موضوع اختراع : «کشاورزی»

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع اختراع : «کشاورزی»

-با ۲۸۲ مورداختراع-

نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند .

اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند .
اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد .

با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی .
«مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی»

 

«کشاورزی»

-با ۲۸۲ مورداختراع-

………………………………………………..

۱- دستگاه خشك كن كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۴۱۰۲
شماره ثبت :
۱۶۱۶۷
نام مالک/مالکین :
R.A LISTER BC COMPANY LIMITED و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۳۹/۰۲/۱۵

۲- كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۱۷۳۰۴
شماره ثبت :
۱۹۱۵۰
نام مالک/مالکین :
ابوالفتح منشور و KOSAN A/S
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۵۵/۰۳/۰۴

۳- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د…
شماره اظهارنامه :
۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۷۰۱۳۷۹۱
شماره ثبت :
۵۱۰۹۵
نام مالک/مالکین :
دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۱/۲۵

۴- مقاوم به آتش كردن تخته فيبر با دانسيته متوسط (M…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۷۸۰۶
شماره ثبت :
۵۳۶۳۸
نام مالک/مالکین :
دانشگاه تربيت مدرس و سيد محسن حسيني و بهبود محبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۷/۲۱

۵- ماشين مكانيكي خاك ورزي و كاشت بذر رديفي همراه ب…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۱۰۶۵۹
شماره ثبت :
۷۷۴۹۲
نام مالک/مالکین :
محسن نوري فرد و اصغر احمدي و رضا احمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۶- بسته بندي و وكيوم ضايعات كشاورزي و خوراك دام
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۶۰۲۸۱
شماره ثبت :
۷۴۷۹۸
نام مالک/مالکین :
افشين دانش رمرودي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۶/۱۲

۷- تيلر كشاورزي گاز سوز
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۹۷۶۲
شماره ثبت :
۵۵۳۵۵
نام مالک/مالکین :
مصطفي توكلي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۹/۱۷

۸- ساخت پولك نانوكامپوزيت سراميكي در افشانك مخروطي…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۱۶
شماره ثبت :
۸۲۸۶۳
نام مالک/مالکین :
فريد اميرشقاقي و محمود صفري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۰/۰۴

۹- ساخت مولتي كود ارگانيك از ضايعات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۷۱۰
شماره ثبت :
۷۸۹۴۲
نام مالک/مالکین :
محمد مهدي حاجتي قلعه كلي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۴/۱۴

۱۰- سيستم الكترو ديجيتالي كنترل و اندازه گيري سطح N…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۹۹۴۵
شماره ثبت :
۴۵۷۲۰
نام مالک/مالکین :
غلامرضا مظفري پناه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۹/۲۷

*

*

*
شير آب هوشمند كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۸۱۴
شماره ثبت :
۸۳۹۲۱
نام مالک/مالکین :
فاضل مكاريان فردجهرمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۱/۳۰
كاربرد امولسيون عصاره فلفل در مبارزه با آفات مح…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۶۲۱۲
شماره ثبت :
۴۳۰۳۰
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۶/۱۰
دستگاه چهار منظوره كشاورزي بمنظور كودپاشي داخل …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۰۵۰
شماره ثبت :
۸۳۹۵۲
نام مالک/مالکین :
حسن حسيني شهولي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۲/۰۵
روتوتيلر (رتيواتور) خودگردان باغي با قابليت تبد…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۷۰۳۶۸
شماره ثبت :
۶۹۵۲۱
نام مالک/مالکین :
علي اصغر بابا نسب و حميد رضا محمودي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۷/۱۳
كانالهاي هدايت آب كشاورزي نيم دايره ازجنس پلي ا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۷۵۱۵
شماره ثبت :
۵۳۴۳۰
نام مالک/مالکین :
ناصر مراديان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۷/۱۵
دستگاه اندازه گيري نيروي شكست دانه هاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۸۰۹۶۸
شماره ثبت :
۶۸۳۳۱
نام مالک/مالکین :
عبدالله ايمان مهر
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۸/۲۹
اكسترودر چرخ دنده اي جهت فشرده سازي مواد زيست ت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۸۰۷۷۱
شماره ثبت :
۶۸۳۰۱
نام مالک/مالکین :
محمدحسين كيانمهر و رضا باقري و نبي اله كشوري ساراني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۸/۲۲
ساخت دستگاه پودر و تجزيه كننده زباله هاي شهري ب…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۳۰۴۳۷
شماره ثبت :
۷۰۲۶۹
نام مالک/مالکین :
حبيب دبيري دولان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۳/۱۱
دستگاه بوجاري مغناطيسي جهت كيسه گيري محصولات كش…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۷۰۸۷۹
شماره ثبت :
۶۷۷۲۸
نام مالک/مالکین :
عظيم بهداري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۷/۲۷
دريچه بدون نشت آب بست باكاركرد كانالها ومزارع ك…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۵۰۷۶۱
شماره ثبت :
۶۶۶۲۸
نام مالک/مالکین :
مرتضي ايمانيان نجف آبادي و مهدي ايمانيان نجف آبادي و علي ايمانيان نجف آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۵/۲۰
ساخت تخته مركب از ضايعات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۱۱۱۱۰
شماره ثبت :
۳۵۷۹۶
نام مالک/مالکین :
جواد جهان بخش رستمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۱۱/۰۵
بالا بردن محصولات كشاورزي و دور كردن آفات نباتي…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۳۲۱۳
شماره ثبت :
۳۲۱۰۳
نام مالک/مالکین :
سيد علي حميدي سنگدهي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۳/۲۲
ساخت فيلتر گازوئيل شيشه اي با استفاده از دو لاي…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۲۱۲۲
شماره ثبت :
۳۱۹۹۸
نام مالک/مالکین :
برزو محمد حسيني اكبري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۲/۱۲
آرتروپوديسيدال اكسيدازينيل جهت كنترل بندپايان د…
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۱۱۰۱۵
شماره ثبت :
۳۰۳۵۳
نام مالک/مالکین :
ايي آي دوپونت دي نيمورس اند كمپاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۱۱/۰۴
سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۳۵۹
شماره ثبت :
۸۹۳۷۲
نام مالک/مالکین :
امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
تهيه فرمولاسيون‌هاي اصلاح شده گوگرد كشاورزي غني…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۸۳
شماره ثبت :
۸۷۴۸۰
نام مالک/مالکین :
پژوهشگاه صنعت نفت و شركت سازه هاي يادنگار سينكو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۷/۲۰
كنترل هوشمند پمپ هاي كشاورزي باروش شناسايي بلادرنگ
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۴۲۸
شماره ثبت :
۸۷۷۰۹
نام مالک/مالکین :
دانشگاه صنعتي سهند
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۶/۱۴
كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۶۸
شماره ثبت :
۸۹۲۷۳
نام مالک/مالکین :
مسلم نوروزي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۰/۰۶
ماشين كشاورزي تركيبي مخلوط كن كود و كود ريز …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۶۲۹
شماره ثبت :
۸۹۹۹۰
نام مالک/مالکین :
هادي يوسف زاده پائين رودپشتي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۵/۱۲
ماشين كشاورزي ميني تراكتور شخم زن دستي۵۶۷۶۸
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۱۰۱۰۲۰
شماره ثبت :
۵۶۷۶۸
نام مالک/مالکین :
مهدي حسني كبوترخاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۱۰/۲۵
بيل كشاورزي چند تكه و تسمه دار
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۳۲
شماره ثبت :
۹۰۱۹۱
نام مالک/مالکین :
مهرداد جيه دار ماهر نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
فرآوري و غني سازي ضايعات و پسماند هاي كشاورزي ج…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۸۰۴۴۰
شماره ثبت :
۷۲۹۱۹
نام مالک/مالکین :
حسينعلي اسكندرشيري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۸/۱۴
ساخت دستگاه گرم كننده خودرو در كمتر از ۵ دقيقه …
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۹۱۲۸
شماره ثبت :
۳۴۰۵۴
نام مالک/مالکین :
رامين صياد امير غائب
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۹/۰۹
ساخت تركيب ضد عفوني كننده،ميكروب كش و قارچ كش س…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۱۱۴۲۸
شماره ثبت :
۳۴۱۸۹
نام مالک/مالکین :
رامين يوسف زاده و اردلان تقديري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۱۱/۲۵
دستگاه سنگ جمع كن از داخل زمين كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۱۲۳۹۳
شماره ثبت :
۳۵۶۹۶
نام مالک/مالکین :
عسگر رحمتي و بتول رحمتي منش
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۱۲/۲۲
دستگاه خودپرداز سوغات، گياهان دارويي و محصولات …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۲۱۰
شماره ثبت :
۹۱۹۰۴
نام مالک/مالکین :
محمدهيرش باقدم
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۸/۲۵
ساخت كوره مناسب به منظور توليد انواع محصولات كر…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۵۸۴
شماره ثبت :
۸۱۸۰۲
نام مالک/مالکین :
عاليه بهرامي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
ساخت سيستم هوشمند كنتور آب خانگي، صنعتي و كشاور…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۰۳۱
شماره ثبت :
۹۲۷۶۵
نام مالک/مالکین :
محمدحسين محب شاه الدين
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۶/۱۱
طراحي و ساخت لاستيك تانكي براي تمامي خودرو ها و…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۶۶۰
شماره ثبت :
۷۷۵۷۲
نام مالک/مالکین :
اويس عابدي نيا و كاظم بي پيرايه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
توليد گوگرد مايع محلول در آب به همراه پتاسيم جه…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۸۷۲
شماره ثبت :
۹۳۹۲۰
نام مالک/مالکین :
قادر بيگ لك
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
لوازم كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۱۱۸۱۲
شماره ثبت :
۲۲۳۲۳
نام مالک/مالکین :
SPINTILLER INTERNATIONAL LIMITED و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۵۱/۱۲/۲۷
بهينه كردن مصرف آب به صورت قطر هاي در اراضي كشا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۷۴۸۸
شماره ثبت :
۵۳۴۳۴
نام مالک/مالکین :
محمد علي رفيع زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۷/۱۵
شير فلكه كشويي از جنس پي وي سي وپلي اتيلن جهت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۶۸۳۴
شماره ثبت :
۵۲۶۰۱
نام مالک/مالکین :
حسن محمدي فخر آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۶/۱۷
فرايند حذف يون جيوه از محلول آبي با استفاده از …
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۲۱۳
شماره ثبت :
۵۳۳۴۳
نام مالک/مالکین :
محمد ذبيحي و علي احمدپور و نورالهدي رضوي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۰۶
سيستم تعيين حجم و سطح محصولات كشاورزي به روش قط…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۸۴۹
شماره ثبت :
۵۲۲۲۱
نام مالک/مالکین :
محمود اميد و حجت احمدي و مصطفي خجسته نژند
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۱۴
پري كانديشنرموادزيست توده كشاورزي جهت توليدپلت
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۲۹۸
شماره ثبت :
۷۵۱۸۰
نام مالک/مالکین :
هيمن اميري و محمدحسين كيانمهر و اكبر عرب محمدحسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۱۲/۰۶
طراحي محاسبه و سا خت دستگاه شستشوي محصولات كشا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۶۹
شماره ثبت :
۷۵۹۹۷
نام مالک/مالکین :
محمد حسين نوروزي و سيد محمد رضا ناظم السادات
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
توليد سموم آفت كش ارگانيك قابل اختلاط با خاك بر…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۶۵۵
شماره ثبت :
۷۶۳۵۵
نام مالک/مالکین :
مريم نگهبان و سعيد محرمي پور و مژگان زندي و محمد پزشكي مدرس
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۴/۱۳
اتوليد خمير كاغذ از پسماندهاي كشاورزي به كمك د…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۷۷۲
شماره ثبت :
۷۸۲۵۷
نام مالک/مالکین :
مرتضي گل محمدي و عابد باباخاني و عليرضا طالبي زاده رفسنجاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۴/۱۸
موتورسيكلت چهارچرخ برقي جهت مصارف كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۹۱۱
شماره ثبت :
۷۹۹۷۶
نام مالک/مالکین :
نويد مهري خنكداري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۸/۰۱
توليد بيوكمپوست از پسماند هاي جامد شهري غني شده…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۶۷
شماره ثبت :
۸۱۶۵۳
نام مالک/مالکین :
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۶/۱۸
سرندخاك وسنگ بوسيله پاكت لودر و بيل مكانيكي ، …
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۵۰۶۹۰
شماره ثبت :
۶۰۵۹۹
نام مالک/مالکین :
افشين حقدان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۵/۲۵
پرنده بدون سرنشين طيف نگار جهت سنجش از دور هواي…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۹۲
شماره ثبت :
۸۳۰۱۴
نام مالک/مالکین :
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي-دولتي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۱/۳۰
دستگاه سفتي سنج محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۸۳۹۴
شماره ثبت :
۴۴۶۶۰
نام مالک/مالکین :
امير حسين افكاري سياح و سلام الله محمدي آيلار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۸/۱۲
ساخت دستگاهي جهت بارگذاري تعيين نيروي برشي وسفت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۳۵۸۲
شماره ثبت :
۴۹۸۰۰
نام مالک/مالکین :
بهرام حسين زاده ساماني و علي اسحق بيگي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۳/۱۹
طراحي و ساخت انباره خاك با ظرفيت بالاجهت تست عم…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۱۰۰۴۳
شماره ثبت :
۶۹۱۸۹
نام مالک/مالکین :
عارف مرداني كراني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۱/۰۲
دستگاه مكانيكي درجه بندي محصولات كشاورزي به صو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۶۳۴۳
شماره ثبت :
۵۲۲۵۰
نام مالک/مالکین :
روح اله فرهادي و نادر ساكنيان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۶/۰۹
مساحت شمار براي ماشين آلات كشاورزي و راه سازي
شماره اظهارنامه :
۳۸۵۱۲۲۴۰
شماره ثبت :
۳۹۵۱۹
نام مالک/مالکین :
فرهاد موسي وند
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۱۲/۱۲
دستگاه دور كننده محصولات كشاورزي كوتاه تر از حد…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۶۱۱
شماره ثبت :
۵۰۶۰۴
نام مالک/مالکین :
جهانشاه جليليان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۱۶
ساخت دستگاه كاور زن تراكتوري مخصوص كرتهاي زمين …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۰۷
شماره ثبت :
۸۴۷۵۴
نام مالک/مالکین :
علي كياپي و محسن آزادبخت و حسن جعفري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
موتور پمپ كشاورزي sg دوگانه سوز بنزين و گاز
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۶۰۶۰۷
شماره ثبت :
۶۷۰۶۶
نام مالک/مالکین :
سيدخان جهان تيغ
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۶/۲۲
سيستم كنترل شرايط هواي خشك كننده در خشك كن هاي …
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۲۰۷۸۱
شماره ثبت :
۷۰۸۸۴
نام مالک/مالکین :
برات قباديان و دانشگاه تربيت مدرس و حميد مرتضي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۲/۲۵
دستگاه مقابله با سرما زدگي باغات محصولات كشاورز…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۲۶۲۳
شماره ثبت :
۶۵۴۶۵
نام مالک/مالکین :
محمد مختارزادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۲/۱۹
توليد كمپوت با استفاده از گياه ني يا جگن به منظ…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۴۰۷۴۷
شماره ثبت :
۶۶۱۶۳
نام مالک/مالکین :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج و خدابخش نيامي كرد لاغري و عبدالصمد كليدري و رضا كاظمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۴/۲۹
آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۴۸
شماره ثبت :
۸۵۴۳۸
نام مالک/مالکین :
حامد طهماسبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۲/۱۲
آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۶۰۲۷۹
شماره ثبت :
۷۳۱۵۳
نام مالک/مالکین :
عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۶/۱۲
كلاه ايمني مخصوص كارهاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۲۴۷
شماره ثبت :
۸۸۵۰۷
نام مالک/مالکین :
محمد رحمتيان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۴/۱۸
پمپ هيدرونيوماتيك صنعتي- كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۵۸۱
شماره ثبت :
۸۶۲۲۴
نام مالک/مالکین :
محمداسماعيل خراساني فردواني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۲۷
سامانه اپتيكي تشخيص و تعيين غيرمخرب باقي‌مانده …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۸۴۶
شماره ثبت :
۹۱۰۱۳
نام مالک/مالکین :
بهاره جمشيدي و عزالدين مهاجراني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۵/۰۷
دستگاه امنيت و حفاظت و كنترل از راه دور gsmالكت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۷۰۹۴۱
شماره ثبت :
۶۷۹۷۲
نام مالک/مالکین :
مصطفي قاسمي نژاد راييني و شركت پارس كنترل گرين و پژمان عباسلو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۷/۲۸
دستگاه بار گذاري محصولات كشاورزي جهت استخراج خو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۱۰۱۰۴
شماره ثبت :
۲۹۶۳۳
نام مالک/مالکین :
سعيد مينايي و اميرحسين افكاري سياح
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۱۰/۱۵
اندازه گير زاويه سر خوردن و ضريب اصطحكاك محصولا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۸۰۶۲
شماره ثبت :
۲۹۱۱۹
نام مالک/مالکین :
مهرداد پيمان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۸/۱۱
عيب ياب هوشمند زمين هاي كشاورزي با استفاده از د…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۷۰۶
شماره ثبت :
۹۱۰۱۷
نام مالک/مالکین :
آيت خزائي فر
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۵/۰۳
دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۱۱۰۹۴
شماره ثبت :
۳۱۴۸۹
نام مالک/مالکین :
مهدي تقي زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۱۱/۱۱
دستگاه اضافه نمودن محلولهاي ضد عفوني كننده به م…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۵۲۹۴
شماره ثبت :
۳۲۷۴۷
نام مالک/مالکین :
شاهين گوانجي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۵/۲۲
شيرفلكه يك طرفه انتهاي لوله آبرساني در كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۹۰۵
شماره ثبت :
۷۳۷۷۸
نام مالک/مالکین :
مسعود احمدي و علي احمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۱۰/۲۵
ساخت سنگ كامپوزيتي از پلي استر و ضايعات كشاورزي…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۷۴۵
شماره ثبت :
۸۹۹۸۲
نام مالک/مالکین :
ايمان عباسي جشوقاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۵/۱۴
سيستم مانيتورينگ كنترل از راه دور با قابليت بر…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۸۰۶۱۵
شماره ثبت :
۷۶۲۵۳
نام مالک/مالکین :
امين چشمه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۸/۱۷
دستگاه دمنده هواي گرم جهت مقابله با سرمازدگي مح…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۴۰۰۰۳
شماره ثبت :
۶۵۷۱۸
نام مالک/مالکین :
شركت اصفهان دما و جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۴/۰۱
سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۱۱
شماره ثبت :
۹۳۸۴۸
نام مالک/مالکین :
فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
سنتز زوج امولسيفايرهاي ارتقا يافته با خاصيت امو…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۶۳۴
شماره ثبت :
۹۳۸۶۸
نام مالک/مالکین :
سيده مرضيه قاسمي دمنه و آراد توسعه انرژي فيدار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تركيبات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۷۴۰۴۰۰۳
شماره ثبت :
۱۸۳۱
نام مالک/مالکین :
NORSK HYDRO A.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۷۴/۰۴/۰۴
سيستم فراري دهنده حيوانات و پرندگان از باغ ها و…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۹۰۵
شماره ثبت :
۷۷۱۳۳
نام مالک/مالکین :
داود سعادت خواه و اسحاق پازوكي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۶/۳۱
ساخت كاغذ سبز قابل رشد در صنايع كاغذ سازي و كشا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۱۰۴۳۰
شماره ثبت :
۸۰۳۹۵
نام مالک/مالکین :
فرخ مسعودي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۱۲/۲۲
سيستم حصار الكترونيك و باز دارنده براي زمينهاي …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۳۰۲
شماره ثبت :
۸۰۷۰۵
نام مالک/مالکین :
شهريار نصري نصفجي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۸/۱۴
سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرما ز…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۴۷۱
شماره ثبت :
۴۷۳۷۲
نام مالک/مالکین :
محمد مختارزادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۱۲
پرس جمع كن(جمع آوري محصولات بسته بندي شده كشاورزي)
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۷۰۷۴۱
شماره ثبت :
۷۸۶۸۸
نام مالک/مالکین :
اكبر شيري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۷/۲۴
ساخت بخاري هوشمند خانگي و كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۲۰۸۴۱
شماره ثبت :
۷۷۱۶۷
نام مالک/مالکین :
زينت رجبي و سيده معصومه طالبي و مرتضي رجبي و علي رجبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۲/۲۲
سيستم صنعتي هوشمند در سم پاشي و پخش ريزمغذي ها …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۸۴۳
شماره ثبت :
۸۳۱۸۸
نام مالک/مالکین :
بهزاد برناك و محمدجواد لطف الهي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
ساخت اتومات راهنما توسط ميكروكنترلر در ماشين آل…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۶۴۹۸
شماره ثبت :
۴۲۴۲۵
نام مالک/مالکین :
جواد لائي و علي لائي و رمضان لائي و قنبر لائي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۶/۱۷
دستگاه سوپر برش ساطوري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۱۶۸
شماره ثبت :
۷۸۱۹۷
نام مالک/مالکین :
جليل آزادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۷/۰۸
ساخت سوپر MDF هاي ضد آب ، ضد آتش ، سبك و مستح…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۷۳۴
شماره ثبت :
۷۸۰۶۳
نام مالک/مالکین :
محمد علي كوچك زاده و يونس عليزاده وقاصلو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۸/۲۷
ساخت كمباين برداشت كننده محصولات كشاورزي با قاب…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۳۶۰۵
شماره ثبت :
۵۲۵۸۶
نام مالک/مالکین :
شهاب رشنوئي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۳/۲۰
سيستم جداسازي و ذخيره سازي آب سالم براي مصارف ك…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۱۶۴
شماره ثبت :
۸۳۲۴۰
نام مالک/مالکین :
سعيد فرخ نژاد قهفرخي و سجاد بخشي جعفر آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۱/۱۶
دستگاه خشك كن محصولات كشاورزي با فناوري حرارت غ…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۶۲
شماره ثبت :
۸۶۶۲۵
نام مالک/مالکین :
محمدمهدي پهلوان پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۷/۱۴
دستگاه كنترل خودكار موقعيت ادوات كشاورزي نسبت ب…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۲۰۵۷۹
شماره ثبت :
۶۹۶۵۶
نام مالک/مالکین :
ايمان فلاحي كوشالي و محمد حسين آق خاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۲/۱۶
ساخت وبهينه سازي سيستم ائروپونيك براي كشت محصو…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۱۸۷
شماره ثبت :
۸۴۳۰۶
نام مالک/مالکین :
افشين مايلي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۹/۱۴
فرايند توليد نئوپان با استفاده از پسماندهاي كشا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۶۰
شماره ثبت :
۸۴۳۲۸
نام مالک/مالکین :
علي احمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۹/۲۴
سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارت سرمازدگ…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۴۶۸
شماره ثبت :
۴۷۳۷۴
نام مالک/مالکین :
محمد مختارزادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۱۲
دست رباتيكي هوشمند با كاربرد در صنعت كشاورزي و …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۴۱۴
شماره ثبت :
۸۵۶۳۱
نام مالک/مالکین :
شمسا محمدزاده ماكوئي و فرزانه كازراني و صمد خاقاني نيا و حامد عبداله زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۹/۲۹
دستگاه ميكرو الكترونيكي تايمر زماني و قابل برنا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۲۴۲
شماره ثبت :
۴۹۷۸۷
نام مالک/مالکین :
رحمان عيسوند
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۰۸
ماشين چند منظوره قدرتمند وارونه با قابليت هاي ف…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۱۲۶۰
شماره ثبت :
۵۰۱۶۰
نام مالک/مالکین :
مهدي اسماعيلي و شهاب اسلام بيك و حسين اسلام بيك
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۱/۲۱
قفل ديفرانسيل اتوماتيك و متعادل كننده سيستم فرم…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۱۰۲۱۳
شماره ثبت :
۷۰۴۴۲
نام مالک/مالکین :
حسن حميدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۱/۲۰
دستگاه چند منظوره مقابله با سرمازدگي باغات ومحص…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۸۰۰۳۱
شماره ثبت :
۶۵۴۶۸
نام مالک/مالکین :
محمد مختارزادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۸/۰۲
موتور گرانشي با قابليت استفاده در كشاورزي و تول…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۴۰۸۴۵
شماره ثبت :
۷۲۲۲۸
نام مالک/مالکین :
علي دارابي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۴/۲۸
خاموش كن الكتروموتور آب با كليد روغني در بخش كش…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۷۹
شماره ثبت :
۸۵۹۲۸
نام مالک/مالکین :
مسعود ساده ميمندي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۱۰/۱۱
تيلر (ماشين كشاورزي) چهار چرخ
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۳۰۸۴
شماره ثبت :
۲۹۹۵۸
نام مالک/مالکین :
علي مرزبان شير خوار كلائي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۳/۱۳
پاستوريزاسيون استريل و خشك كننده محصولات كشاورز…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۱۰۰۳۳
شماره ثبت :
۳۱۳۷۴
نام مالک/مالکین :
طوس دهنادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۱۰/۰۲
كود بيولوژيكي كشاورزي با اثر گذاري سريع و كاهش ph
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۳۲۷۴
شماره ثبت :
۳۲۲۳۸
نام مالک/مالکین :
حميدرضا طباخ
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۳/۲۵
توليد و طراحي و ساخت منابع نگهداري آب شرب و كشا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۹۶۱
شماره ثبت :
۸۷۶۴۵
نام مالک/مالکین :
مهندسي بتن پيش تنيده غرب
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
طراحي وساخت سكوي نيمه صنعتي تصفيه پساب هاي كشاو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۲۰۵۸۴
شماره ثبت :
۶۹۸۴۱
نام مالک/مالکین :
احمد اسماعيل زاده كندجاني و محمدرضا واعظي خره
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۲/۱۶
فرآيند پرورش آبزيان با استفاده از كودهاي آلي و …
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۸۰۵۰۸
شماره ثبت :
۶۸۰۸۴
نام مالک/مالکین :
جعفر حياتي نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۸/۱۵
هوشمند كردن زمين كشاورزي در مورد مصرف آب و كيف…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۹۲۳
شماره ثبت :
۵۱۰۶۸
نام مالک/مالکین :
حميد ميرزايي دهنوي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۲۳
كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۰۱۰۴
شماره ثبت :
۸۲۳۳
نام مالک/مالکین :
APPLETN ENTERPROSES LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۵۰/۰۶/۰۴
درمان كشاورزي شيميايي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۲۹۹۳۱
شماره ثبت :
۱۸۵۴
نام مالک/مالکین :
RHONE- POULENC AGROCHIMIC و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۷۲/۰۷/۲۵
لوازم كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۱۶۰۳۵
شماره ثبت :
۲۰۰۷۳
نام مالک/مالکین :
رضا حسين زاده و USSR NOROSIBIRSK
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۵۴/۰۹/۱۰
كنترل كننده منابع آب آشاميدني و كشاورزي از راه دور
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۱۰۹۵
شماره ثبت :
۵۱۶۶۳
نام مالک/مالکین :
حمزه حميدي مقدم
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
لوله هاي هشت ضلعي انتقال آب كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۱۶
شماره ثبت :
۷۷۹۸۵
نام مالک/مالکین :
ناهيد پاشنگ
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۱/۱۴
سيستم فنربندي لاستيكي ادوات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۱۰۰
شماره ثبت :
۷۸۸۹۶
نام مالک/مالکین :
توليدي ادوات كشاورزي اراك – تاكا شماره ثبت ۲۸۱۶ سهامي خاص
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۸/۰۷
دستگاه برداشت برشي مقاوم و منعطف، قابل استفاده …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۹۸۸۵
شماره ثبت :
۷۹۳۷۰
نام مالک/مالکین :
حسين قره خاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۱۲/۰۵
دستگاه اندازه گيري انرژي در برش انواع ساقه هاي …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۶۲۵
شماره ثبت :
۸۲۸۲۲
نام مالک/مالکین :
محسن آزادبخت و مصطفي اسماعيلي شايان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
دستگاه پاك كننده ي تركيبي تحت فشار و جرم زداي م…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۳۳
شماره ثبت :
۸۰۵۸۱
نام مالک/مالکین :
اميد شانه چي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۴/۱۶
سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۵
شماره ثبت :
۷۹۹۲۹
نام مالک/مالکین :
بابك ياري سعيدخانلو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۲/۰۹
مكمل آب آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۹۰۴۲۰
شماره ثبت :
۷۱۰۱۶
نام مالک/مالکین :
فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۹/۱۵
طراحي و ساخت دستگاه توليد برف مصنوعي صنعتي با ق…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۱۰۰۰۴۸
شماره ثبت :
۶۲۶۵۶
نام مالک/مالکین :
حسن غريب دوست
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۱۰/۰۱
توليد سولفات سديم خشك از خاك هاي معدني به روش ت…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۹۷
شماره ثبت :
۸۱۷۵۴
نام مالک/مالکین :
مهرداد رجبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۹/۲۵
ساخت دستگاه مخلوط كننده كود با آب در كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۳۰۵۲۵
شماره ثبت :
۶۱۳۵۶
نام مالک/مالکین :
عليرضا دشتبان و قنبر لائي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۳/۱۷
فرآيند كشت بدون خاك سبزيجات در بستري از ضايعات …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۱
شماره ثبت :
۸۲۶۱۰
نام مالک/مالکین :
سيد شهباز روحاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۶/۱۹
سامانه هوشمند بهره برداري از آب مشترك براي اراض…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۷۸۲
شماره ثبت :
۸۳۰۹۶
نام مالک/مالکین :
سروش وحيديان كاميار و نويد وحيديان كاميار و نگار وحيديان كاميار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۲/۱۴
توليدشيركود از كودهاي دامي و ضايعات كشاورزي كشا…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۲۰۱۴۹
شماره ثبت :
۷۲۱۹۲
نام مالک/مالکین :
منصور انصاري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۲/۰۵
ساخت كود سافر آهن زعفراني براي مصارف كشاورزي و …
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۱۲۱۳۹۵
شماره ثبت :
۵۸۴۲۸
نام مالک/مالکین :
ياسين هلال بيكي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۱۲/۲۸
ساخت كپسول جهت پرورش بالتوري سبز عامل كنترل بيو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۵۰۶۶۶
شماره ثبت :
۶۸۲۶۳
نام مالک/مالکین :
محمود حسن زاده و حسن هدي و محمدرضا رضاپناه و حسين حيدري و موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرمازد…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۴۷۰
شماره ثبت :
۴۷۴۰۶
نام مالک/مالکین :
محمد مختار زادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۱۲
ساخت دستگاه ضربه درجهت تعيين انرژي كرنشي محصولا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۳۵۸۳
شماره ثبت :
۴۹۷۸۰
نام مالک/مالکین :
بهرام حسين زاده ساماني و نيكان تهامي و علي اسحق بيگي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۳/۱۹
شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۴۵۳
شماره ثبت :
۴۹۹۷۴
نام مالک/مالکین :
اكبر نوري حسين زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۱۲
دزدگير خطول ۲۰ kv (كيلو وات) و محافظ ترانس توزي…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۴۱۲
شماره ثبت :
۵۰۷۴۰
نام مالک/مالکین :
پوريا سعيد مسقطي و مهدي توحيدي و هادي توحيدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۰۹
طراحي دستگاه پرتابل متراكم كننده ضايعات كشاورزي…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۲۰۵۰۸
شماره ثبت :
۷۰۳۸۷
نام مالک/مالکین :
سيد علي فارغ
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۲/۱۸
طراحي،ساخت و ارزيابي رطوبت سنج خازني محصولات كش…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۲۰۷۱۳
شماره ثبت :
۷۰۰۱۶
نام مالک/مالکین :
محمود سلطاني فيروز
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۲/۱۸
فرآيند توليد شيره آزولا براي بالا بردن انرژي خا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۲۰۶۰۰
شماره ثبت :
۶۵۱۵۷
نام مالک/مالکین :
سيد مهدي موسوي نژاديان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۲/۱۸
روش كنترل گياهان هرزه در محصولات كشاورزي داراي …
شماره اظهارنامه :
۳۷۷۰۸۰۲۸
شماره ثبت :
۲۶۲۷۸
نام مالک/مالکین :
رون پولن آگرو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۷۷/۰۸/۲۰
نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۵۱۹۲
شماره ثبت :
۳۰۲۳۴
نام مالک/مالکین :
ولي الله عبدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۵/۱۹
دستگاه پرس و قالب(داي رولر ) براي توليد پلت از …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۳۱۱
شماره ثبت :
۸۵۹۸۳
نام مالک/مالکین :
فرهاد همايون فر و محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و محمدجواد يوسفي و غفور آب سالان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۲۱
ساخت محلول ضدعفوني كننده گند زدا و استريليزان …
شماره اظهارنامه :
۳۸۵۰۳۲۹۴
شماره ثبت :
۳۵۴۱۴
نام مالک/مالکین :
شركت كيميا فام(سهامي خاص)
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۰۳/۲۰
بدست آوردن آب از رطوبت هوا و بخار آب براي مصارف…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۵۱۸۱
شماره ثبت :
۳۰۴۰۴
نام مالک/مالکین :
هوشنگ بالا پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۵/۱۷
دستگاه درجه بندي چند منظوره محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۲۱۱۶
شماره ثبت :
۲۸۶۰۹
نام مالک/مالکین :
محمد باقر دوست محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۲/۳۱
رنگ دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۵۲۲۱
شماره ثبت :
۳۰۵۲۲
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۵/۲۴
دستگاه هوشمند اندازه گيري سطح رويه ي محصولات كش…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۴۷
شماره ثبت :
۸۹۶۵۳
نام مالک/مالکین :
محمد رباني و جعفر اميري پريان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۰/۰۶
دستگاه الكترواسپري توليد كننده نانوسم براي مه…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۴۲۲
شماره ثبت :
۸۷۷۲۸
نام مالک/مالکین :
حامد ضيائي و مجيد صالحي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۲/۱۲
ساخت دستگاه اندازه گيري سه محوري و تك محوري خز…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۹۰
شماره ثبت :
۸۷۸۵۵
نام مالک/مالکین :
غلامحسين شاهقلي و بهروز ايماني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۲/۱۱
دستگاه چال كود مكانيزه باغات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۱۷
شماره ثبت :
۹۳۴۴۰
نام مالک/مالکین :
حسين محمدي نسب الله آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۹/۱۱
شير برقي صنعتي، كشاورزي و خانگي با قابليت ساخت …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۸۲۳
شماره ثبت :
۹۲۸۳۹
نام مالک/مالکین :
علي وزين زاده و محمدحسين محب شاه الدين
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
ساخت دستگاه گرده افشان الكترو استاتيك جهت افزاي…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۱۰۴۶
شماره ثبت :
۵۳۰۰۱
نام مالک/مالکین :
شهين رستمي و آرزو شجاعي باغيني و رضوان وزير زاده ليرچي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۲۴
توليد گرانول هاي پليمري زيست تخريب پذير با استف…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۰۵۶
شماره ثبت :
۷۷۷۰۰
نام مالک/مالکین :
پويا نشان پرديس و محمد پزشكي مدرس
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۷/۰۴
طراحي، توسعه و پياده سازي سامانه ماشين بويايي( …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۱۹۳
شماره ثبت :
۷۸۹۹۴
نام مالک/مالکین :
امين فروغي راد و عليرضا ثنايي فر و مهدي قاسمي ورنا مخواستي و سيد سعيد محتسبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۱۰/۰۸
ورمي واش غني شده براي كشاورزي ارگانيك
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۴۱
شماره ثبت :
۷۹۸۶۶
نام مالک/مالکین :
محمد ميرزاخاني و مرضيه گل خندان و محمدرضا داوري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۳/۲۵
حسگر شش درجه آزادي جهت اندازه‌گيري نيروها و مما…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۸۶
شماره ثبت :
۸۳۴۷۰
نام مالک/مالکین :
صديقه زهري شيل سر و يوسف عباس پورگيلانده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۰/۰۶
دستگاه تشخيص و اعلام سرقت تجهيزات برقي و كشاور…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۷۶
شماره ثبت :
۸۱۷۶۵
نام مالک/مالکین :
صادق الماسي فرد و رحيم سجادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۴/۱۷
توليد انرژي الكتريسته از طريق نصب دوربين ژنراتو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۷۴۳۸
شماره ثبت :
۵۳۴۱۰
نام مالک/مالکین :
غلامرضا هادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۷/۱۴
موتور پمپ كشاورزي بدن سوخت مصرفي sj
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۷۹۴
شماره ثبت :
۷۶۳۲۳
نام مالک/مالکین :
سيد خان جهان تيغ
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۳/۰۶
ذرات نگهدارنده آب تا فشار ده اتمسفر جهت جلوگيري…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۴۸۴
شماره ثبت :
۵۱۵۶۳
نام مالک/مالکین :
فرزين نجفي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۱۲
سيستم توزيع خودكار يكنواخت كودشيميايي به زمينها…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۱۱۹
شماره ثبت :
۴۸۴۸۳
نام مالک/مالکین :
جيران وحيدي و تراب وحيدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۰۴
تعديل آب شور جهت امور كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۴۹۳
شماره ثبت :
۸۴۵۳۹
نام مالک/مالکین :
اعظم قلي زاده پاشا
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
رئومتركاپيلاري جهت تعيين پارامترهاي رئولوژيك مو…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۹۰۷۱۶
شماره ثبت :
۶۸۹۶۵
نام مالک/مالکین :
هيمن اميري و محمد حسين كيانمهر و نبي اله كشوري ساراني و اكبر عرب محمد حسيني و زهره تركي هرچگاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۹/۲۲
قفل يدك كش تيلرهاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۹۹۵
شماره ثبت :
۴۷۸۴۸
نام مالک/مالکین :
اميد مصطفايي و مجيد قلي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۲۵
دستگاه عصاره گير كمپوست در مصارف كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۴۸
شماره ثبت :
۸۴۹۸۰
نام مالک/مالکین :
مسعود تقي زاده و مينا تقي زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۱/۲۴
شير آب ديسكي بازويي كشاورزي و باغباني
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۷۸۴
شماره ثبت :
۸۸۸۴۷
نام مالک/مالکین :
علي رشيدي نژاد بشر آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۱/۲۸
صابون حشره كش محصولات كشاورزي بدون زيان براي ان…
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۲۰۳۹
شماره ثبت :
۲۸۶۵۱
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۲/۱۳
بايوراكتور هوشمند توليد كمپوست از زايدات زيست ت…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۳۱۳
شماره ثبت :
۸۶۰۹۷
نام مالک/مالکین :
محمدحسين كيان مهر و محمدجواد يوسفي و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۲۱
آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۱۰۲۹۶
شماره ثبت :
۳۱۶۱۲
نام مالک/مالکین :
نعمت الله ابراهيم نژاد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۱۰/۳۰
دستگاه تست خواص مكانيكي پلت توليد شده از مواد ز…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۱۲۱
شماره ثبت :
۸۶۷۲۰
نام مالک/مالکین :
محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۱/۱۰
ادوات جديد كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۸۱۰۷
شماره ثبت :
۲۹۲۳۶
نام مالک/مالکین :
احمد حيدريان ميري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۸/۱۸
سيستم كنترل الكترو موتورهاي چاههاي عميق كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۹۲۹۱
شماره ثبت :
۳۳۵۰۴
نام مالک/مالکین :
پويان ابراهيمي نياري و هادي اميري و مجتبي كهنسال فخردادود
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۹/۲۰
سامانه تامين برق مورد نياز چاههاي آب كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۱۰۲۸۲
شماره ثبت :
۳۴۰۷۴
نام مالک/مالکین :
امين لطفعليان دهكردي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۱۰/۱۹
نوار دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۱۰۸۰۲۳
شماره ثبت :
۲۸۳۱۱
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۱/۰۸/۰۷
دستگاه سورت بسته بندي محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۱۰۴۴
شماره ثبت :
۲۸۵۸۸
نام مالک/مالکین :
ابراهيم روزبه و سلمان روزبه و علي اكبر قيصري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۱/۲۳
سيستم بيوراكتوري تناوبي بيوتكنولوژي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۰۱۰۰۱۰
شماره ثبت :
۲۷۷۲۹
نام مالک/مالکین :
داريوش داودي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۰/۱۰/۰۴
اندازه گيري و كنترل ميزان رطوبت خاك توسط سنسور …
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۴۰۸۰۱
شماره ثبت :
۷۱۲۲۰
نام مالک/مالکین :
عليرضا فرجي كلوانق و سپهر ذريعه و بهنام اميني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۴/۲۷
كشف ماده معدني زئوليت جهت خوراك دام طيور و آبزي…
شماره اظهارنامه :
۳۷۸۱۱۰۴۴
شماره ثبت :
۲۶۴۰۶
نام مالک/مالکین :
افرند توسكا سهامي خاص
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۷۸/۱۱/۳۰
تركيب قارچ كش كشاورزي ياباغباني وروش براي كنترل…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۸۳۵
شماره ثبت :
۹۰۱۱۰
نام مالک/مالکین :
ايشيها راسانگيوكايشا ال تي دي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۳/۰۸
حسگر ساده رنگي رسيدگي محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۰۸
شماره ثبت :
۹۰۶۳۰
نام مالک/مالکین :
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سيستم هوشمندتنظيم فشارانواع گازها مورد استفاده …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۹
شماره ثبت :
۷۹۹۷۱
نام مالک/مالکین :
پدرام كشاورزيان و سيدنادر حسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۱/۲۱
دستگاه فيلتراسيون به منظور گندزدايي زهابهاي محل…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۹۷۸
شماره ثبت :
۹۲۱۸۷
نام مالک/مالکین :
ميثم حق شناس دهكردي و حبيب مرادي و جواد مظفري و زهره شاهرخيان قهفرخي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۱/۳۱
دستگاه انتقال دهنده حرارت ضد سرمازدگي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۴۲۵
شماره ثبت :
۹۳۳۳۷
نام مالک/مالکین :
حجت اله ابراهيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
يك بستر تترا ورمي (TETRA VERMI) و يك فرآيند برا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۱۳۷
شماره ثبت :
۹۴۰۱۳
نام مالک/مالکین :
كاملش كيشروريلال دوت و كيشوريلال رامنات
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۵/۰۱
سيستم كنترل وهشداردهنده فشارروغن وحرارت موتورقا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۴۱۳
شماره ثبت :
۷۷۱۷۰
نام مالک/مالکین :
حسين سليم
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
طراحي و ساخت همزن يون مغناطيسي در مسير جريان آب…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۵۳۸
شماره ثبت :
۷۸۳۸۷
نام مالک/مالکین :
رضا افضل زاده و اباذر حاج نوروزي و فائزه قناتي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۱۰/۱۸
ساخت يونيت قفل مركزي توسط ميكروكنترلردر ماشين آ…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۶۴۹۹
شماره ثبت :
۴۲۴۲۶
نام مالک/مالکین :
قنبر لائي و علي لائي و جواد لائي و رمضان لائي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۶/۱۷
افت گير محصولات كشاورزي دانه/ پيله/خوشه/برگ/ساق…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۲۰۸۵۵
شماره ثبت :
۶۵۶۲۱
نام مالک/مالکین :
علي نوري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۲/۲۵
طراحي و ساخت پلاستيك كش و تيپ كش (مورد استفاده …
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۳۰۲۲۹
شماره ثبت :
۷۰۵۲۴
نام مالک/مالکین :
امير محمدزاده سراجه و محسن نيكخواه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۳/۰۷
ماشين شش كاره كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۱۲۸۷
شماره ثبت :
۴۸۸۷۱
نام مالک/مالکین :
محمد نادري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۲۸
ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۶۱۵
شماره ثبت :
۴۸۲۸۳
نام مالک/مالکین :
علي رحيمي دمق
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۱۵
دستگاه دروگر محصولات كشاورزي با انجين موتورسيكلت
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۰۲۶
شماره ثبت :
۴۹۵۶۹
نام مالک/مالکین :
محسن احسني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۰۱
دروگر محصولات كشاورزي به روش جديد با توليد برق …
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۰۲۷
شماره ثبت :
۴۹۵۸۱
نام مالک/مالکین :
محسن احسني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۰۱
دستگاه مولد فوم مقابله با سرماخوردگي باغات و مح…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۲۰۷۱۳
شماره ثبت :
۶۷۲۲۴
نام مالک/مالکین :
محمد مختار زادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۲/۲۰
فناوري تولد انبوه سن جهت كنترل تريپس هاي محصول…
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۳۰۲۰۱
شماره ثبت :
۷۲۱۵۷
نام مالک/مالکین :
موسسه تحقيقات گياهپزشكي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۳/۰۷
فراآيند ساخت روكشهاي نما از پسماندهاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۵۰۱۶۶
شماره ثبت :
۶۶۶۲۹
نام مالک/مالکین :
جهانگير مولايي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۵/۰۶
طراحي و ساخت سيستم انتقال اطلاعات هواشناسي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۱۲۱۰۰۸
شماره ثبت :
۶۵۰۱۲
نام مالک/مالکین :
سيد حسن حسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
ماشين كشاورزي و باغداري تيلر شخم زن (كولتيواتور)
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۸۸۹۷
شماره ثبت :
۵۴۵۷۱
نام مالک/مالکین :
مهدي حسني كبوترخاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۸/۲۱
كود كشاورزي كلينوپتيلوليت با افزودني معدني و آل…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۸۲۱
شماره ثبت :
۸۵۶۶۴
نام مالک/مالکین :
مازيار مؤمني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۶/۲۸
روش بسته بندي محصولات كشاورزي بوسيله توري بافته…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۷۰۴۴
شماره ثبت :
۳۰۵۶۵
نام مالک/مالکین :
سيد مهرداد شيرسوار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۷/۰۷
دستگاه كانال كن و برداشت محصولات كشاورزي زير خا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۵۰۴۱۹۳
شماره ثبت :
۳۵۷۹۵
نام مالک/مالکین :
محسن افشاري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۰۴/۱۲
طراحي وساخت ماشين سورتينگ حجمي محصولات مدور كشا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۵۰۷۸
شماره ثبت :
۳۲۳۸۶
نام مالک/مالکین :
ونداد گل افرا
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۵/۰۵
سامانه اندازه گيري ضريب اصطكاك استاتيكي و دينام…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۲۰۷
شماره ثبت :
۸۶۸۷۰
نام مالک/مالکین :
آرش نورمحمدي مقدمي و سيدمجتبي شفاعي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۲/۰۴
كاربرد امولسيون عصاره روغني سير در مبارزه با آف…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۱۰۰۸۸
شماره ثبت :
۳۴۴۹۸
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۱۰/۰۷
كشت تجاري salicornia bigelovii با استفاده از آب…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۴۴
شماره ثبت :
۸۷۸۶۵
نام مالک/مالکین :
سعيد احمدي و فاطمه گلشن نور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۱۹
توليد قارچ خوراكي-دارويي ارينجي با استفاده از ض…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۳۹
شماره ثبت :
۸۹۴۸۵
نام مالک/مالکین :
سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۲/۰۹
گلدان بهينه سازي شده ( جهت بهبود تحقيقات كشاورزي)
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۲۵۸
شماره ثبت :
۸۹۸۴۰
نام مالک/مالکین :
محمد اسماعيل عامري بافقي و ميلاد ارجلو
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
(مهتاب مزرعه ) نورافكن كه نيروي خود را از آب جا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۱۳۰۴
شماره ثبت :
۵۱۰۲۵
نام مالک/مالکین :
ابوطالب كريمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۳۱
سيستم تشخيص و ارزيابي خسارتهاي وارده به محصولات…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۶۳۹
شماره ثبت :
۸۸۲۳۴
نام مالک/مالکین :
علي اكبرآبادي و علي زالي پور
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۶/۲۳
دستگاه نمونه برداري خاك هاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۵۴۲
شماره ثبت :
۹۰۷۲۵
نام مالک/مالکین :
عبدالحميد روئينا و سيدعبدالرضا كاظميني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
اين پروژه نوعي كشاورزي است كه بدون خاك انجام مي…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۵۰۵۰
شماره ثبت :
۳۲۸۳۴
نام مالک/مالکین :
سحر المعي و فوژان خليلي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۵/۰۴
طراحي و ساخت دستگاه توليد پلت با كاربرد در زمين…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۴۲
شماره ثبت :
۸۸۴۱۱
نام مالک/مالکین :
سعيد غديري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۳/۲۲
توليد اسپري از كرم خاكي و كاربرد ان در بيوتكنول…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۲۹۸۴
شماره ثبت :
۴۷۰۵۲
نام مالک/مالکین :
امير آوان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۲/۲۵
فرآيند بهينه براي استخراج سيليكاي فعال از ساقه …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۳۱
شماره ثبت :
۹۱۴۲۲
نام مالک/مالکین :
سيدناصر عزيزي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۹/۱۶
كنترل كننده هوشمند ولو هاي كشاورزي با قابليت مو…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۹۹
شماره ثبت :
۹۳۰۹۰
نام مالک/مالکین :
سجاد دهقاني و مجتبي سعيدي مقدم و محمدياسين ديواني و عباس باسره
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۹۸۴۲
شماره ثبت :
۶۷۰۰
نام مالک/مالکین :
DERERCOM PANY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۴۹/۰۵/۲۷
سنگ جمع كن مزارع كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۷۰۵۱۳
شماره ثبت :
۷۳۹۰۳
نام مالک/مالکین :
اكبر اصغرزاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۷/۱۷
طراحي و ساخت پاندول ضربه جهت تعيين حساسيت به صد…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۴۱۲
شماره ثبت :
۷۶۲۱۶
نام مالک/مالکین :
سعيد ظريف نشاط
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۴/۰۳
بسته هاي روكش دار و بدون روكش دفني نهاده هاي كش…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۳۶۴
شماره ثبت :
۸۱۶۷۲
نام مالک/مالکین :
هرمزد نقوي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۷/۱۵
دستگاه شارژ كمكي ماشين هاي كشاورزي برقي (با خاص…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۴۳۷
شماره ثبت :
۸۳۰۱۷
نام مالک/مالکین :
مجتبي غياثي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
توليد نوعي كود مايع جهت مصارف كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۸۰۸۲۰
شماره ثبت :
۷۳۸۳۱
نام مالک/مالکین :
روح الله عباسي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۸/۲۵
دستگاه مكمل تيلرهاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۶۶۵
شماره ثبت :
۸۳۲۶۷
نام مالک/مالکین :
محمدحسن حسام
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۱۲/۱۲
ماشين مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي، توليد…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۲۰
شماره ثبت :
۷۸۱۹۸
نام مالک/مالکین :
محمد مختارزادگان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۹/۱۲
ماشين اسكريپر خود رانشي و الواتور دار جهت تسطيح…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۷۷۸
شماره ثبت :
۸۸۱۳۰
نام مالک/مالکین :
صنعتي تلاشگران سپهر
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۰۸
سيستم جامع كنترل هوشمند باغ و زمينهاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۱۹۸
شماره ثبت :
۴۷۸۷۵
نام مالک/مالکین :
ميترا چراغي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۰۴
انتقال خود به خودي آب كشاورزي يا هر مايع ديگر ب…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۱۴۵۵
شماره ثبت :
۴۹۰۱۱
نام مالک/مالکین :
حسن متقي نيا
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۳۱
ماشين كشاورزي سيب زميني جمع كن
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۳۰۲۹۸
شماره ثبت :
۷۰۶۴۶
نام مالک/مالکین :
مهدي بشيري و افشين بشيري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۳/۰۹
فرآيند استفاده از ضايعات كشاورزي مزارع توتون در…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۳۰۶۸۵
شماره ثبت :
۶۷۶۶۳
نام مالک/مالکین :
احمدرضا سرائيان و مرتضي عبدالله بيك و فرهاد زينلي و جلال شاخص
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۳/۲۲
قارچ كش محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۲۰۲۰۹۴
شماره ثبت :
۲۸۶۵۲
نام مالک/مالکین :
سينا احمديه راد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۲/۰۲/۲۷
سيستم بغل بر جهت اصلاح مرز زمينهاي كشاورزي قابل…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۵۱۶۱
شماره ثبت :
۳۰۲۸۸
نام مالک/مالکین :
سيدجليل حسيني طلوتي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۵/۱۴
توليد آب شيرين از پسايهاي شور كشاورزي و يا آب د…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۹۰۹۹
شماره ثبت :
۳۰۸۶۵
نام مالک/مالکین :
سيد فريد الدين رضوي دزفولي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۹/۱۰
سيستم هوشمند عيب ياب و هشدار سمعي و بصري انواع …
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۱۴۶۳
شماره ثبت :
۴۸۹۷۶
نام مالک/مالکین :
عليرضا طارمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۱/۲۶
دور كننده حيوانات و جانوران از زمين هاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۵۰۴۱۰۰
شماره ثبت :
۳۵۵۴۲
نام مالک/مالکین :
سيد احسان ميرصانع
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۰۴/۰۷
سيستم كنترل كننده ماشين هاي كشاورزي ( قابل نصب …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۶۲۴
شماره ثبت :
۹۱۰۲۰
نام مالک/مالکین :
سهيل ناصرآبادي و سيدمصطفي حسيني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۱۱/۱۳
دستگاه كشاورزي بالابر ميوه چين۴۶۶۰۲
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۱۲۴۰
شماره ثبت :
۴۶۶۰۲
نام مالک/مالکین :
هادي ميربلوچ نژاد و سيدبابك هكي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۱/۰۷
فرآيند استفاده از پسماندهاي صنايع كشاورزي درتول…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۸۱۰
شماره ثبت :
۹۰۴۰۵
نام مالک/مالکین :
رحيم اسلامي زاده و علي اسلامي زاده و سيدنادر ركني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت عبور جريان هوا ا…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۱۰۰۶۸
شماره ثبت :
۳۱۷۰۸
نام مالک/مالکین :
علي رجبي پور و فيض الله شهبازي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۱۰/۰۸
طريقه كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۰۱۶۵۰
شماره ثبت :
۸۳۰۲
نام مالک/مالکین :
REJNOLDS MEATS COMPANY و آقايان وهمكاران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۲۸/۰۵/۰۱
پروتكل محيط كشت مبتني برضايعات صنايع تبديلي كش…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۱۲۰۲۰۷
شماره ثبت :
۷۰۱۰۲
نام مالک/مالکین :
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۱۲/۰۷
دستگاه حفر كانال در زمينهاي كشاورزي جهت كود داد…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۸۹۳۴
شماره ثبت :
۴۷۲۸۳
نام مالک/مالکین :
علي علي حاج محمد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۸/۲۶
محلول تنظيم كننده رشد و ماندگاري محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۳۰
شماره ثبت :
۹۲۰۴۱
نام مالک/مالکین :
سيدمحسن موسوي نيك
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
چرخ كشاورزي بدون تلمبه
شماره اظهارنامه :
۱۰۱۴
شماره ثبت :
۶۶۸۴
نام مالک/مالکین :
الله قلي بهاني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۲۳/۱۰/۰۸
دروگر دستي چند منظوره براي برداشت انواع محصولات…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۳۶۰۸
شماره ثبت :
۵۲۶۰۵
نام مالک/مالکین :
محمد بيرانوند
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۳/۲۰
دستگاه محلول پاشي اتوماتيك در باغات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۹۱۹
شماره ثبت :
۷۸۹۸۰
نام مالک/مالکین :
اكبر حاجي نژاد عزت آبادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۳/۰۹
ساخت نانوآفت كشها با نانولوله هاي كربني چند ديو…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۴۴۸
شماره ثبت :
۷۷۸۷۰
نام مالک/مالکین :
دانشگاه لرستان و اصغر طاهري فر و ناهيد سرلك
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۶/۱۵
دستگاه شستشوي محصولات خاكي كشاورزي با محركه ديزلي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۷۵۰
شماره ثبت :
۷۹۲۲۸
نام مالک/مالکین :
امين پازيار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۱/۰۹/۲۸
ماشين سيب زميني جمع كن متناسب با شرايط كشاورزي …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۹۱
شماره ثبت :
۸۰۳۴۵
نام مالک/مالکین :
محمد غلامي دوزدرسي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۴/۰۶
فرايند بسته بندي محصولات كشاورزي با استفاده از …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۸۹۶
شماره ثبت :
۸۱۱۲۷
نام مالک/مالکین :
مالك سعيدي و حامد افشاري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۴/۱۶
دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۹۳۰
شماره ثبت :
۸۳۶۶۷
نام مالک/مالکین :
دانيال اعلمي دوست
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۲/۰۲
دستگاه مشبك چاههاي عميق كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۸۰۷۶۶
شماره ثبت :
۶۲۸۲۴
نام مالک/مالکین :
احسان احد پناه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
دستگاه درو وبسته بندي نفوذناپذير در برابر گرد …
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۸۰۴۴۲
شماره ثبت :
۸۸۹۱۸
نام مالک/مالکین :
بي سي اس اس.پي.آ.
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۸/۱۴
دستگاه ثبت ويژگيهاي فيزيكي خاك بر روي كارت حافظ…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۶۰۳۱۹
شماره ثبت :
۶۱۱۴۲
نام مالک/مالکین :
كوشا مرعشي و نيما هرسمي زاده طهراني و سيد افشين صدريه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۶/۱۱
ساخت اكسترودر تك پيچ جهت فشرده سازي مواد زيست ت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۸۰۷۷۲
شماره ثبت :
۶۸۲۹۹
نام مالک/مالکین :
رضا باقري و محمدحسين كيانمهر و نبي اله گشوري ساراني
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۸/۲۲
كود طبيعي باز يافتي حاصل از ضايعات استخواني جهت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۸۰۱۴۹۲
شماره ثبت :
۵۸۷۶۰
نام مالک/مالکین :
جمشيد غفراني و مسعود بخش
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۸/۰۱/۲۶
خاموش كننده موتورهاي ديزل كشاورزي بصورت اتوماتيك
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۱۱۷۱۴
شماره ثبت :
۴۷۲۳۵
نام مالک/مالکین :
محمد محمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۱۱/۲۳
شير براي لوله هاي كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۰۱۰
شماره ثبت :
۵۰۶۶۲
نام مالک/مالکین :
اكبر نوري حسين زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۰۱
توليد بنزين مصنوعي از ضايعات كشاورزي كاه (گندم …
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۴۵۸۳
شماره ثبت :
۵۰۸۹۹
نام مالک/مالکین :
اميرحسين صادقي و شركت سپهر آسيان اميد
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۴/۱۶
محلول پاش تمام اتوماتيك خورشيدي جهت كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۹۰۰۲۰۵۲۰
شماره ثبت :
۷۰۷۰۵
نام مالک/مالکین :
مجتبي كاظم زاده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۰۲/۱۸
خشك كن آزمايشگاهي با قابليت خشك كن مواد غذايي ،…
شماره اظهارنامه :
۳۸۹۰۶۰۴۸۷
شماره ثبت :
۶۷۳۶۴
نام مالک/مالکین :
محمدحسين كيان مهر
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۹/۰۶/۱۶
بتن با نفوذ پذيري آب در كاربرد كشاورزي چهار فص…
شماره اظهارنامه :
۳۸۵۰۸۲۸۷
شماره ثبت :
۳۷۱۰۵
نام مالک/مالکین :
ليدا راغبي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۰۸/۱۷
خمير پوليش فلزات با استفاده از ضايعات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۷۹۰۲۰۲۵
شماره ثبت :
۲۶۷۲۳
نام مالک/مالکین :
فاطمه بلالايي و مهناز جعفريان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۷۹/۰۲/۱۷
پمپ خود چرخه اي آبهاي جاري مورد استفاده در زمين…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۲۱۳۳۲
شماره ثبت :
۵۰۹۰۹
نام مالک/مالکین :
مسلم نجاري و صادق علي دوستي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۲/۲۹
سامانه شبيه ساز خوردگي آلياژهاي فلزي در برابر س…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۶۰۴
شماره ثبت :
۸۶۵۳۴
نام مالک/مالکین :
مجتبي خالدي نيا
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
رآكتور پيروليز ضايعات كشاورزي و شهري جهت توليد …
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۲۱۲
شماره ثبت :
۸۶۶۷۸
نام مالک/مالکین :
هادي جاويدي و علي محمدنيكبخت
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سيستم اندازه‌گيري خواص دي‌الكتريك محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۸۶۱
شماره ثبت :
۸۶۶۹۵
نام مالک/مالکین :
محمدجواد حاجي احمدي و سيداحمد ميره اي و علي شهركي ده سوخته و مرتضي صادقي و رحمت اله باقري آبچويه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۱/۰۴
آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه…
شماره اظهارنامه :
۳۸۴۰۲۱۲۹
شماره ثبت :
۳۲۷۴۶
نام مالک/مالکین :
محمدحسين كريمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۴/۰۲/۱۲
دستگاه تعيين كننده فيزيكي محصولات كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۵۰۵۱۲۳۱
شماره ثبت :
۳۵۸۵۰
نام مالک/مالکین :
اسدالله اكرم و احمد طباطبائي فر و رضا ميراشه
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۵/۰۵/۰۷
ساخت تريلر كشاورزي با قابليت سهولت در تخليه بار…
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۲۷۶۹
شماره ثبت :
۴۰۷۵۳
نام مالک/مالکین :
هيوا جهاني يازيبلاغي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۲/۲۵
دستگاه GIS پايش خودرو هاي سنگين، ماشين ها و ادو…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۹۴۸
شماره ثبت :
۸۷۳۳۱
نام مالک/مالکین :
محمدحسن صادقيان و محمدحسين صادقيان
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
سيستم سالم سازي و استاندارسازي آب هاي شرب و كشا…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۴۵۵
شماره ثبت :
۸۰۶۴۳
نام مالک/مالکین :
زهراء خياط سركار و وحيد خياط سركار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۶/۰۲
آب ساز از بخار هوا نمونه جهت مصارف كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۸۰۱۱۰۵۷
شماره ثبت :
۲۷۸۲۶
نام مالک/مالکین :
پوريا ابراهيمي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۰/۱۱/۱۷
سيستم خودكار انتقال آب كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۰۵۱
شماره ثبت :
۸۷۵۰۳
نام مالک/مالکین :
علي رضا فرهادي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۴/۰۶/۰۵
سيستم حفاظتي ضد سرقت براي چاه آب كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۲۲۱
شماره ثبت :
۸۷۸۷۴
نام مالک/مالکین :
صادق مرادزاده و محمد فلاح
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۰۳/۰۳
شير آب كشاورزي برقي خورشيدي كنترل از راه دور
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۴۷۸
شماره ثبت :
۸۷۹۲۶
نام مالک/مالکین :
هومن گدري
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۳/۱۰/۰۱
دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۶۱۱
شماره ثبت :
۸۸۴۵۲
نام مالک/مالکین :
حامد مهرابي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۲/۰۶/۰۵
سمپاش كشاورزي
شماره اظهارنامه :
۳۰۰۰۰۲۵۲۶۹
شماره ثبت :
۳۸۶۲
نام مالک/مالکین :
مرادعلي آقا بالاراده
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۶۱/۰۱/۳۰
ديسك تاندوم كشاورزي با قفسه پره هاي جمع شونده …
شماره اظهارنامه :
۳۸۶۰۹۹۱۶
شماره ثبت :
۴۵۷۱۷
نام مالک/مالکین :
خيش ساختار
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۶/۰۹/۲۶
راكتور دو جداره پيش فرآري كننده محصولات جانبي ك…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۲
شماره ثبت :
۷۴۴۳۲
نام مالک/مالکین :
عباس رچايي راد و فرهاد احمدي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۰/۱۰/۱۴
كانالت آماده با مواد ايرانيت پيش ساخته براي انت…
شماره اظهارنامه :
۳۸۷۰۵۵۸۳
شماره ثبت :
۵۱۱۲۳
نام مالک/مالکین :
محمد قابل
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۷/۰۵/۱۳
دستگاه تست صدمات وارده بر بذر محصولات كشاورزي د…
شماره اظهارنامه :
۳۸۳۰۷۰۵۲
شماره ثبت :
۳۰۵۸۱
نام مالک/مالکین :
فيض الله شهبازي
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۸۳/۰۷/۰۸
فرايند معدوم كردن سموم شيميايي كشاورزي باقابليت…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۴۹۲۷
شماره ثبت :
۹۳۵۰۵
نام مالک/مالکین :
محمد زرندي نيا و محمود شهبازي و مجتمع فن آوري پسماند زيست
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
همزن يون مغناطيس جهت افزايش محصولات كشاورزي و ر…
شماره اظهارنامه :
۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۴۳۰
شماره ثبت :
۹۴۱۴۲
نام مالک/مالکین :
فناوري ايرانيان پژوهش نصير
تاریخ ثبت اظهارنامه :
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
پایان نمایش نتایج جستجو

 • لیـنک دانلـود مسـتقیم
 • حجم فایـل: 0 MB
 • نویسنده / ناشر:
 • منبع:
 • چکیده
  بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اختراع : «کشاورزی» -با ۲۸۲ مورداختراع- نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس […]

  آخرین دیدگاه کابران

  پر بازدید ترین مقالات

  «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

  بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

  زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

  بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

  اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

  سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

  بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

  تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۳۹۹
  ش ی د س چ پ ج
      تیر »
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031