ماه: اردیبهشت ۱۳۹۹

تحلیلی بر اراضی موات و نحوه احیای آن در ایران از منظر فقه و حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم  تحلیلی بر اراضی موات و نحوه احیای آن در ایران از منظر فقه و حقوق علی فلاح کارشناس ارشد حقوق و مشاور سازمان جهاد کشاورزی مازندران در امور اراضی سید بهروز هاشمی مطلق کارشناس امور اراضی شهرستان میاندرود،کارشناس ارشد حقوق و محقق دانشگاه   چکیده امروزه یکی از مهم ترین سرمایه و دارایی هر جامعه ای منابع طبیعی آن کشور میباشد که از جمله این منابع می توان به اراضی و زمین های موجود در یک کشور به عنوان سرمایه ملی و سرمایه اشخاص حقیقی وحقوقی نام برد. برخی از اراضی با توجه به شرایط و ویژگی های خاصی که دارند به موجب قانون در اختیار دولت قرار می گیرند تا طبق ضوابط و مقررات خاصی به اشخاص جهت احیاء وعمران وآبادانی واگذار گردد که اراضی موات از جمله این اراضی می باشند. به عقیده فقهای اسلام زمین موات جزء انفال است که به خدا و رسول و پس از ایشان به امامان معصوم )ع( تعلق دارد. در این مقاله ابتدا بحث می کنیم که زمین موات چیست؟ اقسام اراضی موات کدامند؟ و احیای اراضی موات به موجب ماده 041 قانون مدنی به چه نحو محقق می شود؟ درحال حاضر رسیدگی و اداره موات به دولت وحاکم اسلام سپرده شده است وقانون مدنی به نوعی از فقه تبعیت نموده است. به طور کلی اراضی موات شامل اراضی مجهول المالکی هستند که مالک خاصی ندارند و با شرایط خاص پس از احیاء، قابلیت تملک به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند. . واژگان کلیدی : اراضی موات ، مالکیت ، احیای موات ، نظر فقها، قانون   ...متن کامل...

بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم  بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق   «قسمت اول» طبیعت، جلوه جمال الهی است. خداوند در آن نعمت ها ومواهب عظیمی برای آدمیان آفریده وآنان را به شکر این نعمت ها وپاس داشت آن ها فراخوانده است. از این روی، انسان ها می باید تمام توان خود را در ترمیم، حفظ، بالندگی وبهره برداری درست از آن، به کار گیرند. گیاهان، جنگل ها ومرتع ها از سودمندترین وزیباترین جلوه ها واعضای پیکره شکوهمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند؛ چه این که با شاخ وبرگ خود از شدت جریان آب بر سطح زمین می کاهند واز این رهگذر، مانع فرسایش آبی خاک می شوند واز طرفی، با متعادل ساختن بادهای تند ـ که خاک ها را جا به جا می کنند ـ زمینه نوع دیگری از فرسایش خاک ها را از بین می برند. هرگاه زمین از این گیاهان تهی باشد، به هنگام باران های تند موسمی، از به هم پیوستن جریان های باریک آب، سیل های عظیم ویران گر به راه می افتد و افزون بر دیگر خسارت های بزرگ، خاک های حاصلخیز را می شوید و زمینه بهره برداری کشاورزان را از زمین به کلی از میان می برد وبدین ترتیب، باران، که رحمت الهی است، به نقمت مبدل می شود. اهمیت جنگل ها در گسترش صنایع چوبی گوناگون وتأمین انرژی مورد نیاز بشر و کاربرد چوب در بناها، امروزه بر کسی پوشیده نیست. به همان سان که تولید اکسیژن ـ که حیاتی ترین نیاز زندگی بشر وسایر موجودات زنده است ـ از دیگر منافع بسیار ارزنده پوشش گیاهی زمین است به ویژه در روزگار ما که آلودگی هوا به صورت یکی از معضلات بشر درآمده و تولید فزاینده گازهای مخرب سلامت کره زمین و آینده حیات موجودات زنده را تهدید می کند. سرسبزی، بهجت آفرینی ونشاط وشادابی پوشش گیاهی زمین، فراهم آوردن زمینه انبارش باران در سفره های طبیعی زیرزمینی و... از دیگر فایده های گیاهان است. امام صادق علیه السلام در این باره چنین فرمودند: «ای مفضل درباره گیاهان بیندیش که چگونه این همه نیاز انسان را بر می آورد وچه سودها می دهد؛ میوه ها برای تغذیه، کاه برای خوراک حیوانات، هیزم برای سوختن، چوب برای بسیاری از صنایع وحرفه ها، پوست، برگ، ریشه، ساقه، شاخه وصمغ درختان برای منافع و استفاده های گوناگون آفریده شده است.»(2) یکی از منافع گیاهان آن است که تنها منبع تغذیه دام ها ودیگر حیوانات علف خوار به شمار می آیند؛ دام هایی که بخش عظیمی از خوراک وپوشاک انسان از آن ها به دست می آید. بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها ومرتع ها را بازشناسد ودر حفظ وبالندگی آن ها بکوشد و از هرگونه بهره وری نادرست وناپخته بپرهیزد که بسی زیان بار است وویرانگر. اهمیّت وضع قوانین کارآمد در روزگار جاهلی، کشاورزی ودامداری در حجاز واطراف آن با مشکلات فراوانی مواجه بود، به گونه ای که زندگی برای مردم سخت ودشوار بود. پس از ظهور اسلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و حاکمان پس از او کوشیدند قوانین دقیق و مؤثری برای کشاورزی، دامداری ومرتع ها وضع کنند. ادامه دارد...........

بررسی فقهی مدیریت بحران در بلایای طبیعی

بسم الله الرحمن الرحیم حسن حسن زاده  محمد ادیبی مهر بررسی فقهی مدیریت بحران در بلایای طبیعی حسن حسن زاده محمد ادیبی مهر حسن حسن زاده  محمد ادیبی مهر چكيده طبیعت و جهان هستی که رحمت فراگیر الهی به موجودات هستی است، نظام خاص خود را دارد که علاوه بر فوائد بیشمار، گاهی اوقات برای مخلوقات اثراتی زیانبار دارد؛ که حوادث طبیعی از آن جمله اند. انسان به علت ناآگاهی از حکمت وقوع این حوادث؛ غالباً با نگاهی ظاهری و داوری غیر منصفانه، بروز این بلایا را بی عدالتی و شر مطلق پنداشته و از حقیقت موضوع دور مانده است. با توجه به بیان حقیقت علل وقوع حوادث عالم طبیعت در آیات و روایات و ضرورت وجود مدیریت صحیح بحران جهت مقابله آگاهانه و تبدیل تهدید این بلایا به فرصت بهره برداری بشر؛ این پژوهش بر آن است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای با بهره مندی از فقه پویای اسلام و کاربرد آن در حل مسائل مستحدثه به بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با این حوادث و بیان مبانی فقهی مدیریت بحران در بلایای طبیعی بپردازد. كليدواژه ها:مدیریت بحران، حوادث طبیعی، بلایا، پیشگیری ......................................................................................... آدرس مقاله: https://iranjournals.nlai.ir/2016/pdf_616875_9905595439c2bc9fa3dcce7bc9d878e4.html .............................................................................................. منبع : فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره ۱۲, شماره ۳

بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي (دفاع ار پایانامه) با حضور جمعي از دانشجويان، از پايان‌نامه «بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي»، در سالن امام موسي صدر دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شد.   به گزارش گروه تأمين اخبار و اطلاعات علمي دانشگاه اديان و مذاهب، در اين جلسه دانشجو محمدعلي اكبري ينگجه از پايان‌نامه خود با موضوع «بررسي مسائل زيست محيطي جنگل و مراتع از ديدگاه فقه اسلامي» دفاع كرد. حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيدحسن اسلامي استاد راهنما و مهندس ادناني و حجت الاسلام و المسلمين دكتر جزائري اساتيد مشاور اين پايان‌نامه بودند و حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي داوري اين اثر را بر عهده داشت. ابتدا محمدعلي اكبري گزارش مختصري از پايان‌نامه خود ارائه داد و سپس حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي داوري رساله را آغاز نموده و گفت: اين رساله نقاط قوت بسياري دارد، موضوع آن بسيار خوب و از موضوعات مبتلا‌به است و حتي مي‌توان گفت كه يكي از موضوعاتي است كه به بيان نقاط قوت و اعجاز دين اسلام مي‌پردازد. وي افزود: اين رساله استاندارهاي لازم براي يك پايان‌نامه خوب را رعايت كرده و فصل‌هاي آن به صورت متناسب باهم آورده شده‌اند و به منابع خوبي هم رجوع شده، در كل براي نگارش آن زحمت خوبي كشيده شده است. استاد داور اين پايان‌نامه ادامه داد: با اين حال اين رساله خالي از اشكال نيست از جمله اينكه در آدرس دهي منابع ناهماهنگي‌هايي وجود دارد و اين آدرس دهي يكنواخت نيست. اغلاط تايپي در متن به چشم مي‌خورد؛ همچنين به لحاظ محتوايي نيز ايراداتي وارد است از جمله اينكه نام اين رساله داراي تسامح است، در عنوان گفته شده كه ديدگاه فقه در مورد تأثير مسائل زيست محيطي جنگل و مرتع بررسي مي‌شود، ولي مسائل زيست محيطي آن نبايد مي‌آمد زيرا اين قسمت از محدوده فقه خارج است. وي در ادامه گفت: بحث تعامل انسان با طبيعت كه به سه دوره تقسيم شده، هيچ آدرس و ارجاعي ندارد كه اين تقسيم‌بندي بر اساس چه نظريه‌اي و از كدام دانشمند صورت گرفته است. همچنين فهرست مطالب پس از پيشگفتار آمده است كه اين غير متعارف است. در چكيده رساله نيز ساختار چكيده نويسي رعايت نشده است. حجت الاسلام و المسلمين دكتر برجي در مورد بخش كليات رساله چنين گفت: در تعاريف كليات و مفاهيم نيز هيچ تعريفي از مسائل زيست محيطي صورت نگرفته است و فقط محيط زيست مورد بحث قرار گرفته است. همچنين يك ناهمگوني در متن ديده مي‌شود به اين شكل كه گاهي متن به صورت عربي آمده و ترجمه نشده است و گاهي متن به صورت نيمي عربي و نيمي ترجمه فارسي آمده است. در صفحه 84 رساله نيز آياتي آمده كه به هيچ‌گونه‌اي به جنگل يا مرتع مرتبط نيست. در برخي از ترجمه‌هاي آيات نيز ترجمه با كلمات عربي صورت گرفته است كه اين درست نيست. برخي از آيات كه ظاهر در مرتع هستند به اشتباه در قسمت آياتي آمده‌اند كه به گونه‌اي با مرتع ارتباط دارند. ادامه...............

بسم الله الرحمن الرحیم   مقالات آب گنج   تصویرپردازی هنری آب به مثابه منشا حیات و رزق و روزی در قرآن کریم     تحلیل و تبیین ماهیّت استدلالِ «خَیْ رٌ وَ أَبْ قى » در قرآن کریم   بررسی تطبیقی جایگاه و تقدس آب در قرآن و عرفان اسلامی   کشاورزی پایدار در قرآن تصویر آب در قرآن (1) نویسندگان: صهبا کرمانی   آب در قرآن - ویکی فقه آب در قرآن کریم - راسخون ارزش و اهمیت آب از دیدگاه آیات و روایات‌ - گروه نرم افزاری آسمان نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات اسرار و معجزات علمی قرآن در مورد آب و آب‌شناسی (۱) | مجمع جهانی شیعه شناسی حديث و آيات: امام صادق عليه السلام : آب مورد نياز مردم را آلوده نكن . ................................................. تاثير دعا بر روي آب --  کتاب کتاب «حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی» کتاب آب و آب شناسی در فقه و روایات اسلامی دانشنامه آب و آبشناسی در قرآن کریم - پایگاه مجلات تخصصی نور .................................................................................................................... حدیث در مورد آب -  اسراف آب - حدیث نگاری ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ گنجینه ملی آب ایران مصرف بهینه آب و اهمیت آن در منابع اسلامی حدیث آب ................................................ مقاله رشد و شکوفایی دشت تهران در دوران اسلامی بر اساس بررسی های باستان

مدیریت آب در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت آب در اسلام   مؤلفان: ناصر فاروق، اسیت بیسواز، مراد بینو مترجم: علیرضا سلامت ناشر: روشنگران و مطالعات زنان ویراستار:حامد عاشوری زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 333.91 سال چاپ: 1387 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 224 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: 9789641940166 ..................................................................................... معرفی: آب در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، به سرعت به یک عامل کلیدی توسعه تبدیل شده است. اما این منطقه یکی از مناطقی است که بالاترین نرخ رشد جمعیت و کمبود منابع آب طبیعی را به خویش اختصاص داده است و آب قابل دسترس نیز در بعضی مناطق به دلیل افزایش میزان آلودگی و پمپاژ بیش از حد، از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. از این رو با افزایش کمبودها در کشورهای خاورمیانه، رقابت برای تقاضای آب به شدت افزایش می‌یابد. در این خصوص دو راهکار پیشنهاد گردیده است. اول این که سیاست‌گذاران باید از تمامی ابزار موجود هم‌چون ارزش‌های دینی و فرهنگی برای یافتن راهکارهای مناسب استفاده کنند و دوم این که با وجود رقابت روزافزون بین بخش‌های مختلف، باید تصمیمات انسانی اتخاذ شود و فداکاری‌هایی در سطح یک کشور انجام گیرد. مدیریت آب از دیدگاه اسلام از جمله راهکارها برای تقسیم عادلانه منابع آبی است که دیدگاه اسلام را در باب برخی خط‌مشی‌های مدیریت هم‌چون: مدیریت تقاضای آب، استفادۀ مجدد از پساب، و نرخ‌گذاری عادلانه بیان می‌کند. کتاب حاضر حاصل تحقیقات شرکت‌کنندگان در کارگاه مدیریت منابع آب در جهان اسلام است که در دسامبر سال 1998 در شهر امان اردن و با حمایت انجمن بین‌المللی آب و شبکه اسلامی توسعه و مدیریت منابع آب برگزار شد. از جمله مباحث کتاب عبارت‌اند از: اسلام در خاورمیانه و شمال آفریقا، اصول دوبلین، آب و مساوات، حقوق آب و مالکیت اسلام، تعرفه‌های آب، موسسات مدیریت اسلامی آب، مدیریت تقاضای آب خانگی، شیوه‌های نرخ‌گذاری آب در ایران و بازارهای آب در اسلام .

بیانیه های محیط زیستی ریو و کیوتو از منظر منابع فقه اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه های محیط زیستی ریو و کیوتو از منظر منابع فقه اسلامی   رخشاد حجازی  فروزنده سادات مرعشی شوشتری  شیرین یاری . چکیده: . امروزه یکی از مهم ترین چالش های جهانی در محیط زیست، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی می باشد. بیانیه های ریو و کیوتو به منظور مشارکت جهانی در کاهش تولید انتشار گازهای گلخانه ای که سبب تغییرات اقلیمی در جهان شده اند، ارائه گردیده است. دین مبین اسلام همواره انسان را به حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی فراخوانده است. احکام کلی و عام، احکام خاص و صریح درباره محیط زیست در مبانی فقه اسلام آمده است. هدف از انجام این مقاله مروری بر بیانیه های ریو و کیوتو از منظر فقهی و انطباق شباهت های موجود در اصول فصل تغییر اقلیم در بیانیه های ریو و کیوتو می باشد. دوری از مادی گرایی، اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر منابع فقهی اسلام، همبستگی ملی و مشارکت عمومی و استفاده از فناوری های سازگار با محیط زیست از جمله راه کارهایی است که در این مقاله ارائه گردیده است. . کلیدواژگان: . تغییر اقلیم ، ریو ، کیوتو ، منابع فقه اسلامی ....................................................................................................... منبع : فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)

بررسی الگوی فقهی و سیاست های محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران ؛ در دریاچه ارومیه

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسی الگوی فقهی و سیاست های محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران در دریاچه ارومیه   حسین جوادی مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، ایران. رضا نیکخواه سرنقی استادیار گروه فقه وحقوق اسالمی دانشگاه ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول) سید مهدی صالحی استادیار گروه فقه وحقوق اسالمی دانشگاه ارومیه، ایران     چكيده دریاچه ارومیه یکی از مهمترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون ایران استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتیدر بهره برداری از این تالاب ارزیابی زیست محیطی طرحهای اثرگذار بر آن، تعیین حق آبه تالاب و قانون گذاری در جهت حمایت از آن است که با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه و تدورین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه میتواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد. حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می ِ باشد که به دلیل ارتباط مستقیم با سالمت روح و روان بشر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. هر چند حق بر محیط زیست اصطلاحی جدید در حقوق بین الملل میباشد ولی در اغلب مباحث فقهی از محیط زیست و اهمیت آن یاد شده است و از آنجا که در فقه هر تکیفی مستلزم وجود حقی است، میتوان گفت علم فقه نیز با این اصطلاح بیگانه نیست بی شک، فقه همان بخش طلایی دین برای تنظیم زاویه دید و چگونگی رابطه ما با طبیعت است که از یک سو بایدها و نبایدهای نحوه حضور انسان در محیط زیست را تعریف کرده و به تنظیم قوانین الزام آور میپردازد و از سوی دیگر پویایی و تلازمش با زمان و مکان، توانمندیاش را برای پاسخگویی به نیازهای جدید، حفظ و تقویت مینماید. اگر چه ادله فقهی، داللت کافی در تعیین حدود و ثغور تصرفات انسان در طبیعت دارند، اما قواعد فقهی به این دلیل که هم برای مجتهد کاربرد دارد و هم برای مقلد، میتواند کاربرد بیشتری در عرصه محیط زیست داشته باشد. با توجه به اهمیت محیط زیست و تهدید نسل بشر بررسی این سؤال ضروری است که مبانی فقه وحقوق چه تأثیری در حفظ محیط زیست و باالخص حل معضل دریاچه ارومیه میتواند داشته باشد؟ با بررسی نظریات دانشمندان حقوق و همچنین منابع فقه به نظر میرسد در حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست داری دو مبنای اساسی یعنی ارزش ذاتی و ارزش ابزاری است و در فقه نیز مبنای اصلی را میتوان آیات، روایات، عقل، اجماع و قواعد فقهی عنوان کرد. به نظر میرسد مبانی فقهی میتواند در وضع قوانین جدید راجع به مدیریت منابع آب راهگشای احیای دریاچه ارومیه باشد. . واژه های كليدي: محیط زیست، حق در محیط زیست، دریاچه ارومیه، مبانی فقهی حق، حقوق بشر ...................................................................................................................................... منبع : فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1398 ،صص 213 - 183

حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم  حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی   کتاب «حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی» به تازگی از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، منتشر شد.   به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، حفاظت از محیط زیست، بخشی از ذهنیت جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و تخریب غیرقابل جبران منابع حیاتی زمین و آلودگی زیست محیطی، یکی از عمده ترین نگرانی های متفکران و کارشناسان است. حفاظت از محیط زیست، از جمله موضوعاتی است که در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی به آن سفارش شده و در این روزگار به سبب اهمیت حیاتی و حساس بودنش مورد توجه دولت ها و مردم جهان قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تخریب محیط زیست و ارائه راه حل برای بازسازی و بهبود وضعیت آن است. بی توجهی به مراتع، آلودگی آب، خاک و هوا، کاهش منابع آب های شیرین، فرسایش تدریجی زمین های کشاورزی و به طور کلی، استفاده غیر اصولی از نعمت های الهی انگیزه ای برای طرح مباحث این کتاب شده است. مریم بلوچیان طرقی؛ نویسنده این اثر بر آن است چنانچه تدبیر و قانونمندی های لازم برای مدیریت خردمندانه در این باره اتخاذ نشود؛ نسل های آینده در سراسر جهان با بحران های هولناک تری از جمله آلودگی آب، خاک، هوا، اسیدی شدن آب های شیرین، نابودی مراتع و کاهش زمین های کشاورزی، شیوع بیماری‌های روانی و ناشناخته و افزایش جرم رو به رو خواهند شد. مولف این کتاب، با تحقیق در منابع و متون اسلامی و فقه شیعه به این نتیجه رسیده است که اصول و قواعدی وجود دارد که با اجرای درست آن ها، می توان محیط زیست سالمی داشت. این نویسنده، به موضوع محیط زیست از 3 منظر اخلاقی، فقهی و حقوقی مدنی نگریسته و با استفاده از آموزه های دینی و فقه شیعه، راهکارهای مناسبی پیشنهاد کرده است. بلوچیان ویژگی این تحقیق را بررسی عوامل تخریب محیط زیست و ارائه راه حل برای بازسازی و بهبود وضعیت آن عنوان کرد و گفت: استفاده غیر اصولی از نعمت های الهی انگیزه ای برای طرح مباحث این کتاب شده است. این اثر در 5 فصل با عناوین «مباحث مقدماتی»، «محیط زیست، عناصر و آلودگی های آن»، «اخلاق و محیط زیست»، «فقه و محیط زیست» و «حقوق و محیط زیست» تهیه و تنظیم شده است. کتاب «حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی»، در شمارگان یک هزار نسخه و قطع وزیری تدوین شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است./1308/د102/ق ........................................................................ منبع: پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

بررسي فقهي – حقوقي مراتع وجنگلهاي واقع درموقوفات

بسم الله الرحمن الرحیم بررسي فقهي - حقوقي مراتع وجنگلهاي واقع درموقوفات   عبدالرضا اصغري عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي    متن کامل مقاله : pdf    چكيده در فقه اسلامي، احكام خاصي براي منـابع طبيعـي و بـه ويـژه مراتـع و جنگل هـا وضع شده است به دليل اهميتي كه در اقتصاد ي كشور دارنـد . بنـا بـر قـول مشهور فقهاي شيعه، اكثر منابع طبيعي از جمله مرا تع و جنگلهـا از جملـة انفـال بوده، در مالكيت حاكم اسلامي اند. اگر مرتع و جنگلي باشـد كـه وقـف شـده باشد و اين وقف به هر حال صحيح و معتبر باشـد و از طرفـي رد پـاي دخالـت انسان در به وجـود آمـدن آن جنگـل و مرتـع موجـود باشـد، در ايـن صـورت خواهيم ديد كه از ديدگاه حقـوق و فقـه، نبايـد بـه بهانـة انفـال بـودن مرتـع و جنگل، به وقفيت اين اموال، لطمه اي وارد نمود. واژگان كليدي:   وقف، مرتع، جنگل، انفال، مباحات و مشتركات.

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

فروردین ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031