم پاش و كود پاش با تنظیم ارتفاع

مهدی رجائی و علی احمدی
۳۸۴۱۰۲۸۶
۳۵۶۶۴
۱۳۸۴/۱۰/۱۹

تولید كود آلی از ضایعات كارخانه تولید فور فورال

شركت خارجی (PLC) توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان
۳۸۴۰۸۰۱۱
۳۳۵۹۰
۱۳۸۴/۰۸/۰۱

خودروجمع وحمل كننده كود دامی

محمدحسین كیان مهر و صادق صدقی و رضا میرزائی
۳۸۰۰۴۰۶۴
۲۷۲۹۵
۱۳۸۰/۰۴/۲۴

كود بیولوژیكی كشاورزی با اثر گذاری سریع و كاهش ph

حمیدرضا طباخ
۳۸۴۰۳۲۷۴
۳۲۲۳۸
۱۳۸۴/۰۳/۲۵

دستگاه خشك كن كود خورشیدی

شرکت صنعتی خزرالكتریك سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۶۱۵
۹۰۴۰۳
۱۳۹۵/۰۵/۱۲

تركیبات كود اسیدی شامل یك تركیب فلزی گلوتامیك اسید N، اسید N-DIACETIC یا اسید IMINODISUCCINIC

شرکت اكزو نوبل كمیكالز اینترنشنال بی.وی. – نام لاتین: با مسئولیت محدود
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۹۷
۹۲۰۰۴
۱۳۹۴/۱۲/۱۶

تولید كود طبیعی جامد با استفاده از پسماند خون كشتارگاهی، بازیافت شده به روش آبگیری تحت خلا

شرکت ویوا كود سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۳۳۱
۹۰۶۷۵
۱۳۹۵/۰۵/۲۶

كود آهن Fe(EDDHSA) ‎ با قابلیت جذب آسان در حضور پتاس

علی رحمنی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۱۰۹
۹۴۱۶۹
۱۳۹۶/۰۱/۰۷

ساخت لدر برای حمل بار شن و خاك-گندم-جو- وكود به دا خل ماشین و دیگر استفاد ه ها ی آن

نوروز علی نظری
۳۸۷۰۵۷۷۲
۵۲۰۴۸
۱۳۸۷/۰۵/۱۵

بسته بندی كیسه ای انواع كود شیمیایی

محمدحسن مغاری
۳۸۷۰۵۹۵۳
۵۱۶۵۸
۱۳۸۷/۰۵/۲۰

تولید كود اوره فسفیت به عنوان تامین كننده ازت وفسفر گیاه وجایگزین مناسب كودهای شیمیایی سنتی

سازمان پژوهشكده توسعه تكنولوژی شریف و سید علی طباطبایی قمی و سازمان گسترش ونوسازی صنایع
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۸۶
۸۰۴۴۴
۱۳۹۲/۰۵/۱۸

دستگاه تزریق مستقیم سم و كود به آوند درختان

محمد كافی و محسن كافی
۳۸۶۰۹۵۵۸
۵۱۷۸۹
۱۳۸۶/۰۹/۱۸

كود كامل ارگانومیكس ارگانیك

عباس دمشقی
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۹۵۹
۷۵۳۷۷
۱۳۹۰/۱۲/۲۱

فرآیند ساخت كود از بقایای جانوری جهت افزایش جذب عناصر توسط ریشه

فیروزه هاشم آبادی و بهروز اسدابادی و صادق اسدابادی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۰۵
۸۲۱۷۴
۱۳۹۲/۰۵/۲۷

ساخت دستگاه مخلوط كننده كود با آب در كشاورزی

قنبر لائی و علیرضا دشتبان
۳۸۸۰۳۰۵۲۵
۶۱۳۵۶
۱۳۸۸/۰۳/۱۷

فرآیند كشت بدون خاك سبزیجات در بستری از ضایعات كشاورزی با استفاده از كود آلی بیولوژیك بصورت طبقاتی

سید شهباز روحانی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۱
۸۲۶۱۰
۱۳۹۱/۰۶/۱۹

بیوتكنیك تكثیر و پرورش كپور ماهی هندی كاتلا با استفاده از كود دهی و مدیریت های غذا دهی در ایران

موسسه تحقیقات شیلات ایران
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۷۹۹
۸۲۶۲۱
۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تولیدشیركود از كودهای دامی و ضایعات كشاورزی كشاورزی و لبنیات

منصور انصاری
۳۹۰۰۲۰۱۴۹
۷۲۱۹۲
۱۳۹۰/۰۲/۰۵

ساخت كود سافر آهن زعفرانی برای مصارف كشاورزی و فضای سبز و گلخانه ها

یاسین هلال بیكی
۳۸۷۱۲۱۳۹۵
۵۸۴۲۸
۱۳۸۷/۱۲/۲۸

فرآیند ساخت كود زیستی پی جی پی

حسینعلی علیخانی
۳۸۹۱۲۰۶۶۴
۶۹۵۵۴
۱۳۸۹/۱۲/۱۷

كود پاش كوله ای برقی

ابراهیم مردانی گرزن
۳۸۹۰۲۰۹۳۵
۶۵۲۵۳
۱۳۸۹/۰۲/۲۸

كود آرناتیك با تركیبات متفاوت وقابل تنظیم با نیازهای رشد رویشی وزایشی گیاهان وعرضه بیشر وبهتر مواد مغذی نسبت به انواع كودهای شیمیایی

سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی
۳۸۷۰۳۱۰۳۲
۴۹۶۵۸
۱۳۸۷/۰۳/۲۸

ساخت كود كلات روی تا ۲۰% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۷۶۷
۷۰۹۲۰
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

دستگاه كود پاش مكانیزه ی كوله ای

محمد والی
۳۸۹۰۸۰۲۶۳
۶۷۷۰۲
۱۳۸۹/۰۸/۰۸

طراحی دستگاه مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه انواع كود جهت استفاده در باغ مركبات

ابراهیم تقی نژاد كفشگری و سید جعفر هاشمی
۳۸۹۰۷۰۸۵۸
۶۷۷۴۵
۱۳۸۹/۰۷/۲۶

تهیه كود آهن بر پایه تركیبات پلی فنول طبیعی استخراج شده از بلوط

محمد صادق حاتمی پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۵۷
۷۸۳۹۹
۱۳۹۱/۰۲/۱۸

دستگاه افزایش قابلیت نفوذ( آب،كود،هوا) در چمن

علی یوسف لو
۳۸۴۱۱۰۲۱
۳۴۱۴۵
۱۳۸۴/۱۱/۰۱

تزریق كود شیمیائی بوسیله تراكتور

محمد علی منتظری خادم و حمید منتظری خادم و رضا منتظری خادم و سعید منتظری خادم و وحید منتظری خادم
۳۸۱۱۱۰۳۰
۲۹۴۴۹
۱۳۸۱/۱۱/۰۸

تركیبات معدنی شیمیایی به عنوان كود میكرور با رهایش

هاله هاشمی سهی و عباس یوسفی
۳۸۳۰۷۲۰۸
۳۰۷۴۷
۱۳۸۳/۰۷/۲۸

جداكننده سنگ وشیشه و ناخالصی از كود كمپوست و دانه بندی

شرکت بازرگانی بین المللی بسیط اختر
۳۷۹۱۱۰۱۹
۲۶۸۶۲
۱۳۷۹/۱۱/۰۸

تولید كود نانو میكرومیكس با استفاده از ضایعات صنعتی

امیر حسین خوشگفتار منش و سحر مقدسی بروجنی و فتح اله كریم زاده
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۸۳
۷۳۵۳۷
۱۳۹۰/۱۰/۱۱

كود شیمیایی كلات۶% آهن-روی- منگنز به فرم

سید پیمان آذرفام
۳۸۸۱۰۰۶۶۹
۶۳۳۰۳
۱۳۸۸/۱۰/۲۶

كود مدادی پلت شده مخصوص باغات

جلیل نقش نیل چی و امیر مؤمنی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۵۷۶
۹۱۰۷۸
۱۳۹۵/۰۲/۱۵

دستگاه چال كود مكانیزه باغات كشاورزی

حسین محمدی نسب الله آبادی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۱۷
۹۳۴۴۰
۱۳۹۵/۰۹/۱۱

سیستم تبدیل زباله تر خانگی به كود حاصلخیز

كامیار فیلسوفی
۳۸۵۰۷۳۶۰
۵۲۵۹۸
۱۳۸۵/۰۷/۲۲

فناوری ساخت كود متیونوزینك zmc

سمیه قاسمی و امیرحسین خوشگفتارمنش
۳۸۹۰۸۰۲۶۹
۶۷۸۶۲
۱۳۸۹/۰۸/۰۸

استفاده از كود ورمی كمپوست و ورمی واش از كود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیك و مكمل معدنی و كاهش دهنده متان در تغذیه دام

سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۶۴۲
۹۵۸۱۸
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

سیستم نمایشگر عملكرد میزان مساحت كار شده اعلام تخلیه مخازن و سیستم عیب یابی دستگاههای كارنده و كود پاش بذر

دایان درخشنده توماج
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۱۸۶
۷۴۷۱۹
۱۳۹۰/۱۱/۰۸

دستگاه تبدیل زباله تر به كود كمپوست به روش الكترونیكی

غلامرضا مرادقلی و رضا مهرجوء و سیدامیرحسین فصیحی و غلامرضا كریمی
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۳۳۲
۹۷۳۸۳
۱۳۹۶/۰۷/۱۸

نانوپودرآهن تهیه شده ازضایعات صنایع فولاد بعنوان نانوكود

محمود عابدی خرسند
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۰۷۰
۷۶۲۴۴
۱۳۹۱/۰۱/۲۳

سیستم كِشنده چرخدار جمع آوری كود در انواع فارمهای پرورشی طیور

سعید علی تنه و مونا گل شیخی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۵۲۳
۸۱۳۸۳
۱۳۹۲/۰۲/۲۸

تولید كننده نیمه اتوماتیك سبز بیوگاز و كود

دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی ایلام و اشكان امیرخانی و فرید عزیزی جلیلیان
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۷۹
۸۱۱۴۰
۱۳۹۲/۰۶/۱۸

كود شیمیایی با قابلیت افزایش مقاومت گیاهان و تعدیل EC .PH

سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی
۳۱۱۱۱۱۱۱۱۳۸۷۲۲۵
۴۸۸۹۳
۱۳۸۷/۰۲/۲۵

كود آلی مرغی بر اساس فرآیند پاستوریزه و مواد گوناگون

محمد حسین محمدی
۳۸۸۰۸۰۴۷۹
۶۲۴۱۹
۱۳۸۸/۰۸/۱۸

ساخت كود مایع سیلیس

علیرضا امیر احمدی
۳۸۸۱۲۰۴۵۶
۶۴۱۴۱
۱۳۸۸/۱۲/۱۱

تولید كود ارگانیك

نبی اله فضلی خانی
۳۸۷۰۳۰۱۲
۴۹۰۰۹
۱۳۸۷/۰۳/۰۱

ساخت كود كلات كلسیم تا ۱۴% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۸۱۷
۷۰۹۱۷
۱۳۹۰/۰۳/۲۵

فرآیند استفاده از باكتری های اندوفیتی محرك رشد گیاه برنج و ارایه فرمولاسیون یك كود بیولوژیك (PGPB) اختصاصی شالیزارها

حسینعلی علیخانی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۶۹۰
۸۵۷۰۶
۱۳۹۳/۰۴/۱۱

دستگاه كود جمع كن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری كود در دامداریها و مرعداریها

اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی
۳۸۳۱۲۲۷۹
۳۱۴۵۱
۱۳۸۳/۱۲/۲۴

تكنولوژی تولید كود بیولوژیك

داود براتی پور
۳۸۲۰۸۱۳۱
۲۹۲۴۳
۱۳۸۲/۰۸/۲۴

دستگاه دای رولر با قالب و غلتكهای مخروطی جهت تولید پلت كود گاوی و مرغی

فرهاد همایون فر و محمدحسین كیان مهر و مرکز مركز تحقیقات و نوآوری سازمان اتكا
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۴۸۱
۸۸۷۷۹
۱۳۹۴/۰۸/۳۰

تكنولوژی تولید كود بیولوژیك برای مزارع

پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی
۳۸۲۱۱۰۲۴
۲۹۵۱۳
۱۳۸۲/۱۱/۰۵

شیوه جدید احداث باغات میوه با استفاده از كانال كود مخصوص

شرکت كشت و صنعت زیتون فدك سراج
۳۸۳۱۰۲۵۱
۳۱۱۱۴
۱۳۸۳/۱۰/۲۷

تولید كود پروتئینه از ضایعات پوست و چرم قابل جذب

احمد قدری – نام لاتین: –
۳۸۶۱۱۳۰۰
۴۶۶۵۴
۱۳۸۶/۱۱/۰۹

فرآیند تهیه كود آلی (كمپوست) از برگ‏های هرس شده درخت خرما

مختار زلفی باوریانی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۰۶۹
۸۹۲۹۹
۱۳۹۴/۰۹/۱۴

كود – سم ارگانوباكتریوسید( ضد باكتری بیمارگر گیاهی)

سیدعلی اكبر باقریان
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۹۸
۹۰۳۲۷
۱۳۹۴/۱۱/۲۰

كود – سم ضد شانكر

سیدعلی اكبر باقریان
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۹۴
۹۰۳۲۹
۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تكنولوژی تولید كود بیولوژیك از منبع باكتری آزوسپریلوم ایرانی

سیامك علیزاده و بیتا باغچه سرائی و بهزاد قره یاضی و پژوهشكده بیوتوكنولوژی كشاورزی
۳۸۲۱۱۰۲۵
۲۹۵۱۴
۱۳۸۲/۱۱/۰۵

ربات هوشمند جمع كننده انواع كود

پرستو خداجوئی و آرش خداجوئی
۳۸۷۰۴۱۳۰
۵۰۶۴۶
۱۳۸۷/۰۴/۰۴

تولید كود طبیعی مایع از پسماند خون كشتارگاهی به روش هیدرولیز آنزیمی

شرکت ویوا كود سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۳۰۱
۹۲۳۶۵
۱۳۹۵/۱۰/۱۰

یك بستر تترا ورمی (TETRA VERMI) و یك فرآیند برای كود دادن پسماند كشاورزی

كاملش كیشروریلال دوت – نام لاتین:Kamlesh Kishrorilal DHOOT و شعبه شركت خارجی كیشوریلال رامنات – نام لاتین:Kishorilal Ramnath
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۱۳۷
۹۴۰۱۳
۱۳۹۱/۰۵/۰۱

موتورسیكلت دو چرخ محرك هیبریدی برای انجام عملیات های سبك زراعی (سمپاشی، شعله افكنی، كود پاشی، بذر پاشی، بذر كاری، آبپاشی و حمل بار)

فرهاد طبرسا و حسینعلی تاش شمس آبادی و موسسه دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۷۱۳
۹۴۳۸۸
۱۳۹۶/۰۴/۲۵

ساخت كود مایع میكرومیكس(آهن روی گوگرد) با استفاده از تایرهای فرسوده

امیر حسین خوشگفتار منش و حسین شریعتمداری و ثریا طاهری
۳۸۷۰۵۸۴۱
۵۱۵۵۱
۱۳۸۷/۰۵/۱۶

كود ارگانیك با خاصیت القاكنندگی مقاومت به آفات در محصولات گلخانه ای

فاطمه یاراحمدی و علی رجب پور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۲۷۲
۷۷۶۹۴
۱۳۹۱/۰۵/۰۷

سیستم تشتك پركن هوشمند و قطع كننده خودكار آّب در آبیاری درختان باغ برای جلوگیری از هرگونه هدر رفتن آب و صرفه جویی در كود دهی.

شهریار بصیری
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۲۶۷
۷۹۲۶۰
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

تولید انواع كود آلی با استفاده از نانوذرات آهن(نانوكمپوست)

مرجان پدیدار و كامران صفوی و شهاب خزائلی و علی انصاری
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۷۸۱
۷۸۲۸۱
۱۳۹۱/۰۷/۲۹

تولید كود نیتروژنی مایع با پایه آلی

موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۶۵
۸۴۸۲۳
۱۳۹۳/۰۴/۱۷

كود نانوپارتیكل آهن

محمد هادی پور نجف آبادی و مهدی هادی پور نجف آبادی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۹۳۱
۸۳۴۲۹
۱۳۹۱/۰۳/۱۰

كود ورمی كمپوستی وی چوكا

حسینعلی علیخانی
۳۹۰۰۱۰۰۰۹
۶۹۵۵۵
۱۳۹۰/۰۱/۰۷

كود آلی گیاهان زینتی

محمد فروردین و علی فروردین
۳۹۰۰۴۰۴۴۴
۷۶۶۴۳
۱۳۹۰/۰۴/۱۵

كود میكرو و ماكرو جوشان با كاربردهای باغی و زراعی

میثم رحمانی و محمد رضا رحمانی
۳۸۹۱۱۱۰۹۵
۶۹۵۱۸
۱۳۸۹/۱۱/۲۷

فرآیند تولید نوعی كود شیمیایی با استفاده از زباله های تر و محلول امونیوم اسید

امین آبشار
۳۸۷۰۲۴۷۹
۴۷۶۹۱
۱۳۸۷/۰۲/۱۱

فناوری ساخت كود گلیسوزینك ZGC

امیر حسین خوشگفتار منش و سمیه قاسمی
۳۸۹۰۸۰۲۷۰
۶۷۸۷۲
۱۳۸۹/۰۸/۰۸

ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با كاربرد برای بستر دام و كود گیاهی )

یاسمن اكبرنیا
۳۸۹۰۳۰۱۲۸
۶۵۴۰۶
۱۳۸۹/۰۳/۰۴

كود حیوانی

رباب خورشیدوند و اردشیر خورشیدوند
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۰۰۳
۸۵۲۷۸
۱۳۹۲/۰۸/۱۲

كود تغذیه متعادل گیاه زراعی سورگوم

حمید مدنی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۸۶
۸۵۵۴۹
۱۳۹۳/۰۷/۲۰

كود كشاورزی كلینوپتیلولیت با افزودنی معدنی و آلی مانند پودر زغال گیاهی لیگنیت و پودر مونت موریلونیت

مازیار مؤمنی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۸۲۱
۸۵۶۶۴
۱۳۹۳/۰۶/۲۸

ساخت میكروكامپوزیت اوره- پلی فنل بعنوان كود اوره با رهایش هدفمند

حسین صباحی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۹۸
۸۵۸۷۸
۱۳۹۳/۰۳/۰۸

ساخت دستگاه سرند كن ورمی كمپوست با قابلیت جدا سازی كود و كرم و تخم ان و سایر اشیا بدون صدمه زدن به ان ها

حجت اله رشیدی
۳۸۴۱۰۰۴۶
۳۳۹۰۹
۱۳۸۴/۱۰/۰۴

بیلچه چال كن كود درختان قابل نصب بر روی بیل مكانیكی تراكتور

عبداله بیات و حسن محمدی نژاد و مرکز مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی زنجان و مهدی طاهری و كریم مصطفوی
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۷۰۸
۸۶۶۲۶
۱۳۹۳/۰۹/۱۳

ساخت دستگاه تولید انواع باكتری ها برای تجزیه كانی كود بیولوژیكی

حمیدرضا طباخ
۳۸۳۰۸۱۵۹
۳۰۸۱۴
۱۳۸۳/۰۸/۲۳

كودی جای گزین كود اهن فسفات ها روی منیزیوم از تفاله سنگ

محمدرضا شریعتی پور
۳۸۴۰۴۱۷۵
۳۳۶۹۲
۱۳۸۴/۰۴/۱۴

تولید كود مایع آلی فراوری شده از پساب لبنی

امیرعظیم قلی زاده و امیرحسن قلی زاده
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۳۹
۸۸۰۶۸
۱۳۹۴/۰۷/۲۴

ساخت كود شیمیائی N-K -Z n

پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت
۳۸۰۱۱۰۵۱
۲۷۸۲۸
۱۳۸۰/۱۱/۱۷

كود زیستی – آنزیمی بر پایه باكتری های محرك رشد گیاه

میثم دولتی تپه رشت
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۲۰۸
۹۰۵۹۲
۱۳۹۵/۰۳/۲۰

تولید كود ارگانیك جایگزین كود شیمیایی

شرکت مجتمع فنی و مهندسی و تولیدی احسان البرز آمل سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۸۸
۹۱۲۵۱
۱۳۹۵/۰۴/۳۱

كود زیستی تأمین كننده همزمان آهن و روی

رحیم نصرتی و پرویز اولیاء و محمدعلی ملبوبی و ابراهیم اسحقی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۳۸۰
۸۹۸۷۵
۱۳۹۴/۱۱/۰۷

ساخت نانو ذرات ریز مغذی روی كلات شده به عنوان كود

وحید توللی و صادق رحمتی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۰۹
۹۱۵۷۶
۱۳۹۵/۰۷/۲۸

گلخانه ی تمام اتوماتیك (مرحله ی داشت ) با قابلیت كود دهی و تنظیم PH، تكمیلی اختراع به شماره ی ثبت ۸۸۵۴۶

اشكان فارسی
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۶۵
۹۰۱۷۷
۱۳۹۵/۰۴/۱۴

فرآیند تولید كود مایع آهن كلاته تركیب شده با جیبرلیك اسید

سیدعلی امامی
۳۸۸۱۱۰۵۴۷
۶۳۷۰۳
۱۳۸۸/۱۱/۱۷

دستگاه خرد كن غلطكی كود گاوی مرطوب

سازمان سازمان اتكا و جابر سلیمانی
۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۱۹۴
۹۷۴۱۴
۱۳۹۷/۰۳/۱۲

كود كامل به صورت قرص جوشان حاوی آنتی استرس و آفتكش ، مخصوص گیاهان زینتی و آپارتمانی

شرکت كلات آهن بهاران سهامی خاص
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۶۳
۸۷۸۷۶
۱۳۹۲/۰۹/۲۶

تهیه كود مشتقات روی محلول در آب (Zinc – pro)

امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور و نیره عرب
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۹
۷۸۸۹۸
۱۳۹۱/۰۶/۱۹

تولید كود ارگانیك بر پایه پسماند كشتارگاه های صنعتی

عزیز رسولی باقی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۵۵
۸۱۳۱۵
۱۳۹۲/۰۴/۰۵

طراحی و تولید كود سولفات پتاسیم به روش تر

مهرداد رجبی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۹۴
۸۱۷۶۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۵

ساخت دستگاه پخش كن سانتریفوژ دستی و پشتی ویژه بذرو كود

سعادت ا‍ژدری جلودارلو و فرزاد ناصری مغانلو
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۰۶۵
۸۲۳۶۸
۱۳۹۲/۰۲/۱۱

تبدیل پسماند لبنی به كود

سیدمحمود مرتضوی و امیرعظیم قلی زاده
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۴۹
۸۲۹۸۷
۱۳۹۲/۰۹/۲۶

تولید نوعی كود مایع جهت مصارف كشاورزی

روح الله عباسی
۳۹۰۰۸۰۸۲۰
۷۳۸۳۱
۱۳۹۰/۰۸/۲۵

ساخت سیلنت جهت پوشش دهی كود اوره با پوشش گوگردی

شرکت شركت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شركت سهامی پتروشیمی خراسان – نام لاتین: و كورش اخلاقی
۳۸۶۱۰۶۴۵
۴۶۲۷۰
۱۳۸۶/۱۰/۲۴

ساخت ماشین بازیافت و تهیه كود طبیعی از شاخ و برگهای زائد

محمود متولی نیاسانی
۳۸۸۱۱۰۱۲۰
۶۳۵۵۲
۱۳۸۸/۱۱/۰۵

استفاده از پسماندهای گیاهی برای تولید كود بیو-نانو روی جهت تغذیه گیاهان

مریم حقیقی پوده و رضا ابوالقاسمی و موسی سلگی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۰۸
۸۴۲۲۴
۱۳۹۲/۱۲/۲۰

دستگاه تریلر كوپاش و كود ریز كود خرد كن و بازه كش ثابت و كشوئی

عباس نژادحكم اله
۳۸۶۱۲۵۲۵
۴۷۴۹۲
۱۳۸۶/۱۲/۱۳

كود كلات آهن تا ۱۵% به صورت یون های ازاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۷۵۹
۷۰۷۹۵
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

سیستم تزریق كود محلول به آب در آبیاری سطحی

داود قنبریان و مجتبی براآنی دستجردی و سیدحسن طباطبایی
۳۸۹۰۶۰۷۲۷
۷۰۲۴۵
۱۳۸۹/۰۶/۲۴

ساخت قارچ – كود با خاصیت كنترل بیماری های گیاهی

صدیقه محمدی و ندا ناصری و راضیه محمدی
۳۸۹۰۷۰۵۶۱
۶۷۵۰۰
۱۳۸۹/۰۷/۱۹

ساخت كود كلات مس تا ۱۷% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۷۶۰
۷۰۹۲۶
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

ساخت كود كلات آهن تا ۱۰% به همراه ۷یون (روی-مس -كلسیم منیزم-منگز پتاسیم و ازت) بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو

بهروز عین اللهی
۳۹۰۰۳۰۷۶۸
۷۰۹۲۷
۱۳۹۰/۰۳/۲۴

دستگاه عمیق كار كود حیوانی و شیمیائی جامد به روش مكانیزه

مجید ایرانمنش پاریزی و بهرام شول
۳۸۲۱۲۰۹۸
۲۹۵۹۴
۱۳۸۲/۱۲/۱۸

شیوه مبارزه با آفات نباتی با استفاده از روغن ولك و شكارچیان طبیعی و غیره بدون استفاده از سم و كود شیمیایی

سید اسماعیل هاشمی اصفهانی
۳۸۴۰۸۱۲۱
۳۳۰۷۰
۱۳۸۴/۰۸/۱۱

دستگاه فرمانتور بهینه سازی شده برای تولید چای كمپوستی( كود مایع و ضد آفت)

مصطفی كشتكار و داود حسین پور و زهرا حسین پور
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۳۹
۸۶۹۶۹
۱۳۹۲/۰۹/۱۰

دستگاه تشخیص و هشدار سر ریز شدن آب كود

محمدرضا سلطانی و محمد رضا زادهوش و سید عماد الدین سجادی جزی
۳۸۵۰۲۱۳۲
۳۴۸۳۰
۱۳۸۵/۰۲/۰۹

دستگاه تولید كود ارگانیك

شرکت صنعتی خزر الكتریك سهامی خاص
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۸۶۳
۸۸۹۲۷
۱۳۹۴/۱۰/۲۷

ساخت كود بیولوژیك تقویتی كمپوست باروش غنی سازی و تجزیه از گردهای زیر فیلتر كارخانجات فولاد سازی به روش قوس الكتریكی + كاتالیزورهای خاص

سیدحسین دهقانی محمدآبادی
۳۸۹۱۰۰۶۰۴
۷۳۰۵۰
۱۳۸۹/۱۰/۱۸

تولید نانو كود تنش زدا با استفاده از ضایعات پلیمری

سحر مقدسی بروجنی و امیرحسین خوشگفتارمنش و فتح اله كریم زاده
۳۹۰۰۹۰۷۵۴
۷۳۵۳۶
۱۳۹۰/۰۹/۲۲

تولید كود پروتئین از ضایعات كشتارگاهی این محصول

احمد قدری – نام لاتین: –
۳۸۶۱۱۲۹۸
۴۶۶۵۵
۱۳۸۶/۱۱/۰۹

تولید گاز متان بوسیله كود حیوانی

یاسر جوهری كرقند –
۳۸۵۰۵۴۸۲
۳۲۲۶۲
۱۳۸۵/۰۵/۲۸

دستگاه حفر كانال در زمینهای كشاورزی جهت كود دادن به درختان كه بر روی تراكتور نصب می شود

علی علی حاج محمد
۳۸۶۰۸۹۳۴
۴۷۲۸۳
۱۳۸۶/۰۸/۲۶

تولید كود طبیعی مایع از گلوتن مایع (CSL) به روش هیدرولیز آنزیمی

شرکت ویوا كود سهامی خاص
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۹۱۶
۹۴۸۹۱
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

روش وتجهیزات جهت تولید كود گرانولی

موسسه تحقیق و طراحی محصولات اوره و سنتز آلی اوتكریتو اكت سیونرنوئی ابسچستو (او ای او نیك) – نام لاتین:Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Research and Design Institute of Urea and Organic Synthesis Products OAO NIIK
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۵۲۵
۸۶۱۵۰
۱۳۹۳/۰۷/۱۶

كود و آفت كش نانو – بیو

علیرضا عالیشاهی
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۸۲
۷۶۶۳۸
۱۳۹۰/۰۹/۰۵

سرند اتوماتیك برای جداسازی كود ورمی كمپوست

محمود جدی و حسین غفاری ستوبادی و میلاد جهانگیرپور
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۰۳۴
۷۷۳۱۵
۱۳۹۱/۰۷/۰۳

ساخت چوب پلاستیك با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی كود گاوی

امان اله جعفری قلعه بیگ و علی بیات كشكولی
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۷۶
۸۱۰۹۱
۱۳۹۲/۰۵/۰۹

كود نیمه ارگانیك صنعتی (پاستوریزه استریل كنسانتره)هوشمند

محمدحسین محمدی
۳۸۸۱۱۰۸۴۴
۶۳۷۲۷
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

طراحی و ساخت دستگاه كود پاش چند منظوره زراعی-باغی كودهای آلی و كمپوست

محمد گل خواه و رضا گل خواه
۳۸۹۰۹۰۰۶۳
۶۹۰۷۵
۱۳۸۹/۰۹/۰۲

دستگاه تولید كود گیاهی بوسیله تراشه های حاصل از هرس درختان

محمدرضا عزیزیان و مهران عزیزیان
۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۶۰۴۶۰۶۲
۴۱۹۲۹
۱۳۸۶/۰۴/۱۹

كود طبیعی باز یافتی حاصل از ضایعات استخوانی جهت مصارف گیاهی و كشاورزی

مسعود بخش و جمشید غفرانی
۳۸۸۰۱۴۹۲
۵۸۷۶۰
۱۳۸۸/۰۱/۲۶

افزودن ماده ژلاتینی به كود آهسته رهش جهت كاهش آزاد سازی اوره

فرهاد باقری
۳۸۶۱۲۵۷۵
۴۸۱۹۰
۱۳۸۶/۱۲/۱۳

دستگاه تولید كود زیستی آكوافیتو

پدرام نبیری و محمدرضا داوری و مرجان ورمزیار
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۲۲
۸۷۷۸۲
۱۳۹۳/۰۹/۲۲

تولید كود برگ از ضایعات نخیلات

عباس رحمانیان
۳۸۹۱۰۰۸۰۴
۶۸۷۹۵
۱۳۸۹/۱۰/۲۵

تهیه نوعی كمپوست (كود الی گیاهی ) بنام ازوكمپوست

سیدعلی طیبی فرد
۳۸۶۱۱۵۹۹
۴۷۴۴۹
۱۳۸۶/۱۱/۱۷

دستگاه تهیه كود آلی (كمپوست) خانگی با استفاده از ضایعات مواد غذایی و گیاهی

حمید رضا پورعلاقمندان
۳۸۷۱۰۹۹۳
۷۰۵۷۰
۱۳۸۷/۱۰/۲۵

طراحی و ساخت كودكار نرخ متغیر با قابلیت افزودن كود متناسب با مساحت سایه انداز

محمد لغوی و وحید كبریایی زاده
۳۹۰۰۲۰۶۶۴
۷۰۴۳۱
۱۳۹۰/۰۲/۲۱

ارتقاء وكیفیت كود ورمی كمپوست و افزایش تولید كرم (نژاد (Eisenia foetida) با استفاده ار دستگاه الكتریكی به روش صنعتی

روح اله ابراهیمی و یاشار طیار و علیرضا ایران بخش
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۴۱۹
۸۵۶۲۱
۱۳۹۲/۱۱/۱۰

روش تولید كود مایع هوموسی از كمپوست زباله شهری

موسسه تحقیقات خاك وآب و سعید سماوات
۳۸۳۰۳۲۱۷
۳۰۰۷۸
۱۳۸۳/۰۳/۳۰

تولید كود مركب npkد به روش شیمیایی با استفاده از خاك معدنی فسفات

ابوالفضل حسینی و سیدجواد قطب شریف و فاطمه بصیر پور و مركز تحقیقات مركز تحقیقات آفت كشهای نباتی
۳۸۴۰۷۲۰۳
۳۳۸۹۶
۱۳۸۴/۰۷/۱۶

تولید كود كامل بدون استفاده از اسید فسفر یك و سوپر

محمود حدادی
۳۸۴۰۸۱۱۱
۳۳۶۹۰
۱۳۸۴/۰۸/۱۰

تولید كود آلی (ارگانیك ) از پوست و باقیمانده های چوبی از طریق تقویت و تسریع تخمیر بیولولوژیكی طبیعی با مواد افزودنی غیر شیمیایی

كامل یعقوبی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۱۰۶۴۸
۸۷۱۵۱
۱۳۹۱/۱۲/۲۸

كود – سم كنترل كننده شبه قارچ های خاكزاد (soil born)

سیدعلی اكبر باقریان
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۷۴۸
۹۰۳۴۶
۱۳۹۵/۰۵/۱۴

تولید كود ارگانیك از فضولات مرغی

شرکت صنعتی خزرالكتریك سهامی خاص
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۲۷۸
۹۰۴۹۵
۱۳۹۵/۰۵/۰۴

كود زیستی و ژله ای گلستان ۹۰

محمدحسین ارزانش –
۳۹۰۰۷۰۲۳۱
۷۳۸۴۵
۱۳۹۰/۰۷/۰۹

دستگاه بذر و كود پاش سانتریفیوژ تركیبی و مستقل

حسین گل خواه و رضا گلخواه
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۷۱۳
۹۳۵۲۳
۱۳۹۵/۰۷/۱۹

تولید نانو پودر آهن تهیه شده از ضایعات صنایع فولاد بعنوان نانو كود

محمود عابدی خرسند
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۴۴
۷۶۲۴۴
۱۳۹۱/۰۱/۲۰

كود سم گیاهی سه‌كاره‌ی ضد باكتری، ضد قارچی و تقویت كننده خاك

امید عسكری و محمد نصری و شهرزاد علی اكبرزنجانی
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۶۱
۸۷۸۳۲
۱۳۹۴/۰۳/۱۳

ساخت مولتی كود ارگانیك از ضایعات كشاورزی

مهرداد حاجتی قلعه كلی
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۷۱۰
۷۸۹۴۲
۱۳۹۱/۰۴/۱۴
لینک های مفید
 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : کود (کشاورزی، دامداری…) ۲۱۵ مورد   تهیه كود (Zinc – co pro) نام مالک/مالکین :نیره عرب و امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۳ شماره ثبت :۷۸۹۰۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۱۹ دستگاه كود خشك كن دامی نام مالک/مالکین :مرتضی فرسادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۱۰ شماره ثبت […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031