روز: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

تاثیرات عرفان اسلامی برروندطراحی باغ ایرانی(موردمطالعه باغ تخت شیراز)

بسم الله الرحمن الرحیم  تاثیرات عرفان اسلامی برروندطراحی باغ ایرانی (موردمطالعه باغ تخت شیراز)                                                                                                                                             زهره ترابی  - کارشناس ارشد معماری دانشگاه غیرانتفائی روزبه زنجان   شهام اسدی  - دکترای معماری،عضوهیئت علمی دانشگاه غیرانتفائی روزبه زنجان چکیده مقاله: باغ ایرانی باتاریخی چندهزارساله خود،کوله باری از تجربه ودانشی ژرف را در مورد علوم باغ داری وآبیاری(قناتها)آن به نسل امروز ارمغان آورده است؛که سرشار از بنیان های فلسفی وفکری است که معمار ایرانی با بکارگیری آنها دست به آفرینش باغ که تمثیلی از بهشت برین است ،دستزده است.ریشه یابی واژه چهارباغ ونقد الگویی آن واهمیت عددچهاردرمعمار ایرانی جزو مباحثه ای است که درداخل مقاله بدان پرداخته شدهاست. این مقاله بابررسی عرفان اسلامی علی الخصوص دیدگاه اشراقیون(شیخ شهاب الدین سهروردی)سعی درایجاد رابطه ای معقول ومنطقی بامباحث عرفان اسلامی دارد.که بااشاره ای به تاریخچه خودباغ وتغییر و تحولات موجود درباغ درطول دوران گذشته ومقایسه تطبیقی با الگوچهارباغ واندیشه های عرفانی به روند شکل گیری معنادار این باغ را اثبات کردیم. روش تحقیق دراین مقاله روشی توصیفی – تحلیلی است که بااستفاده ازمبانی عرفان اسلامی وباغ ایرانی، تحدید مکانی که نمونه موردی باغ تخت بودکه ازلحاظ تاریخچه ومورفولوژی(ریخت شناسی) موردمطالعه وبازشناسی قراردادم. روش تحقیق درمرحله توصیفی استفاده ازمقالات واسنادموجود درمورد باغ ومبانی عرفانی بودودرمرحله تحلیلی بااستفاده از اسنادومدارک موجود باغ تخت ،تاثیرپذیری این باغ را از نگاه عرفانی بررسی شد. سئوالاتی که دراینجا مطرح می شودبه عنوان دغدغه هایی است که چالشهای بسیاری درذهن مخاطب به عنوان محقق یامفسر ایجاد می کند که رسیدن به سئوال یابخشی از آن به عنوان پاسخ شایدبازگشای مطالبی ژرفی درمعماری واندیشه های وابسته به معماری ایرانی باشد. باغ تخت از 3 مطبق یا عرصه تشکیل شده است که عبارتنداز:باغ استخر،باغ مطبق وباغ خلوت؛ حال فرضیه ای که دراینجا مطرح است این است که آیاباغ ایرانی دربازخوردخویش باعرفان اسلامی تحت تاثیر این مبانی فکری قرار گرفته است اثبات این فرضیه که آیاهر مطبق به عنوان کهن الگویی جهت بیان مسیر است که باغ استخر بهعنوان شریعت ،باغ مطبق به عنوان طریقت وباغ خلوت به عنوان شریعت به کاررفته است.که درادامه این مقاله باتوجه به پلان باغ تخت به جریانشناسی این فرضیه خواهم پرداخت کلیدواژه‌ها: باغ ایرانی،چهارباغ،اشراقیون،عرفان اسلامی وباغ تخت ............................................................................................................... کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد: https://www.civilica.com/Paper-NSIA01-NSIA01_466.html کد COI مقاله: NSIA01_466 ................................................................................................................... مراجع و منابع این مقاله: لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند : ادان‌نادرولاله بختیار.(۱۳۹۰) . حس و حدت (جا یگا ه سنت ... (مقاله ژورنالی) بمانیان، محمدرضا و دیگران.(۱۳۸۷).بر رسی بنیا د ها ی فر ... بورکهارت، تیتوس.(۱۳۷۶).نظری به ا صو ل و فلسفه هنر ا ... بورکهارت، تیتوس.(۱۳۷۶). ر وح هنر ا سلا می:مترجم:پرفسورسید حسین نصر، ... بورکهارت، تیتوس. (۱۳۷۶). _ رزشها ی جا و ید ان ... بورکهارت، تیتوس. (۱۳۷۶).مدخلی بر ا صو ل و ر و ... بورکهارت، گئورگ.(۱۳۸۳).« افسا نه گیلگمش» ؛ مترجم لوحه های میخی:جرج ... (مقاله ژورنالی) تولستوی، لئو.(۱۳۸۶.«/ عتر /ف م» :مترجم:دکترسعیدفیروز آبا د ی، چا ... حجت، عیسی.(۱۳۸۴).هویت انسا ن سا ز، انسا ن هو یت ... خوئی، حمیدرضا- محمدرضاگراوندپور .(۱۳۸۸).معرفی با غ تخت شیر ا زبرپا ... (مقاله ژورنالی) خوئی _ حمیدرضا- محمدرضاگراوندپور.(۱۳۸۹). شرح معما ر ی باغ تخت ... (مقاله ژورنالی) دادبه، آریاسپ .(۳۸۴). « مکتبها ی با غ آر ای»موزه ... (مقاله کنفرانسی) عمرانی، سیدمحمدعلی؛ حمید رضا جیها نی _ (۱۳۸۲).با غ و ... (مقاله کنفرانسی) فلاحت، محمدصادق.(۱۳۸۵).مفهوم حس مکا ن و عو ا مل شکل ... (مقاله ژورنالی) کوربن، هانری.(۱۳۸۸) .تا ریخ فلسفه ا سلامی (متن کا مل) ... کونل، پروفسورارنست.(۱۳۸۸).«هنر ا سلامی»؛ مترجم:هوشنگ طاهری، انتشارات توس. ... لطفی تبریزی، محمدحسن رضاکاویانی.(۱۳۶۶) . «د و ر ه آثا ... مطهری، مرتضی.(۱۳۸۱). کلیا ت علوم اسلامی، «کلام، عرفا ن و ... منصوری، سیدامیر؛ حیدرنتاج، و حید .(۱۳۸۸). نقد ی برفرضیه الگو ... (مقاله ژورنالی) منصوری، سیما. (۱۳۸۸).با غها ی چها ر گا نه، ترجما ... (مقاله ژورنالی) نصر، سیدحسین.(۱۳۸۸). عرفا ن اسلامی د رشرق و غرب؛ «گفتگو ... نصر، سیدحسین.(۱۳۸۷). «سه حکیم مسلما ن» (سهر و ر د ... نصر، سیدحسین.(۱۳۷۵). «هنر و معنو یت _ سلامیک»:مترجم:رحیم قاسمیان، دفترمطالعات ... لبر.دونالد.(۱۳۸۷).با غها ی ایر ان و کو شکها ی آن‌ترجمه: ... Alemi, Mahvash .1997. The Royal Gardens of the Safavid Priod: ... Hunt, Patrick. 2011.Persia Paradise Gardens: Eden and Beyond as Chahar ... Hejazi, Mehrdad. 2005. Geometry in _ and Persian architecture; Building ... Moore, Charles _ William Mitchell.1983 Text extracted the manuscript, _ ...

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی باغ ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم  انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی باغ ایرانی                                                                                                                               نسیبه کنعانی  - کارشناس ارشد دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان سهیل کنعانی  - کارشناس باستان شناسی دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر چکیده مقاله: باغ های ایرانی رمزهایی از حکمت و عرفان اسلامی در خود نهفته دارند که در آن باغ با تسلط عناصر تلطیف کننده مانندآب و درخت و آسمان موجب فراموشی جسمیت می شود و آدمی را با ساحت معنوی مرتبط می سازد. در این مقاله بابهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی،مبانی و اصول جهان بینی اسلامی به عنوان منبع استخراج معانی موثر در باغ ایرانی برگزیده شده و مفاهیمی چون توحید،وحدت درکثرت و تجلی پروردگار در عالم خلقت تبیین شده اند. درادامه نمونه های یاز ابزارهای معماری که می توانند در بیان مفاهیم منبعث از جهان بینی اسلامی مورد توجه معماران باغ ایرانی قرارگیرندازجمله هندسه،نور،نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. در حقیقت پژوهش حاضر به دنبال آن است که چگونه معماران ایرانی با استفاده از اصول طراحی توانستند میان عناصر باغ ایرانی و جهان بینی اسلامی پیوندی برقرار کنند که در آن،هماهنگی های اطراف به روح امکان می دهد خود را از شر اندیشه های منحرف کننده برهاند و به حالتی آرام و معنوی دست یابد. کلیدواژه‌ها: باغ ایرانی ، جهان بینی اسلامی ، معنویت ، اصول طراحی ............................................................................................................. کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0168.html کد COI مقاله: ICCRT01_0168 ............................................................................................ مراجع و منابع این مقاله: لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند : قرآن کریم (۱۳۸۵) ترجمه : بهرام پور، ابوالفضل، چاپ ششم، ... اخوت، هانیه و امیرخانی، آرین و زمانی، احسان و لیلیان، ... (مقاله ژورنالی) اردلان، نادر و بختیار، لاله (۱۳۸۰) حس وحدت، خاک، اصفهان ... انصاری، مجتبی ومحمودی نژاد، هادی (۱۳۸۶) « باغ ایرانی تمثیلی ... بلخاری قهی، حسن(۱۳۸۸)مبانی عرفانی هنرومعماری اسلامی، دفتر اول ودوم:وحدت وجود ... [ء] بمانیان، محمدرضا و تقوایی، علی اکبر و شریف شهیدی، ... بمانیان، محمدرضا و عظیمی سیده فاطمه (۱۳۸۹) «انعکاس عانی منبعث ... (مقاله ژورنالی) بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۵) هنر اسلامی، ‌زبان و بیان، ترجمه مسعود ... بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۹) هنر مقدس، ترجمه جلال ستاری، سروش، تهران ... پیرنیا، محمدکریم (۱۳۸۴) آشنایی با معماری اسلامی ایران _ سروش ... پیر نیا، محمد کریم (۱۳۸۴) سبک شناسی معماری ایرانی، سروش ... اپورمند، حسن لی(۱۳۸۶)تاثیراندیشه فلسفی درطراحی معماری معاصر، پایان نامه دکترای ... تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن (مقاله ژورنالی) توسلی، محمود(۳۸۳ ۱)هنر هندسه:پویای اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی، پیام، ... جعفری، محمدتقی (۱۳۷۸) عرفان اسلامی، چاپ سوم، کرامت، تهران ... جوادی، محمدرضا و جواهریان، فریار(۱۳۸۳) «مجموعه مقالات باغ ایرانی : ... احکمت نیا، امیرحسین (۱۳۸۵) شیراز بهشت ایرانی، نشر خورشید، شیراز ... حکمتی، جمشید(۱۳۸۱) طراحی باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع، تهران ... بررسی تطبیقی تأثیر ایده های معنوی در شکل باغ مطالعه موردی باغ پاسارگاد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسلامی (مقاله ژورنالی) داده، آریاسپ(۱۳۸۳)« باغ ایرانی و حکمت مینوی »خلاصه مقالات نخستین ... (مقاله کنفرانسی) اسرتیپی پر ؛ محسن (۱۳۸۷) «بن ماه های هنر اسلامی ... (مقاله ژورنالی) سعیدی، گل بابا (۱۳۸۳)فرهنگ اصطلاحات عرفان ابن عربی، سمیعی، تهران ... شیمل، آنماری (۱۳۷۸) «باغ ملکوت » مجله رواق، شماره۳ ... (مقاله ژورنالی) عبدالله دفاع، علی (۱۳۸۶) مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی، ... فصیحی نائینی، علی محمد (۱۳۸۳)«باغ ایرانی» مجله معمار، شماره ۲۶ ... (مقاله ژورنالی) فقیه، ن، (۱۳۸۴) چهره باغ ایرانی، وب سایت باغ ایرانی ... I۲] کربن، هنری (۱۳۵۸) ارض ملکوت، ترجمه سیدضیاء الدین دهشیری، ... I۲۸] کلارک، اما (۱۳۷۸) « رویت بهشت، باغ های الحمرا ... (مقاله کنفرانسی) I۲۹] کوپر، جی . سی . (۱۳۷۹) فرهنگ مصور نمادهای ... متضوی، سارا (۱۳۸۵) « اسطوره درخت مقدس » ماهنامه پیام ... (مقاله ژورنالی) معماریان، غلامحسین(۱۳۸۴) سیری درمبانی نظری ایرانی، انتشارات سروش دانش، تهران ... منصوری، سیما (۱۳۸۸) ۵ باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس، ... (مقاله ژورنالی) مهدوی نژاد، محمدجواد (۱۳۸۳) « حکمت معماری اسلامی، جستجو در ... نعیما، غلامرضا(۱۳۸۵) باغ های ایران، انتشارات پیام، تهران ... نقی زاده، محمد(۱۳۸۱) تاثیر معماری و شهر بر ارزش های ... ویلبر، دونالد(۱۳۴۸) باغ های ایران و کوشکهای آن _ ترجمه ... Hanaway , Jr W . L, (1976 , the Terrestrial ... Jones, Dalu (1996). The Elements of Decoration :Surface, Pattern and ... The Islamic World (2nd ed., pp. 144-175), Thames And Hudson, ...

پر بازدید ترین مقالات

20211 7/9  21609  س1  21980 22601    22996...

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

مرداد ۱۳۹۸
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930