روز: مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

برخی دیدگاه‌های دندانپزشکی در طب سنتی ایران و اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  برخی دیدگاه‌های دندانپزشکی در طب سنتی ایران و اسلام . محمدمهدی فانی, علیرضا صالحی . متن کامل مقاله - pdf  . چکیده بررسي آثار و تأليفات دانشمندان طب سنتي ايران نشانگر توجه ايشان به پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان بر اساس معاينه دقيق و پيگيري وضعيت بيماران به‌منظور ارزيابي نتايج روش‌هاي درماني است. دانشمنداني چون محمد بن زكرياي رازي، بوعلي سينا، حنين بن اسحاق، علي بن عباس اهوازي و ديگران جنبه‌هاي مختلف دندانپزشكي مانند بهداشت دهان و دندان، پوسيدگي و ترميم دندان‌ها، جراحي و بی‌حسی دندان‌ها، در رفتگي فك و دیگر مباحث علمي مشابه را در تألیفات خود به رشته تحرير درآورده‌اند كه پاره‌ای از آن‌ها با تحقيقات نوين اثبات‌شده و امروزه اندکی از اثبات‌شده‌ها کاربری کلینیکی دارند. همچنين برخي پیشنهادهای ايشان در استفاده از گياهان دارويي در دندانپزشكي تا کنون مورد تحقيق قرار نگرفته كه مي‌تواند موضوع پژوهش‌هاي آتي باشد. در اين مقاله نظريات حكماي طب سنتی ايران در دندانپزشكي مورد مرور و تحليل قرار گرفته است. ................................................................................................................... مراجع الف) منابع فارسی تميزي، م. حسين پور جاجرم، ح. مهدوی، ن. (1375). بررسي كلينيكلي و هيستولوژيك تأثير طب سنتي در ترميم زخم بعد از ژنژوكتومي. مجله دندانپزشكي مشهد. حنين بن اسحاق. (1389). في حفظ الاسنان و اللثه و استصلاحها. ترجمه رشيد تفقد. تهران: انتشارات آبژ. دریایی، م. (1386). معجزات درمانی گیاهان دارویی در طب ایرانی. تهران: سفیر اردهال. ذاکر، م. (1389). سيري در 3 قرن دندانپزشكي ايران. تهران: مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. سادات مدني، ز، مقدم نيا، ع، كشيدي، ذ. (1381). اثربخشي ژل پي پرين در كنترل دردهاي دنداني با منشاء پالپي. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل. عطایی، ز، انصاری، م، آیت‌اللهی، ا، میرزایی، ا. (1386). مطالعه آزمايشگاهي اثر ضد قارچی عصاره‌هاي افسنطيس، اكاليپتوس، پياز، دارچين، زردچوبه، مريم گلي، نعناع و هميشه بهار بر سوش استاندارد كانديدا آليكانس در مقايسه با دهان‌شویه نيستاتين. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان. ناصري، م، شفق، ش. (1384). درمان هاي سنتي بيماري هاي پريودنتال در ايران، بررسي کتابخانه‌ای و شركت هاي دارويي- گياهي. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان. یزدی، الف. (1388). سيري در تاريخ دندانپزشكي ايران از گذشته تا معاصر. تهران: گروه علوم دندانپزشکی فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسلامی ایران. ب) منابع لاتین Agbar, I, Naidoo,S. The Role of Traditional healers in tooth extractions in lekie Division Comeroon. Journal of Ethnobiology & Ethno medicine. 2011. Avery, D. Dentistry for the child &adolescent. Indiana: Mosbay.2011. Darby, M. Dental Hygine Theory & Practice. Indiana: Mosbay, Saunders.2010. Fani, M, Kohanteb, J, Dayaghi, M. Inhibitory activity of garlic (Allium satiuom) extract on multidrug-resistant Strepto coccus mutans. Journal of Indian society of pedodontics & preventive Dentistry.2007. Fani, M, Kohanteb, J. Inhibitory activity of cinnamon zeylanicum & Evealyptus on Str. mutans. Shiraz journal of dentistry. 2011. Fani, M, Kohanteb, J. Inhibitory activity of Aloe Vera gel on some clinically isolated cariogenic bacteria. Journal of oral sciences.2012. Fonseca, R, Turvey, T, Marciani, R. Oral & Maxillofacial Surgery. Indiana: Mosbay, Saunders. 2009. Ghom, A. Text book of Oral Medicine. India: Jaypee Brothers Medical Publishers. 2010. Kenneth, m. (2003). Dental Pulp. USA: Quentessince book Lwzh, E, Hvua, H.Traditional Chinese medicine & oral disease. Oral Disease. 2011. Sharma, V. Traditional medicine used for dental health care amongst the local people of Almora Himalya in India. bishambohar Asian journal of Traditional Medicine.2010.

اثر گیاهان دارویی بر درمان افسردگی از منظر اسلام و علم پزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم  اثر گیاهان دارویی بر درمان افسردگی از منظر اسلام و علم پزشکی   محمدرضا نور محمدی - یحیی حاجی   متن کامل مقاله - pdf

رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم  رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر معماری اسلامی . جمال الدین مهدی نژاد۱، اسماعیل ضرغامی۲، سیده اشرف سادات۳ ۱- استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران )نویسنده مسوول ۲- دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران ۳- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران . متن کامل مقاله - PDF . چکیده:   با اندک نگاهی به آثار هنری ایرانیان و تأملی کوتاه در آن ها درمی یابیم که سرچشمه تمامی هنرهای ایرانی برگرفته از تجسم عینی اندیشه مردمانی است که تاش کرده اند جهان بینی خود را در قالب آن هنر بیان کنند. طبیعت دستاورد معمار هستی، خداوندگار عالم است و اغلب برای معماران سرچشمه الهام بوده است. به دلیل گرایش ذاتی و فطری انسان ها در تعامل با طبیعت و تأثیرات قابل توجه ارتباط با طبیعت در روح و جسم آدمی ، بشر همواره ب هدنبال ایجاد رابطه ای منطقی و مناسب میان فضای درون و طبیعت بیرون بوده است. امروزه نیاز جسمی و روحی انسان به برقراری ارتباط با طبیعت موجب گردیده که در همه جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود؛ از این رو باغ ایرانی به عنوان نمونه متعالی از منظر ایران، تصویر باورهای انسان ایرانی  اسامی در بطن تاریخ است که علی رغم ناملایمات، همچنان به عنوان الگویی موفق از آن یاد می شود. باغ در مقام برخوردگاه آدمیان و اندیشه هایشان و به عنوان میعادگاه زمین و آسمان و نقطه تلاقی عملکرد و پندار، بهترین جای تجربه عرفانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر توجه به ارتباط انسان با طبیعت، عناصر طبیعی و تشخیص جایگاه باغ ایرانی در نوع برخورد انسان با طبیعت است. روش پژوهش ضمن مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی از نوع توصیفی است. نتایج به دست آمده حا کی از آن است که ارتباط با طبیعت ضروری ترین شرط برای هنرمند است. هنرمند انسان است: او خود طبیعت است، بخشی از طبیعت و در میان فضای طبیعی، طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت معماری تأثیر می گذارد. طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه بند ی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند برای الها م بخشی است. حضور آن در استعاره، تقلید، تغییرپذیری فرم و مصالح معماری آشکار است. . واژه‌های کلیدی: باغ ایرانی، تعامل انسان با طبیعت، طبیعت، هندسه و طبیعت

پر بازدید ترین مقالات

20211 7/9  21609  س1  21980 22601    22996...

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

مرداد ۱۳۹۸
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930