روز: مهر ۶, ۱۳۹۸

ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی   رحمت اله مرزبند*، مصطفی معلمی، مرتضی دارابی نیا   دریافت مقاله: pdf چکیده: ایمنی غذایی  اصطلاحی است که انسان ها در یافت واحدی از آن ندارند. یکی از عوامل برجسته و اثر گذار در شکل دهی  مفهوم ایمنی غذایی،  اموزه های دینی است . هدف از این مطالعه  شناسایی مفهوم ایمنی غذا  در متون اسلامی  می باشد.. یافته ها نشان می دهد که نگرش به غذا به عنوان آیه ای در شناخت خدا ، باورمندی به رازقیت الهی، برخورداری از نیت الهی در مصرف، ادای حقوق نیازمندان به هنگام مصرف، تمیز نگداشتن غذا، استفاده از غذاهای متنوع، التزام به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام  از مهمترین راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی  بخش غذایی با نگاه اسلامی می باشد.  همچنین دستیابی به  ایمنی غذا  در آموزه اسلامی مبتنی  بر پیشایندهای از قبیل پذیرش  آموزه های دینی بعنوان منبع الهام ایمنی تغذیه ونیز اصالت دادن به سلامت روح در ایمنی تغذیه می باشد. علاوه بر این از مهمترین نتایج راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی غذایی کرامت  جسمی و روحی  شمرده می شود. ............................................... واژه‌های کلیدی:  غذا، متون اسلامی، ایمنی غذا، غذای طیب، غذای حلال

اصول تغذيه سالم از ديدگاه اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم اصول تغذيه سالم از ديدگاه اسلام   فاطمه بمبئی رو   مقدمه غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات ، مورد توجه قرار گرفته است . مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی ، تداوم حیات و توانمندی در انجام تـکـالیـف بـه انـسـان عـطا شده است . قریب به 250 آیه قرآنی و دهها روایت از معصومین عـلیـهـم السـلام بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه دلالت مـی کـنـنـد. سـؤ ال ایـن اسـت که اسلام ، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است ؟ چه مقدار باید غذا خـورد؟ اسـلام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست ؟ ایـنـهـا پـرسـشـهـایـی کـلید واژه ها: غذا، تغذیه ، رژیم غذایی ، گروههای غذایی ، وعده غذایی ، آداب خوردن .   اهمیت تغذيه   نیاز انسان به غذا، مهم ترین و حیاتی ترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی می کند، و حتی انبیا و اولیاء الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. رشـد، طـول عـمـر، تـنـدرسـتی ، آرامش اعصاب و روان ، خلق و خوی و رفتار، توانمندی و قدرت ، تکثیر نسل و تولید مثل و... همه به نوعی وامدار تغذیه سالمند. از این رو قریب به دویست و پنجاه آیه قرآنی و دهها روایت معصومین (علیهم السلام ) در مورد غذا و تغذیه وارد شده است . همچنین نام گذاری پنجمین سوره قرآن به مائده (سفره غذایی )، از صفات خـداوند، رزاقبودن ، سوگند خداوند به غذا "والتین والزیتون "، درخواست مائده آسـمـانـی تـوسـط حـضـرت عیسی (ع) و درخواست غذا توسط حضرت موسی (ع ) هر کدام مهر تاییدی بر اهمیت غذا و تغذیه می باشند. هـمـچـنین خداوند براهل مکه به دو چیز منت می نهد: "غذا" و "امنیت " :" الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوفِ" . همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و نا امنی ایمن ساخت . امـام رضـا(ع ) فـرمـود: "سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی است ."   تاثير تغذیه بر اخلاق و رفتار   خـداوند بین تغذیه کافران و مومنان تفاوت قائل شده است . در مورد کافران می فرماید: ((والّذیـن کـفـروا یـتمتعون و یاکلُون کَما تاکُل می خورند. توضیح آنکه حیوانات علف می خورند بی آنکه بدانند از کجا آمده ، حلال است یا حرام ؟ غصبی است یا مباح ؟ کافران نیز غـذا مـی خـورنـد بـی آن کـه بـه رجـس و پـلیـدی و حلال و حرام بودن آن توجه داشته باشند. لذا فرجام مشابه ای دارند. ولی مؤ منان که به تاثیر اخلاقی و معنوی غذا توجه دارند، مقید به رعایت غذای پاکیزه و حـلال مـی بـاشـند. مردی خدمت پیامبر(ص ) گفت : دوست دارم دعایم مستجاب شود، حضرت فرمود: "غذای خود را پاکیزه کن و از هر گونه غذای حرام بپرهیز". لذا بـه مـؤ مـنـان دسـتـور داده شـده فـقـط از غـذاهـای پـاکـیـزه و حـلال اسـتـفـاده کـنـنـد. و در برخی آیات ارتباط تنگاتنگی بین غذای پـاکـیزه و عمل صالح دیده می شود. " از غذاهای پاکیزه بـخـوریـد و عـمـل صـالح انـجـام دهـیـد." اصـحـاب کـهـف که دغدغه حفظ ایمان و معنویت خود را داشتند، وقتی از خواب طولانی بیدار شدند، به دنبال غذایی بودند که پاک و پاکیزه باشد و سبب خاموش شدن نور الهی در وجـود آنـان نـگـردد. بر خلاف غذاهای خبیث و حرام که موجب تاریکی قلب ، سنگدلی ، و از بـیـن رفـتـن نـور ایمان می شود. همچنين در آیـه ای دیـگـر خـوردن مـال حـرام را آتـش خـوردن مـعـرفـی کـرده اسـت "کـسـانـی کـه امـوال یـتـیـمان را به ستم می خورند (در حقیقت ) تنها آتش می خورند."و این بیانگر نقش غـذای حـرام و خـبیث است که به روح و روان و ایمان فرد خسارت می زند. امام حسین (ع ) با اشـاره بـه یـکـی از عـلل رفتار پست و ناهنجار کوفیان در کربلا می فرماید: "شکم های شما از حرام پر شده است". بـا تـوجـه بـه پـاره ای از روایـات آثار برخی غذاها بر اخلاق و رفتار آدمی به قرار زیر است : 1       اعتدال در خوردن گوشت موجب خوش اخلاقی ، اعتماد به نفس و شجاعت می شود و افراط در آن قساوت قلب می آورد. 2      شیر، موجب صبوری ، مهربانی ، آرامش و... می شود. 3      عسل ، موجب رشد حافظه ، صافی دل و شفا است . 4      انـگـور، غـم و انـدوه و افـسـردگـی را بـه شـادابـی تبدیل می کند. 5      خرما، موجب صبر و حلم وبردباری می شود. 6     زیتون ، حافظه را تقویت می کند. ü       7.سیب ، موجب تقویت اعصاب و زيبايي رنگ رخسار می گردد. 8     هلیم ، نشاط عبادت را افزون می کند. بـی تـردیـد تـغذیه سالم و منطبق با استانداردهای اسلامی نقشی بسزا در سلامت جسم و روح انسان دارد و او را در طی مسیر تکاملی اش یاری می دهد.   چه غذایی بخوریم ؟   عـده ای به رژیم گوشتخواری عقیده دارند، هر چند این رژیم بطور مطلق وجود ندارد ولی طرفدارانی دارد. عده ای بر گیاه خواری پای می فشرند و معتقدند انسان گیاه خوار آفریده شده است . ولی در آمـوزه هـای دیـنی هیچ یک از این نظریات به تنهایی پذیرفته نیست . اسلام بر اسـاس ‍ نـیـاز انـسـان و بـا تـوجـه بـه مـحـیـط، سـن ، شـغـل و... بـرای سـبـد غـذایـی او برنامه داده و با تعیین ملاک ها استفاده از همه گروههای غـذایـی را بـا اولویـت دادن به برخی گروههای غذایی توصیه کرده است . چه آن دسته غـذاهـایـی کـه پـس از آفـریـنـش ، طبیعی و دست نخورده وارد بدن می شوند. مانند میوه ها، سـبـزی هـا و چـه فـراورده هـای غـذایـی کـه بـا دست بشر تغییراتی پیدا کرده اند. مانند غذاهای گوشتی ، لبنیات ، پخت غذاها. مـلاک در اسـتـفـاده از مـواد غـذایـی مـطـابـق آمـوزه هـای دیـنـی ، غـذای طـیـب ، حـلال و حـسـن در مـقـابـل غـذای رجـس و خـبـیـث ، حـرام و سـوء دسـتـگـاه گـوارش هـمـاهـنـگـی کـامـل دارد، اطـلاق مـی شـود. لقـمـه پـاکـیـزه که وارد دهان می شود، تحت اراده خداوند، با اعـمـال هـضـم و جـذب تـرشـحـات دهـان و مـعـده بـه مـواد لازم و مـورد نـیـاز بـدن تـبـدیـل مـی گردد. طیّب یعنی سازگار، موافق ، نیکو، شایسته و لذت بخش که در قرآن کریم به جز غذای حلال در مورد همسر خوب ، زمین پاک ، سخن شایسته ،فرزند صالح ، زندگی پاکیزه و شجره طیبه به کار رفته است . غـذای حـلال غـذای پـاک تـشـریـعـی اسـت کـه خـداونـد آنـچـه را بـه مـصـلحـت انـسـان دیـده حـلال کـرده کـه بـا دسـتـگـاه هـاضـمـه هـمـاهـنـگ و مـتـعـادل اسـت . وقـتـی انـسـان غـذای حـلال را بـا نـام خـدا آغاز و با شکر الهی به پایان می برد، یقینا آن غذا موجب سلامتی ، شادابی و شفابخشی او خواهد شد. غالباً واژه حلال و طیب چون ایمان و عمل صالح با هم ذکر شده اند. غـذای حـسـن ، برتر از غذای طیّب و حلال است . خداوند از برخی غذاها مانند: انگور، شیر، عسل و... به وصف حسن یاد کرده و غذای شهیدان را غذای حسن دانسته است . در مـقـابـل غـذاهـای طـیـب ، حلال و حسن ، غذاهای رجس و خبیث ، حرام و سوء قرار گرفته که بـرای انـسـان ضرر و مفسده دارد. نه تنها سلامتی او را به خطر انداخته در خلق و خوی و ایمان او اثر منفی می گذارد. بـنـابـرایـن طـبـق آمـوزه هـای دیـنـی انـسـان مـی تـوانـد بـا رعـایـت غـذاهـای حلال و حرام از هر نوع غذایی که پاکیزه و حلال است ، اعم از غذای گوشتی ، پروتئینی و غیر آن بهره ببرد و از غذاهای حرام ، خبیث و مضر برای بدن پرهیز کند. چـون سـلول های اعضا و جوارح ، مانند مغز، قلب ، کلیه ، شش ، دست و پا، چشم ، گوش ، مـو، نـاخـن ، پـوسـت و... هـر کـدام نـیازمند غذای خاص خود است که تامین اینها از یک گروه غذایی مشکل است . آنـان کـه خـود را از بـرخـی غـذاهـا مـحـروم مـی کـنـنـد، هـمـیـشـه بـیـمـارنـد، چـون به نیاز سـلول هـای بـدن پـاسـخ نـمـی دهند. پیامبر(ص ) فرمود: " دو کس همیشه بیمارند، انسان تندرستی که رژیم می گیرد و از برخی غذاها پرهیز دارد و انسان بیماری که همه چیز می خورد." قـرآن انـسـانـهـایـی را کـه بـرخـی غـذاهـا را بر خود حرام می کنند، سرزنش می کند و می فـرمـایـد: "بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده ، و روزی های پاکیزه را حرام کرده است ؟" در آیـه دیـگـر مـی فـرمـایـد: " ای مـومـنـان ! غـذاهـای پـاکـیـزه را کـه خـداونـد بـرای شـمـا حلال کرده ، حرام نکنید".

جهت گیری بهداشت تغذیه با تاکید بر آموزه های قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم جهت گیری بهداشت تغذیه با تاکید بر آموزه های قرآنی   رحمت اله مرزبند، محمد علی افضلی   دریافت مقاله: pdf چکیده: سلامت در فرهنگ متعالی اسلام از ارزش والایی برخوردار است. تا جایی که خداوند، قرآن را کتاب هدایت و سلامت معرفی می‌کند. مطالعه در قرآن حکایت از رهنمودهای مختلف بهداشتی در مورد سلامت دارد. یکی از رویکردهای قرآن در حفظ و ارتقائ سلامت، توصیه‌های تغذیه‌ای در آیات متعدد است، هدف از این پژوهش، شناسایی جهت گیری بهداشت تغذیه در ارتباط با سلامت با تاکید بررویکرد قرآنی است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، ابتدا با مراجعه به منابع تفسیری و حدیثی، و نیز جستجو در بانک‌های اطلاعاتی از قبیل Sid, magiran, Noormags, iranmedex اطلاعات لازم مبتنی بر سوالات تحقیق گردآوری شد. در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب یک جدول نیز ارائه شده است. آموزه‌های وحیانی، توجه به سلامت جسمی را با در نظرگرفتن اصول تنوع غذایی، ایمنی و طیب بودن مورد توجه قرار داده است و با دعوت به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام و نیز پذیرش خداوند به عنوان رزاق حقیقی، معنویت در سلامت را جستجو می‌کند. این نگرش معنوی، شاخص‌های سلامت روان از قبیل آرامش، اخلاق مداری و عمل صالح را به نبال دارد امری که در قرآن بر آن تاکید شده است. توزیع عادلانه غذا در جامعه اسلامی، از دیگر آموزه‌های قرآنی است که با آن سلامت اجتماعی تامین می‌شود . لذا جهت گیری رهنمودها ی بهداشت تغذیه در قرآن، در راستای تحقق سلامت جامع نگر است. از آنجا که در آموزه‌های وحیانی، تغذیه سالم در بردارنده جهت گیری‌های جسمی، روانی ، معنوی و اجتماعی است. ضروری است که رویکرد تغذیه‌ای اسلام مورد توجه سیاست گذاران عرصه سلامت قرار گیرد تا سلامت واقعی یا جامع نگر در جامعه حاصل گردد. ........................................ کلیدواژه: معنویت، تغذیه، سلامت روانی، غذای طیب

الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان ایران

بسم الله الرحمن الرحیم الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان ایران   منصور شاه ولی، سمیرا بهروزه دریافت مقاله: pdf چکیده: خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می شود بازتابی از اعتقادات و ارزش های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. از جامعه آماری خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان؛ ۳۹۰ خانوار با نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آن ها به ""الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی"" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده گانه مشخص شده در این تحقیق، در سه دسته ""فرهنگ تغذیه""، ""نگرش شناختی"" و ""تمایل به مصرف مواد غذایی"" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت های متناسب با آن ها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص شده است.

نقش تغذیه در سلامت با رویکرد آموزه وحیانی

بسم الله الرحمن الرحیم نقش تغذیه در سلامت با رویکرد آموزه وحیانی   رحمت اله مرزبند*، محمد علی افضلی   دانلود مقاله: pdf چکیده: سابقه و هدف: سلامت در فرهنگ متعالی اسلام از ارزش والایی برخوردار است. قرآن کتاب هدایت و سلامت معرفی شده است. بر همین اساس رهنمودهای مختلف بهداشتی در مورد سلامت ارایه کرده است. یکی از رویکردهای قرآن، توصیه‌های تغذیه‌ای آن در آیات متعدد است، هدف از این پژوهش، شناسایی نقش و جایگاه آموزه تغذیه قرآنی در ارتباط با سلامت است. مواد و روش‌ها : پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، ابتدا با مراجعه به منابع تفسیری و حدیثی، و نیز جستجو در بانک‌های اطلاعاتی از قبیل Sid, magiran, Noormags, iranmedex اطلاعات لازم مبتنی بر سوالات تحقیق گردآوری شد. در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: آموزه تغذیه وحیانی، توجه به سلامت جسمی را با اصول تنوع غذایی، ایمنی و طیب بودن در نظر دارد. با دعوت به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام و نیز پذیرش خداوند به عنوان رزاق حقیقی، معنویت در سلامت را جستجو می‌کند. این نگرش معنوی، شاخص‌های سلامت روان از قبیل آرامش، اخلاق مداری و عمل صالح را بدنبال دارد امری که در قرآن بر آن تاکید می‌شود. توزیع عادلانه غذا در جامعه اسلامی، از دیگر آموزه قرآنی است که با آن سلامت اجتماعی محقق می‌شود. لذا جهت‌گیری رهنمودها ی بهداشت تغذیه وحیانی در راستای تحقق سلامت جامع نگر است. نتیجه‌گیری: ازآنجا که در آموزه وحیانی، تغذیه سالم دربردارنده، شاخص‌های جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است. ضروری است که رویکرد تغذیه‌ای اسلام مورد توجه سیاست‌گذارانی جهانی تغذیه قرار گیرد تا سلامت واقعی حاصل شود ................................................... واژه‌های کلیدی: معنویت، تغذیه، سلامت روانی، غذای طیب

آداب تغذیه در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم آداب تغذیه در اسلام   آداب تغذیه یکی از مسائلی که اسلام در مورد آن صحبت نموده است و روایات بسیاری در این مورد وجود دارد از جمله مسائلی که در این روایات به آن پرداخته شده است این است که غذا چه تاثیری در روان انسان و رفتار او دارد، غذا چگونه باید صرف شود، چه غذاهایی مناسب است و چه غذاهایی مناسب نیست، و چه زمان مناسب غذا خوردن چیست. همچنین از قرآن مجید می توان مطالب متعددی در این مورد استخراج نمود. بنا به نظر برخی در دویست و پنجاه آیه قرآن آداب و دستوراتی در مورد غذا مطرح شده است.   محتویات ۱اهمیت غذا ۲تأثیر غذا و تغذیه بر اخلاق و رفتار ۳چگونگی اثرپذیری روح و دل انسان از خوراک ۴دعا در هنگام غذا خوردن ۵گروه های غذایی مفید در قرآن ۵.۱گوشت ها (پروتئین ها) ۵.۲تخم مرغ ۵.۳نان، غلات، حبوبات و دانه ها ۵.۴میوه ها و سبزی ها ۵.۵شیر و لبنیات ۶زمان غذا خوردن ۷میزان خوردن غذا ۸آداب غذا خوردن ۹آداب بعد از غذا خوردن ۱۰آداب آشامیدن ۱۱منابع اهمیت غذا   نیاز انسان به غذا، مهمترین و حیاتی ترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی می کند و حتی انبیا و اولیاء الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. رشد، طول عمر، تندرستی، آرامش اعصاب و روان، خلق و خوی و رفتار، توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولید مثل و... همه به نوعی وامدار تغذیه سالمند. از این رو قریب به دویست و پنجاه آیه قرآنی و دهها روایت معصومین علیهم السلام در مورد غذا و تغذیه وارد شده است. همچنین نامگذاری پنجمین سوره قرآن به مائده (سفره غذایی) از صفات خداوند، رزاق و معطم بودن، سوگند خداوند به غذا (والتین والزیتون)، درخواست مائده آسمانی توسط حضرت عیسی علیه السلام و درخواست غذا توسط حضرت موسی علیه السلام هر کدام مهر تاییدی بر اهمیت غذا و تغذیه می باشند. همچنین خداوند بر اهل مکه به دو چیز منت می نهد: «غذا» و «امنیت». «الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوفِ»؛ همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. امام رضا علیه السلام فرمود: «فانَّ صلاح البدن وَ قوِامَه یَکونُ بِالطَّعامِ والشَّرابِ و فَسادَهُ یَکونُ بهما»؛ سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی است».   تأثیر غذا و تغذیه بر اخلاق و رفتار   خداوند بین تغذیه کافران و مومنان تفاوت قائل شده است. در مورد کافران می فرماید: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ»کافران همواره سرگرم بهره گیری از [کالا و لذت های زودگذر] دنیایند و می خورند، همان گونه که چهارپایان می خورند توضیح آنکه حیوانات علف می خورند بی آنکه بدانند از کجا آمده، حلال است یا حرام؟ غصبی است یا مباح؟ کافران نیز غذا می خورند بی آن که به رجس و پلیدی و حلال و حرام بودن آن توجه داشته باشند. لذا فرجام مشابه ای دارند. ولی مؤمنان که به تاثیر اخلاقی و معنوی غذا توجه دارند، مقید به رعایت غذای پاکیزه و حلال می باشند. مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: دوست دارم دعایم مستجاب شود، حضرت فرمود: «غذای خود را پاکیزه کن و از هر گونه غذای حرام بپرهیز». لذا به مؤمنان دستور داده شده فقط از غذاهای پاکیزه و حلال استفاده کنند. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ »[۱]؛ ای اهل ایمان، روزی حلال و پاکیزه‌ای که ما نصیب شما کرده‌ایم بخورید و شکر خدا به جای آرید اگر شما خالص خدا را می‌پرستید. و در برخی آیات ارتباط تنگاتنگی بین غذای پاکیزه و عمل صالح دیده می شود. «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا»[۲]؛ از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید. زیرا همچنان که سخن پاکیزه، عمل صالح را به آسمان عروج می دهد، غذای پاکیزه نیز انسان را در جهت کسب کمالات معنوی و حفظ ارزشهای اخلاقی یاری می بخشد و به مانند باران پاکیزه موجب رویش سبزه ها و گل های معطر در وجود آدمی می گردد. اصحاب کهف که دغدغه حفظ ایمان و معنویت خود را داشتند، وقتی از خواب طولانی بیدار شدند به دنبال غذایی بودند که پاک و پاکیزه باشد و سبب خاموش شدن نور الهی در وجود آنان نگردد. امام حسین علیه السلام با اشاره به یکی از علل رفتار پست و ناهنجار کوفیان در کربلا می فرماید: «قد مُلئت بطونکم من الحرام»؛ شکمهای شما از حرام پر شده است». امام رضا علیه السلام فرمود: «بدان که نیرو و توان و روح و روان، تابع مزاج بدنها می باشد». توضیح روایت آن که مراد از نفوس، روح انسان است که چون مرغی اسیر قفس تن اوست. به هر اندازه که مزاج و جسم او سالم باشد، روح او نیز سالم و کاملتر خواهد بود. روح سالم در بدن سالم است. رمز سلامتی روح و جسم در یک قیاس منطقی، چنین قابل تبیین است: سلامتی روح، تابع سلامتی تن است و سلامتی تن تابع غذا و تغذیه سالم پس سلامتی روح، تابع غذا و تغذیه سالم می باشد. با توجه به پاره ای از روایات آثار برخی غذاها بر اخلاق و رفتار آدمی به قرار زیر است: اعتدال در خوردن گوشت موجب خوش اخلاقی، اعتماد به نفس و شجاعت می شود و افراط در آن قساوت قلب می آورد. شیر موجب صبوری، مهربانی، آرامش و... می شود. عسل موجب رشد حافظه، صافی دل و شفا است. انگور، غم و اندوه و افسردگی را به شادابی تبدیل می کند. خرما، موجب صبر و حلم و بردباری می شود. زیتون، حافظه را تقویت می کند. سیب، موجب تقویت اعصاب و رنگ رخسار می گردد. هلیم، نشاط عبادت را افزون می کند. چگونگی اثرپذیری روح و دل انسان از خوراک   حضرت علی علیه السلام می فرماید: «مَنْ اَقَلَّ اَکْلُهُ صَفی فِکْرُهُ»؛ کسی که خوراکش اندک باشد، فکر و اندیشه اش پاک شود». این روایت زیبا یادآور آن است که عواطف انسان در حالت گرسنگی اندک، رقیق تر و هوش و حواس او بیدارتر است. در واقع، یکی از عواملی که رشد فکری را متوقف می کند، زیاده روی در تغذیه است. اگر بیش از اندازه مواد غذایی وارد معده شود، ترشحات بسیار همراه با تعداد زیادی گلبول سفید از دیواره های معده، برای هضم غذا به معده سرازیر می شوند. در نتیجه خون بیشتری در دستگاه هاضمه جریان می یابد. بدین ترتیب دستگاه کنترل خون از سهم خونرسانی به مغز می کاهد و اکسیژن و مواد غذایی کمتری به مغز می رسد و این گونه از قدرت خلاقه و حس ابتکار و درک مطالب کاسته می شود. بیماریهای «پسیکو سوماتیک» که در پی ناراحتی های روحی پدید می آید، با توجه به نوع مواد غذایی مصرفی ایجاد می شود. اسلام در 14 قرن پیش به ارتباط نماز با غذا و بهداشت بدن و لباس و تغذیه و تمرکز قوای دماغی اشاره کرده است. لقمان حکیم به پسرش فرمود: «با پرخوری، فکر به خواب می رود و زبان حکمت گنگ می شود و اعضا از انجام دادن وظیفه عبادتی خود بازمی ماند». درباره موریانه نوشته اند که چون به کمبود نفرات در یکی از قسمت ها مثل (انباردار سرباز و نظافتچی) برمی خورد، با دادن غذای مخصوص همان نوع ویژه از نفرات مورد نظر را به وجود می آورد. امروزه نیز این فرضیه مطرح است که آیا بشر می تواند با نوع غذا، فرزندانی هشیارتر و باایمان پرورش دهد یا نه البته در اسلام، این موضوع به اثبات رسیده است که انسان می تواند، با انتخاب غذای حلال و منزه ویژگی های شخصیتی دلخواه را در فرزندان خود ایجاد کند. دعا در هنگام غذا خوردن هنگامی که سفره را می گسترانند، چهار هزار ملک آن را احاطه می کنند. اگر بنده بسم اللّه بگوید، ملایکه می گویند: خدا برکت فرستد بر شما و بر طعام شما. سپس به شیطان می گویند: ای فاسق! بیرون رو. تو بر ایشان تسلطی نداری. بعد از پایان غذاخوردن، اگر الحمدللّه بگویند، ملایکه می گویند: اینان کسانی هستند که شکر نعمتی را که خداوند به آن ها داده است به جای آورند. اگر در اول بسم اللّه نگفتند، ملایکه به شیطان می گوید: ای فاسق بیا! از این طعام ایشان بخور. اگر سفره را برداشتند و آنها خداوند را سپاس نگفتند، ملایکه می گویند: ایشان گروهی هستند که نعمت خداوند را سپاس نگفتند و پروردگارشان را فراموش کردند. هنگامی که سفره گسترده شد، بسم اللّه بگو. هنگام برچیدن سفره، الحمداللّه بگو. هر کس نام خداوند را در آغاز و پایان غذا ببرد، خداوند از آن طعام سؤال نمی کند. هرگاه مسلمانی می خواهد غذا خورد و هنگام خوردن غذا بسم اللّه و الحمدللّه رب العالمین بگوید، خداوند قبل از رسیدن غذا به دهانش، گناهانش را می آمرزد. گروه های غذایی مفید در قرآن در این بخش به اختصار به برخی گروههای غذایی توصیه شده، اشاره می کنیم: گوشت ها (پروتئین ها) از میان چهارپایان؛ گوشت گوسفند، گاو، شتر، آهو و برخی دیگر از حیوانات حلال است و گوشت چهارپایان درنده خو، دارای دندان تیز و چنگال و ناخن های تیز مانند شیر، پلنگ ، روباه، کفتار، شغال، گربه و... حرام است همچنین گوشت چهارپایان حلال گوشتی که ذبح اسلامی نشده و یا مردار شده اند، حرام است. و از حیوانات دریایی، گوشت ماهی های پولک دار و میگو حلال است. گوشت پرندگان نیز حلال است جز پرندگانی که فاقد چینه دان و سنگدان و خار عقب پا هستند و یا مانند عقاب و کرکس دارای چنگال اند. گوشت حیوانات حلال گوشت سرشار از پروتئین است که نیاز بدن را تامین می کند و کمتر غذایی می تواند جایگزین آن شود. در آیات و روایات گوناگونی به خوردن گوشت سفارش شده است. «والانعام خلقها لکم... و منها تاکلون»؛ (سوره نحل: 5) (خداوند) چهارپایان را برای شما آفرید... و از گوشت آنها می خورید. در روز عید قربان که حاجیان پس از اعمال سنگین مناسک نیاز به پروتئین دارند، خداوند به خوردن گوشت قربانی دستور داده است. «فکلوا منه واطعموا البائس الفقیر»؛ (سوره حج: 29) و از گوشت آنها (قربانی) بخورید و بینوای فقیر را اطعام کنید. در جنگ خندق پس از خستگی سربازان اسلام در حفر خندق، دعوت کرد. در روایت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خیر الادام فی الدنیا والاخره اللحم؛ بهترین خوراکی در دنیا و آخرت گوشت است». چرا که گوشت موجب روئیدن گوشت بر بدن، توانمندی، قدرت بخشیدن به بینایی و شنوایی و... می شود. ترک گوشت فساد بدن را در پی دارد. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس چهل روز گوشت نخورده باشد، پس باید پولی قرض کند و گوشت تهیه کرده و بخورد. نیز امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس چهل روز خوردن گوشت را ترک کند، خلق و خوی او بد و زشت می شود». لیکن باید از افراط در خوردن گوشت و اعتیاد به آن پرهیز کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس چهل روز (پشت سرهم) گوشت بخورد، سنگدل می شود». از روایات برمی آید که خوردن گوشت هر سه روز یک بار مناسب است. ساباطی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره خوردن گوشت پرسیدم؟ فرمود: هر سه روز (یک بار). ادریس بن عبدالله می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم، از گوشت سخن به میان آمد، فرمود: یک روز گوشت بخور، یک روز لبنیات و یک روز چیز دیگری. از میان گوشت ها، به خوردن گوشت گوسفند و آبزیان و پرندگان سفارش شده است. بهترین گوشت، گوشت تازه (لحماً طریا) است و از خوردن گوشت خام و گوشت خشکیده نمک سود نهی شده است. تخم مرغ حدود 13 روایت در مورد تخم مرغ وارد شده است. زرده تخم مرغ سبک و سفیده آن سنگین است. اگر تخم مرغ به همراه گوشت، پیاز و روغن زیتون خورده شود، مقوی است ولی خوردن آن به همراه ماهی مضر است چنان که اعتیاد به خوردن آن نیز موجب بيمارى سِپُرز مى‏آورد و ايجاد كننده بادهايى در سرِ معده است و سبب پيدايش كَك‏مَك در صورت مى‏شود؛ امام صادق علیه السلام فرمود: «تخم مرغ خوراکی سبک است. دلدادگی به گوشت را فرو می نشاند و عارضه های گوشت را هم ندارد». نان، غلات، حبوبات و دانه ها در قرآن به دانه ها و غلات تحت عنوان «زرع و حبّ» اشاره شده است. «و هوالذی انشا... الزرع مختلفا اکله»؛ (سوره انعام: 141) و اوست خدایی که (برای شما) انواع زراعت را پدید آورد که با هم متفاوتند. «فانبتنا فیها حبا»؛ (سوره عبس: 27) در آن (زمین) دانه ها رویاندیم. دانه های غذایی، مایه اصلی تغذیه انسان و انواع حیوانات است. دانه هایی که اگر یک سال بر اثر خشکسالی قطع شود، قحطی و گرسنگی تمام جهان را فراخواهد گرفت. تعبیر به «حبّا» به صورت نکره یا دلیل بر اهمیت این ماده غذایی است و یا به تنوع دانه ها اشاره دارد. از میان دانه ها گندم، کاملترین و غنی ترین ماده غذایی است که جای بسیاری از غذاها را می گیرد. حضرت یوسف علیه السلام برای نجات مردم مصر از هفت سال قحطی به ذخیره سازی گندم پرداخت. نان بهترین خوراکی، مایه برکت و استواری تن، خوشبو کنده دهان است و بهترین نان، نان سبوس دار است که دارای فیبر می باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوندا! برای ما به نان برکت بده و میان ما و آن جدایی میفکن، اگر نان نبود نه روزه گرفته بودیم، نه نماز خوانده بودیم و نه واجبات خدا را انجام داده بودیم». امام رضا علیه السلام فرمود: «برتری نان جو برگندم، همانند برتری ما بر دیگران است». برنج غذایی نیکو، سرد و سالم و مهتر غذاها می باشد. میوه ها و سبزی ها تعلق دارد. در سوره عبس آیات 25 تا 32 به هشت نوع مواد غذایی گیاهی و نباتی پرداخته است که حاکی از اهمیت و اولویت نبایات و میوه ها در تغذیه انسانهاست. تاکید فراوان برخی آیات روی زمین و روئیدنی ها و تقدم میوه ها بر گوشتها دلیل دیگری بر اولویت این گروه غذایی بر گوشتها می باشد. همچنین ذکر مکرر خصوص میوه ها از میان غذاهای بهشتی، به خاطر اهمیت میوه ها در تغذیه و نقش آنها در طراوت و شادابی و نشاط انسان و هضم و جذب آسان است که نه تنها از نظر علمی بلکه در تجربه عمومی مردم نیز به اثبات رسیده است. میوه هایی چون: انگور، انار، خربزه، خرما، سیب ، انجیر و... هر کدام از خواص زیادی برخوردارند که در روایات اسلامی به آنها اشاره شده است. مثلاً: انار، موجب نورانیت قلب و دورکننده شیطان است، معده را پالایش می دهد، مقوی و نیروبخش است، غذا را هضم می کند و سبب اعتدال طبع می شود. انگور از میوه های بهشتی و یک غذای کامل و داروخانه طبیعی است، انجیر استحکام بخش استخوان ها، جلا بخش چشم و دل و برطرف کننده ضعف و فزاینده عقل و آرامش است، خربزه شفای دردها، شستشودهنده مثانه و معده و دارای هزار برکت می باشد. خرما، شفابخش، قوی کننده پشت، افزایش حلم و بردباری، سیرکننده و رفع کننده خستگی و هفتاد و دو خواص شفابخش در آن است. سبزی ها نیز علاوه بر زینت سفره از خواص والایی برخوردارند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سفره هایتان را به سبزی زینت بخشید زیرا خوردن سبزی با گفتن بسم الله، شیطان را می راند». فرمود: مگر نمی دانی که من از سفره ای که در آن سبزی نباشد، غذا نمی خورم! سبزی بیاور، غلام رفت و سبزی آورد و بر سفره نهاد، پس امام علیه السلام دست به سفره گشود و به خوردن غذا مشغول شد. شیر و لبنیات شیر از غذاهای بهشتی است که در سوره نحل آیه 66 و دیگر آیات به آن اشاره شده است. شیر یک غذای کامل و دارای خواص فراوانی است. شیر موجب استحکام استخوان ها، روئیدن گوشت، برطرف کننده ضعف و شفای هر دردی است که برای نوشیدن آن هیچ شرط سنی و اقلیمی وجود ندارد. امام علی علیه السلام فرمود: نوشیدن شیر، شفای هر دردی جز مرگ است. از میان شیرها به شیر گاو توصیه شده است. امام علی علیه السلام فرمود: «شیر گاو درمان است». از میان فراوده های شیر، خوردن پنیر به تنهایی مضر است و از آن نهی شده است. چنان که زیاد خوردن آن موجب لاغری و بیماری است. امام صادق علیه السلام فرمود: «گردو و پنیر، چون با هم جمع شوند درمان اند اما اگر از هم جدا شوند، درد میشوند». و امام کاظم علیه السلام در مورد ماست فرمود: «هر کس می خواهد ماست بخورد و ماست او را زیان نرساند، با آن هضم کننده ای (مثلا نانخواه) بخورد». چون ماست طبع سرد دارد، افزودنی که طبع گرم دارد به آن اضافه کند، مانند: نعناع، گل محمدی، گلپر و... نانخواه در روایت به عنوان مثال آمده است. زمان غذا خوردن چه زمانی باید غذا خورد؟ و اسلام در خوردن به چند وعده غذا توصیه می کند؟ روایات مربوط به وعده غذایی را می توان به چند دسته تقسیم کرد: 1. برخی روایات به دو وعده اشاره دارند. امام صادق علیه السلام فرمود: «صبحانه و شام بخور و در فاصله میان آنها چیزی نخور، چرا که موجب تباهی تن است مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: و آنان (بهشتیان) صبحگاهان و شامگاهان، روزی ویژه خویش را دارند». 2. برخی بر یک وعده و آن هم صبحانه تاکید دارند، امام صادق علیه السلام فرمود: «مؤمن را بایسته است، تا غذا نخورده از خانه بیرون نرود، چرا که این کار به او استواری بیشتر می بخشد». 3. برخی دیگر به خوردن شام به ویژه برای افراد سالخورده سفارش می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «خوردن شام را وامگذارید... من بر امت خویش از این بیمناکم که از واگذاردن شام، پیری به سراغشان آید چرا که شام، موجب نیرومندی پیر و جوان است». و برخی روایات به شام خوردن پیامبران اشاره دارد. امام علی علیه السلام فرمود: «شام خوردن پیامبران، پس از تاریکی شب بوده است». امام صادق علیه السلام فرمود: «شام پیامبران پس از نماز عشا می باشد». 4. امام رضا علیه السلام در روایتی هر 8 ساعت یکبار وعده غذایی را از مجموع این چند دسته روایات چنین استنباط می شود که دو وعده غذایی یعنی اول روز و آخر روز برای خوردن غذا کافی است و چنانچه در میان روز گرسنه شد از میان وعده های غذایی استفاده کند، آنچه در رساله های عملی درباره استحباب غذا خوردن در اول روز و اول شب و خودداری از غذا در بین روز و بین شب آمده، در تایید دو وعده تغذیه است بنابراین نظریه غالب می بایست روایت امام رضا علیه السلام را توجیه کرد. در کنار این روایات به روایاتی برمی خوریم که بحث گرسنگی و اشتها را ملاک می دانند و سلامتی انسان را در این می دانند که تا گرسنه نشده، غذا نخورد. امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: «بر سر سفره نمی نشینی، مگر آن هنگام که گرسنه ای... اگر این کار را کردی از طبیب بی نیاز می شوی». میزان خوردن غذا افراط و تفریط در رساندن غذا به بدن هر دو ضرر و مفسده دارد. امام رضا علیه السلام با تشبیه بدن به زمین می فرماید: بدن انسان، بسان زمین پاک و آماده برای زراعت است که اگر در آبادانی و آبدهی بدان، مراقبت شود به گونه ای که آب نه فراوانتر از نیاز بدان برسد تا آن را غرقاب و باتلاق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به تشنگی گرفتار سازد، آبادانی اش استمرار می یابد، اما اگر از آن غفلت شود به تباهی می گراید و علف هرز در آن می روید؛ بدن چنین حکایتی دارد و تدبیر آن در خوراک و پوشاک چنین است. پرخوری و نیز خوردن پس از سیری، بدن را باتلاق تجمع میکرب ها می سازد و موجب تباهی تن، قساوت قلب، کودنی، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مؤمن در یک شکم چیز می خورد و کافر در هفت شکم چیز می خورد». امام علی علیه السلام فرمود: «عادت به پرخوری انواع دردها را به همراه دارد» و همچنین فرمود: «از پرخوری پرهیز کنید، چرا که مایه تباهی تن است». بهترین رمز سلامتی آن است که انسان با وجود اشتها به غذا از آن دست بکشد. امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: «اگر می خواهی سالم بمانی و از پزشک بی نیاز شوی، چهار امر را رعایت کن: اگر میل به غذا نداری نخور. تا زمانی که سیر نشده ای و اشتها باقی است، دست از غذا بکش. غذا را پس از جویدن کامل در دهان، فرو بده. قبل از خواب قضای حاجت کن». رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کل و انت تشتهی وامسک و انت تشتهی؛ زمانی که میل به غذا داری، غذا بخور و در حالی که هنوز میل و اشتها به خوردن داری، دست از خوردن بکش». مفهوم آیه شریفه «کلو واشربوا ولاتسرفوا» که در نگاه نخست بسیار ساده به نظر می رسد، امروز در رتبه مهمترین دستورات بهداشتی (و تغذیه سالم) قرار گرفته است زیرا طبق تحقیقات دانشمندان، سرچشمه بسیاری از بیماریها، غذاهای اضافی (داخل معده) است که به صورت جذب نشده در بدن باقی می ماند. این مواد اضافی هم بار سنگینی است بر قلب و عروق و سایر دستگاههای بدن و هم بستر آماده ای است برای پذیرش انواع عفونت ها و بیماری ها. لذا برای درمان بسیاری از بیماری ها نخستین گام این است که این مواد اضافی و به عبارت دیگر زباله های تن انسان بسوزند و جسم پاکسازی گردد. عامل به اصطلاح «پرخوری» است و راهی برای جلوگیری از آن جز رعایت اعتدال در (خوردن) غذا نیست. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان مطلب جالبی نقل کرده است: هارون الرشید طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در طب معروف بود. روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: من در کتاب شما چیزی از طب نمی یابم در حالی که دانش مفید بر دو گونه است: علم ادیان و علم ابدان. او در پاسخش چنین گفت: خداوند همه دستورات طبی را در نصف آیه از کتاب خویش آورده است. «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید» و پیامبر ما نیز طب را در این دستور خویش خلاصه کرده است: «معده، خانه بیماری ها است و امساک، سرآمد همه داروها است و بدنت را از آنچه بدان عادت صحیح داده ای محروم مکن» طبیب مسیحی وقتی این سخن را شنید گفت: قرآن شما و پیامبرتان، برای جالینوس (طبیب معروف) سخن طبیبانه ای باقی نگذارده اند. امام رضا علیه السلام فرمود: «لو ان الناس قصدوا فی الطعام لاعتدلت ابدانهم؛ اگر مردم در خوردن غذا میانه رو باشند، بدنهای آنان اعتدال پیدا می کند». آداب غذا خوردن در روایات معصومین علیهم السلام و فقه اسلامی، تحت عنوان «آداب خوردن و آشامیدن» به چگونه خوردن غذا پرداخته که به آنها اشاره می کنیم: شستن دست ها قبل از غذا و خشک نکردن با حوله؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شستن دستها، پیش از غذا شفای تن». درآوردن کفش هااز پا هنگام غذا خوردن؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چون غذا نهاده شد، کفشهایتان را درآورید، چرا که هم رفتاری است زیبا و هم موجب آسایش بیشتر پاهایتان می شود». نام خدا بردن و بسم الله گفتن، امام علی علیه السلام فرمود: «برای کسی که برای غذای خود نام خدا را ببرد، ضمانت می کنم که از آن غذا به هیچ درد و رنجی گرفتار نشود». بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چیز دیگری نماند. شروع غذا با دعا و شکر الهی آغازکردن غذا با نمک با دست راست خوردن، با سه انگشت یا بیشتر و با دو انگشت نخورد. پاره نکردن نان با کارد و نگذاشتن نان زیر ظروف غذا آغاز کردن از سبکترین غذاها، مانند، سوپ ، سالاد و... زیاد نشستن سر سفره و طول دادن غذا خوردن خوردن غذای گرم قبل از سرد شدن پرهیز از خوردن غذای داغ پرهیز از فوت کردن در غذاها و نوشیدنی ها کراهت پاک کردن کامل گوشت استخوان پرهیز از خوردن غذا در حال جنابت برداشتن لقمه کوچک و جویدن کامل آن دست کشیدن از غذا قبل از سیر شدن کامل پرهیز از خوردن در حال سیری پایان بردن غذا با نمک خوردن از قسمت جلوی خود نگاه نکردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن دعاکردن پس از غذا به پشت دراز کشیدن پس از غذا و پای راست را روی پای چپ گذاشتن نخوابیدن بلافاصله پس از خوردن غذا خلال یا مسواک زدن پس از غذا غسل نکردن با آب سرد پس از خوردن ماهی خوردن چند خرما یا مقداری عسل (یا چیز گرم) پس از خوردن ماهی قبل از خواب شستن گوشت قبل از پختن نخوابیدن بلافاصله پس از خوردن ماهی تازه شستن میوه با آب خوردن میوه در فصل خود خوردن میوه با پوست (برخی میوه ها) دور نیاختن میوه پیش از خوردن کامل آن آداب بعد از غذا خوردن هرگاه چیزی خوردی، بر پشت بخواب و پای راست را بر پای چپ گذار. خوردن آنچه از غذا بر روی زمین افتاده است، شفای هر دردی است. خوردن غذاهای افتاده، فقر و درویشی را برطرف می کند و فرزندان را زیاد می گرداند. روزی رسول خدا، به خانه ی عایشه آمدند. پاره ی نانی را بر زمین دیدند. آن را برداشتند و تناول فرمودند سپس به عایشه فرمودند: ای عاشیه! نعمت های خدا را گرامی دار زیرا نعمت الهی که از جامعه ای گریخت، دیگر به سوی ایشان برنمی گردد. آنچه از سفره می ریزد، مهر حورالعین است. نیم خورده ی مومن، شفای هفتاد درد است. آداب آشامیدن گفتن بسم الله پیش از آشامیدن والحمدالله بعد از آن آشامیدن به سه نفس و مکیدن آن و سر نکشیدن یکجا ایستاده آب آشامیدن در روز و نشسته آشامیدن در شب آشامیدن آب به صورت ولرم ندمیدن در آب نیاشامیدن آب با دست چپ نیاشامیدن آب در بین غذا نیاشامیدن آب در پی چربی و غذای چرب نیاشامیدن آب از کنار دسته ظرف یا لبه شکسته آن یادکردن حضرت اباعبدالله و اهل بیت او و لعن قاتلان او نیاشامیدن آب سرد پس از خوردن چیز گرم و شیرینی نیاشامیدن آب فراوان نیاشامیدن آب سرد در حمام بستن دهانه ظرف آب منابع نشریه حصون، بهار 1387، شماره 15، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: 25 دی ماه 1392. نشریه طوبی، آذر 1386، شماره 24، پایگاه اطلاع رسانی حوزه ، بازیابی: 25 دی ماه 1392. مجله گنجینه، مرداد 1380، شماره 6، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: 25 دی ماه 1392. پرش به بالا↑ آیه 172 سوره بقره پرش به بالا↑ آیه 51 سوره مؤمنون

رد پای غذا و امنیت غذایی در ۲۵۰ آیه قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم رد پای غذا و امنیت غذایی در 250 آیه قرآن     مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفته، نباید کیفیت غذایی فدای کمیت آن شود و در عین حال از آنجا که بخش کشاورزی و دامداری با تأمین امنیت غذایی کشور مرتبط است یک بخش ویژه و استثنایی محسوب شده و همه باید به این بخش کمک کنند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله قربانیان با بیان اینکه کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد اظهار کرد: امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پرجمعیت و دارای هدف‌های بلند همچون ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که با بروز کوچکترین اختلاف نظر بین کشورهای دنیا ناجوانمردانه‌ترین راه یعنی تحریم برای فشار به کشور مورد نظر را بر می‌گزیند، داشتن امنیت غذایی بسیار با اهمیت است. ملت ایران در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود نباید به بیرون از مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد و از اول انقلاب تا امروز تکیه بر مسئله کشاورزی، کشت و زرع برای تأمین این منظور بوده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین قربانیان اضافه کرد: کشور برای تأمین گندم، برنج، روغن، لبنیات خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی نباید نیازمند دیگران باشد و با تلاش در بخش کشاورزی خود امنیت غذایی را تأمین کند. وی با بیان اینکه امنیت غذایی دارای ۲ بخش اساسی کمی و کیفی است تصریح کرد: در بخش کمی باید تولیدات کشور به قدری متنوع و گسترده باشد که نیازهای ملی کشور و غذای مردم ایران در سال‌های آتی هم تأمین باشد و از همین آب و خاک کشور تأمین شود و در عین حال نباید شرایط به گونه‌ای باشد که کمیت بالا اما کیفیت نامطلوب آن به سلامتی مردم ضرر برساند. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: تولیدات کشاورزی باید خواص ذکر شده در قرآن و احادیث را داشته باشد؛ و اگر تولیدات ما همسان و همسنگ اطلاعات و مواردی باشد که منابع دینی در اختیار ما قرار گذاشته‌اند در حقیقت هم به مردم خدمت کردیم و هم دین خود را ترویج کردیم. حجت‌الاسلام‌ قربانیان با اذعان به اینکه نزدیک به ۲۵۰ آیه قرآنی و ده‌ها روایت از معصومین (ع) بر اهمیت تغذیه دلالت می‌کند، خاطرنشان کرد: مبدأ پیدایش غذا از جانب خداوند است که برای تندرستی تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. نیاز انسان به غذا مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نیاز روزمره است که از تولد تا مرگ وی را همراهی می‌کند و حتی انبیاء و اولیاء الهی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: رشد، طول عمر، تندرستی، آرامش اعصاب و روان، خلق وخوی، رفتار، توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولید مثل و غیره همه به نوعی وامدار تغذیه سالم هستند.  قربانیان با بیان اینکه دراحادیث و روایات متعدد به اهمیت غذا اشاره شده است افزود: "خداوند متعال بر اهل مکه به خاطر وجود غذا و امنیت منت گذاشته است." وی به حدیثی از امام رضا (ع) درباره اهیمت آب و غذا اشاره کرد و گفت: امام فرمودند که "سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی وابسته است" و همچنین خداوند نیز در آیه ۱۷۲ سوره بقره به مؤمنان دستور داده که "ای مؤمنان از روزی پاکیزه که به شما دادیم بخورید" و از این رو اهمیت غذا و امنیت غذایی در احادیث و روایات ذکر شده مشخص می‌شود و این مهم نشان می‌دهد که همه باید به رونق بخش کشاورزی کمک کنند.

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

شهریور ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031