دسته: اختراعات

عنوان اختراع : کود

بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : کود (کشاورزی، دامداری...) 215 مورد   تهیه كود (Zinc - co pro) نام مالک/مالکین :نیره عرب و امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور شماره اظهارنامه :13915014000304563 شماره ثبت :78908 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/19 دستگاه كود خشك كن دامی نام مالک/مالکین :مرتضی فرسادی شماره اظهارنامه :139250140003000510 شماره ثبت :79578 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/27 دستگاه كنترل آبیاری و كود دهی هیدرو كونیك نام مالک/مالکین :غلام حسین خواجه تبریزی شماره اظهارنامه :13915014000307399 شماره ثبت :79797 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/20 سیستم تنظیم میزان ریزش كود وبذر از طریق موزع نام مالک/مالکین :شرکت تاكا شركت سهامی خاص بشماره ثبت 2816 شماره اظهارنامه :139250140003000542 شماره ثبت :80017 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/28 مقاوم به آتش كردن تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) توسط كود شیمیایی كشاورزی نام مالک/مالکین :دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس - نام لاتین: و بهبود محبی و سید محسن حسینی شماره اظهارنامه :38707806 شماره ثبت :53638 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/07/21 تهیه كود زیستی از ریز جلبكها نام مالک/مالکین :حسین ریاحی و زهرا گونانی و مریم خنجیر و زینب اقا شریعتمداری شماره اظهارنامه :13905014000300980 شماره ثبت :73542 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/11 فرآیند ساخت كود اوره كندرها با استفاده از پوشش پلیمری نام مالک/مالکین :معصومه تاجیك خاوه و ایرج اله دادی شماره اظهارنامه :139250140003012215 شماره ثبت :82828 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/12/26 * * * دستگاه چهار منظوره كشاورزی بمنظور كودپاشی داخل جوی ،كودپاشی تمام سطح زمین ،دستگاه كوبنده خاك ومجهز به سیستم بارگیری مخزن ( درزمینه كود حیوانی و مرغی) نام مالک/مالکین :حسن حسینی شهولی شماره اظهارنامه :139350140003001050 شماره ثبت :83952 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/02/05 كود میكرو بر پایه شیمیایی نام مالک/مالکین :محمدحسن بهرام بیرمیان شماره اظهارنامه :139250140003004434 شماره ثبت :84192 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/30 كود ارگانیك صنعتی استریل استوریزه كنستانتره و هوشمند نام مالک/مالکین :محمدحسین محمدی شماره اظهارنامه :388110846 شماره ثبت :63729 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/28 كود مایع پرمصرف وكم مصرف تركیب شده با جیبرلیك اسید نام مالک/مالکین :سیدعلی امامی شماره اظهارنامه :388110532 شماره ثبت :63689 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/17 فرآیند تبدیل پسماند مواد غذایی به كود طبیعی با افزودن محلول قندی - نمكی خاص جهت بالابردن كیفیت كود نام مالک/مالکین :شكوفه كمدی یكدانگی شماره اظهارنامه :387111325 شماره ثبت :57229 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/11/27 تهیه نوعی كمپوست (كود آلی گیاهی )بنام رایس كمپوست نام مالک/مالکین :تیمور رضوی پور كومله شماره اظهارنامه :3111111138611599 شماره ثبت :47440 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/11/17 كود معدنی حاوی مجموعه عناصر میكرونیزه پیوند داده شده نام مالک/مالکین :امیر احسان وكیلی شماره اظهارنامه :390030766 شماره ثبت :70774 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 ساخت دستگاه پودر و تجزیه كننده زباله های شهری به كود كشاورزی نام مالک/مالکین :حبیب دبیری دولان شماره اظهارنامه :390030437 شماره ثبت :70269 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/11 ساخت كود كلات پتاسیم تا25% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030763 شماره ثبت :70918 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 تولید كود آهن سكوسترن FeEDDHA نام مالک/مالکین :مشعل جواد پور و فاطمه اربابی شماره اظهارنامه :389010213 شماره ثبت :65098 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/01/18 بهینه سازی فرآیند و افزایش راندمان تولید كود ارگانیك ورمی كمپوست نام مالک/مالکین :محمد مقیمی و سازمان انستیتو پاستور ایران و عظیم اكبرزاده خیاوی شماره اظهارنامه :139350140003011894 شماره ثبت :86059 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/11/05 ساخت دستگاه های تولید نوعی كود آلی از لجن فعال و مازاد تصفیه نام مالک/مالکین :حسن قندهاری شماره اظهارنامه :38204014 شماره ثبت :28802 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/04/02 تولید مایه تلقیح میكروار گانیسمهای حل كننده فسفر (كود میكروبی فسفاته) نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب و مركز تحقیقات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران شماره اظهارنامه :38205072 شماره ثبت :28841 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/05/15 ساخت مرغداری پیشرفته استوانه ای با قابلیت جمع آوری كود به صورتاتوماتیك با كاهش آلودگی محیط زیست و رفع هرگونه آلودگی از محیط مرغداری نام مالک/مالکین :مصطفی افتخاری شماره اظهارنامه :38311048 شماره ثبت :31535 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/11/06 تركیب كود برای تحریك جنب مواد مغذی در گیاهان نام مالک/مالکین :شركت خارجی (PLC) VALAGRO S.P.A - نام لاتین:VALAGRO S.P.A شماره اظهارنامه :38309123 شماره ثبت :33281 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/09/12 كوره تولید كود ارگانیك بیوچار از زیست توده به روش پیرولیز آهسته نام مالک/مالکین :علی پورفلاحی شماره اظهارنامه :139450140003006299 شماره ثبت :87634 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/06/11 كود آلی فولوات آهن نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب شماره اظهارنامه :139550140003004084 شماره ثبت :91357 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/08 ماشین كشاورزی تركیبی مخلوط كن كود و كود ریز و چاله كن نام مالک/مالکین :هادی یوسف زاده پائین رودپشتی شماره اظهارنامه :139550140003005629 شماره ثبت :89990 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/05/12 مته چالكود باقابلیت ایجاد سوراخ درسایه اندازدرختان مثمروغیرمثمر بدون صدمه به ریشه نام مالک/مالکین :علی رضا شمسی زاده سرای شماره اظهارنامه :139250140003002963 شماره ثبت :81372 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/04/17 كود مایع با تركیب 18% نیتروژن،18%فسفر و 18% پتاسیم نام مالک/مالکین :محمود سندگل شماره اظهارنامه :139550140003009410 شماره ثبت :91486 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/08/06 سپراتور (كود خشك كن) تركیبی مجهز به گیربكس پلنتری، آسیاب خردكن الیاف، میكسر غرقابی تكمیلی اختراع به شماره ثبت 86500 نام مالک/مالکین :شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139550140003012960 شماره ثبت :94003 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/10/23 كود فیتو هورمونی بهاره سازی گندم پاییزه نام مالک/مالکین :سیدكمیل سیدشوربلال و علی سلیمانی شماره اظهارنامه :139650140003009355 شماره ثبت :97047 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/08/13 تولید كود بیولوژیك باكتریایی به منظور افزایش رشد و عملكرد گیاه گندم نام مالک/مالکین :پیمان عباس زاده دهجی و پژوهشكده پژوهشكده علوم وفنون اتكا و علی اشرف سلطانی طولارود و مهتاب امیدواری شماره اظهارنامه :13905014000301560 شماره ثبت :73944 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/14 سیستم هوادهی و اختلاط در مخازن نگهداری كود كمپوست نام مالک/مالکین :كامیار فیلسوفی شماره اظهارنامه :38507357 شماره ثبت :52595 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/07/22 كود مایع با پایه شیمیایی با استفاده از ازت جهت ریشه زایی گیاهان نام مالک/مالکین :محمدحسن بهرام بیرمیان شماره اظهارنامه :13915014000307028 شماره ثبت :80157 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/08 كود بیولوژیك (نیچر كود) نام مالک/مالکین :محمدحسین صیادی اناری شماره اظهارنامه :139350140003002951 شماره ثبت :85074 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/23 كود كندرها نام مالک/مالکین :محبوبه اسلامی و محمدحسین داوودی و محمدجعفر ملكوتی شماره اظهارنامه :388090778 شماره ثبت :63119 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/09/28 تولید كود تنش زدای گلوتامینوروی نام مالک/مالکین :سمیه قاسمی سعادت ابادی و امیر حسین خوشگفتار منش شماره اظهارنامه :389100108 شماره ثبت :68378 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/10/05 سیستم كنترل كود مایع به صورت نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی نام مالک/مالکین :بهزاد بهزادی مكوندی و ارژنگ جوادی شماره اظهارنامه :38703850 شماره ثبت :50015 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/25 دستگاه فرآوری كود مرغی به صورت كمپوست نام مالک/مالکین :آیدین غفارنژاد مهربانی شماره اظهارنامه :38612731 شماره ثبت :50481 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/12/19 كود گیاهی نام مالک/مالکین :ملیحه مهدی دوست و رقیه كریمی شماره اظهارنامه :38704803 شماره ثبت :50650 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/04/19 دستگاه تعیین مقدار كود هر گیاه با كنترل نرخ متغیر براساس GIS و سبزینگی آن نام مالک/مالکین :طیب نامدار شماره اظهارنامه :389050125 شماره ثبت :66320 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/05/04 تكنیك تولید نهال گلدانی وپیوندی پسته درزمان ركود گیاه نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات پسته كشور و امان الله جوانشاه شماره اظهارنامه :38302033 شماره ثبت :29845 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/02/07 كود مایع كامل میكرو آلی نام مالک/مالکین :شرکت آدینه فام خرم تعاونی شماره اظهارنامه :139350140003013224 شماره ثبت :86513 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/12/05 دستگاه جمع آوری اتوماتیك كود در سالن های پرورش دام وطیور نام مالک/مالکین :بهروز آزاده شماره اظهارنامه :139450140003007403 شماره ثبت :87879 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/08 سیستم تولید زباله برای تولید كود زیستی ورمی كمپوست نام مالک/مالکین :فرشاد زندیان شماره اظهارنامه :389050485 شماره ثبت :72849 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/05/13 مایه تلقیح كود بیوكامل نام مالک/مالکین :شرکت كیمیا نبات گرمسار شماره اظهارنامه :38103016 شماره ثبت :28113 تاریخ ثبت اظهارنامه :1381/03/04 دستگاه مكنده جمع آوری مواد (كود حیوانی) نام مالک/مالکین :مهدی عزیز زاده بوشهری و علی روانستان و فرهاد دهقان پور شماره اظهارنامه :13905014000303049 شماره ثبت :75881 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/11/29 دستگاه تایمر كانتر با قابلیت نگهداری كود نود مدت نام مالک/مالکین :محسن حاجی اكبری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :38611348 شماره ثبت :46970 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/11/10 كود كلات آهن دی اتانول سیتریك اسید استر (Fe-DECAE) نام مالک/مالکین :سعیدرضا یعقوبی شماره اظهارنامه :139450140003012512 شماره ثبت :89870 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/10 فرمولاسیون و تولید كود بیولوژیك مایع با طول عمر بالا نام مالک/مالکین :فاطمه دباغ و مهرداد مؤتمنی احمدی شماره اظهارنامه :139250140003003094 شماره ثبت :84498 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/04/21 دستگاه تولید كود آلی (كمپوست) بدون تولید شیرابه وبو نام مالک/مالکین :حمید عباسعلی زاده شماره اظهارنامه :139450140003006014 شماره ثبت :88436 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/06/04 كود كلات تركیبی 3 عنصره منگنز10درصد-مس 10درصد منیزیم 2درصد به صورت یونهای آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی به فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030823 شماره ثبت :70793 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/25 كود آلی كند تجزیه و محرك رشد گیاه (تركیبی از ورمی كمپوست و بیوچار) نام مالک/مالکین :الهام قدم خیر و ارژنگ فتحی گردلیدانی شماره اظهارنامه :139550140003009083 شماره ثبت :91397 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/07/30 سیستم مكانیزه جمع آوری مكشی فضولات و پس ماندهای حیوانی تكمیل اختراع مكنده جمع آوری مواد (كود حیوانی) با شماره ثبت 75881 نام مالک/مالکین :شرکت مهندسی صدر آزمای سپاهان سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003000393 شماره ثبت :92352 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/01/17 دستگاه جمع كننده مواد (كود دامی ) خشك با استفاده از سیستم بالابر مكانیكی نام مالک/مالکین :فرهاد دهقان پور شماره اظهارنامه :139650140003003211 شماره ثبت :95089 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/03/22 تولید كود آهن با استفاده از سنگ معدن نام مالک/مالکین :اردشیر آریانا و حبیب اله همایی شماره اظهارنامه :13915014000306147 شماره ثبت :78809 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/08/08 دستگاه نمك و ماسه پاش دوار (سانتریفوژ)با قابلیت پاشش كود و بذر توسط نیروی كششی نام مالک/مالکین :محمد مسلمی شماره اظهارنامه :13905014000303256 شماره ثبت :76317 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/12/06 تولید كود ارگانومیكس تثبیت كننده كیفیت خاك و محرك رشد محصولات نام مالک/مالکین :پروانه محقق شماره اظهارنامه :139250140003007985 شماره ثبت :82216 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/09 دستگاه تك‌فاز تولید كود ارگانیك با قابلیت تنظیم خودكار در دوره كوتاه مدت نام مالک/مالکین :حامد قاسمی پیربلوطی شماره اظهارنامه :139350140003007514 شماره ثبت :86801 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/07/15 دستگاه كود پاش گریز از مركز نرخ متغیر نام مالک/مالکین :سید مهدی نصیری و حسن صفی یاری شماره اظهارنامه :389120753 شماره ثبت :69652 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/12/21 نانو كودهای آلی شامل كود حیوانی و خاك برگ و پودر استخوان نام مالک/مالکین :عباس صادقی و حسن كرمی و سید رسول میر قاسمی شماره اظهارنامه :38701223 شماره ثبت :48585 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/01/20 ساخت كود نیترات روی با استفاده از ضایعات پلاستیكی نام مالک/مالکین :ثریا طاهری و امیر حسین خوشگفتار منش شماره اظهارنامه :38703641 شماره ثبت :49777 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/20 ساخت كود كلات فسفر تا 18% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030822 شماره ثبت :70925 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/25 ساخت كود كلات منیزیم تا 7% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030819 شماره ثبت :70919 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/25 كود كند رهاهش پلت شده از مخلوط كود گاوی كمپوست ورمی كمپوست كود شیمیایی اوره نام مالک/مالکین :مسعود كیان مهر و محمد حسین كیان مهر شماره اظهارنامه :389060075 شماره ثبت :67023 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/06/02 كود كلات منگنزتا 18%بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030818 شماره ثبت :70921 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/25 طراحی وساخت دستگاه بذر پاش ، كود پاش و سم پاش نام مالک/مالکین :مجتبی فرهادی فر و رضا روشن اصل و مرتضی عودی و مختار ابراهیمی و كبیر داداش پور شماره اظهارنامه :389020599 شماره ثبت :65292 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/02/18 ماشین كارنده كود جامد به صورت آهنگ متغییر بر مبنای نقشه مواد مغذی خاك نام مالک/مالکین :محمد حسین آق خانی و بهزاد بهزادی مكوندی و عاطفه دمیرچی شماره اظهارنامه :389050462 شماره ثبت :66945 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/05/13 تولید ورمی واش (كود مایع ارگانیك ) با غلظت بالا نام مالک/مالکین :رضا ابراهیمی گسكرئی شماره اظهارنامه :139350140003007408 شماره ثبت :85260 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/07/13 كود زیستی پتاسیمی نام مالک/مالکین :شرکت زیست فناورسبز با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139350140003006909 شماره ثبت :85906 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/06/30 سپراتور(كود خشك كن) OROOJLOO مجهز به گیربكس پلنتری ، آسیاب خردكن الیاف ، میكسر غرقابی و ویبراتور نام مالک/مالکین :شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139350140003011174 شماره ثبت :86500 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/10/17 دستگاه تركیبی گاو آهن دوار،كود پاش،كود دامی، هرس دندانه لغزشی و ماله با قابلیت مخلوط كردن كود دامی با خاك و شكستن كلوخ نام مالک/مالکین :انور زارعی شماره اظهارنامه :38405220 شماره ثبت :32845 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/05/17 امكان جایگزینی كود سولفات آهن فرو تولید داخلی نام مالک/مالکین :سید محمد بنی جمالی شماره اظهارنامه :38307016 شماره ثبت :30635 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/07/04 سیستم محافظتی سم پاش و كود پاش با تنظیم ارتفاع نام مالک/مالکین :مهدی رجائی و علی احمدی شماره اظهارنامه :38410286 شماره ثبت :35664 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/10/19 تولید كود آلی از ضایعات كارخانه تولید فور فورال نام مالک/مالکین :شركت خارجی (PLC) توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان شماره اظهارنامه :38408011 شماره ثبت :33590 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/08/01 خودروجمع وحمل كننده كود دامی نام مالک/مالکین :محمدحسین كیان مهر و صادق صدقی و رضا میرزائی شماره اظهارنامه :38004064 شماره ثبت :27295 تاریخ ثبت اظهارنامه :1380/04/24 كود بیولوژیكی كشاورزی با اثر گذاری سریع و كاهش ph نام مالک/مالکین :حمیدرضا طباخ شماره اظهارنامه :38403274 شماره ثبت :32238 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/03/25 دستگاه خشك كن كود خورشیدی نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزرالكتریك سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003005615 شماره ثبت :90403 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/05/12 تركیبات كود اسیدی شامل یك تركیب فلزی گلوتامیك اسید N، اسید N-DIACETIC یا اسید IMINODISUCCINIC نام مالک/مالکین :شرکت اكزو نوبل كمیكالز اینترنشنال بی.وی. - نام لاتین: با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139450140003013997 شماره ثبت :92004 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/16 تولید كود طبیعی جامد با استفاده از پسماند خون كشتارگاهی، بازیافت شده به روش آبگیری تحت خلا نام مالک/مالکین :شرکت ویوا كود سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003006331 شماره ثبت :90675 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/05/26 كود آهن Fe(EDDHSA) ‎ با قابلیت جذب آسان در حضور پتاس نام مالک/مالکین :علی رحمنی شماره اظهارنامه :139650140003000109 شماره ثبت :94169 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/01/07 ساخت لدر برای حمل بار شن و خاك-گندم-جو- وكود به دا خل ماشین و دیگر استفاد ه ها ی آن نام مالک/مالکین :نوروز علی نظری شماره اظهارنامه :38705772 شماره ثبت :52048 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/15 بسته بندی كیسه ای انواع كود شیمیایی نام مالک/مالکین :محمدحسن مغاری شماره اظهارنامه :38705953 شماره ثبت :51658 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/20 تولید كود اوره فسفیت به عنوان تامین كننده ازت وفسفر گیاه وجایگزین مناسب كودهای شیمیایی سنتی نام مالک/مالکین :سازمان پژوهشكده توسعه تكنولوژی شریف و سید علی طباطبایی قمی و سازمان گسترش ونوسازی صنایع شماره اظهارنامه :139250140003004086 شماره ثبت :80444 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/18 دستگاه تزریق مستقیم سم و كود به آوند درختان نام مالک/مالکین :محمد كافی و محسن كافی شماره اظهارنامه :38609558 شماره ثبت :51789 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/09/18 كود كامل ارگانومیكس ارگانیك نام مالک/مالکین :عباس دمشقی شماره اظهارنامه :13905014000303959 شماره ثبت :75377 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/12/21 فرآیند ساخت كود از بقایای جانوری جهت افزایش جذب عناصر توسط ریشه نام مالک/مالکین :فیروزه هاشم آبادی و بهروز اسدابادی و صادق اسدابادی شماره اظهارنامه :139250140003004305 شماره ثبت :82174 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/27 ساخت دستگاه مخلوط كننده كود با آب در كشاورزی نام مالک/مالکین :قنبر لائی و علیرضا دشتبان شماره اظهارنامه :388030525 شماره ثبت :61356 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/03/17 فرآیند كشت بدون خاك سبزیجات در بستری از ضایعات كشاورزی با استفاده از كود آلی بیولوژیك بصورت طبقاتی نام مالک/مالکین :سید شهباز روحانی شماره اظهارنامه :13915014000304561 شماره ثبت :82610 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/19 بیوتكنیك تكثیر و پرورش كپور ماهی هندی كاتلا با استفاده از كود دهی و مدیریت های غذا دهی در ایران نام مالک/مالکین :موسسه تحقیقات شیلات ایران شماره اظهارنامه :139250140003008799 شماره ثبت :82621 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/30 تولیدشیركود از كودهای دامی و ضایعات كشاورزی كشاورزی و لبنیات نام مالک/مالکین :منصور انصاری شماره اظهارنامه :390020149 شماره ثبت :72192 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/02/05 ساخت كود سافر آهن زعفرانی برای مصارف كشاورزی و فضای سبز و گلخانه ها نام مالک/مالکین :یاسین هلال بیكی شماره اظهارنامه :387121395 شماره ثبت :58428 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/12/28 فرآیند ساخت كود زیستی پی جی پی نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :389120664 شماره ثبت :69554 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/12/17 كود پاش كوله ای برقی نام مالک/مالکین :ابراهیم مردانی گرزن شماره اظهارنامه :389020935 شماره ثبت :65253 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/02/28 كود آرناتیك با تركیبات متفاوت وقابل تنظیم با نیازهای رشد رویشی وزایشی گیاهان وعرضه بیشر وبهتر مواد مغذی نسبت به انواع كودهای شیمیایی نام مالک/مالکین :سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی شماره اظهارنامه :387031032 شماره ثبت :49658 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/28 ساخت كود كلات روی تا 20% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030767 شماره ثبت :70920 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 دستگاه كود پاش مكانیزه ی كوله ای نام مالک/مالکین :محمد والی شماره اظهارنامه :389080263 شماره ثبت :67702 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/08 طراحی دستگاه مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه انواع كود جهت استفاده در باغ مركبات نام مالک/مالکین :ابراهیم تقی نژاد كفشگری و سید جعفر هاشمی شماره اظهارنامه :389070858 شماره ثبت :67745 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/07/26 تهیه كود آهن بر پایه تركیبات پلی فنول طبیعی استخراج شده از بلوط نام مالک/مالکین :محمد صادق حاتمی پور شماره اظهارنامه :13915014000301257 شماره ثبت :78399 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/02/18 دستگاه افزایش قابلیت نفوذ( آب،كود،هوا) در چمن نام مالک/مالکین :علی یوسف لو شماره اظهارنامه :38411021 شماره ثبت :34145 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/11/01 تزریق كود شیمیائی بوسیله تراكتور نام مالک/مالکین :محمد علی منتظری خادم و حمید منتظری خادم و رضا منتظری خادم و سعید منتظری خادم و وحید منتظری خادم شماره اظهارنامه :38111030 شماره ثبت :29449 تاریخ ثبت اظهارنامه :1381/11/08 تركیبات معدنی شیمیایی به عنوان كود میكرور با رهایش نام مالک/مالکین :هاله هاشمی سهی و عباس یوسفی شماره اظهارنامه :38307208 شماره ثبت :30747 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/07/28 جداكننده سنگ وشیشه و ناخالصی از كود كمپوست و دانه بندی نام مالک/مالکین :شرکت بازرگانی بین المللی بسیط اختر شماره اظهارنامه :37911019 شماره ثبت :26862 تاریخ ثبت اظهارنامه :1379/11/08 تولید كود نانو میكرومیكس با استفاده از ضایعات صنعتی نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و سحر مقدسی بروجنی و فتح اله كریم زاده شماره اظهارنامه :13905014000301083 شماره ثبت :73537 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/11 كود شیمیایی كلات6% آهن-روی- منگنز به فرم نام مالک/مالکین :سید پیمان آذرفام شماره اظهارنامه :388100669 شماره ثبت :63303 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/10/26 كود مدادی پلت شده مخصوص باغات نام مالک/مالکین :جلیل نقش نیل چی و امیر مؤمنی شماره اظهارنامه :139550140003001576 شماره ثبت :91078 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/02/15 دستگاه چال كود مكانیزه باغات كشاورزی نام مالک/مالکین :حسین محمدی نسب الله آبادی شماره اظهارنامه :139550140003010917 شماره ثبت :93440 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/09/11 سیستم تبدیل زباله تر خانگی به كود حاصلخیز نام مالک/مالکین :كامیار فیلسوفی شماره اظهارنامه :38507360 شماره ثبت :52598 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/07/22 فناوری ساخت كود متیونوزینك zmc نام مالک/مالکین :سمیه قاسمی و امیرحسین خوشگفتارمنش شماره اظهارنامه :389080269 شماره ثبت :67862 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/08 استفاده از كود ورمی كمپوست و ورمی واش از كود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیك و مكمل معدنی و كاهش دهنده متان در تغذیه دام نام مالک/مالکین :سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی شماره اظهارنامه :139550140003013642 شماره ثبت :95818 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/11/07 سیستم نمایشگر عملكرد میزان مساحت كار شده اعلام تخلیه مخازن و سیستم عیب یابی دستگاههای كارنده و كود پاش بذر نام مالک/مالکین :دایان درخشنده توماج شماره اظهارنامه :13905014000302186 شماره ثبت :74719 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/11/08 دستگاه تبدیل زباله تر به كود كمپوست به روش الكترونیكی نام مالک/مالکین :غلامرضا مرادقلی و رضا مهرجوء و سیدامیرحسین فصیحی و غلامرضا كریمی شماره اظهارنامه :139650140003008332 شماره ثبت :97383 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/07/18 نانوپودرآهن تهیه شده ازضایعات صنایع فولاد بعنوان نانوكود نام مالک/مالکین :محمود عابدی خرسند شماره اظهارنامه :13915014000303070 شماره ثبت :76244 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/01/23 سیستم كِشنده چرخدار جمع آوری كود در انواع فارمهای پرورشی طیور نام مالک/مالکین :سعید علی تنه و مونا گل شیخی شماره اظهارنامه :139250140003001523 شماره ثبت :81383 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/02/28 تولید كننده نیمه اتوماتیك سبز بیوگاز و كود نام مالک/مالکین :دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی ایلام و اشكان امیرخانی و فرید عزیزی جلیلیان شماره اظهارنامه :139250140003005079 شماره ثبت :81140 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/06/18 كود شیمیایی با قابلیت افزایش مقاومت گیاهان و تعدیل EC .PH نام مالک/مالکین :سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی شماره اظهارنامه :311111111387225 شماره ثبت :48893 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/25 كود آلی مرغی بر اساس فرآیند پاستوریزه و مواد گوناگون نام مالک/مالکین :محمد حسین محمدی شماره اظهارنامه :388080479 شماره ثبت :62419 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/08/18 ساخت كود مایع سیلیس نام مالک/مالکین :علیرضا امیر احمدی شماره اظهارنامه :388120456 شماره ثبت :64141 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/12/11 تولید كود ارگانیك نام مالک/مالکین :نبی اله فضلی خانی شماره اظهارنامه :38703012 شماره ثبت :49009 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/01 ساخت كود كلات كلسیم تا 14% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030817 شماره ثبت :70917 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/25 فرآیند استفاده از باكتری های اندوفیتی محرك رشد گیاه برنج و ارایه فرمولاسیون یك كود بیولوژیك (PGPB) اختصاصی شالیزارها نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :139350140003003690 شماره ثبت :85706 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/04/11 دستگاه كود جمع كن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری كود در دامداریها و مرعداریها نام مالک/مالکین :اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی شماره اظهارنامه :38312279 شماره ثبت :31451 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/12/24 تكنولوژی تولید كود بیولوژیك نام مالک/مالکین :داود براتی پور شماره اظهارنامه :38208131 شماره ثبت :29243 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/08/24 دستگاه دای رولر با قالب و غلتكهای مخروطی جهت تولید پلت كود گاوی و مرغی نام مالک/مالکین :فرهاد همایون فر و محمدحسین كیان مهر و مرکز مركز تحقیقات و نوآوری سازمان اتكا شماره اظهارنامه :139450140003009481 شماره ثبت :88779 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/08/30 تكنولوژی تولید كود بیولوژیك برای مزارع نام مالک/مالکین :پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی شماره اظهارنامه :38211024 شماره ثبت :29513 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/11/05 شیوه جدید احداث باغات میوه با استفاده از كانال كود مخصوص نام مالک/مالکین :شرکت كشت و صنعت زیتون فدك سراج شماره اظهارنامه :38310251 شماره ثبت :31114 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/10/27 تولید كود پروتئینه از ضایعات پوست و چرم قابل جذب نام مالک/مالکین :احمد قدری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :38611300 شماره ثبت :46654 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/11/09 فرآیند تهیه كود آلی (كمپوست) از برگ‏های هرس شده درخت خرما نام مالک/مالکین :مختار زلفی باوریانی شماره اظهارنامه :139450140003010069 شماره ثبت :89299 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/09/14 كود – سم ارگانوباكتریوسید( ضد باكتری بیمارگر گیاهی) نام مالک/مالکین :سیدعلی اكبر باقریان شماره اظهارنامه :139450140003012998 شماره ثبت :90327 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/20 كود – سم ضد شانكر نام مالک/مالکین :سیدعلی اكبر باقریان شماره اظهارنامه :139450140003012994 شماره ثبت :90329 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/20 تكنولوژی تولید كود بیولوژیك از منبع باكتری آزوسپریلوم ایرانی نام مالک/مالکین :سیامك علیزاده و بیتا باغچه سرائی و بهزاد قره یاضی و پژوهشكده بیوتوكنولوژی كشاورزی شماره اظهارنامه :38211025 شماره ثبت :29514 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/11/05 ربات هوشمند جمع كننده انواع كود نام مالک/مالکین :پرستو خداجوئی و آرش خداجوئی شماره اظهارنامه :38704130 شماره ثبت :50646 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/04/04 تولید كود طبیعی مایع از پسماند خون كشتارگاهی به روش هیدرولیز آنزیمی نام مالک/مالکین :شرکت ویوا كود سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003012301 شماره ثبت :92365 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/10/10 یك بستر تترا ورمی (TETRA VERMI) و یك فرآیند برای كود دادن پسماند كشاورزی نام مالک/مالکین :كاملش كیشروریلال دوت - نام لاتین:Kamlesh Kishrorilal DHOOT و شعبه شركت خارجی كیشوریلال رامنات - نام لاتین:Kishorilal Ramnath شماره اظهارنامه :13915014000303137 شماره ثبت :94013 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/05/01 موتورسیكلت دو چرخ محرك هیبریدی برای انجام عملیات های سبك زراعی (سمپاشی، شعله افكنی، كود پاشی، بذر پاشی، بذر كاری، آبپاشی و حمل بار) نام مالک/مالکین :فرهاد طبرسا و حسینعلی تاش شمس آبادی و موسسه دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره اظهارنامه :139650140003004713 شماره ثبت :94388 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/04/25 ساخت كود مایع میكرومیكس(آهن روی گوگرد) با استفاده از تایرهای فرسوده نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و حسین شریعتمداری و ثریا طاهری شماره اظهارنامه :38705841 شماره ثبت :51551 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/16 كود ارگانیك با خاصیت القاكنندگی مقاومت به آفات در محصولات گلخانه ای نام مالک/مالکین :فاطمه یاراحمدی و علی رجب پور شماره اظهارنامه :13915014000303272 شماره ثبت :77694 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/05/07 سیستم تشتك پركن هوشمند و قطع كننده خودكار آّب در آبیاری درختان باغ برای جلوگیری از هرگونه هدر رفتن آب و صرفه جویی در كود دهی. نام مالک/مالکین :شهریار بصیری شماره اظهارنامه :13915014000306267 شماره ثبت :79260 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/08/13 تولید انواع كود آلی با استفاده از نانوذرات آهن(نانوكمپوست) نام مالک/مالکین :مرجان پدیدار و كامران صفوی و شهاب خزائلی و علی انصاری شماره اظهارنامه :13915014000305781 شماره ثبت :78281 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/29 تولید كود نیتروژنی مایع با پایه آلی نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب شماره اظهارنامه :139350140003003965 شماره ثبت :84823 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/04/17 كود نانوپارتیكل آهن نام مالک/مالکین :محمد هادی پور نجف آبادی و مهدی هادی پور نجف آبادی شماره اظهارنامه :13915014000301931 شماره ثبت :83429 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/03/10 كود ورمی كمپوستی وی چوكا نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :390010009 شماره ثبت :69555 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/01/07 كود آلی گیاهان زینتی نام مالک/مالکین :محمد فروردین و علی فروردین شماره اظهارنامه :390040444 شماره ثبت :76643 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/04/15 كود میكرو و ماكرو جوشان با كاربردهای باغی و زراعی نام مالک/مالکین :میثم رحمانی و محمد رضا رحمانی شماره اظهارنامه :389111095 شماره ثبت :69518 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/27 فرآیند تولید نوعی كود شیمیایی با استفاده از زباله های تر و محلول امونیوم اسید نام مالک/مالکین :امین آبشار شماره اظهارنامه :38702479 شماره ثبت :47691 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/11 فناوری ساخت كود گلیسوزینك ZGC نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و سمیه قاسمی شماره اظهارنامه :389080270 شماره ثبت :67872 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/08 ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با كاربرد برای بستر دام و كود گیاهی ) نام مالک/مالکین :یاسمن اكبرنیا شماره اظهارنامه :389030128 شماره ثبت :65406 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/03/04 كود حیوانی نام مالک/مالکین :رباب خورشیدوند و اردشیر خورشیدوند شماره اظهارنامه :139250140003007003 شماره ثبت :85278 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/08/12 كود تغذیه متعادل گیاه زراعی سورگوم نام مالک/مالکین :حمید مدنی شماره اظهارنامه :139350140003007686 شماره ثبت :85549 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/07/20 كود كشاورزی كلینوپتیلولیت با افزودنی معدنی و آلی مانند پودر زغال گیاهی لیگنیت و پودر مونت موریلونیت نام مالک/مالکین :مازیار مؤمنی شماره اظهارنامه :139350140003006821 شماره ثبت :85664 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/06/28 ساخت میكروكامپوزیت اوره- پلی فنل بعنوان كود اوره با رهایش هدفمند نام مالک/مالکین :حسین صباحی شماره اظهارنامه :139350140003002398 شماره ثبت :85878 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/08 ساخت دستگاه سرند كن ورمی كمپوست با قابلیت جدا سازی كود و كرم و تخم ان و سایر اشیا بدون صدمه زدن به ان ها نام مالک/مالکین :حجت اله رشیدی شماره اظهارنامه :38410046 شماره ثبت :33909 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/10/04 بیلچه چال كن كود درختان قابل نصب بر روی بیل مكانیكی تراكتور نام مالک/مالکین :عبداله بیات و حسن محمدی نژاد و مرکز مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی زنجان و مهدی طاهری و كریم مصطفوی شماره اظهارنامه :139350140003009708 شماره ثبت :86626 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/13 ساخت دستگاه تولید انواع باكتری ها برای تجزیه كانی كود بیولوژیكی نام مالک/مالکین :حمیدرضا طباخ شماره اظهارنامه :38308159 شماره ثبت :30814 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/08/23 كودی جای گزین كود اهن فسفات ها روی منیزیوم از تفاله سنگ نام مالک/مالکین :محمدرضا شریعتی پور شماره اظهارنامه :38404175 شماره ثبت :33692 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/04/14 تولید كود مایع آلی فراوری شده از پساب لبنی نام مالک/مالکین :امیرعظیم قلی زاده و امیرحسن قلی زاده شماره اظهارنامه :139450140003008039 شماره ثبت :88068 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/24 ساخت كود شیمیائی N-K -Z n نام مالک/مالکین :پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت شماره اظهارنامه :38011051 شماره ثبت :27828 تاریخ ثبت اظهارنامه :1380/11/17 كود زیستی - آنزیمی بر پایه باكتری های محرك رشد گیاه نام مالک/مالکین :میثم دولتی تپه رشت شماره اظهارنامه :139550140003003208 شماره ثبت :90592 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/03/20 تولید كود ارگانیك جایگزین كود شیمیایی نام مالک/مالکین :شرکت مجتمع فنی و مهندسی و تولیدی احسان البرز آمل سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003005088 شماره ثبت :91251 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/31 كود زیستی تأمین كننده همزمان آهن و روی نام مالک/مالکین :رحیم نصرتی و پرویز اولیاء و محمدعلی ملبوبی و ابراهیم اسحقی شماره اظهارنامه :139450140003012380 شماره ثبت :89875 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/07 ساخت نانو ذرات ریز مغذی روی كلات شده به عنوان كود نام مالک/مالکین :وحید توللی و صادق رحمتی شماره اظهارنامه :139550140003009009 شماره ثبت :91576 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/07/28 گلخانه ی تمام اتوماتیك (مرحله ی داشت ) با قابلیت كود دهی و تنظیم PH، تكمیلی اختراع به شماره ی ثبت 88546 نام مالک/مالکین :اشكان فارسی شماره اظهارنامه :139550140003004365 شماره ثبت :90177 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/14 فرآیند تولید كود مایع آهن كلاته تركیب شده با جیبرلیك اسید نام مالک/مالکین :سیدعلی امامی شماره اظهارنامه :388110547 شماره ثبت :63703 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/17 دستگاه خرد كن غلطكی كود گاوی مرطوب نام مالک/مالکین :سازمان سازمان اتكا و جابر سلیمانی شماره اظهارنامه :139750140003002194 شماره ثبت :97414 تاریخ ثبت اظهارنامه :1397/03/12 كود كامل به صورت قرص جوشان حاوی آنتی استرس و آفتكش ، مخصوص گیاهان زینتی و آپارتمانی نام مالک/مالکین :شرکت كلات آهن بهاران سهامی خاص شماره اظهارنامه :139250140003008663 شماره ثبت :87876 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/26 تهیه كود مشتقات روی محلول در آب (Zinc - pro) نام مالک/مالکین :امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور و نیره عرب شماره اظهارنامه :13915014000304569 شماره ثبت :78898 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/19 تولید كود ارگانیك بر پایه پسماند كشتارگاه های صنعتی نام مالک/مالکین :عزیز رسولی باقی شماره اظهارنامه :139250140003002655 شماره ثبت :81315 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/04/05 طراحی و تولید كود سولفات پتاسیم به روش تر نام مالک/مالکین :مهرداد رجبی شماره اظهارنامه :139250140003008594 شماره ثبت :81762 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/25 ساخت دستگاه پخش كن سانتریفوژ دستی و پشتی ویژه بذرو كود نام مالک/مالکین :سعادت ا‍ژدری جلودارلو و فرزاد ناصری مغانلو شماره اظهارنامه :139250140003001065 شماره ثبت :82368 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/02/11 تبدیل پسماند لبنی به كود نام مالک/مالکین :سیدمحمود مرتضوی و امیرعظیم قلی زاده شماره اظهارنامه :139250140003008649 شماره ثبت :82987 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/26 تولید نوعی كود مایع جهت مصارف كشاورزی نام مالک/مالکین :روح الله عباسی شماره اظهارنامه :390080820 شماره ثبت :73831 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/25 ساخت سیلنت جهت پوشش دهی كود اوره با پوشش گوگردی نام مالک/مالکین :شرکت شركت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شركت سهامی پتروشیمی خراسان - نام لاتین: و كورش اخلاقی شماره اظهارنامه :38610645 شماره ثبت :46270 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/10/24 ساخت ماشین بازیافت و تهیه كود طبیعی از شاخ و برگهای زائد نام مالک/مالکین :محمود متولی نیاسانی شماره اظهارنامه :388110120 شماره ثبت :63552 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/05 استفاده از پسماندهای گیاهی برای تولید كود بیو-نانو روی جهت تغذیه گیاهان نام مالک/مالکین :مریم حقیقی پوده و رضا ابوالقاسمی و موسی سلگی شماره اظهارنامه :139250140003012008 شماره ثبت :84224 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/12/20 دستگاه تریلر كوپاش و كود ریز كود خرد كن و بازه كش ثابت و كشوئی نام مالک/مالکین :عباس نژادحكم اله شماره اظهارنامه :38612525 شماره ثبت :47492 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/12/13 كود كلات آهن تا 15% به صورت یون های ازاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030759 شماره ثبت :70795 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 سیستم تزریق كود محلول به آب در آبیاری سطحی نام مالک/مالکین :داود قنبریان و مجتبی براآنی دستجردی و سیدحسن طباطبایی شماره اظهارنامه :389060727 شماره ثبت :70245 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/06/24 ساخت قارچ - كود با خاصیت كنترل بیماری های گیاهی نام مالک/مالکین :صدیقه محمدی و ندا ناصری و راضیه محمدی شماره اظهارنامه :389070561 شماره ثبت :67500 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/07/19 ساخت كود كلات مس تا 17% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030760 شماره ثبت :70926 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 ساخت كود كلات آهن تا 10% به همراه 7یون (روی-مس -كلسیم منیزم-منگز پتاسیم و ازت) بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :390030768 شماره ثبت :70927 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/24 دستگاه عمیق كار كود حیوانی و شیمیائی جامد به روش مكانیزه نام مالک/مالکین :مجید ایرانمنش پاریزی و بهرام شول شماره اظهارنامه :38212098 شماره ثبت :29594 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/12/18 شیوه مبارزه با آفات نباتی با استفاده از روغن ولك و شكارچیان طبیعی و غیره بدون استفاده از سم و كود شیمیایی نام مالک/مالکین :سید اسماعیل هاشمی اصفهانی شماره اظهارنامه :38408121 شماره ثبت :33070 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/08/11 دستگاه فرمانتور بهینه سازی شده برای تولید چای كمپوستی( كود مایع و ضد آفت) نام مالک/مالکین :مصطفی كشتكار و داود حسین پور و زهرا حسین پور شماره اظهارنامه :139250140003008039 شماره ثبت :86969 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/09/10 دستگاه تشخیص و هشدار سر ریز شدن آب كود نام مالک/مالکین :محمدرضا سلطانی و محمد رضا زادهوش و سید عماد الدین سجادی جزی شماره اظهارنامه :38502132 شماره ثبت :34830 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/02/09 دستگاه تولید كود ارگانیك نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزر الكتریك سهامی خاص شماره اظهارنامه :139450140003011863 شماره ثبت :88927 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/10/27 ساخت كود بیولوژیك تقویتی كمپوست باروش غنی سازی و تجزیه از گردهای زیر فیلتر كارخانجات فولاد سازی به روش قوس الكتریكی + كاتالیزورهای خاص نام مالک/مالکین :سیدحسین دهقانی محمدآبادی شماره اظهارنامه :389100604 شماره ثبت :73050 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/10/18 تولید نانو كود تنش زدا با استفاده از ضایعات پلیمری نام مالک/مالکین :سحر مقدسی بروجنی و امیرحسین خوشگفتارمنش و فتح اله كریم زاده شماره اظهارنامه :390090754 شماره ثبت :73536 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/09/22 تولید كود پروتئین از ضایعات كشتارگاهی این محصول نام مالک/مالکین :احمد قدری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :38611298 شماره ثبت :46655 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/11/09 تولید گاز متان بوسیله كود حیوانی نام مالک/مالکین :یاسر جوهری كرقند - شماره اظهارنامه :38505482 شماره ثبت :32262 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/05/28 دستگاه حفر كانال در زمینهای كشاورزی جهت كود دادن به درختان كه بر روی تراكتور نصب می شود نام مالک/مالکین :علی علی حاج محمد شماره اظهارنامه :38608934 شماره ثبت :47283 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/08/26 تولید كود طبیعی مایع از گلوتن مایع (CSL) به روش هیدرولیز آنزیمی نام مالک/مالکین :شرکت ویوا كود سهامی خاص شماره اظهارنامه :139650140003007916 شماره ثبت :94891 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/07/09 روش وتجهیزات جهت تولید كود گرانولی نام مالک/مالکین :موسسه تحقیق و طراحی محصولات اوره و سنتز آلی اوتكریتو اكت سیونرنوئی ابسچستو (او ای او نیك) - نام لاتین:Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Research and Design Institute of Urea and Organic Synthesis Products OAO NIIK شماره اظهارنامه :139350140003007525 شماره ثبت :86150 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/07/16 كود و آفت كش نانو - بیو نام مالک/مالکین :علیرضا عالیشاهی شماره اظهارنامه :13905014000300482 شماره ثبت :76638 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/09/05 سرند اتوماتیك برای جداسازی كود ورمی كمپوست نام مالک/مالکین :محمود جدی و حسین غفاری ستوبادی و میلاد جهانگیرپور شماره اظهارنامه :13915014000305034 شماره ثبت :77315 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/03 ساخت چوب پلاستیك با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی كود گاوی نام مالک/مالکین :امان اله جعفری قلعه بیگ و علی بیات كشكولی شماره اظهارنامه :139250140003003776 شماره ثبت :81091 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/09 كود نیمه ارگانیك صنعتی (پاستوریزه استریل كنسانتره)هوشمند نام مالک/مالکین :محمدحسین محمدی شماره اظهارنامه :388110844 شماره ثبت :63727 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/28 طراحی و ساخت دستگاه كود پاش چند منظوره زراعی-باغی كودهای آلی و كمپوست نام مالک/مالکین :محمد گل خواه و رضا گل خواه شماره اظهارنامه :389090063 شماره ثبت :69075 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/09/02 دستگاه تولید كود گیاهی بوسیله تراشه های حاصل از هرس درختان نام مالک/مالکین :محمدرضا عزیزیان و مهران عزیزیان شماره اظهارنامه :31111111386046062 شماره ثبت :41929 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/04/19 كود طبیعی باز یافتی حاصل از ضایعات استخوانی جهت مصارف گیاهی و كشاورزی نام مالک/مالکین :مسعود بخش و جمشید غفرانی شماره اظهارنامه :38801492 شماره ثبت :58760 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/01/26 افزودن ماده ژلاتینی به كود آهسته رهش جهت كاهش آزاد سازی اوره نام مالک/مالکین :فرهاد باقری شماره اظهارنامه :38612575 شماره ثبت :48190 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/12/13 دستگاه تولید كود زیستی آكوافیتو نام مالک/مالکین :پدرام نبیری و محمدرضا داوری و مرجان ورمزیار شماره اظهارنامه :139350140003010122 شماره ثبت :87782 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/22 تولید كود برگ از ضایعات نخیلات نام مالک/مالکین :عباس رحمانیان شماره اظهارنامه :389100804 شماره ثبت :68795 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/10/25 تهیه نوعی كمپوست (كود الی گیاهی ) بنام ازوكمپوست نام مالک/مالکین :سیدعلی طیبی فرد شماره اظهارنامه :38611599 شماره ثبت :47449 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/11/17 دستگاه تهیه كود آلی (كمپوست) خانگی با استفاده از ضایعات مواد غذایی و گیاهی نام مالک/مالکین :حمید رضا پورعلاقمندان شماره اظهارنامه :38710993 شماره ثبت :70570 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/10/25 طراحی و ساخت كودكار نرخ متغیر با قابلیت افزودن كود متناسب با مساحت سایه انداز نام مالک/مالکین :محمد لغوی و وحید كبریایی زاده شماره اظهارنامه :390020664 شماره ثبت :70431 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/02/21 ارتقاء وكیفیت كود ورمی كمپوست و افزایش تولید كرم (نژاد (Eisenia foetida) با استفاده ار دستگاه الكتریكی به روش صنعتی نام مالک/مالکین :روح اله ابراهیمی و یاشار طیار و علیرضا ایران بخش شماره اظهارنامه :139250140003010419 شماره ثبت :85621 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/11/10 روش تولید كود مایع هوموسی از كمپوست زباله شهری نام مالک/مالکین :موسسه تحقیقات خاك وآب و سعید سماوات شماره اظهارنامه :38303217 شماره ثبت :30078 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/03/30 تولید كود مركب npkد به روش شیمیایی با استفاده از خاك معدنی فسفات نام مالک/مالکین :ابوالفضل حسینی و سیدجواد قطب شریف و فاطمه بصیر پور و مركز تحقیقات مركز تحقیقات آفت كشهای نباتی شماره اظهارنامه :38407203 شماره ثبت :33896 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/07/16 تولید كود كامل بدون استفاده از اسید فسفر یك و سوپر نام مالک/مالکین :محمود حدادی شماره اظهارنامه :38408111 شماره ثبت :33690 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/08/10 تولید كود آلی (ارگانیك ) از پوست و باقیمانده های چوبی از طریق تقویت و تسریع تخمیر بیولولوژیكی طبیعی با مواد افزودنی غیر شیمیایی نام مالک/مالکین :كامل یعقوبی شماره اظهارنامه :13915014000310648 شماره ثبت :87151 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/12/28 كود – سم كنترل كننده شبه قارچ های خاكزاد (soil born) نام مالک/مالکین :سیدعلی اكبر باقریان شماره اظهارنامه :139550140003005748 شماره ثبت :90346 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/05/14 تولید كود ارگانیك از فضولات مرغی نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزرالكتریك سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003005278 شماره ثبت :90495 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/05/04 كود زیستی و ژله ای گلستان 90 نام مالک/مالکین :محمدحسین ارزانش - شماره اظهارنامه :390070231 شماره ثبت :73845 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/07/09 دستگاه بذر و كود پاش سانتریفیوژ تركیبی و مستقل نام مالک/مالکین :حسین گل خواه و رضا گلخواه شماره اظهارنامه :139550140003008713 شماره ثبت :93523 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/07/19 تولید نانو پودر آهن تهیه شده از ضایعات صنایع فولاد بعنوان نانو كود نام مالک/مالکین :محمود عابدی خرسند شماره اظهارنامه :13915014000300344 شماره ثبت :76244 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/01/20 كود سم گیاهی سه‌كاره‌ی ضد باكتری، ضد قارچی و تقویت كننده خاك نام مالک/مالکین :امید عسكری و محمد نصری و شهرزاد علی اكبرزنجانی شماره اظهارنامه :139450140003002761 شماره ثبت :87832 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/03/13 ساخت مولتی كود ارگانیك از ضایعات كشاورزی نام مالک/مالکین :مهرداد حاجتی قلعه كلی شماره اظهارنامه :13915014000302710 شماره ثبت :78942 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/04/14 لینک های مفید

عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری …)

بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری ...) 120 اختراع اطلاعات کامل در : iripo.ssaa.ir/ ......................................................................................................................................................................................... فراوری تفاله میوه جات جهت خوراك دام با بخار خشك نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :13915014000302557 شماره ثبت :77173 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/04/09 فرایند عمل آوری شیمیایی برگ درخت خرما جهت تغذیه دام نام مالک/مالکین :محمد هادی صادقی شماره اظهارنامه :13915014000305461 شماره ثبت :77612 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/18 واژینوسكوپ دام های بزرگ با قابلیت تلقیح نام مالک/مالکین :ناصر شمس اسفندآبادی و علی محرری شماره اظهارنامه :139250140003009609 شماره ثبت :82444 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/10/19 خوراك دام و طیور و آبزیان از ضایعات كارخانجات صنایع غذایی نام مالک/مالکین :شرکت شركت وینا طوس آریا شماره اظهارنامه :38704608 شماره ثبت :51107 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/04/16 بسته بندی و وكیوم ضایعات كشاورزی و خوراك دام نام مالک/مالکین :افشین دانش رمرودی شماره اظهارنامه :390060281 شماره ثبت :74798 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/06/12 سامانه تولید برق بادی مصنوعی و بازیافت انرژِی باد در مجتمع عای پرورش دام و طیور و كارخانجات نام مالک/مالکین :مهدی شریفی شماره اظهارنامه :388020808 شماره ثبت :59369 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/02/22 سیستم الكترونیكی ترازو و شمارنده دام نام مالک/مالکین :ناتان پورحسینی و محمدرضا پورحسینی شماره اظهارنامه :389111083 شماره ثبت :69231 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/27 داروی trm درمان تریكوفیتون وركوزوم(ضد كچلی دام) به روش طبیعی نام مالک/مالکین :توحید قانونی شماره اظهارنامه :38704921 شماره ثبت :50848 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/04/03 تولید مكمل داروئی مخلوط دام و طیور جهت پیشگیری و كنترل اسهال در طیور و آنتریتهای رودهای بكار می رود نام مالک/مالکین :حسین طبقچی سعیدی شماره اظهارنامه :387041019 شماره ثبت :50750 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/04/24 فرایند تولید ژل موضعی گیاهی برای ترمیم زخم های پوستی و برش های جراحی در دام نام مالک/مالکین :امین دبیلی نصرآبادی شماره اظهارنامه :390030686 شماره ثبت :70697 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/23 تولید خوراك برگ دام نام مالک/مالکین :سعید زمانیان گوارشكی شماره اظهارنامه :38710798 شماره ثبت :56249 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/10/21 در پوش محافظ در دوران خشكی و بیماری دام نام مالک/مالکین :سید هادی سادات مظلوم و سید حسین سادات مظلوم خنا چاه و سید سروش سادات مظلوم خنا چاه شماره اظهارنامه :38402202 شماره ثبت :31742 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/02/18 لیفتراك دام بزرگ نام مالک/مالکین :محمد مهدی كاوه شماره اظهارنامه :38304222 شماره ثبت :30183 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/04/24 غد=ذای دام طیور نام مالک/مالکین :مهدی نامداری خلیل آباد شماره اظهارنامه :38107069 شماره ثبت :29286 تاریخ ثبت اظهارنامه :1381/07/15 آبشخور دام نام مالک/مالکین :عبدالعزیز داود ابادی شماره اظهارنامه :38407153 شماره ثبت :32837 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/07/12 چسب مایع پانسمان مخصوص دام نام مالک/مالکین :یوسفعلی شمیل شوشتری و شاهرخ صابر مطلق شماره اظهارنامه :38405406 شماره ثبت :32510 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/05/29 پیش مخلوط غنی ساز و افزایش دهنده تولید (لین سوی) ویژه دام و طیور نام مالک/مالکین :لیلا زرتاش شماره اظهارنامه :139550140003002963 شماره ثبت :90199 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/03/16 فرآوری و غنی سازی ضایعات و پسماند های كشاورزی جهت مصرف در خوراك دام،طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :حسینعلی اسكندرشیری شماره اظهارنامه :390080440 شماره ثبت :72919 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/14 روغن گیاهی استحصالی مورد مصرف درصنعت خوراك دام وطیور آبزیان نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :387021265 شماره ثبت :49085 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/22 مكمل امگاتكس حاوی تخم كتان جهت تغذیه دام نام مالک/مالکین :شرکت كشت و صنعت زانیار آریایی با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139450140003006860 شماره ثبت :92453 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/06/24 تولید جنین دام ازمایشگاهی(i.v.f) نام مالک/مالکین :محمدحسین طهماسبی شماره اظهارنامه :389080986 شماره ثبت :67724 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/29 رآكتور پیش فرآوری كننده محصولات كراتینی دام و طیور به منظور تولید كنسانتره پروتئینی و سوخت زیستی متان نام مالک/مالکین :فرهاد احمدی و محمد جواد ضمیری و عباس رجایی راد شماره اظهارنامه :13915014000307590 شماره ثبت :80916 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/25 دستگاه شستشوی دام نام مالک/مالکین :مرتضی فرسادی شماره اظهارنامه :139250140003000511 شماره ثبت :83049 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/27 استفاده وفراوری ازپسماندهای تصفیه خانه صنایع لبنی جهت استفاده درجیره غذایی دام وطیور نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی و توانا توكلی بزاز شماره اظهارنامه :13905014000302934 شماره ثبت :74382 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/11/25 تولید خوراك دام از باگاس نیشكر به روش تجزیه زیستی نام مالک/مالکین :محمد فارسی و مجتبی محمودمولائی كرمانی و فرزانه كوهزادی شماره اظهارنامه :139350140003007651 شماره ثبت :87755 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/07/19 تولید كمپلكس اسید آمینه- فلز با استفاده از فرآیند بهینه سازی شده هیدرولیز پروتئین جهت مصرف در تغذیه دام نام مالک/مالکین :داود زحمتكش حقیقی و وحید غلامی شماره اظهارنامه :13915014000301673 شماره ثبت :76224 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/02/30 ساخت وسیله ای برای به دام انداختن جانوران (كمند) نام مالک/مالکین :محمد رضا پاك دین شماره اظهارنامه :390030184 شماره ثبت :70896 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/03/04 جریان ACو DC و محلولهای سیر نشده تاثیر در شوری آب ورشد دام و طیور نام مالک/مالکین :سید علی حمیدی سنگدهی شماره اظهارنامه :38404019 شماره ثبت :32104 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/04/01 دستگاه جمع آوری اتوماتیك كود در سالن های پرورش دام وطیور نام مالک/مالکین :بهروز آزاده شماره اظهارنامه :139450140003007403 شماره ثبت :87879 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/08 دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبكشت نام مالک/مالکین :محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ شماره اظهارنامه :13915014000304276 شماره ثبت :77034 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/09 داروی شیمیایی كنترل كننده جمعیت دام های كوچك :عقیم كننده سگ و گربه نر نام مالک/مالکین :اصغر مقیسه و فرزانه ابراهیم زاده شماره اظهارنامه :139450140003001481 شماره ثبت :87252 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/02/14 باكس معاینات دام نام مالک/مالکین :محمد مهدی كاوه شماره اظهارنامه :38205103 شماره ثبت :29029 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/05/22 پرلیت در جیره غذائی دام و طیور نام مالک/مالکین :احمد طاطار شماره اظهارنامه :38402139 شماره ثبت :32239 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/02/13 پودر یازیافتی خوراك دام نام مالک/مالکین :یونس اعتمادی شماره اظهارنامه :139250140003011208 شماره ثبت :88025 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/11/30 طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دام ماهیان خاویاری دریای خزر نام مالک/مالکین :سیدپیمان بابایی و مراد عباسی اول و سید كیوان بابایی شماره اظهارنامه :13905014000300908 شماره ثبت :74444 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/10 پماد جهت درمان زخم های عمیق عفونی در دام نام مالک/مالکین :مهدی شایانفرد شماره اظهارنامه :13915014000307838 شماره ثبت :79889 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/30 كیت تشخیص سریع انگل تیلریا آنولاتا Theileria annulata از سرم دام نام مالک/مالکین :علی محمد طاوسی و سیدمحمدحسین ایرانی نژاد و محمدرضا یوسفی شماره اظهارنامه :139550140003011242 شماره ثبت :91425 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/09/18 فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام نام مالک/مالکین :مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه كمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مركز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی كشور شماره اظهارنامه :139550140003000223 شماره ثبت :91042 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/01/13 دستگاه صنعتی كله پاك كنی دام سبك و سنگین با فن آوری پاشش آبگرم بدون افزودنیهای شیمیایی نام مالک/مالکین :سعید احمدیان و مسعود بوند شماره اظهارنامه :139350140003002820 شماره ثبت :84075 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/19 ساخت مكمل مایكوتوكسین زدای خوراك دام، طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :شرکت نوین رشد شهران فوده سهامی خاص شماره اظهارنامه :139450140003000304 شماره ثبت :95355 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/01/16 اهرم طناب چرخان جهت راحتی زایمان و وضع حمل در دام نام مالک/مالکین :رضا بی باك شماره اظهارنامه :139350140003010192 شماره ثبت :87703 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/23 استفاده از بذر كتان فراوری شده در تغذیه دام های اهلی به منظور افزایش غلظت امگا3 شیر و گوشت نام مالک/مالکین :شرکت شركت تعاونی تولیدی و توزیعی گاوداران صنعتی شفا شیر تعاونی شماره اظهارنامه :390040640 شماره ثبت :77777 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/04/21 خوراك دام (معدنی-گیاهی). نام مالک/مالکین :شاهرخ خانی و هدیه زهرا خانی و دل آرام نخبه زارع شماره اظهارنامه :139250140003000739 شماره ثبت :79925 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/02/03 دستگاه الكترونیكی رانش دام های بزرگ نام مالک/مالکین :علی محرری شماره اظهارنامه :139250140003000571 شماره ثبت :80878 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/29 طراحی كیت تشخیص عفونت ناشی از نئوسپورا كنینوم در دام ها نام مالک/مالکین :مرتضی حسینی نژاد شماره اظهارنامه :38802097 شماره ثبت :58593 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/02/02 مكمل گیاهی تب بر (خنك كننده) بر دام و طیور با خاصیت خنك كنندگی نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :389110226 شماره ثبت :69394 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/09 كاوشگر درونی دامپزشكی دام های بزرگ نام مالک/مالکین :مهرداد كاهنی و آرش امیدی شماره اظهارنامه :389080166 شماره ثبت :67357 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/04 دستگاه ذوب پایوت در دام نام مالک/مالکین :محمدفاضل حریقی شماره اظهارنامه :38410329 شماره ثبت :34160 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/10/20 تولید مكمل پروبیوتیك باسیلوس كوآگولانس جهت مصرف در دام، طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :شرکت فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003009962 شماره ثبت :91108 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/08/19 محلول گیاهی كنترل كننده علایم بیماریهای تنفسی_قلبی در دام و طیور نام مالک/مالکین :محمدامین شهبازی شماره اظهارنامه :139550140003006719 شماره ثبت :91810 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/03 دستگاه سانتریفیوژ پاچه پاك كنی دام (گوسفند) با قابلیت جداسازی سم ها نام مالک/مالکین :مسعود بوند و سعید احمدیان شماره اظهارنامه :139450140003003981 شماره ثبت :87023 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/04/12 فرآیند غنی سازی خوراك دام با لجن صنایع لبنی نام مالک/مالکین :ناصر مهردادی و سعید ناظمی و علی اكبر رودباری و غلامرضا نبی بیدهندی شماره اظهارنامه :139650140003008052 شماره ثبت :94890 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/07/12 طراحی داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه بو مادران نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و شرکت اطلس داروی ایرانیان و محمد رضا مخبر دزفولی شماره اظهارنامه :13915014000305480 شماره ثبت :77445 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/18 كاربر نانو سیلور در سیستمهای پرورش دام طیور آبزیان به عنوان جایگزین ضد عفونی كننده ها آنتی بیوتیك ها و واكسن ها نام مالک/مالکین :محمد حسین قضات شماره اظهارنامه :38604398 شماره ثبت :41794 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/04/12 ایمپلانت دامی رهاینده دارو با قابلیت افزایش وزن¬گیری دام نام مالک/مالکین :پژوهشگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران شماره اظهارنامه :139250140003009160 شماره ثبت :82579 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/10/08 استفاده وفرآوری لجن مازادتولیدشده ازفرایند تصفیه خانه های باسیستم لجن فعال بویژه صنایع غذایی وكشاورزی جهت استفاده درجیره غذایی دام طیور وآبزیان نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی شماره اظهارنامه :13915014000300987 شماره ثبت :75397 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/02/12 مكمل گیاهی ضد استرس در دام و طیور نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :389100796 شماره ثبت :68741 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/10/25 دستگاه كنترل كننده (مانیتورینگ) عوامل محیطی سالن های پرورش دام و طیور نام مالک/مالکین :امید آقاجان نژاد شماره اظهارنامه :390020973 شماره ثبت :70667 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/02/31 فرآیند تولید شیره آزولا برای بالا بردن انرژی خام در محصولات كشاورزی برای تولید غذای دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :سید مهدی موسوی نژادیان شماره اظهارنامه :389020600 شماره ثبت :65157 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/02/18 ساخت محلول ضدعفونی كننده گند زدا و استریلیزان از تركیب هیدروژن پراكسید و نقره جهت مصارف بهداشت انسان،دام،طیور و آبزیان،صنایع غذایی،كشاورزی،داروئی و آرایشی،پزشكی و صنعتی نام مالک/مالکین :شرکت شركت كیمیا فام(سهامی خاص) سهامی خاص شماره اظهارنامه :38503294 شماره ثبت :35414 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/03/20 طرح اتومكانیك تغذیه دام نام مالک/مالکین :الهام شهریاری و فریبا مالكی شماره اظهارنامه :38404315 شماره ثبت :32420 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/04/26 محافظت انجمادی جنین گاو حاصل از لقاح خارج رحمی (IVF) در لوله همولیز جهت انتقال مستقیم به دام گیرنده نام مالک/مالکین :شرکت كشت و دامداری فكا سهامی خاص شماره اظهارنامه :139450140003001176 شماره ثبت :87314 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/02/06 دستگاه برای ذبح دام نام مالک/مالکین :محمد جباری راد شماره اظهارنامه :139450140003005236 شماره ثبت :88504 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/05/17 دستگاه تعیین شاخص كیفیت فیزیكی خوراك دام و طیور نام مالک/مالکین :حسین محمدیان و محمدحسن فتحی نسری و محسن مجتهدی شماره اظهارنامه :139550140003001260 شماره ثبت :91938 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/02/07 پماد با قابلیت ترمیم و درمان عوارض سوختگی و زخم درجه سه انسان و دام نام مالک/مالکین :مهدی شایانفرد شماره اظهارنامه :13915014000307836 شماره ثبت :79888 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/30 جاذب سموم قارچی و فلزات سنگین در خوراك دام ، طیور و آبزیان (پاور باند) نام مالک/مالکین :شرکت پایوران ایمن پویا(با مسئولیت محدود به ش ث 437454 و شناسه ملی14003445830) با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139250140003003580 شماره ثبت :83652 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/03 استفاده از كود ورمی كمپوست و ورمی واش از كود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیك و مكمل معدنی و كاهش دهنده متان در تغذیه دام نام مالک/مالکین :سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی شماره اظهارنامه :139550140003013642 شماره ثبت :95818 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/11/07 ساخت آنتی بیوتیك جهت دام و طیور نام مالک/مالکین :شركت خارجی (PLC) شركت بدسون - نام لاتین: شماره اظهارنامه :388080436 شماره ثبت :66377 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/08/16 دستگاه و روش به دام انداختن ذرات از جریان‌های گازی و روشی برای حذف ذرات محلول از گاز نام مالک/مالکین :شرکت استمیكربن بی . وی . - نام لاتین: با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139550140003002047 شماره ثبت :95362 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/02/26 فرآوری ضایعات تولید شده در مزارع چای ،چای درجه 2 و 3 حاصل از عمل آوری در كارخانه و انبار چای جهت استفاده در بستر سالنهای دام و طیور نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی شماره اظهارنامه :13915014000307413 شماره ثبت :78885 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/09/20 طراحی ساشه دارویی با استفاده از گیاه گالگا(Galega officinalis و سیاه دانه (Nigella sative) برای افزایش میزان شیر و بهبود كیفیت ان در دام نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و پرویز تاجیك و محمد رضا مخبر دزفولی و محسن شیركوند و مهناز خانوی و شرکت اطلس داروی ایرانیان سهامی خاص و سید مجتبی داودی حسنكلا شماره اظهارنامه :13915014000308041 شماره ثبت :78854 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/10/05 بلوس های خوراكی كند رهش جهت دام نام مالک/مالکین :احمد ریاسی و مهران شیروانی جوزدانی شماره اظهارنامه :139250140003002306 شماره ثبت :80741 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/03/23 ضدعفونی كننده پستان دام با استفاده از نمك های چهارتایی آمونیوم و متانال (تكمیل اختراع شماره 77578 ) نام مالک/مالکین :شرکت شركت بهبود صنعت دامیاران(سهامی خاص بشماره ثبت 44792و شناسه ملی10260627266) سهامی خاص شماره اظهارنامه :139250140003005090 شماره ثبت :82354 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/06/19 ضد عفونی كننده پستان دام نام مالک/مالکین :شرکت بهبود صنعت دامیاران سهامی خاص شماره اظهارنامه :13915014000305125 شماره ثبت :77578 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/07 فرایند ساخت نوع جدیدی از مكمل های پروتئینی و میكروبی مورد استفاده در تغذیه دام وطیور نام مالک/مالکین :مسعود ناصری شماره اظهارنامه :388080543 شماره ثبت :62054 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/08/19 پودر پروئیتینه ذرت مورد مصرف خوراك دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :38703562 شماره ثبت :50532 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/13 معرفی خوراك دام جهت استفاده در تغذیه دام های پرواری و شیری نام مالک/مالکین :مرکز مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان شماره اظهارنامه :139450140003004062 شماره ثبت :88470 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/04/14 كشف استخراج پس مانده تقطیر الكلی آرد گندم جهت خوراك دام طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :عزیزالله كمال زاده شماره اظهارنامه :38204046 شماره ثبت :28842 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/04/09 سلول الكترونیك هوشمند با قابلیت تشخیص علایم حیاتی دام نام مالک/مالکین :محمدحسن اعلانی سامان و نازنین بازرگانیان شماره اظهارنامه :139350140003013838 شماره ثبت :86755 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/12/22 كشف ماده معدنی زئولیت جهت خوراك دام طیور و آبزیان و كشاورزی نام مالک/مالکین :شرکت افرند توسكا سهامی خاص سهامی خاص شماره اظهارنامه :37811044 شماره ثبت :26406 تاریخ ثبت اظهارنامه :1378/11/30 فرایند بهینه‌سازی هضم پسماندها در دام صنعتی با استفاده از باكتری‏های مقاوم به تانن نام مالک/مالکین :یوسف روزبهان و دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس شماره اظهارنامه :139450140003012142 شماره ثبت :92016 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/03 دستگاه جدا كننده گوشت از استخوان دام نام مالک/مالکین :صادق سعیدی رشك علیا شماره اظهارنامه :139550140003014480 شماره ثبت :94204 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/11/25 محلول گیاهی علیه بیماری پوستی جرب دام و طیور و انسان نام مالک/مالکین :سیدمحمدحسین ایرانی نژاد شماره اظهارنامه :139650140003008803 شماره ثبت :96705 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/08/01 فرآیند ساخت ماده ی نگهدارنده جهت حفظ كیفیت پودر ماهی و پودر گوشت مصرفی در خوراك دام و طیور (جلوگیری از مسمومیت غذایی) نام مالک/مالکین :سیدمحمد عتیقه چی شماره اظهارنامه :139650140003002746 شماره ثبت :93710 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/03/10 شوكر حرارتی برای دفع آفات گیاهی و بیماری های مشترك بین انسان و دام نام مالک/مالکین :عباس رضایی افصح شماره اظهارنامه :13915014000306536 شماره ثبت :78714 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/08/21 دستگاه اسپرم گیر الكتریكی جهت دام كوچك نام مالک/مالکین :علی محرری شماره اظهارنامه :139250140003009611 شماره ثبت :82441 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/10/19 تولید پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه 50درصد با قابلیت افزایش كیفی و كنترل خوراك كامل دام نام مالک/مالکین :شرکت سپاهان دانه پارسیان شماره ثبت 29566 سهامی خاص به شناسه ملی 10260501719 سهامی خاص شماره اظهارنامه :139250140003011125 شماره ثبت :83195 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/11/28 ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با كاربرد برای بستر دام و كود گیاهی ) نام مالک/مالکین :یاسمن اكبرنیا شماره اظهارنامه :389030128 شماره ثبت :65406 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/03/04 آبخوری اتوماتیك دام نام مالک/مالکین :حسینعلی كمالی و ابوالفضل كمالی شماره اظهارنامه :38303174 شماره ثبت :30094 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/03/23 آندوسكوپ و واژینوسكوپ دیجیتال قابل حمل دام های بزرگ نام مالک/مالکین :علی لیامی و نیما برون شماره اظهارنامه :139450140003009997 شماره ثبت :89169 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/09/13 سیستم كنترل تهیه خوراك دام نام مالک/مالکین :شرکت میكرون توزین سهامی خاص شماره اظهارنامه :139450140003005430 شماره ثبت :89329 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/05/22 فرایند تولید خوراك دام و طیور از میوه كهور نام مالک/مالکین :مرکز مر كز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و بهاءالدین عالم زاده شماره اظهارنامه :139550140003010169 شماره ثبت :92503 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/08/24 دستگاه جمع آوری و خرد كننده بقایای غلات یونجه وكاه وكولش و گیاهان خاردار جهت تبدیل به خوراك دام نام مالک/مالکین :بهاء الدین راستگو شماره اظهارنامه :38705773 شماره ثبت :51631 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/15 طراحی و ساخت دستگاه تولید پلت با كاربرد در زمینه های كشاورزی - دام وطیور - پتروشیمی - صنعتی و آزمایشگاهی نام مالک/مالکین :سعید غدیری شماره اظهارنامه :139350140003002942 شماره ثبت :88411 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/22 دستگاه فرآوری خوراك دام ، طیور و آبزیان با مخزن مورب نام مالک/مالکین :علی بازگیر شماره اظهارنامه :139650140003003730 شماره ثبت :95055 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/04/01 طراحی وساخت میزجراحی دام های سبك نام مالک/مالکین :رسول خدابخشیان كارگر شماره اظهارنامه :38706745 شماره ثبت :52528 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/06/16 داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه Crataegus Oxycantha نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و محمد رضا مخبر دزفولی و شرکت اطلس داروی ایرانیان شماره اظهارنامه :13915014000304050 شماره ثبت :76880 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/05/31 دستگاه جدا كننده ی سنگ از داخل چرم وهدایت چرم داخل دیگ بخارتوسط پمپ باد مورد استفاده در صنایع پروتئین سازی دام و طیور نام مالک/مالکین :فرزاد حسینی و پیام داودی زنجانی و بهروز دمیرلوجماعت و نوید مرادی پور جیرندهی شماره اظهارنامه :13915014000304694 شماره ثبت :77993 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/25 تولید پودر سبز تركیبی از انواع جلبك ها و انواع آزولا به عنوان مكمل و جایگزین آرد ماهی و پروتئین گیاهی سویا در جیره غذایی دام و طیور نام مالک/مالکین :زهره رمضانپور طبالوندانی شماره اظهارنامه :13915014000306373 شماره ثبت :81072 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/08/16 بهینه سازی سیستم توزین میكرو دوزینگ در فرآیند تولید خوراك دام و طیور نام مالک/مالکین :محمد رضا قلمكاری و حمید رضا قلمكاری شماره اظهارنامه :13915014000309947 شماره ثبت :79389 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/12/07 تهیه و ساخت ماده جهت تامین فسفر و كلسیم در جیره غذایی دام و طیور جایگزین دی كلسیم فسفات نام مالک/مالکین :عماد عبدالمالكی شماره اظهارنامه :139350140003007166 شماره ثبت :49664 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/11 پودر روغن هیدروژنه مورد مصرف خوراك آبزیان دام وطیور نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :387021013 شماره ثبت :49086 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/22 كشت تلفیقی ماهی -محصولات گلخانه ای-پرورش دام های كوچك و ماكیان نام مالک/مالکین :محبوبه سرابی شماره اظهارنامه :139350140003012043 شماره ثبت :86264 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/11/08 دستگاه تخلیه هوای آلوده به دام افتاده در زیر لایه وارونه دمایی نام مالک/مالکین :فرهاد عابدینی شماره اظهارنامه :139450140003002796 شماره ثبت :87193 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/03/15 سیستم پرورش دهنده اتوماتیك دام و طیور نام مالک/مالکین :سجاد یحیی نتاج بائی شماره اظهارنامه :139250140003010281 شماره ثبت :86723 تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/11/07 از ماده دیاتومیت جهت مصرف دام , دفع آفات و حشرات نام مالک/مالکین :شرکت كیمیا فام سهامی خاص سهامی خاص شماره اظهارنامه :38208157 شماره ثبت :29261 تاریخ ثبت اظهارنامه :1382/08/28 ساخت تركیب فسفانه فلوئر زدایی شده (فلئورینتید فسفات یادی.اف.پی) از كانیهای گروه فسفات جهت مصارف صنعتی و خوراك دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :اردلان تقدیری و مهدی فروغی و محمود طایفی نصر آبادی و محمد فلاح و علیرضا محمدحسینی و رامین یوسف زاده شماره اظهارنامه :38409073 شماره ثبت :33439 تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/09/05 شربت خوراكی چند منظوره كنترل كننده شیرواری، القای فحلی و سقط در دام های كوچك نام مالک/مالکین :اصغر مقیسهء و فرزانه ابراهیم زاده شماره اظهارنامه :139450140003004617 شماره ثبت :87895 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/04/31 فرآوری محتویات كشتارگاهی معده ی نشخواركنندگان جهت استفاده در تغذیه ی دام نام مالک/مالکین :امید چاشنی گیر و مهرداد بادكوبهءهزاوه شماره اظهارنامه :139550140003001166 شماره ثبت :89785 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/02/05 تهیه هیدروكسید های روی ، منگنز و مس به عنوان مكمل غذای دام نام مالک/مالکین :شرکت خدمات دامپروری و دامپزشكی آرین دام صنعت سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003004264 شماره ثبت :93770 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/12 دستگاه پاك كننده كاور لنز دوربینهای دام نام مالک/مالکین :یدالله شریفی شماره اظهارنامه :139650140003011281 شماره ثبت :96560 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/10/01 دستگاه كنترل THIجهت مدیریت تنش حرارتی دام و طیور نام مالک/مالکین :ناصر ابراهیمی كشایه شماره اظهارنامه :139750140003001308 شماره ثبت :96508 تاریخ ثبت اظهارنامه :1397/02/13 فرآوری تفاله پوست تر و تازه پسته به روش صنعتی با حرارت غیرمستقیم جهت خوراك دام و طیور نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :13915014000308470 شماره ثبت :78998 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/10/17 ساخت چوب ضد آب توسط پوست با دام و گردو نام مالک/مالکین :مصطفی صفادی سامانی و داود دهقانی سامانی شماره اظهارنامه :38601450 شماره ثبت :40297 تاریخ ثبت اظهارنامه :1386/01/29 تهیه خوراك دام از لجن ناشی از تصفیه فاضلاب كشتارگاههای صنعتی نام مالک/مالکین :شادی كافی ملاك شماره اظهارنامه :38712581 شماره ثبت :58296 تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/12/13 فراوری پوست تر وتازه پسته جهت خوراك دام با بخار خشك نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :13915014000302555 شماره ثبت :77169 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/04/09 دستگاه الكترونیكی جابجایی و كنترل مسیر دام نام مالک/مالکین :مهدی كریمیان شهری و مجتبی محمدزاده سقاء شماره اظهارنامه :139350140003002572 شماره ثبت :83731 تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/12 مكمل گیاهی ضد سرماخوردگی دام و طیور نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :389110011 شماره ثبت :68826 تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/02 داروی گیاهی برای درمان بیماری ششی یا عفونت ریوی دام نام مالک/مالکین :زهرا فاطمی پناه شماره اظهارنامه :38502424 شماره ثبت :35549 تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/02/24 راكتور دو جداره پیش فرآری كننده محصولات جانبی كشاورزی به منظور تولید خوراك دام و پرندگان اهلی و سوخت زیستی اتانول نام مالک/مالکین :فرهاد احمدی و عباس رچایی راد شماره اظهارنامه :13905014000301392 شماره ثبت :74432 تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/14 تولید خوراك دام از سرشاخه نیشكر فرآوری شده نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی كشور و مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و مرتضی رضائی و اسحق كردنژاد شماره اظهارنامه :139450140003002668 شماره ثبت :86451 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/03/11 فرایند تولید خوراك دام پلت شده از گیاه كامل ذرت نام مالک/مالکین :مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و اسحق كردنژاد شماره اظهارنامه :139650140003008504 شماره ثبت :96891 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/07/23 فرآیند تولید، جداسازی و استفاده از آنتی بادی های اختصاصی زرده تخم مرغ برای پیشگیری و درمان اسهال دام نام مالک/مالکین :پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و سیروس قائدی شماره اظهارنامه :139550140003003676 شماره ثبت :94903 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/03/30 تولید مكمل خوراك دام و طیور فرآوری شده با استفاده از محصولات لبنی مرجوعی نام مالک/مالکین :شرکت شركت مهندسی سروش سبز البرز با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :139650140003004994 شماره ثبت :96202 تاریخ ثبت اظهارنامه :1396/05/01 لینک های مفید طراحی بیونیكی مكانیسم دستگاه پرتابل سنجش گازهای آلاینده محیط با الگوبرداری از ارگانیسم كیسه های هوایی در اندام پرندگان نام مالک/مالکین :سیدعلی فارغ شماره اظهارنامه :388110281 شماره ثبت :63454 تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/11/10 دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبكشت نام مالک/مالکین :محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ شماره اظهارنامه :13915014000304276 شماره ثبت :77034 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/09 بوگیر برپایه گرانول گیاهی با قابلیت استفاده به عنوان پوشش سطوح در فضای باز ، دامداریها ، باغ وحش ، مرغداریها و دستگاههای تهویه مطبوع نام مالک/مالکین :احسان اله قربانیان شماره اظهارنامه :139550140003008525 شماره ثبت :91972 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/07/15 فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام نام مالک/مالکین :مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه كمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مركز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی كشور شماره اظهارنامه :139550140003000223 شماره ثبت :91042 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/01/13 دستگاه كود جمع كن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری كود در دامداریها و مرعداریها نام مالک/مالکین :اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی شماره اظهارنامه :38312279 شماره ثبت :31451 تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/12/24 دستگاه رباتیك آموزش گام برداری بیماران دچار ناتوانی حركتی در اندام تحتانی نام مالک/مالکین :شرکت تحرك فن آور رباتیك سهامی خاص شماره اظهارنامه :139550140003007495 شماره ثبت :91897 تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/21 دستگاه نمونه برداری از اتاق قدامی چشم نام مالک/مالکین :امیرحسین وجدانی و مسعود شفیعی شماره اظهارنامه :13915014000302504 شماره ثبت :77031 تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/04/07 سیستم رباتیك نمونه برداری از بافت های درونی بدن و تزریقات و تخلیه از اندام های درونی نام مالک/مالکین :پویا دوستی و پویا بنی زمانی و قادر افشاری شماره اظهارنامه :139450140003011450 شماره ثبت :89916 تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/10/17 لینک های مفید

طرحهای اولویت دار رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی – صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

بسم الله الرحمن الرحیم  عناوین طرحهای اولویت دار رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور     مدیریت، آموزش و ترویج کشاورزی 1.تهیه و تدوین شاخصهای ممیزی در علوم کشاورزی ایران 2. ضعف ها در زمینه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اقتصاد کشاورزی و ارائه راهکارها 3.چالش­های اخلاقی و علمی در آموزش­های مهندسی کشاورزی و ارائه راهکارها 4.  چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی با توجه به پایداری روستاها و ایجاد اشتغال 5. اولویت ها و روشهای  بهینه استفاده از بودجه های تعلق گرفته به امور آبادانی و توسعه روستاهای کشور 6.  اصلاح روشهاي آموزش و ترویج كشاورزي و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری 7.  چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز کشور به نحوی که پایدار باشند و مشکل اجتماعی به وجود نیاید 8. روشهای خود اتکا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی شهری مثل غلات، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزیجات و میوه های محلی 9.  چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامین مواد اولیه بهتر و فراوری مواد اولیه بهتر و عرضه در محلهای گردشگری کشور 10.  چگونگی و روشهای بسترسازی برای تشکیل شورای گفتمان آب برای بهره برداران (به ویژه کشاورزان) بالادست و پائین دست حوضه های آبخیز (به ویژه رودخانه ها) برای تقویت تعامل و فهم مشترک 11.  شناسايي و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي و حقوقي مربوط 12.  روشهاي تحقق مديريت و ارزيابي مشارکتي و توانمند سازي و فرهنگ سازي در منابع پايه کشور (آب و فاضلاب، خاک، گياه و هوا) صنايع غذايي، تغذيه و سلامت مواد غذايي 1. چگونگی کنترل کیفیت و سلامت غذا با استفاده از بخشهای دولتی و خصوصی برای بهبود  و ارتقاء سلامت جامعه 2. بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه آن 3.  تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده های غذایی کشاورزی 4.  فرآوری محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه 5. تولید دمنوشهای مناسب و فرحبخش با استفاده از گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای تولیدی در نقاط مختلف کشور و بررسی چگونگی جایگزین کردن آنها به جای چای معمولی 6. چگونگی رونق تولید داروهای گیاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهای گردشگری کشور 7-  تولید مواد اولیه و واسط با ارزش افزوده بالا از مواد اولیه کشاورزی و همچنین با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی 8- کاهش ضایعات تولید،  حمل و نقل و فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی 9- تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه، واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصولات بومی و ملی(افزودنی ها، پایدار کننده ها، روغن، شیرین کننده ها و ...) در جهت اقتصاد مقاومتی 10- صنعتی کردن روش تولید و بسته بندی محصولات بومی با مزیت رقابتی بین المللی و توجه به زیست تخریب پذیری مواد بسته بندی 11- توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از آبهای معدنی به منظور ارز آوری برای کشور 12-  پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه های فرآوری جدید محصولات کشاورزی 13- ارتقاء کیفیت و سلامت نان های سنتی ایران 14- روش های تشخیص سریع نگهدارنده های شیمیایی در فراورده های غذایی 15-  الگو سازی و نمونه سازی واحد های فناوری محصولات با ارزش افزوده بالا با توجه به مواد اولیه، پتانسیل ها و ظرفیتهای بومی هر منطقه 16-  اصلاح الگوی تغذیه در جهت سلامت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزی 17- استفاده از نانو تکنولوژی در فرآوری و بسته بندی مواد غذایی 18-راهکارهای ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل های تولیدی کشور و توجه به محصولات استراتژیک 19- روشهای کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل، نگهداری و بسته بندی و ... اقتصاد کشاورزی 1-    مقایسه ارزیابی اقتصادی و بازاریابی تولید چای سبز به جای چای سیاه در ایران 2-    قیمت گذاری صحیح آب،  برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف با رعایت ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و واحدهای تولیدی مختلف 3-    شناسايي و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي و حقوقي مربوط به آنها 4-    روشهاي ارتقاء سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و شناسايي ظرفيتهاي توليد و رقابت پذيري محصولات و بازارهاي هدف 5-    روشهاي بهبود مديريت توليد و مصرف در بخش کشاورزی 6-    نحوه ايجاد امنيت اقتصادي و اثربخشي آن در روند توسعه کمي و کيفي در بخش کشاورزي و توسعه منابع کشور   منابع طبيعي و مرتع 1- آزمون مواد مختلف مطرح شده توسط شرکت های داخلی و خارجی جهت تثبیت تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جهت کاهش اثرات ریزگردها در کانون های بحرانی مختلف 2- بهترین روش اصلاح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی 3- معرفی گونه های مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزی خاک های مرتعی 4- معرفی روش های مختلف مبارزه با فرسایش (بیولوژی، مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاک های مختلف 5- تعیین نیاز آبی گیاهان مرتعی و بیابانی آب و آبخیزداری 1. روشهای عملی آبیاری با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوی که شوری خاک افزایش نیابد 2. مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصارف آن 3. مدیریت و بهره برداری صحیح از آبهاي غير متعارف 4. چگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید 5.  روشهای بهینه تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آب خوان داری دشتهای مختلف 6. چگونگی استفاده از مدیریت مردمی برای ارتقاء شاخص  بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری 7.  بهینه سازی روش های سنتی و استفاده از روشهای علمی  بهره برداری از سیلاب ها 8. چگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف سالانه آب برای رفع بحران منابع آبی زیرزمینی با رعایت مشکلات اجتماعی آن 9. تعیین نیازهای آبی گیاهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگی تامین آب آنها به صورت پایدار 10.  روشهای بهینه استفاده از آب باران در شهرها برای استفاده در فضای سبز و پارکها 11. مطالعه و بررسی روشهای مناسب برای ذخیره نزولات در مراتع برای تامین آب دام و وحوش و نقاطی که نیاز به استقرار و تقویت درختچه ها و درختان تثبیت کننده خاک وشن هست 12.  بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهای تولیدی کشاورزی و حفظ رطوبت در خاک 13. راهکارهای کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها, دریاچه ها, تالابها, استخرهای بزرگ مزارع) 14. استفاده از ابر جاذبها در خاک به منظور افزایش بهره وری آب در کشاورزی و فضای سبز 15.   تعیین مقدار آب مجازی محصولات وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادی به تفکیک هر محصول ضمن، ارایه سیاستهای واردات و صادرات این محصولها 16.  بهینه سازی تصفیه پساب در بخش کشاورزی و مصارف صحیح آنها 17. پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهای کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوری 18. روشهاي کاهش آلاینده ها در پساب های مختلف و زه آب های کشاورزی 19. روشهای فناورانه افزایش کارایی آب در بخش های مختلف مصرف 20.   توسعه فناوری های آب شیرین کن  به ویژه با استفاده از انرژی خورشیدی، بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده مجدد از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب های شهری، صنعتی،کشاورزی و آب های شور 21.   ارایه و بهبود روش های کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تالاب ها) و در سطح اراضی 22. بهبود روش های افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی، آلی ،نانو،کم خاک ورزی و بی خاک ورزی 23.  استفاده از گیاهان و باکتریها برای کاهش آلودگی آب و خاک 24.  بهبود کیفیت آبهای شور با استفاده از روشهای زیست فناوری 25. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مدیریتی خاک 1-     حفظ و اصلاح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پایدار 2-    روشهای بهینه استفاده از پسماندهای زراعی باقیمانده روی زمین به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و رطوبت خاک 3-    بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تهدیدها،  چالش ها وراهکاره 4-    بررسي اثرات انواع مالچ در بين رديف هاي درختان و محصولات ردیفی برای کاهش تبخیر و بهتر کردن کیفیت خاک و مقایسه آن با لایه های پلاستیکی از نظر کارایی و محیط زیستی 5-    انتخاب گونه های درختی و درختچه ای برای جنگل کاری سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی 6-    سنجش توان تولید و حاصلخیزی خاک برای توسعه جنگل ها و مراتع 7-    ارزیابی اقتصادی تجارت کربن و اقتصاد سبز 8-    روش های افزایش ترکیبات آلی خاک در مناطق مختلف کشور 9-    ساخت و تولید کود های آهسته رهش (SRFs) برای کاهش هدررفت کودها و افزایش محصول  مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی 1-    طراحی وساخت ماشینهای آماده سازی بستر و کشت نهال های خاص برای جلوگیری از حرکت خاک وشنهای روان در مناطق خشک ونیمه خشک کشور 2-    طراحی و ساخت ادوات و ابزارهای مناسب  براي  عملیات کاشت, داشت, برداشت و پس از برداشت واحدهاي كوچك كشاورزي ايران 3-    توسعه فناوريهاي نوين، بهبود مکانيزاسيون و روشهاي کاهش مصرف انرژي در کشاورزی با تأکيد بر انرژيهاي تجديدپذير 4-    روشهای مناسب استفاده از پسماندهای محصولات کشاورزی برای تولید علوفه، تولید انرژی و یا افزودن به خاک به عنوان کود 5-    توسعه و بهینه سازی فناوریهای برداشت محصولات زراعی و باغی در واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی 6-    طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازی فعالیتهای برداشت و پس از برداشت برای واحد های کوچک کشاورزی علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ 1-       بررسی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و صنایع چوب جهت تولید انرژی، کاغذ و چندسازه های لیگنوسلولزی 2-       بهینه سازی روشهای تولید، بهره برداری و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازی الگوی مصرف آن 3-    مطالعه روشهای بهینه استفاده از سرشاخه های باقیمانده از روشهای مختلف هرس درختان و درختچه ها 4-    باز طراحی واحدهای تولید مقوا از پسماندهای کاغذ ضمن رعایت مصرف بهینه آب، انرزی و محیط زیست 5-    ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوری 6-    تدوین اندازه های اسمی و کیفیت برای چوبهای کشوری و وارد اتی 7-    بررسی الگوی مصرف چوبهای مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی 8-    بررسی عاری سازی چوبهای وارد اتی از عوامل آفات و بیماریها 9-    بهینه سازی تبدیل اولیه گرده بینه های استحصالی با هدف نهادینه کردن کلاسه بندی مصارف چوب در صنایع تولید عمده محصولات چوبی و تعمیم آن برای واردات اقلام چوب 10- اجرایی کردن فراوری و مصارف پسماندهای بهره برداری در طرح های جنگلداری و ایجاد ارزش افزوده برای پیشگیری از زیان عمده ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی 11- استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازی در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده بالا گیاه پزشکی 1-  شناسایی، بررسی بیولوژیک، تعیین خسارت و مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز 2-    مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز با استفاده از روشهای مختلف زراعی، بیولوژیک، آفتکشهای معدنی و کم خطر 3-    تحقیق در زمینه  تولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک، نهاده های غیر شیمیایی و آفت کشهای کم خطر 4-  بررسی استفاده از روشهای تلفیقی مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه های تولیدی 5-  بررسی استفاده از تغذیه متعادل گیاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها 6-  بومی سازی دانش پرورش و تولید انبوه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصولات کشاورزی 7-  روشهای تشخیص سریع و بازداری و کنترل تولید مایکوتوکسینها در محصولات زراعی ، باغی و انباری 8-    تعيين حداکثر میزان مجاز (MRL) مهمترین آفت کشهای مورد استفاده در محصولات استراتژیک کشاورزی و ارایه روش های تشخیص سریع 9-    شناسایی، حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور(گونه های گیاهی، قارچی، باکتریایی و حشره ای) کشور 10-بررسی تاثیر کشاورزی حفاظتی بر وقوع و شیوع بیمار گرها و آفات گیاهی 11-بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهای بومی و وارداتی در برابر بیمار گرهای مهم گیاهی 12-بررسی تغییرات اقلیم بر وقوع و شیوع بیماریها و آفات مهم گیاهان و روشهای مدیریت آنها 13-اجرای طرح های کاربردی عملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عوامل کنترل بیولوژیکی دیگر نظیر باکتری ها در شرایط گلخانه و مزرعه زراعت و باغبانی 1-    شناسایی، حفاظت و بهره برداری اقتصادي از ذخاير ژنتیکی کشور 2-    تولید لاین های سبزی های مهم کشور وبذور آنها 3-    شناسایی و معرفی گیاهان غله ای و علوفه ای مقاوم به کم آبی 4-    تحقیق در جهت تهیه و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری های گیاهی در محصولات استراتژیک 5-    چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جای آن  افزایش عملکرد در واحد سطح به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید و استفاده از روشهای مختلف و استفاده از الگوی کشت و به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری مناسب ضمن رعایت اقتصادی بودن آن 6-    چگونگی انتقال کشت های فضای باز به گلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با استفاده از حمایت های لازم برای این تغییر 7-    شناسايي گياهان زراعی،علوفه اي و دارویی شورزيست در مناطق مختلف كشور وتعیین شرایط لازم برای تولید این نوع گیاهان 8-    شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به خشکی که دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و یا ارزآوری دارند، برای تولید در نقاط مختلف کشور و شرایط تولید آنها 9-تعیین الگوی کشت منطقه ای با توجه به پتانسیل آب، خاک و شرایط اقتصادی-اجتماعی و اقلیمی 10- روشها ی گسترش تولید گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و معطر 11- راهکارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با نگرش به آب مجازی 12-دستیابی به پروتکل تجاری تکثیر ارقام میوه برتر کشور(پسته، بادام، انار،گلابی،گردو،انجیر، سیب،انگور و ...) 13- شناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه 14- عاری سازی ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماری بمنظور افزایش عملکرد و تولید 15-تولید لاین های سبزی های مهم کشور(جالیزی ها:"هندوانه،خربزه،خیار،طالبی" سیب زمینی سانان: "گوجه فرنگی،فلفل،بادمجان" سایرین: هویج،تربچه،کرفس، کلم و کاهو) 16-تولید بذور F1 سبزی های مهم کشور 17-تولید لاین گل های مهم کشور (لاله،لاله واژگون، بنفشه، شب بو و ...) 18-بررسی مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی, ادویه ای و معطر و چگونگی توسعه این محصولات در واحد های تولیدی کوچک, کوهپایه ها و ... 19-بررسی امکان کشت های جایگزین (Alternative Crop) برای دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزی دارند. 20-شناسایی و انتخاب گیاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشکی فضای سبز به عنوان جایگزینی برخی از گیاهان و درختان حساس به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور. 21-راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی درختان میوه 22-راهکارهای تولید گلخانه ای جایگزین روشهای معمول و استفاده از محصولات جایگزین برای کاهش مصرف آب 23-روشهای بهینه سازی تولید گیاهان تثبیت کننده ریزگردها بر اساس تعمیم روش سازگاری آنها به شوری و کم آبی جهت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی 24- تحقیقات تبدیل کشت های نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج، توتون، جالیز...)  و کشت برنج در بستر خاک معمولی در جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه آب و کاهش نیروی کار.  محیط زیست 1-    مدیریت ریزگردها و تثبیت شنهای روان 2-    استفاده بهینه از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده 3-    چگونگی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید آب شیرین در مناطقی که آب شور وجود دارد 4-    تولید بسته های تجزیه پذیر از مواد اولیه ارزان در مناطق روستایی و استفاده از آنها در فروشگاههای مختلف 5-    چگونگی پایدار سازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و رعایت تولید پایدار در بخش کشاورزی 6-    بررسی عوامل آلوده کننده آبهای سطحی و زیر زمینی و راهکارهای رفع این مشکل 7-    استفاده از روشهاي نوين و تلفيقي با روشهاي سنتي در تصفيه آب و پساب 8- پدافند غير عامل و مديريت بحران در آب و محيط زيست 9-  تعيين ارزش اقتصادي منابع طبيعي، تالابها و ... 10- ارزيابي اقتصادي ذخاير گونه هاي مختلف (ارائه راهکار جهت پويايي جمعيت آنها و رهنمودهاي لازم براي حفاظت آنها) 11-  تلفيق رويکرد اقتصادي محيط زيست در ارزيابي و پايش محيط زيستي 12-  تدوين الگوي سياست محيط زيست در مقياس هاي متعدد برنامه ريزي کشور (از لحاظ استراتژيک تا عملياتي) 13-  حفظ اکوسيستم هاي آبي و خشکي (آسيب شناسي و بهره وري) 14-پژوهش و ارائه جایگاه اخلاق حرفه ای، فرهنگ و دانش بومی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گرایش آبزیان و شیلات: 1-     افزایش تولید در واحد سطح آبزیان با رویکرد کاهش مصرف آب و پایداری تولید در آبزی پروری 2-     اصلاح نژاد، بانک ژن و جلوگیری از انقراض آبزیان بومی و بیوتکنولوژی آبزیان 3-     توسعه روشهای نوین آبزی پروری (قفس، پن، تغذیه، مهندسی آبزیان) و حفظ و احیای ذخایر آبزیان. گرایش علوم دامی: 1-     دستیابی به فناوری توليد فرآورده های بيولوژيکی (مولتی آنزیم تغذیه ای، آنتی بادی های موثر برعملکرد) دردام و طیور 2-     دستیابی به فناوری های مناسب جهت بهبود راندمان تولید مثل و کاربرد ژن های کانديد موثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو میش بومی کشور 3-     دستیابی به فناوری های مناسب زیستی با هدف بهبود ارزش غذایی مواد لیگنوسلولزی ، بهبود بهره وری منابع پروتئينی و بهبود مديريت در تغذیه دام و کاهش خسارات ناشي از تنش های محيطي در تولیدات دامی مشترک: 1-     آلاینده ها و امنیت مواد غذایی با منشا دام و آبزیان   ......................................................................................................................... .........................................................................................................................    اطلاعات تماس با واحدهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بدینوسیله به استحضار می رساند زمان پاسخگویی تلفنهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از شنبه تا چهارشنبه از ساعت12:30-8 و15:45-13:30می باشد. لازم به توضیح است امکان ثبت پیام صوتی در ساعات غیر اداری از طریق شماره گویای 82161000 میسر می باشد.   دبیرخانه 82161173 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 82161154 agriculture@insf.org  

موضوع اختراع : «کشاورزی»

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اختراع : «کشاورزی» -با 282 مورداختراع- نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . «مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی»   «کشاورزی» -با 282 مورداختراع- ........................................................ 1- دستگاه خشك كن كشاورزي شماره اظهارنامه : 4102 شماره ثبت : 16167 نام مالک/مالکین : R.A LISTER BC COMPANY LIMITED و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/02/15 2- كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000017304 شماره ثبت : 19150 نام مالک/مالکین : ابوالفتح منشور و KOSAN A/S تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/03/04 3- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د... شماره اظهارنامه : 31111111387013791 شماره ثبت : 51095 نام مالک/مالکین : دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/25 4- مقاوم به آتش كردن تخته فيبر با دانسيته متوسط (M... شماره اظهارنامه : 38707806 شماره ثبت : 53638 نام مالک/مالکین : دانشگاه تربيت مدرس و سيد محسن حسيني و بهبود محبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/21 5- ماشين مكانيكي خاك ورزي و كاشت بذر رديفي همراه ب... شماره اظهارنامه : 390010659 شماره ثبت : 77492 نام مالک/مالکین : محسن نوري فرد و اصغر احمدي و رضا احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/01/31 6- بسته بندي و وكيوم ضايعات كشاورزي و خوراك دام شماره اظهارنامه : 390060281 شماره ثبت : 74798 نام مالک/مالکین : افشين دانش رمرودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 7- تيلر كشاورزي گاز سوز شماره اظهارنامه : 38709762 شماره ثبت : 55355 نام مالک/مالکین : مصطفي توكلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/09/17 8- ساخت پولك نانوكامپوزيت سراميكي در افشانك مخروطي... شماره اظهارنامه : 139250140003009016 شماره ثبت : 82863 نام مالک/مالکین : فريد اميرشقاقي و محمود صفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/04 9- ساخت مولتي كود ارگانيك از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000302710 شماره ثبت : 78942 نام مالک/مالکین : محمد مهدي حاجتي قلعه كلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/14 10- سيستم الكترو ديجيتالي كنترل و اندازه گيري سطح N... شماره اظهارنامه : 38609945 شماره ثبت : 45720 نام مالک/مالکین : غلامرضا مظفري پناه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/27 * * * شير آب هوشمند كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000814 شماره ثبت : 83921 نام مالک/مالکین : فاضل مكاريان فردجهرمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/01/30 كاربرد امولسيون عصاره فلفل در مبارزه با آفات مح... شماره اظهارنامه : 38606212 شماره ثبت : 43030 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/10 دستگاه چهار منظوره كشاورزي بمنظور كودپاشي داخل ... شماره اظهارنامه : 139350140003001050 شماره ثبت : 83952 نام مالک/مالکین : حسن حسيني شهولي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/05 روتوتيلر (رتيواتور) خودگردان باغي با قابليت تبد... شماره اظهارنامه : 389070368 شماره ثبت : 69521 نام مالک/مالکین : علي اصغر بابا نسب و حميد رضا محمودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/13 كانالهاي هدايت آب كشاورزي نيم دايره ازجنس پلي ا... شماره اظهارنامه : 38707515 شماره ثبت : 53430 نام مالک/مالکین : ناصر مراديان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/15 دستگاه اندازه گيري نيروي شكست دانه هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 389080968 شماره ثبت : 68331 نام مالک/مالکین : عبدالله ايمان مهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/29 اكسترودر چرخ دنده اي جهت فشرده سازي مواد زيست ت... شماره اظهارنامه : 389080771 شماره ثبت : 68301 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيانمهر و رضا باقري و نبي اله كشوري ساراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/22 ساخت دستگاه پودر و تجزيه كننده زباله هاي شهري ب... شماره اظهارنامه : 390030437 شماره ثبت : 70269 نام مالک/مالکین : حبيب دبيري دولان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/11 دستگاه بوجاري مغناطيسي جهت كيسه گيري محصولات كش... شماره اظهارنامه : 389070879 شماره ثبت : 67728 نام مالک/مالکین : عظيم بهداري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/27 دريچه بدون نشت آب بست باكاركرد كانالها ومزارع ك... شماره اظهارنامه : 389050761 شماره ثبت : 66628 نام مالک/مالکین : مرتضي ايمانيان نجف آبادي و مهدي ايمانيان نجف آبادي و علي ايمانيان نجف آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/20 ساخت تخته مركب از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38411110 شماره ثبت : 35796 نام مالک/مالکین : جواد جهان بخش رستمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/05 بالا بردن محصولات كشاورزي و دور كردن آفات نباتي... شماره اظهارنامه : 38403213 شماره ثبت : 32103 نام مالک/مالکین : سيد علي حميدي سنگدهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/22 ساخت فيلتر گازوئيل شيشه اي با استفاده از دو لاي... شماره اظهارنامه : 38402122 شماره ثبت : 31998 نام مالک/مالکین : برزو محمد حسيني اكبري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 آرتروپوديسيدال اكسيدازينيل جهت كنترل بندپايان د... شماره اظهارنامه : 38211015 شماره ثبت : 30353 نام مالک/مالکین : ايي آي دوپونت دي نيمورس اند كمپاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/11/04 سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003007359 شماره ثبت : 89372 نام مالک/مالکین : امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/07 تهيه فرمولاسيون‌هاي اصلاح شده گوگرد كشاورزي غني... شماره اظهارنامه : 139350140003007683 شماره ثبت : 87480 نام مالک/مالکین : پژوهشگاه صنعت نفت و شركت سازه هاي يادنگار سينكو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/20 كنترل هوشمند پمپ هاي كشاورزي باروش شناسايي بلادرنگ شماره اظهارنامه : 139450140003006428 شماره ثبت : 87709 نام مالک/مالکین : دانشگاه صنعتي سهند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/14 كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003010968 شماره ثبت : 89273 نام مالک/مالکین : مسلم نوروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 ماشين كشاورزي تركيبي مخلوط كن كود و كود ريز ... شماره اظهارنامه : 139550140003005629 شماره ثبت : 89990 نام مالک/مالکین : هادي يوسف زاده پائين رودپشتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/05/12 ماشين كشاورزي ميني تراكتور شخم زن دستي56768 شماره اظهارنامه : 387101020 شماره ثبت : 56768 نام مالک/مالکین : مهدي حسني كبوترخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/10/25 بيل كشاورزي چند تكه و تسمه دار شماره اظهارنامه : 139450140003011132 شماره ثبت : 90191 نام مالک/مالکین : مهرداد جيه دار ماهر نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/10 فرآوري و غني سازي ضايعات و پسماند هاي كشاورزي ج... شماره اظهارنامه : 390080440 شماره ثبت : 72919 نام مالک/مالکین : حسينعلي اسكندرشيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 ساخت دستگاه گرم كننده خودرو در كمتر از 5 دقيقه ... شماره اظهارنامه : 38409128 شماره ثبت : 34054 نام مالک/مالکین : رامين صياد امير غائب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/09 ساخت تركيب ضد عفوني كننده،ميكروب كش و قارچ كش س... شماره اظهارنامه : 38411428 شماره ثبت : 34189 نام مالک/مالکین : رامين يوسف زاده و اردلان تقديري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/25 دستگاه سنگ جمع كن از داخل زمين كشاورزي شماره اظهارنامه : 38412393 شماره ثبت : 35696 نام مالک/مالکین : عسگر رحمتي و بتول رحمتي منش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/12/22 دستگاه خودپرداز سوغات، گياهان دارويي و محصولات ... شماره اظهارنامه : 139550140003010210 شماره ثبت : 91904 نام مالک/مالکین : محمدهيرش باقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/25 ساخت كوره مناسب به منظور توليد انواع محصولات كر... شماره اظهارنامه : 139250140003007584 شماره ثبت : 81802 نام مالک/مالکین : عاليه بهرامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/08/28 ساخت سيستم هوشمند كنتور آب خانگي، صنعتي و كشاور... شماره اظهارنامه : 139550140003007031 شماره ثبت : 92765 نام مالک/مالکین : محمدحسين محب شاه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/11 طراحي و ساخت لاستيك تانكي براي تمامي خودرو ها و... شماره اظهارنامه : 13915014000304660 شماره ثبت : 77572 نام مالک/مالکین : اويس عابدي نيا و كاظم بي پيرايه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/22 توليد گوگرد مايع محلول در آب به همراه پتاسيم جه... شماره اظهارنامه : 139550140003013872 شماره ثبت : 93920 نام مالک/مالکین : قادر بيگ لك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/12 لوازم كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000011812 شماره ثبت : 22323 نام مالک/مالکین : SPINTILLER INTERNATIONAL LIMITED و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1351/12/27 بهينه كردن مصرف آب به صورت قطر هاي در اراضي كشا... شماره اظهارنامه : 38707488 شماره ثبت : 53434 نام مالک/مالکین : محمد علي رفيع زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/15 شير فلكه كشويي از جنس پي وي سي وپلي اتيلن جهت... شماره اظهارنامه : 38706834 شماره ثبت : 52601 نام مالک/مالکین : حسن محمدي فخر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/17 فرايند حذف يون جيوه از محلول آبي با استفاده از ... شماره اظهارنامه : 38705213 شماره ثبت : 53343 نام مالک/مالکین : محمد ذبيحي و علي احمدپور و نورالهدي رضوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/06 سيستم تعيين حجم و سطح محصولات كشاورزي به روش قط... شماره اظهارنامه : 38705849 شماره ثبت : 52221 نام مالک/مالکین : محمود اميد و حجت احمدي و مصطفي خجسته نژند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/14 پري كانديشنرموادزيست توده كشاورزي جهت توليدپلت شماره اظهارنامه : 13905014000303298 شماره ثبت : 75180 نام مالک/مالکین : هيمن اميري و محمدحسين كيانمهر و اكبر عرب محمدحسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/12/06 طراحي محاسبه و سا خت دستگاه شستشوي محصولات كشا... شماره اظهارنامه : 13915014000301369 شماره ثبت : 75997 نام مالک/مالکین : محمد حسين نوروزي و سيد محمد رضا ناظم السادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/20 توليد سموم آفت كش ارگانيك قابل اختلاط با خاك بر... شماره اظهارنامه : 13915014000302655 شماره ثبت : 76355 نام مالک/مالکین : مريم نگهبان و سعيد محرمي پور و مژگان زندي و محمد پزشكي مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/13 اتوليد خمير كاغذ از پسماندهاي كشاورزي به كمك د... شماره اظهارنامه : 13915014000302772 شماره ثبت : 78257 نام مالک/مالکین : مرتضي گل محمدي و عابد باباخاني و عليرضا طالبي زاده رفسنجاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/18 موتورسيكلت چهارچرخ برقي جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000305911 شماره ثبت : 79976 نام مالک/مالکین : نويد مهري خنكداري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/01 توليد بيوكمپوست از پسماند هاي جامد شهري غني شده... شماره اظهارنامه : 139250140003005067 شماره ثبت : 81653 نام مالک/مالکین : پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/18 سرندخاك وسنگ بوسيله پاكت لودر و بيل مكانيكي ، ... شماره اظهارنامه : 388050690 شماره ثبت : 60599 نام مالک/مالکین : افشين حقدان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/25 پرنده بدون سرنشين طيف نگار جهت سنجش از دور هواي... شماره اظهارنامه : 139250140003011192 شماره ثبت : 83014 نام مالک/مالکین : موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي-دولتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/30 دستگاه سفتي سنج محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38608394 شماره ثبت : 44660 نام مالک/مالکین : امير حسين افكاري سياح و سلام الله محمدي آيلار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/08/12 ساخت دستگاهي جهت بارگذاري تعيين نيروي برشي وسفت... شماره اظهارنامه : 38703582 شماره ثبت : 49800 نام مالک/مالکین : بهرام حسين زاده ساماني و علي اسحق بيگي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/19 طراحي و ساخت انباره خاك با ظرفيت بالاجهت تست عم... شماره اظهارنامه : 389110043 شماره ثبت : 69189 نام مالک/مالکین : عارف مرداني كراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/02 دستگاه مكانيكي درجه بندي محصولات كشاورزي به صو... شماره اظهارنامه : 38706343 شماره ثبت : 52250 نام مالک/مالکین : روح اله فرهادي و نادر ساكنيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 مساحت شمار براي ماشين آلات كشاورزي و راه سازي شماره اظهارنامه : 38512240 شماره ثبت : 39519 نام مالک/مالکین : فرهاد موسي وند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/12/12 دستگاه دور كننده محصولات كشاورزي كوتاه تر از حد... شماره اظهارنامه : 38704611 شماره ثبت : 50604 نام مالک/مالکین : جهانشاه جليليان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/16 ساخت دستگاه كاور زن تراكتوري مخصوص كرتهاي زمين ... شماره اظهارنامه : 139250140003010907 شماره ثبت : 84754 نام مالک/مالکین : علي كياپي و محسن آزادبخت و حسن جعفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/23 موتور پمپ كشاورزي sg دوگانه سوز بنزين و گاز شماره اظهارنامه : 389060607 شماره ثبت : 67066 نام مالک/مالکین : سيدخان جهان تيغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/22 سيستم كنترل شرايط هواي خشك كننده در خشك كن هاي ... شماره اظهارنامه : 390020781 شماره ثبت : 70884 نام مالک/مالکین : برات قباديان و دانشگاه تربيت مدرس و حميد مرتضي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/25 دستگاه مقابله با سرما زدگي باغات محصولات كشاورز... شماره اظهارنامه : 38802623 شماره ثبت : 65465 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/02/19 توليد كمپوت با استفاده از گياه ني يا جگن به منظ... شماره اظهارنامه : 389040747 شماره ثبت : 66163 نام مالک/مالکین : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج و خدابخش نيامي كرد لاغري و عبدالصمد كليدري و رضا كاظمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/29 آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست... شماره اظهارنامه : 139350140003001348 شماره ثبت : 85438 نام مالک/مالکین : حامد طهماسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/12 آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري... شماره اظهارنامه : 390060279 شماره ثبت : 73153 نام مالک/مالکین : عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 كلاه ايمني مخصوص كارهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003004247 شماره ثبت : 88507 نام مالک/مالکین : محمد رحمتيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/18 پمپ هيدرونيوماتيك صنعتي- كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003011581 شماره ثبت : 86224 نام مالک/مالکین : محمداسماعيل خراساني فردواني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/27 سامانه اپتيكي تشخيص و تعيين غيرمخرب باقي‌مانده ... شماره اظهارنامه : 139450140003004846 شماره ثبت : 91013 نام مالک/مالکین : بهاره جمشيدي و عزالدين مهاجراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/07 دستگاه امنيت و حفاظت و كنترل از راه دور gsmالكت... شماره اظهارنامه : 389070941 شماره ثبت : 67972 نام مالک/مالکین : مصطفي قاسمي نژاد راييني و شركت پارس كنترل گرين و پژمان عباسلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/28 دستگاه بار گذاري محصولات كشاورزي جهت استخراج خو... شماره اظهارنامه : 38210104 شماره ثبت : 29633 نام مالک/مالکین : سعيد مينايي و اميرحسين افكاري سياح تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/10/15 اندازه گير زاويه سر خوردن و ضريب اصطحكاك محصولا... شماره اظهارنامه : 38208062 شماره ثبت : 29119 نام مالک/مالکین : مهرداد پيمان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/08/11 عيب ياب هوشمند زمين هاي كشاورزي با استفاده از د... شماره اظهارنامه : 139450140003004706 شماره ثبت : 91017 نام مالک/مالکین : آيت خزائي فر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/03 دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 38311094 شماره ثبت : 31489 نام مالک/مالکین : مهدي تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/11/11 دستگاه اضافه نمودن محلولهاي ضد عفوني كننده به م... شماره اظهارنامه : 38405294 شماره ثبت : 32747 نام مالک/مالکین : شاهين گوانجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/22 شيرفلكه يك طرفه انتهاي لوله آبرساني در كشاورزي شماره اظهارنامه : 13905014000301905 شماره ثبت : 73778 نام مالک/مالکین : مسعود احمدي و علي احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/25 ساخت سنگ كامپوزيتي از پلي استر و ضايعات كشاورزي... شماره اظهارنامه : 139550140003005745 شماره ثبت : 89982 نام مالک/مالکین : ايمان عباسي جشوقاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/05/14 سيستم مانيتورينگ كنترل از راه دور با قابليت بر... شماره اظهارنامه : 389080615 شماره ثبت : 76253 نام مالک/مالکین : امين چشمه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/17 دستگاه دمنده هواي گرم جهت مقابله با سرمازدگي مح... شماره اظهارنامه : 389040003 شماره ثبت : 65718 نام مالک/مالکین : شركت اصفهان دما و جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/01 سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر... شماره اظهارنامه : 139550140003012011 شماره ثبت : 93848 نام مالک/مالکین : فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/04 سنتز زوج امولسيفايرهاي ارتقا يافته با خاصيت امو... شماره اظهارنامه : 139650140003003634 شماره ثبت : 93868 نام مالک/مالکین : سيده مرضيه قاسمي دمنه و آراد توسعه انرژي فيدار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/30 تركيبات كشاورزي شماره اظهارنامه : 37404003 شماره ثبت : 1831 نام مالک/مالکین : NORSK HYDRO A.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/04/04 سيستم فراري دهنده حيوانات و پرندگان از باغ ها و... شماره اظهارنامه : 13915014000304905 شماره ثبت : 77133 نام مالک/مالکین : داود سعادت خواه و اسحاق پازوكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/31 ساخت كاغذ سبز قابل رشد در صنايع كاغذ سازي و كشا... شماره اظهارنامه : 13915014000310430 شماره ثبت : 80395 نام مالک/مالکین : فرخ مسعودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/12/22 سيستم حصار الكترونيك و باز دارنده براي زمينهاي ... شماره اظهارنامه : 13915014000306302 شماره ثبت : 80705 نام مالک/مالکین : شهريار نصري نصفجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/14 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرما ز... شماره اظهارنامه : 38612471 شماره ثبت : 47372 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 پرس جمع كن(جمع آوري محصولات بسته بندي شده كشاورزي) شماره اظهارنامه : 390070741 شماره ثبت : 78688 نام مالک/مالکین : اكبر شيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/24 ساخت بخاري هوشمند خانگي و كشاورزي شماره اظهارنامه : 389120841 شماره ثبت : 77167 نام مالک/مالکین : زينت رجبي و سيده معصومه طالبي و مرتضي رجبي و علي رجبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/22 سيستم صنعتي هوشمند در سم پاشي و پخش ريزمغذي ها ... شماره اظهارنامه : 139250140003007843 شماره ثبت : 83188 نام مالک/مالکین : بهزاد برناك و محمدجواد لطف الهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/05 ساخت اتومات راهنما توسط ميكروكنترلر در ماشين آل... شماره اظهارنامه : 38606498 شماره ثبت : 42425 نام مالک/مالکین : جواد لائي و علي لائي و رمضان لائي و قنبر لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/17 دستگاه سوپر برش ساطوري كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000305168 شماره ثبت : 78197 نام مالک/مالکین : جليل آزادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/08 ساخت سوپر MDF هاي ضد آب ، ضد آتش ، سبك و مستح... شماره اظهارنامه : 13915014000306734 شماره ثبت : 78063 نام مالک/مالکین : محمد علي كوچك زاده و يونس عليزاده وقاصلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/27 ساخت كمباين برداشت كننده محصولات كشاورزي با قاب... شماره اظهارنامه : 38703605 شماره ثبت : 52586 نام مالک/مالکین : شهاب رشنوئي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/20 سيستم جداسازي و ذخيره سازي آب سالم براي مصارف ك... شماره اظهارنامه : 139350140003000164 شماره ثبت : 83240 نام مالک/مالکین : سعيد فرخ نژاد قهفرخي و سجاد بخشي جعفر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/01/16 دستگاه خشك كن محصولات كشاورزي با فناوري حرارت غ... شماره اظهارنامه : 139350140003007462 شماره ثبت : 86625 نام مالک/مالکین : محمدمهدي پهلوان پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/14 دستگاه كنترل خودكار موقعيت ادوات كشاورزي نسبت ب... شماره اظهارنامه : 389120579 شماره ثبت : 69656 نام مالک/مالکین : ايمان فلاحي كوشالي و محمد حسين آق خاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/16 ساخت وبهينه سازي سيستم ائروپونيك براي كشت محصو... شماره اظهارنامه : 139250140003008187 شماره ثبت : 84306 نام مالک/مالکین : افشين مايلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/14 فرايند توليد نئوپان با استفاده از پسماندهاي كشا... شماره اظهارنامه : 139250140003008560 شماره ثبت : 84328 نام مالک/مالکین : علي احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/24 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارت سرمازدگ... شماره اظهارنامه : 38612468 شماره ثبت : 47374 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 دست رباتيكي هوشمند با كاربرد در صنعت كشاورزي و ... شماره اظهارنامه : 139350140003010414 شماره ثبت : 85631 نام مالک/مالکین : شمسا محمدزاده ماكوئي و فرزانه كازراني و صمد خاقاني نيا و حامد عبداله زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/09/29 دستگاه ميكرو الكترونيكي تايمر زماني و قابل برنا... شماره اظهارنامه : 38704242 شماره ثبت : 49787 نام مالک/مالکین : رحمان عيسوند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/08 ماشين چند منظوره قدرتمند وارونه با قابليت هاي ف... شماره اظهارنامه : 38701260 شماره ثبت : 50160 نام مالک/مالکین : مهدي اسماعيلي و شهاب اسلام بيك و حسين اسلام بيك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/21 قفل ديفرانسيل اتوماتيك و متعادل كننده سيستم فرم... شماره اظهارنامه : 390010213 شماره ثبت : 70442 نام مالک/مالکین : حسن حميدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/01/20 دستگاه چند منظوره مقابله با سرمازدگي باغات ومحص... شماره اظهارنامه : 388080031 شماره ثبت : 65468 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/08/02 موتور گرانشي با قابليت استفاده در كشاورزي و تول... شماره اظهارنامه : 390040845 شماره ثبت : 72228 نام مالک/مالکین : علي دارابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/28 خاموش كن الكتروموتور آب با كليد روغني در بخش كش... شماره اظهارنامه : 13905014000301079 شماره ثبت : 85928 نام مالک/مالکین : مسعود ساده ميمندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/11 تيلر (ماشين كشاورزي) چهار چرخ شماره اظهارنامه : 38303084 شماره ثبت : 29958 نام مالک/مالکین : علي مرزبان شير خوار كلائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/13 پاستوريزاسيون استريل و خشك كننده محصولات كشاورز... شماره اظهارنامه : 38310033 شماره ثبت : 31374 نام مالک/مالکین : طوس دهنادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/02 كود بيولوژيكي كشاورزي با اثر گذاري سريع و كاهش ph شماره اظهارنامه : 38403274 شماره ثبت : 32238 نام مالک/مالکین : حميدرضا طباخ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/25 توليد و طراحي و ساخت منابع نگهداري آب شرب و كشا... شماره اظهارنامه : 139350140003006961 شماره ثبت : 87645 نام مالک/مالکین : مهندسي بتن پيش تنيده غرب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/31 طراحي وساخت سكوي نيمه صنعتي تصفيه پساب هاي كشاو... شماره اظهارنامه : 389120584 شماره ثبت : 69841 نام مالک/مالکین : احمد اسماعيل زاده كندجاني و محمدرضا واعظي خره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/16 فرآيند پرورش آبزيان با استفاده از كودهاي آلي و ... شماره اظهارنامه : 389080508 شماره ثبت : 68084 نام مالک/مالکین : جعفر حياتي نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/15 هوشمند كردن زمين كشاورزي در مورد مصرف آب و كيف... شماره اظهارنامه : 38704923 شماره ثبت : 51068 نام مالک/مالکین : حميد ميرزايي دهنوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/23 كشاورزي شماره اظهارنامه : 10104 شماره ثبت : 8233 نام مالک/مالکین : APPLETN ENTERPROSES LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1350/06/04 درمان كشاورزي شيميايي شماره اظهارنامه : 3000029931 شماره ثبت : 1854 نام مالک/مالکین : RHONE- POULENC AGROCHIMIC و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1372/07/25 لوازم كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000016035 شماره ثبت : 20073 نام مالک/مالکین : رضا حسين زاده و USSR NOROSIBIRSK تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/10 كنترل كننده منابع آب آشاميدني و كشاورزي از راه دور شماره اظهارنامه : 387051095 شماره ثبت : 51663 نام مالک/مالکین : حمزه حميدي مقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/21 لوله هاي هشت ضلعي انتقال آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000300016 شماره ثبت : 77985 نام مالک/مالکین : ناهيد پاشنگ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/14 سيستم فنربندي لاستيكي ادوات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000306100 شماره ثبت : 78896 نام مالک/مالکین : توليدي ادوات كشاورزي اراك - تاكا شماره ثبت 2816 سهامي خاص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/07 دستگاه برداشت برشي مقاوم و منعطف، قابل استفاده ... شماره اظهارنامه : 13915014000309885 شماره ثبت : 79370 نام مالک/مالکین : حسين قره خاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/12/05 دستگاه اندازه گيري انرژي در برش انواع ساقه هاي ... شماره اظهارنامه : 139250140003001625 شماره ثبت : 82822 نام مالک/مالکین : محسن آزادبخت و مصطفي اسماعيلي شايان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/02/31 دستگاه پاك كننده ي تركيبي تحت فشار و جرم زداي م... شماره اظهارنامه : 139250140003002933 شماره ثبت : 80581 نام مالک/مالکین : اميد شانه چي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/16 سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع... شماره اظهارنامه : 13915014000300865 شماره ثبت : 79929 نام مالک/مالکین : بابك ياري سعيدخانلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/09 مكمل آب آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 389090420 شماره ثبت : 71016 نام مالک/مالکین : فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/15 طراحي و ساخت دستگاه توليد برف مصنوعي صنعتي با ق... شماره اظهارنامه : 388100048 شماره ثبت : 62656 نام مالک/مالکین : حسن غريب دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/10/01 توليد سولفات سديم خشك از خاك هاي معدني به روش ت... شماره اظهارنامه : 139250140003008597 شماره ثبت : 81754 نام مالک/مالکین : مهرداد رجبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/25 ساخت دستگاه مخلوط كننده كود با آب در كشاورزي شماره اظهارنامه : 388030525 شماره ثبت : 61356 نام مالک/مالکین : عليرضا دشتبان و قنبر لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/03/17 فرآيند كشت بدون خاك سبزيجات در بستري از ضايعات ... شماره اظهارنامه : 13915014000304561 شماره ثبت : 82610 نام مالک/مالکین : سيد شهباز روحاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/19 سامانه هوشمند بهره برداري از آب مشترك براي اراض... شماره اظهارنامه : 139250140003011782 شماره ثبت : 83096 نام مالک/مالکین : سروش وحيديان كاميار و نويد وحيديان كاميار و نگار وحيديان كاميار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/14 توليدشيركود از كودهاي دامي و ضايعات كشاورزي كشا... شماره اظهارنامه : 390020149 شماره ثبت : 72192 نام مالک/مالکین : منصور انصاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/05 ساخت كود سافر آهن زعفراني براي مصارف كشاورزي و ... شماره اظهارنامه : 387121395 شماره ثبت : 58428 نام مالک/مالکین : ياسين هلال بيكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/12/28 ساخت كپسول جهت پرورش بالتوري سبز عامل كنترل بيو... شماره اظهارنامه : 388050666 شماره ثبت : 68263 نام مالک/مالکین : محمود حسن زاده و حسن هدي و محمدرضا رضاپناه و حسين حيدري و موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/24 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرمازد... شماره اظهارنامه : 38612470 شماره ثبت : 47406 نام مالک/مالکین : محمد مختار زادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 ساخت دستگاه ضربه درجهت تعيين انرژي كرنشي محصولا... شماره اظهارنامه : 38703583 شماره ثبت : 49780 نام مالک/مالکین : بهرام حسين زاده ساماني و نيكان تهامي و علي اسحق بيگي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/19 شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38704453 شماره ثبت : 49974 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/12 دزدگير خطول 20 kv (كيلو وات) و محافظ ترانس توزي... شماره اظهارنامه : 38702412 شماره ثبت : 50740 نام مالک/مالکین : پوريا سعيد مسقطي و مهدي توحيدي و هادي توحيدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/09 طراحي دستگاه پرتابل متراكم كننده ضايعات كشاورزي... شماره اظهارنامه : 390020508 شماره ثبت : 70387 نام مالک/مالکین : سيد علي فارغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/18 طراحي،ساخت و ارزيابي رطوبت سنج خازني محصولات كش... شماره اظهارنامه : 389120713 شماره ثبت : 70016 نام مالک/مالکین : محمود سلطاني فيروز تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/18 فرآيند توليد شيره آزولا براي بالا بردن انرژي خا... شماره اظهارنامه : 389020600 شماره ثبت : 65157 نام مالک/مالکین : سيد مهدي موسوي نژاديان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/18 روش كنترل گياهان هرزه در محصولات كشاورزي داراي ... شماره اظهارنامه : 37708028 شماره ثبت : 26278 نام مالک/مالکین : رون پولن آگرو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1377/08/20 نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك... شماره اظهارنامه : 38305192 شماره ثبت : 30234 نام مالک/مالکین : ولي الله عبدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/19 دستگاه پرس و قالب(داي رولر ) براي توليد پلت از ... شماره اظهارنامه : 139350140003011311 شماره ثبت : 85983 نام مالک/مالکین : فرهاد همايون فر و محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و محمدجواد يوسفي و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/21 ساخت محلول ضدعفوني كننده گند زدا و استريليزان ... شماره اظهارنامه : 38503294 شماره ثبت : 35414 نام مالک/مالکین : شركت كيميا فام(سهامي خاص) تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/03/20 بدست آوردن آب از رطوبت هوا و بخار آب براي مصارف... شماره اظهارنامه : 38305181 شماره ثبت : 30404 نام مالک/مالکین : هوشنگ بالا پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/17 دستگاه درجه بندي چند منظوره محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38202116 شماره ثبت : 28609 نام مالک/مالکین : محمد باقر دوست محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/31 رنگ دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38305221 شماره ثبت : 30522 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/24 دستگاه هوشمند اندازه گيري سطح رويه ي محصولات كش... شماره اظهارنامه : 139450140003010947 شماره ثبت : 89653 نام مالک/مالکین : محمد رباني و جعفر اميري پريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 دستگاه الكترواسپري توليد كننده نانوسم براي مه... شماره اظهارنامه : 139450140003001422 شماره ثبت : 87728 نام مالک/مالکین : حامد ضيائي و مجيد صالحي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/12 ساخت دستگاه اندازه گيري سه محوري و تك محوري خز... شماره اظهارنامه : 139450140003001390 شماره ثبت : 87855 نام مالک/مالکین : غلامحسين شاهقلي و بهروز ايماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/11 دستگاه چال كود مكانيزه باغات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003010917 شماره ثبت : 93440 نام مالک/مالکین : حسين محمدي نسب الله آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/11 شير برقي صنعتي، كشاورزي و خانگي با قابليت ساخت ... شماره اظهارنامه : 139550140003009823 شماره ثبت : 92839 نام مالک/مالکین : علي وزين زاده و محمدحسين محب شاه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/16 ساخت دستگاه گرده افشان الكترو استاتيك جهت افزاي... شماره اظهارنامه : 387041046 شماره ثبت : 53001 نام مالک/مالکین : شهين رستمي و آرزو شجاعي باغيني و رضوان وزير زاده ليرچي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/24 توليد گرانول هاي پليمري زيست تخريب پذير با استف... شماره اظهارنامه : 13915014000305056 شماره ثبت : 77700 نام مالک/مالکین : پويا نشان پرديس و محمد پزشكي مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/04 طراحي، توسعه و پياده سازي سامانه ماشين بويايي( ... شماره اظهارنامه : 13915014000308193 شماره ثبت : 78994 نام مالک/مالکین : امين فروغي راد و عليرضا ثنايي فر و مهدي قاسمي ورنا مخواستي و سيد سعيد محتسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/10/08 ورمي واش غني شده براي كشاورزي ارگانيك شماره اظهارنامه : 139250140003002341 شماره ثبت : 79866 نام مالک/مالکین : محمد ميرزاخاني و مرضيه گل خندان و محمدرضا داوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/03/25 حسگر شش درجه آزادي جهت اندازه‌گيري نيروها و مما... شماره اظهارنامه : 139250140003009086 شماره ثبت : 83470 نام مالک/مالکین : صديقه زهري شيل سر و يوسف عباس پورگيلانده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/06 دستگاه تشخيص و اعلام سرقت تجهيزات برقي و كشاور... شماره اظهارنامه : 139250140003002976 شماره ثبت : 81765 نام مالک/مالکین : صادق الماسي فرد و رحيم سجادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/17 توليد انرژي الكتريسته از طريق نصب دوربين ژنراتو... شماره اظهارنامه : 38707438 شماره ثبت : 53410 نام مالک/مالکین : غلامرضا هادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/14 موتور پمپ كشاورزي بدن سوخت مصرفي sj شماره اظهارنامه : 13915014000301794 شماره ثبت : 76323 نام مالک/مالکین : سيد خان جهان تيغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/06 ذرات نگهدارنده آب تا فشار ده اتمسفر جهت جلوگيري... شماره اظهارنامه : 38705484 شماره ثبت : 51563 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/12 سيستم توزيع خودكار يكنواخت كودشيميايي به زمينها... شماره اظهارنامه : 38612119 شماره ثبت : 48483 نام مالک/مالکین : جيران وحيدي و تراب وحيدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/04 تعديل آب شور جهت امور كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003008493 شماره ثبت : 84539 نام مالک/مالکین : اعظم قلي زاده پاشا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/23 رئومتركاپيلاري جهت تعيين پارامترهاي رئولوژيك مو... شماره اظهارنامه : 389090716 شماره ثبت : 68965 نام مالک/مالکین : هيمن اميري و محمد حسين كيانمهر و نبي اله كشوري ساراني و اكبر عرب محمد حسيني و زهره تركي هرچگاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/22 قفل يدك كش تيلرهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38612995 شماره ثبت : 47848 نام مالک/مالکین : اميد مصطفايي و مجيد قلي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/25 دستگاه عصاره گير كمپوست در مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003010948 شماره ثبت : 84980 نام مالک/مالکین : مسعود تقي زاده و مينا تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/24 شير آب ديسكي بازويي كشاورزي و باغباني شماره اظهارنامه : 139450140003000784 شماره ثبت : 88847 نام مالک/مالکین : علي رشيدي نژاد بشر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/01/28 صابون حشره كش محصولات كشاورزي بدون زيان براي ان... شماره اظهارنامه : 38202039 شماره ثبت : 28651 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/13 بايوراكتور هوشمند توليد كمپوست از زايدات زيست ت... شماره اظهارنامه : 139350140003011313 شماره ثبت : 86097 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر و محمدجواد يوسفي و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/21 آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38310296 شماره ثبت : 31612 نام مالک/مالکین : نعمت الله ابراهيم نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/30 دستگاه تست خواص مكانيكي پلت توليد شده از مواد ز... شماره اظهارنامه : 139350140003012121 شماره ثبت : 86720 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/10 ادوات جديد كشاورزي شماره اظهارنامه : 38208107 شماره ثبت : 29236 نام مالک/مالکین : احمد حيدريان ميري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/08/18 سيستم كنترل الكترو موتورهاي چاههاي عميق كشاورزي شماره اظهارنامه : 38409291 شماره ثبت : 33504 نام مالک/مالکین : پويان ابراهيمي نياري و هادي اميري و مجتبي كهنسال فخردادود تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/20 سامانه تامين برق مورد نياز چاههاي آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 38410282 شماره ثبت : 34074 نام مالک/مالکین : امين لطفعليان دهكردي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/19 نوار دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38108023 شماره ثبت : 28311 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1381/08/07 دستگاه سورت بسته بندي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38201044 شماره ثبت : 28588 نام مالک/مالکین : ابراهيم روزبه و سلمان روزبه و علي اكبر قيصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/01/23 سيستم بيوراكتوري تناوبي بيوتكنولوژي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38010010 شماره ثبت : 27729 نام مالک/مالکین : داريوش داودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/10/04 اندازه گيري و كنترل ميزان رطوبت خاك توسط سنسور ... شماره اظهارنامه : 390040801 شماره ثبت : 71220 نام مالک/مالکین : عليرضا فرجي كلوانق و سپهر ذريعه و بهنام اميني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/27 كشف ماده معدني زئوليت جهت خوراك دام طيور و آبزي... شماره اظهارنامه : 37811044 شماره ثبت : 26406 نام مالک/مالکین : افرند توسكا سهامي خاص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1378/11/30 تركيب قارچ كش كشاورزي ياباغباني وروش براي كنترل... شماره اظهارنامه : 13915014000301835 شماره ثبت : 90110 نام مالک/مالکین : ايشيها راسانگيوكايشا ال تي دي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/08 حسگر ساده رنگي رسيدگي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003013908 شماره ثبت : 90630 نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/12 سيستم هوشمندتنظيم فشارانواع گازها مورد استفاده ... شماره اظهارنامه : 13915014000300269 شماره ثبت : 79971 نام مالک/مالکین : پدرام كشاورزيان و سيدنادر حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/21 دستگاه فيلتراسيون به منظور گندزدايي زهابهاي محل... شماره اظهارنامه : 139550140003000978 شماره ثبت : 92187 نام مالک/مالکین : ميثم حق شناس دهكردي و حبيب مرادي و جواد مظفري و زهره شاهرخيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/01/31 دستگاه انتقال دهنده حرارت ضد سرمازدگي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003013425 شماره ثبت : 93337 نام مالک/مالکین : حجت اله ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/03 يك بستر تترا ورمي (TETRA VERMI) و يك فرآيند برا... شماره اظهارنامه : 13915014000303137 شماره ثبت : 94013 نام مالک/مالکین : كاملش كيشروريلال دوت و كيشوريلال رامنات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/05/01 سيستم كنترل وهشداردهنده فشارروغن وحرارت موتورقا... شماره اظهارنامه : 13905014000302413 شماره ثبت : 77170 نام مالک/مالکین : حسين سليم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/11/12 طراحي و ساخت همزن يون مغناطيسي در مسير جريان آب... شماره اظهارنامه : 13915014000308538 شماره ثبت : 78387 نام مالک/مالکین : رضا افضل زاده و اباذر حاج نوروزي و فائزه قناتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/10/18 ساخت يونيت قفل مركزي توسط ميكروكنترلردر ماشين آ... شماره اظهارنامه : 38606499 شماره ثبت : 42426 نام مالک/مالکین : قنبر لائي و علي لائي و جواد لائي و رمضان لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/17 افت گير محصولات كشاورزي دانه/ پيله/خوشه/برگ/ساق... شماره اظهارنامه : 389020855 شماره ثبت : 65621 نام مالک/مالکین : علي نوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/25 طراحي و ساخت پلاستيك كش و تيپ كش (مورد استفاده ... شماره اظهارنامه : 390030229 شماره ثبت : 70524 نام مالک/مالکین : امير محمدزاده سراجه و محسن نيكخواه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/07 ماشين شش كاره كشاورزي شماره اظهارنامه : 387021287 شماره ثبت : 48871 نام مالک/مالکین : محمد نادري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/28 ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما شماره اظهارنامه : 38702615 شماره ثبت : 48283 نام مالک/مالکین : علي رحيمي دمق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/15 دستگاه دروگر محصولات كشاورزي با انجين موتورسيكلت شماره اظهارنامه : 38704026 شماره ثبت : 49569 نام مالک/مالکین : محسن احسني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/01 دروگر محصولات كشاورزي به روش جديد با توليد برق ... شماره اظهارنامه : 38704027 شماره ثبت : 49581 نام مالک/مالکین : محسن احسني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/01 دستگاه مولد فوم مقابله با سرماخوردگي باغات و مح... شماره اظهارنامه : 389020713 شماره ثبت : 67224 نام مالک/مالکین : محمد مختار زادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/20 فناوري تولد انبوه سن جهت كنترل تريپس هاي محصول... شماره اظهارنامه : 390030201 شماره ثبت : 72157 نام مالک/مالکین : موسسه تحقيقات گياهپزشكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/07 فراآيند ساخت روكشهاي نما از پسماندهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 389050166 شماره ثبت : 66629 نام مالک/مالکین : جهانگير مولايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/06 طراحي و ساخت سيستم انتقال اطلاعات هواشناسي كشاورزي شماره اظهارنامه : 388121008 شماره ثبت : 65012 نام مالک/مالکین : سيد حسن حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/12/24 ماشين كشاورزي و باغداري تيلر شخم زن (كولتيواتور) شماره اظهارنامه : 38708897 شماره ثبت : 54571 نام مالک/مالکین : مهدي حسني كبوترخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/08/21 كود كشاورزي كلينوپتيلوليت با افزودني معدني و آل... شماره اظهارنامه : 139350140003006821 شماره ثبت : 85664 نام مالک/مالکین : مازيار مؤمني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/28 روش بسته بندي محصولات كشاورزي بوسيله توري بافته... شماره اظهارنامه : 38307044 شماره ثبت : 30565 نام مالک/مالکین : سيد مهرداد شيرسوار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/07 دستگاه كانال كن و برداشت محصولات كشاورزي زير خا... شماره اظهارنامه : 38504193 شماره ثبت : 35795 نام مالک/مالکین : محسن افشاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/12 طراحي وساخت ماشين سورتينگ حجمي محصولات مدور كشا... شماره اظهارنامه : 38405078 شماره ثبت : 32386 نام مالک/مالکین : ونداد گل افرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/05 سامانه اندازه گيري ضريب اصطكاك استاتيكي و دينام... شماره اظهارنامه : 139350140003013207 شماره ثبت : 86870 نام مالک/مالکین : آرش نورمحمدي مقدمي و سيدمجتبي شفاعي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/12/04 كاربرد امولسيون عصاره روغني سير در مبارزه با آف... شماره اظهارنامه : 38410088 شماره ثبت : 34498 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/07 كشت تجاري salicornia bigelovii با استفاده از آب... شماره اظهارنامه : 139350140003011244 شماره ثبت : 87865 نام مالک/مالکین : سعيد احمدي و فاطمه گلشن نور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/19 توليد قارچ خوراكي-دارويي ارينجي با استفاده از ض... شماره اظهارنامه : 139550140003001339 شماره ثبت : 89485 نام مالک/مالکین : سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/09 گلدان بهينه سازي شده ( جهت بهبود تحقيقات كشاورزي) شماره اظهارنامه : 139450140003001258 شماره ثبت : 89840 نام مالک/مالکین : محمد اسماعيل عامري بافقي و ميلاد ارجلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/08 (مهتاب مزرعه ) نورافكن كه نيروي خود را از آب جا... شماره اظهارنامه : 387041304 شماره ثبت : 51025 نام مالک/مالکین : ابوطالب كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/31 سيستم تشخيص و ارزيابي خسارتهاي وارده به محصولات... شماره اظهارنامه : 139350140003006639 شماره ثبت : 88234 نام مالک/مالکین : علي اكبرآبادي و علي زالي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/23 دستگاه نمونه برداري خاك هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003011542 شماره ثبت : 90725 نام مالک/مالکین : عبدالحميد روئينا و سيدعبدالرضا كاظميني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/19 اين پروژه نوعي كشاورزي است كه بدون خاك انجام مي... شماره اظهارنامه : 38405050 شماره ثبت : 32834 نام مالک/مالکین : سحر المعي و فوژان خليلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/04 طراحي و ساخت دستگاه توليد پلت با كاربرد در زمين... شماره اظهارنامه : 139350140003002942 شماره ثبت : 88411 نام مالک/مالکین : سعيد غديري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/22 توليد اسپري از كرم خاكي و كاربرد ان در بيوتكنول... شماره اظهارنامه : 38612984 شماره ثبت : 47052 نام مالک/مالکین : امير آوان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/25 فرآيند بهينه براي استخراج سيليكاي فعال از ساقه ... شماره اظهارنامه : 139450140003010131 شماره ثبت : 91422 نام مالک/مالکین : سيدناصر عزيزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/09/16 كنترل كننده هوشمند ولو هاي كشاورزي با قابليت مو... شماره اظهارنامه : 139550140003013999 شماره ثبت : 93090 نام مالک/مالکین : سجاد دهقاني و مجتبي سعيدي مقدم و محمدياسين ديواني و عباس باسره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/14 محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 9842 شماره ثبت : 6700 نام مالک/مالکین : DERERCOM PANY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1349/05/27 سنگ جمع كن مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 390070513 شماره ثبت : 73903 نام مالک/مالکین : اكبر اصغرزاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/17 طراحي و ساخت پاندول ضربه جهت تعيين حساسيت به صد... شماره اظهارنامه : 13915014000302412 شماره ثبت : 76216 نام مالک/مالکین : سعيد ظريف نشاط تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/03 بسته هاي روكش دار و بدون روكش دفني نهاده هاي كش... شماره اظهارنامه : 13915014000305364 شماره ثبت : 81672 نام مالک/مالکین : هرمزد نقوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/15 دستگاه شارژ كمكي ماشين هاي كشاورزي برقي (با خاص... شماره اظهارنامه : 139250140003006437 شماره ثبت : 83017 نام مالک/مالکین : مجتبي غياثي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/27 توليد نوعي كود مايع جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 390080820 شماره ثبت : 73831 نام مالک/مالکین : روح الله عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/25 دستگاه مكمل تيلرهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003011665 شماره ثبت : 83267 نام مالک/مالکین : محمدحسن حسام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/12 ماشين مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي، توليد... شماره اظهارنامه : 13905014000300120 شماره ثبت : 78198 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/09/12 ماشين اسكريپر خود رانشي و الواتور دار جهت تسطيح... شماره اظهارنامه : 139350140003010778 شماره ثبت : 88130 نام مالک/مالکین : صنعتي تلاشگران سپهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/08 سيستم جامع كنترل هوشمند باغ و زمينهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38702198 شماره ثبت : 47875 نام مالک/مالکین : ميترا چراغي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/04 انتقال خود به خودي آب كشاورزي يا هر مايع ديگر ب... شماره اظهارنامه : 387021455 شماره ثبت : 49011 نام مالک/مالکین : حسن متقي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/31 ماشين كشاورزي سيب زميني جمع كن شماره اظهارنامه : 390030298 شماره ثبت : 70646 نام مالک/مالکین : مهدي بشيري و افشين بشيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/09 فرآيند استفاده از ضايعات كشاورزي مزارع توتون در... شماره اظهارنامه : 389030685 شماره ثبت : 67663 نام مالک/مالکین : احمدرضا سرائيان و مرتضي عبدالله بيك و فرهاد زينلي و جلال شاخص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/03/22 قارچ كش محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38202094 شماره ثبت : 28652 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/27 سيستم بغل بر جهت اصلاح مرز زمينهاي كشاورزي قابل... شماره اظهارنامه : 38305161 شماره ثبت : 30288 نام مالک/مالکین : سيدجليل حسيني طلوتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/14 توليد آب شيرين از پسايهاي شور كشاورزي و يا آب د... شماره اظهارنامه : 38309099 شماره ثبت : 30865 نام مالک/مالکین : سيد فريد الدين رضوي دزفولي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/09/10 سيستم هوشمند عيب ياب و هشدار سمعي و بصري انواع ... شماره اظهارنامه : 38701463 شماره ثبت : 48976 نام مالک/مالکین : عليرضا طارمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/26 دور كننده حيوانات و جانوران از زمين هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38504100 شماره ثبت : 35542 نام مالک/مالکین : سيد احسان ميرصانع تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/07 سيستم كنترل كننده ماشين هاي كشاورزي ( قابل نصب ... شماره اظهارنامه : 139450140003012624 شماره ثبت : 91020 نام مالک/مالکین : سهيل ناصرآبادي و سيدمصطفي حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/13 دستگاه كشاورزي بالابر ميوه چين46602 شماره اظهارنامه : 38611240 شماره ثبت : 46602 نام مالک/مالکین : هادي ميربلوچ نژاد و سيدبابك هكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/07 فرآيند استفاده از پسماندهاي صنايع كشاورزي درتول... شماره اظهارنامه : 139550140003002810 شماره ثبت : 90405 نام مالک/مالکین : رحيم اسلامي زاده و علي اسلامي زاده و سيدنادر ركني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/12 ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت عبور جريان هوا ا... شماره اظهارنامه : 38310068 شماره ثبت : 31708 نام مالک/مالکین : علي رجبي پور و فيض الله شهبازي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/08 طريقه كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000001650 شماره ثبت : 8302 نام مالک/مالکین : REJNOLDS MEATS COMPANY و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1328/05/01 پروتكل محيط كشت مبتني برضايعات صنايع تبديلي كش... شماره اظهارنامه : 389120207 شماره ثبت : 70102 نام مالک/مالکین : پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/07 دستگاه حفر كانال در زمينهاي كشاورزي جهت كود داد... شماره اظهارنامه : 38608934 شماره ثبت : 47283 نام مالک/مالکین : علي علي حاج محمد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/08/26 محلول تنظيم كننده رشد و ماندگاري محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003013930 شماره ثبت : 92041 نام مالک/مالکین : سيدمحسن موسوي نيك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/13 چرخ كشاورزي بدون تلمبه شماره اظهارنامه : 1014 شماره ثبت : 6684 نام مالک/مالکین : الله قلي بهاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1323/10/08 دروگر دستي چند منظوره براي برداشت انواع محصولات... شماره اظهارنامه : 38703608 شماره ثبت : 52605 نام مالک/مالکین : محمد بيرانوند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/20 دستگاه محلول پاشي اتوماتيك در باغات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000301919 شماره ثبت : 78980 نام مالک/مالکین : اكبر حاجي نژاد عزت آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/09 ساخت نانوآفت كشها با نانولوله هاي كربني چند ديو... شماره اظهارنامه : 13915014000304448 شماره ثبت : 77870 نام مالک/مالکین : دانشگاه لرستان و اصغر طاهري فر و ناهيد سرلك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/15 دستگاه شستشوي محصولات خاكي كشاورزي با محركه ديزلي شماره اظهارنامه : 13915014000307750 شماره ثبت : 79228 نام مالک/مالکین : امين پازيار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/28 ماشين سيب زميني جمع كن متناسب با شرايط كشاورزي ... شماره اظهارنامه : 139250140003002691 شماره ثبت : 80345 نام مالک/مالکین : محمد غلامي دوزدرسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/06 فرايند بسته بندي محصولات كشاورزي با استفاده از ... شماره اظهارنامه : 139250140003002896 شماره ثبت : 81127 نام مالک/مالکین : مالك سعيدي و حامد افشاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/16 دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000930 شماره ثبت : 83667 نام مالک/مالکین : دانيال اعلمي دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/02 دستگاه مشبك چاههاي عميق كشاورزي شماره اظهارنامه : 388080766 شماره ثبت : 62824 نام مالک/مالکین : احسان احد پناه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/08/27 دستگاه درو وبسته بندي نفوذناپذير در برابر گرد ... شماره اظهارنامه : 390080442 شماره ثبت : 88918 نام مالک/مالکین : بي سي اس اس.پي.آ. تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 دستگاه ثبت ويژگيهاي فيزيكي خاك بر روي كارت حافظ... شماره اظهارنامه : 388060319 شماره ثبت : 61142 نام مالک/مالکین : كوشا مرعشي و نيما هرسمي زاده طهراني و سيد افشين صدريه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/06/11 ساخت اكسترودر تك پيچ جهت فشرده سازي مواد زيست ت... شماره اظهارنامه : 389080772 شماره ثبت : 68299 نام مالک/مالکین : رضا باقري و محمدحسين كيانمهر و نبي اله گشوري ساراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/22 كود طبيعي باز يافتي حاصل از ضايعات استخواني جهت... شماره اظهارنامه : 38801492 شماره ثبت : 58760 نام مالک/مالکین : جمشيد غفراني و مسعود بخش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/01/26 خاموش كننده موتورهاي ديزل كشاورزي بصورت اتوماتيك شماره اظهارنامه : 38611714 شماره ثبت : 47235 نام مالک/مالکین : محمد محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/23 شير براي لوله هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38705010 شماره ثبت : 50662 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/01 توليد بنزين مصنوعي از ضايعات كشاورزي كاه (گندم ... شماره اظهارنامه : 38704583 شماره ثبت : 50899 نام مالک/مالکین : اميرحسين صادقي و شركت سپهر آسيان اميد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/16 محلول پاش تمام اتوماتيك خورشيدي جهت كشاورزي شماره اظهارنامه : 390020520 شماره ثبت : 70705 نام مالک/مالکین : مجتبي كاظم زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/18 خشك كن آزمايشگاهي با قابليت خشك كن مواد غذايي ،... شماره اظهارنامه : 389060487 شماره ثبت : 67364 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/16 بتن با نفوذ پذيري آب در كاربرد كشاورزي چهار فص... شماره اظهارنامه : 38508287 شماره ثبت : 37105 نام مالک/مالکین : ليدا راغبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/08/17 خمير پوليش فلزات با استفاده از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 37902025 شماره ثبت : 26723 نام مالک/مالکین : فاطمه بلالايي و مهناز جعفريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/02/17 پمپ خود چرخه اي آبهاي جاري مورد استفاده در زمين... شماره اظهارنامه : 387021332 شماره ثبت : 50909 نام مالک/مالکین : مسلم نجاري و صادق علي دوستي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/29 سامانه شبيه ساز خوردگي آلياژهاي فلزي در برابر س... شماره اظهارنامه : 139350140003001604 شماره ثبت : 86534 نام مالک/مالکین : مجتبي خالدي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/17 رآكتور پيروليز ضايعات كشاورزي و شهري جهت توليد ... شماره اظهارنامه : 139350140003006212 شماره ثبت : 86678 نام مالک/مالکین : هادي جاويدي و علي محمدنيكبخت تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/11 سيستم اندازه‌گيري خواص دي‌الكتريك محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003011861 شماره ثبت : 86695 نام مالک/مالکین : محمدجواد حاجي احمدي و سيداحمد ميره اي و علي شهركي ده سوخته و مرتضي صادقي و رحمت اله باقري آبچويه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/04 آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه... شماره اظهارنامه : 38402129 شماره ثبت : 32746 نام مالک/مالکین : محمدحسين كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 دستگاه تعيين كننده فيزيكي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 31111111385051231 شماره ثبت : 35850 نام مالک/مالکین : اسدالله اكرم و احمد طباطبائي فر و رضا ميراشه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/05/07 ساخت تريلر كشاورزي با قابليت سهولت در تخليه بار... شماره اظهارنامه : 38602769 شماره ثبت : 40753 نام مالک/مالکین : هيوا جهاني يازيبلاغي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/02/25 دستگاه GIS پايش خودرو هاي سنگين، ماشين ها و ادو... شماره اظهارنامه : 139450140003007948 شماره ثبت : 87331 نام مالک/مالکین : محمدحسن صادقيان و محمدحسين صادقيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/21 سيستم سالم سازي و استاندارسازي آب هاي شرب و كشا... شماره اظهارنامه : 139250140003004455 شماره ثبت : 80643 نام مالک/مالکین : زهراء خياط سركار و وحيد خياط سركار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/02 آب ساز از بخار هوا نمونه جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 38011057 شماره ثبت : 27826 نام مالک/مالکین : پوريا ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/11/17 سيستم خودكار انتقال آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003006051 شماره ثبت : 87503 نام مالک/مالکین : علي رضا فرهادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/05 سيستم حفاظتي ضد سرقت براي چاه آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003002221 شماره ثبت : 87874 نام مالک/مالکین : صادق مرادزاده و محمد فلاح تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/03 شير آب كشاورزي برقي خورشيدي كنترل از راه دور شماره اظهارنامه : 139350140003010478 شماره ثبت : 87926 نام مالک/مالکین : هومن گدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/01 دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 139250140003004611 شماره ثبت : 88452 نام مالک/مالکین : حامد مهرابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/05 سمپاش كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000025269 شماره ثبت : 3862 نام مالک/مالکین : مرادعلي آقا بالاراده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1361/01/30 ديسك تاندوم كشاورزي با قفسه پره هاي جمع شونده ... شماره اظهارنامه : 38609916 شماره ثبت : 45717 نام مالک/مالکین : خيش ساختار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/26 راكتور دو جداره پيش فرآري كننده محصولات جانبي ك... شماره اظهارنامه : 13905014000301392 شماره ثبت : 74432 نام مالک/مالکین : عباس رچايي راد و فرهاد احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/14 كانالت آماده با مواد ايرانيت پيش ساخته براي انت... شماره اظهارنامه : 38705583 شماره ثبت : 51123 نام مالک/مالکین : محمد قابل تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/13 دستگاه تست صدمات وارده بر بذر محصولات كشاورزي د... شماره اظهارنامه : 38307052 شماره ثبت : 30581 نام مالک/مالکین : فيض الله شهبازي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/08 فرايند معدوم كردن سموم شيميايي كشاورزي باقابليت... شماره اظهارنامه : 139550140003014927 شماره ثبت : 93505 نام مالک/مالکین : محمد زرندي نيا و محمود شهبازي و مجتمع فن آوري پسماند زيست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/05 همزن يون مغناطيس جهت افزايش محصولات كشاورزي و ر... شماره اظهارنامه : 139550140003011430 شماره ثبت : 94142 نام مالک/مالکین : فناوري ايرانيان پژوهش نصير تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/22 پایان نمایش نتایج جستجو

موضوع اختراع : «محیط زیست»

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اختراع : «محیط زیست» -شامل 65 مورد اختراع ، ابتکار و نوآوری- نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 1- تركيب دباغي سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :13915014000305078 شماره ثبت :83412 نام مالک/مالکین :كميرا اُ واي جي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/05 2- آيفون و اينتركام انتقال صوت از طريق سيم خاردار و حفاظ ايمني حياط وحش و محيط زيست شماره اظهارنامه :38703401 شماره ثبت :49812 نام مالک/مالکین :نوري السادات آقا سيد اسماعيل معظم و محيا جزيني درچه و محمد جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 3- ساخت مرغداري پيشرفته استوانه اي با قابليت جمع جمع آوري كود به صورتاتوماتيك با كاهش آلودگي محيط زيست و رفع هرگونه آلودگي از محيط مرغداري شماره اظهارنامه :38311048 شماره ثبت :31535 نام مالک/مالکین :مصطفي افتخاري تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/11/06 4- به كارگيري پلي وينيل الكل (PVA) به عنوان يك شتاب دهنده دوست¬دار محيط زيست و جايگزين نيتريت سديم در حمام فسفاته براي فسفاته¬كاري منيزيم شماره اظهارنامه :139250140003005345 شماره ثبت :81007 نام مالک/مالکین :رضا اميني و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/06/26 5- بتن خودتراكم سازگار با محيط زيست داراي دوام بال... شماره اظهارنامه :389120877 شماره ثبت :69451 نام مالک/مالکین :علي كاظميان و مرتضي سروري و علي اكبر رمضانيان پور تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/12/23 6- ضد يخ محيطي سازگار با محيط زيست بر پايه كلينوپت... شماره اظهارنامه :139350140003002064 شماره ثبت :84361 نام مالک/مالکین :مازيار مؤمني تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/02/30 7- تكنيك سنتز نانو پودر آهن جهت پاكسازي محيط زيست ... شماره اظهارنامه :38611857 شماره ثبت :48323 نام مالک/مالکین :الهام احمدي مقدم و شادي شفاعي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/11/27 8- مخزن مركب مبدل دار ظروف دستگاههاي تكثير ديجيتال دوست دار محيط زيست شماره اظهارنامه :139350140003002640 شماره ثبت :84386 نام مالک/مالکین :مهدي سهيلي فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/14 9- غلظت سنج مواد شيمايي (فتومتر پرتابل) براي كنترل كيفيت آب فاضلاب بهداشتي پساب صنعتي شناسايي معادن حفاظت از محيط زيست شماره اظهارنامه :38503124 شماره ثبت :35503 نام مالک/مالکین :محمدرضا شكوهي رازي تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/03/08 10- ظروف سم حل شونده در آب ( براي حفظ محيط زيست) شماره اظهارنامه :139450140003014165 شماره ثبت :91725 نام مالک/مالکین :محمدعلي وفائي و اميرحسين طاهري نجف آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/19 * * * انتقال تصوير از طريق سيم خار دار و حفاظ ايمني ح... شماره اظهارنامه :38703368 شماره ثبت :50559 نام مالک/مالکین :مهدي جزيني و زينب نعمتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/08 ساخت كامپوزيت متخلخل زيست سازگار از طريق واكنش ... شماره اظهارنامه :139450140003009620 شماره ثبت :91373 نام مالک/مالکین :داود بوند و احسان برهاني و پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/09/03 توليد قير ايزوگام و عايق از پسماند خطرناك لجن ا... شماره اظهارنامه :13915014000304426 شماره ثبت :77496 نام مالک/مالکین :محمد قانع عزآبادي و احمد رمضاني سعادت آبادي و محمدرضا عظيمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/15 روش طرفدار محيط زيست استخراج پلاستيك زيستي داخل... شماره اظهارنامه :139250140003002000 شماره ثبت :82625 نام مالک/مالکین :ميترا محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/03/12 طراحي وساخت دستگاه اعلام تير اندازي در مناطق حف... شماره اظهارنامه :390080581 شماره ثبت :74632 نام مالک/مالکین :محمد نقي زاده و وحيد صدرالديني و رسول ادهمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/17 توليد آلفا-سلولز از گونه سريع الرشد صنوبر دلتوئ... شماره اظهارنامه :390020412 شماره ثبت :70983 نام مالک/مالکین :مصطفي نيكخواه دافچاهي و زهرا رضا زاده تلوكلائي و حسين رسالتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/02/13 حلال رنگبر آلي لايه بردار صنعتي دوستدار محيط زي... شماره اظهارنامه :139350140003009281 شماره ثبت :86371 نام مالک/مالکین :فرخ يغمائي و فرشاد برازنده و منوچهر خراساني و دانشگاه صنعتي اميركبير و نازنين حدادپور تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/04 سيستم جديد برودتي براي نصب در سيستمهاي موتور خا... شماره اظهارنامه :38502060 شماره ثبت :34734 نام مالک/مالکین :حميد حنيفه زاه تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/02/03 كاربرد پوسته تخم مرغ بعنوان يك كاتاليست زيستي س... شماره اظهارنامه :13915014000304730 شماره ثبت :80438 نام مالک/مالکین :الهه مصدق تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/26 مركب معطر كپي پرينتر نانو دوست دار محيط زيست شماره اظهارنامه :139250140003006489 شماره ثبت :82531 نام مالک/مالکین :مهدي سهيلي فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/07/29 ساخت كامپوزيت هاي چوبي سازگار با محيط زيست با چ... شماره اظهارنامه :139350140003003744 شماره ثبت :91877 نام مالک/مالکین :مهدي سوقندي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/04/13 ضد اب كردن مصالح ساختماني با استفاده از هتروپلي... شماره اظهارنامه :390050137 شماره ثبت :72514 نام مالک/مالکین :سارا صانعي نژاد و فاطمه فراش بام حرم و مجيد ممهد هروي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/05/04 نانو فيلتر هوشمند آلاينده هاي هيدروكربني و سمي ... شماره اظهارنامه :139350140003009568 شماره ثبت :85431 نام مالک/مالکین :رسول نوروزيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/10 روش جديد براي از بين بردن زباله هاي توليد شده ك... شماره اظهارنامه :38306144 شماره ثبت :30952 نام مالک/مالکین :عليرضا راستگار عباس عليزاده تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/06/17 تهيه نانوذرات مس به روش سازگار با محيط زيست و ك... شماره اظهارنامه :139450140003007338 شماره ثبت :88851 نام مالک/مالکین :اصغر زماني و سيدميثم ابطحي فروشاني و تورج مهدي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/07 سيستم سوخت كمكي دوستدار محيط زيست كوره بلند شماره اظهارنامه :139550140003004711 شماره ثبت :90083 نام مالک/مالکین :محمد ملكي ها تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/23 تصفيه پساب رنگي با استفاده از منعقد كننده پليمر... شماره اظهارنامه :38703508 شماره ثبت :49697 نام مالک/مالکین :مهوش كيواني قلعه تكي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/13 نيروگاه توليدكننده بدون آلودگي محيط زيست (براي ... شماره اظهارنامه :38702516 شماره ثبت :48182 نام مالک/مالکین :مهرناز گلچين فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/11 دستگاههاي گرمايشي پربازده گاز سوز سازگار با محي... شماره اظهارنامه :390080854 شماره ثبت :73424 نام مالک/مالکین :كوروش ربيعي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/28 محلول رسوب بردار،ضد رسوب و خوردگي ميتره صنعتي (... شماره اظهارنامه :139450140003012214 شماره ثبت :92430 نام مالک/مالکین :محمدهادي شعله تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/04 تشكيل پوشش هاي نانواكسيد سريم دوستدار محيط زيست... شماره اظهارنامه :387061307 شماره ثبت :52928 نام مالک/مالکین :حسين حسن نژاد و تقي شهرابي و علي شانقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/06/26 تصفيه پساب هاي صنعتي به روشي كاملا نوين و سازگا... شماره اظهارنامه :13915014000304841 شماره ثبت :78989 نام مالک/مالکین :آصفه شجاعي ابري و سارا يزدان پناه و سارا حيدري گودرزي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/29 طراحي و ساخت سيستم بي هوازي ميكرو آنزيمي تصفيه ... شماره اظهارنامه :387021153 شماره ثبت :51853 نام مالک/مالکین :شهرام بخشايي محبوب تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/24 ديوار پوش 3d سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :139250140003003641 شماره ثبت :82604 نام مالک/مالکین :علي عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/05 پلاستيك سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :388100104 شماره ثبت :64050 نام مالک/مالکین :نسيم گرجي و سينا رضايي و سينا گرجي و سارا رضايي تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/10/07 بلوكهاي نيوجرسي با راه عبور نخاله و ضايعات (ساز... شماره اظهارنامه :139350140003005777 شماره ثبت :84464 نام مالک/مالکین :سيدرامتين صالحي ابري تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/06/01 تشكيل پوششهاي تبديلي نانو اكسيد سريم دوستدار مح... شماره اظهارنامه :387061305 شماره ثبت :52926 نام مالک/مالکین :تقي شهرابي و حسين حسن نژاد و علي شانقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/06/26 دستگاه هميار محيط زيست (امحا كننده زباله خانگي) شماره اظهارنامه :389020574 شماره ثبت :66177 نام مالک/مالکین :ايمان بابايي و رحمت اله بابايي تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/02/18 پوشش هاي لاملي آلياژي روي - آْلومينيوم سازگار م... شماره اظهارنامه :389110540 شماره ثبت :73457 نام مالک/مالکین :محمدحسين سيار تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/16 كروم زدايي پسابهاي صنعتي با استفاده از برگ و سا... شماره اظهارنامه :38406349 شماره ثبت :32937 نام مالک/مالکین :رضا سالاريان و محمد پازوكي و فتح اله مظفرزاده و مهران صولتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/06/23 فرآيند تك ظرف و سازگار با محيط زيست براي سنتز م... شماره اظهارنامه :390080707 شماره ثبت :73710 نام مالک/مالکین :مريم بي خوف تربتي و مسعود شعبانزاده و ناهيد آقايان تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/22 تركيب پليمري تثبيت كننده خاك دوستدار محيط زيست شماره اظهارنامه :139550140003003393 شماره ثبت :91274 نام مالک/مالکین :جهاددانشگاهي – پژوهشكده تكنولوژي توليد و حامد گل محمدي قانع و محمدمهدي سراجي و سينا كيان ارثي و جمال داورپناه تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/03/24 فرآيند كاهش متان توليدي نشخواركنندگان و بهبود م... شماره اظهارنامه :139550140003006972 شماره ثبت :92612 نام مالک/مالکین :فردوسي مشهد تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/09 توليد نانو كامپوزيت پلي يورتان-سلولز با يك فراي... شماره اظهارنامه :13905014000301920 شماره ثبت :74109 نام مالک/مالکین :فاطمه داداشيان و طيبه فتاحي مي آبادي و گيتي ميرمحمدصادقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/27 پانل هاي سبك روكش دار تركيبي نانو مقاوم در براب... شماره اظهارنامه :390090061 شماره ثبت :75699 نام مالک/مالکین :مهدي جمشيدي گوهري تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/09/01 فيلترهوشمند نانو تيوپ كربني جاذب آلاينده هاي مح... شماره اظهارنامه :388060876 شماره ثبت :61307 نام مالک/مالکین :رسول نوروزيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/06/30 ارتباط تلفني از طريق سيم خاردار و حفاظ ايمني حي... شماره اظهارنامه :38703409 شماره ثبت :51346 نام مالک/مالکین :محمد جزيني درچه و محسن جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 مبدل حرارتي در مسير خروجي گاز خودروها جهت كاهش ... شماره اظهارنامه :389090926 شماره ثبت :68341 نام مالک/مالکین :زهرا لاوي سفيد گري و محمدرضا شقاقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/09/30 انتقال ديتا و ارتباط با شبكه رايانه اي و اينترن... شماره اظهارنامه :38703371 شماره ثبت :49808 نام مالک/مالکین :محمد جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/08 فيلتر تقويت كننده موتور سيكلت جهت جلوگيري از آل... شماره اظهارنامه :38406192 شماره ثبت :32574 نام مالک/مالکین :روزبه سبط رسولي تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/06/14 پلت غذايي كنترل كننده جمعيت جوندگان و دوست دار ... شماره اظهارنامه :139450140003013952 شماره ثبت :91574 نام مالک/مالکین :فريبرز نوذري تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/12 سيستم تصفيه شيميايي پيش ساخته پسابها و بازيافت ... شماره اظهارنامه :387021154 شماره ثبت :51852 نام مالک/مالکین :شهرام بخشايي محبوب تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/24 دستگاه جلوگيري از آلودگي هواي مرغداري و محيط زيست شماره اظهارنامه :387021433 شماره ثبت :48335 نام مالک/مالکین :مجتبي پرهيز كاري و محمدامين روئين تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/31 استفاده از رسوبات آهك رودخانه اي و سنگدانه هاي ... شماره اظهارنامه :389080495 شماره ثبت :67987 نام مالک/مالکین :فرشاد ملكي رواسان تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/15 پل كابلي لنگري با قابليت نگهداري يك مسير زاويه ... شماره اظهارنامه :13915014000300195 شماره ثبت :78479 نام مالک/مالکین :كيوان فكري تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/01/20 مواد سفت كننده آلودگي هاي نفتي و فراوردهاي آند ... شماره اظهارنامه :38408314 شماره ثبت :33970 نام مالک/مالکین :حسين روحانيان تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/08/24 ساخت داربست زيست سازگار اكسيد تيتانيم محيط شده ... شماره اظهارنامه :139450140003013549 شماره ثبت :89924 نام مالک/مالکین :سمانه صابرسمندري و سعيد صابرسمندري و دانشگاه امير كبير تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/02 سنتز كامپوزيت هاي پليمر هادي حاوي نانو ذره با ا... شماره اظهارنامه :139350140003002989 شماره ثبت :88719 نام مالک/مالکین :مرجان رحيمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/24 محلول جرم گير و پاك كننده اسيدي سازگار با محيط ... شماره اظهارنامه :139550140003006736 شماره ثبت :93549 نام مالک/مالکین :ابوالقاسم دولتي و فاطمه حسيني بيان تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/04 مولد برق بدون صدا - آلودگي محيط زيست - سوخت شماره اظهارنامه :38705452 شماره ثبت :51115 نام مالک/مالکین :عبدالحسين زارع فيروزي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/12 ساخت چتردرختي براي جلوگيري ازآلودگي محيط زيست و... شماره اظهارنامه :390060538 شماره ثبت :80482 نام مالک/مالکین :نوشين تقوي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/06/20 كنترل سوئيچينگ و كليد زني از راه دور ازطريق سيم... شماره اظهارنامه :38703407 شماره ثبت :50031 نام مالک/مالکین :محسن جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 توليد زغال زيستي از ويناس حاصل از كارخانه‌هاي ن... شماره اظهارنامه :139450140003007379 شماره ثبت :87671 نام مالک/مالکین :سيدحميدرضا صادقي و زينب حزباوي و محبوبه كياني هرچگاني و دانشگاه تربيت مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/07 جداول ويژه فوق العاده سازگار با شرايط محيط زيس... شماره اظهارنامه :389070588 شماره ثبت :67554 نام مالک/مالکین :مهدي كاظمي و يوسف زندي و محمدباقر اكبري بقال و ناصر اكبري بقال تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/07/19 توليد تثبيت كننده گرد و غبار سازگار با محيط زيس... شماره اظهارنامه :139550140003001869 شماره ثبت :91499 نام مالک/مالکین :علي عبدلي سيلابي

موضوع اختراع : «آبیاری»

بسم الله الرحمن الرحیم  موضوع اختراع : «آبیاری» - با 234 عنوان - نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی ........................................................................................................................................   1- آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015209 شماره ثبت : 23354 نام مالک/مالکین : PLASSIM TECHUICAL PLASTICS و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/29 2- ادوات آبياري شماره اظهارنامه : 3000014732 شماره ثبت : 14363 نام مالک/مالکین : آلبرت برناردي و HERZL SELMAN تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/02/17 3- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د... شماره اظهارنامه : 31111111387013791 شماره ثبت : 51095 نام مالک/مالکین : دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/25 4- دستگاه محاسبه‌كننده زمان شروع آبياري، طول مدت آ... شماره اظهارنامه : 13915014000303776 شماره ثبت : 78552 نام مالک/مالکین : مهدي عباس زاده ناصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/05/21 5- دستگاه كنترل آبياري و كود دهي هيدرو كونيك شماره اظهارنامه : 13915014000307399 شماره ثبت : 79797 نام مالک/مالکین : غلام حسين خواجه تبريزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/20 6- دستگاه تست تمام اتوماتيك نوارهاي آبياري قطره اي... شماره اظهارنامه : 13915014000306978 شماره ثبت : 80690 نام مالک/مالکین : محمد امساكي و محمدرضا رستگاري كوپايي و رحمان جهانيان نجف آبادي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/07 7- طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند غير فعال در آبي... شماره اظهارنامه : 139250140003003035 شماره ثبت : 80733 نام مالک/مالکین : حسين علي بهرامي و ناصر رحيميان و حجت قرباني واقعي و محمدهادي غفاريان مقرب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/19 8- سيستم آبياري هوشمندگياهان (با قابليت تشخيص ميزا... شماره اظهارنامه : 388070277 شماره ثبت : 61469 نام مالک/مالکین : زهرا كردفهندري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/07/11 9- سيستم آبياري فضاي سبز شماره اظهارنامه : 38706067 شماره ثبت : 52078 نام مالک/مالکین : مهرداد منزل ساز كرماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/02 10- طراحي و ساخت گلدان دوجداره هوشمند با قابليت آبي... شماره اظهارنامه : 388070065 شماره ثبت : 63130 نام مالک/مالکین : جواد رحيمي حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/07/01 * * طراحي و ساخت گلدان هيدروپونيك هوشمند جهت استفاد... شماره اظهارنامه : 38610292 شماره ثبت : 45963 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 دستگاه كنترل كننده اتوماتيك ميزان آبياري شيرآلا... شماره اظهارنامه : 38705806 شماره ثبت : 51580 نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/15 سيستم آبياري هوشمند شاليزار با قابليت گزارش دما... شماره اظهارنامه : 139350140003007367 شماره ثبت : 85784 نام مالک/مالکین : پويا بني زماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/12 دستگاه آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 387021041 شماره ثبت : 48124 نام مالک/مالکین : محمد زارعي فرد و مرتضي عباسي و وحيد رضا زارعي فرد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/23 سيتم كنترل مركزي كامپيوتري هوشمند براي آبياري ت... شماره اظهارنامه : 38611991 شماره ثبت : 47238 نام مالک/مالکین : عقيل ياري و ياسين اسروش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/29 آبياري زيرسطحي نوين همراه هوادهي وازن شماره اظهارنامه : 38611936 شماره ثبت : 50716 نام مالک/مالکین : محمد تقي دانشور و عليمراد اكبري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/28 دستگاه آبياري باراني ميني لينير - چرخاب شماره اظهارنامه : 389120668 شماره ثبت : 70298 نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/17 فيلتر توري آبياري قطره اي و مصارف صنعتي باسايز ... شماره اظهارنامه : 38206021 شماره ثبت : 29006 نام مالک/مالکین : ناصر ولي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/06/04 دستگاه آبياري گل بصورت اتوماتيك با استفاده از ح... شماره اظهارنامه : 38310040 شماره ثبت : 31507 نام مالک/مالکین : صفدر رضائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/05 آبياري خودكار با استفاده از رطوبت شماره اظهارنامه : 38409197 شماره ثبت : 33560 نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/14 فيلتر و تصفيه آب گل آلود با استفاده از لوح فشرد... شماره اظهارنامه : 139350140003010751 شماره ثبت : 86618 نام مالک/مالکین : نوذر نوذري و نرگس كارگري و رضا مستوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/07 سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003007359 شماره ثبت : 89372 نام مالک/مالکین : امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/07 سيستم آبياري گياهان بصورت هوشمند توسط سنسورهاي ... شماره اظهارنامه : 139450140003009187 شماره ثبت : 90422 نام مالک/مالکین : حميدرضا برهاني و سيدمرتضي آيت اللهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/23 دستگاه آبياري الكترونيكي اتوماتيك باغچه شماره اظهارنامه : 38403066 شماره ثبت : 31888 نام مالک/مالکین : محمدصادق حق دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/07 ماشين ويژه كاشت سيب زميني براي افزايش راندمان آ... شماره اظهارنامه : 139450140003005451 شماره ثبت : 87883 نام مالک/مالکین : رضا فعله گري و نادر زرين و سعيد اسدي دزج تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/22 كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003010968 شماره ثبت : 89273 نام مالک/مالکین : مسلم نوروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 گلدان هوشمند به منظور آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 139350140003003342 شماره ثبت : 89463 نام مالک/مالکین : مرضيه اله دادي و حنا بقائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/04/02 سيستم هوشمند آبياري و آبرساني شماره اظهارنامه : 139450140003003485 شماره ثبت : 89251 نام مالک/مالکین : وحيد صدقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/03/31 سيستم آبياري هوشمند با قابليت در نظر گرفتن شراي... شماره اظهارنامه : 139450140003008136 شماره ثبت : 89474 نام مالک/مالکین : اميرحسين هنرخواهي و زهرا ابوشهاب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/27 توري حاوي سيستم پاشش سم با دارا بودن لوله هاي پ... شماره اظهارنامه : 139450140003012795 شماره ثبت : 89756 نام مالک/مالکین : سيدعلي اكبر باقريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/16 آبياري كم فشارزيرسطحي شماره اظهارنامه : 139450140003003759 شماره ثبت : 90046 نام مالک/مالکین : مجتبي كمالي شريف آبادي و مهدي كاربخش راوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/07 آبياري براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015110 شماره ثبت : 13129 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HEINZ HOELTER تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/12 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 3000016070 شماره ثبت : 9131 نام مالک/مالکین : T-R- IMATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/15 قطره چكان براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000019158 شماره ثبت : 18521 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/08/02 آبياري شماره اظهارنامه : 3000021159 شماره ثبت : 11614 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و FLAT SOCIETE PER AZIONI تاریخ ثبت اظهارنامه : 1356/09/03 آبياري از طريق لوله شماره اظهارنامه : 3000013301 شماره ثبت : 10163 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/07/02 دستگاه خودكار آبياري شماره اظهارنامه : 3000016678 شماره ثبت : 21727 نام مالک/مالکین : علي صديقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/11/19 آبياري مزارع برنج شماره اظهارنامه : 12615 شماره ثبت : 11445 نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و ندارد حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/11/11 دستگاه نشان دهنده كافي شدن رطوبت خاك در زمان آب... شماره اظهارنامه : 387051572 شماره ثبت : 52000 نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/30 سيستم آبياري قطره اي بدون نياز به آب لوله كشي و... شماره اظهارنامه : 38704951 شماره ثبت : 52758 نام مالک/مالکین : نصير الدين محققيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/23 آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 388040408 شماره ثبت : 63488 نام مالک/مالکین : مجيد قلي پور و بهنام اميني و علي پورحيدر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/04/21 سيستم آبياري تمام هوشمند شماره اظهارنامه : 38706342 شماره ثبت : 52338 نام مالک/مالکین : رضا حسنوند و امين جاني پور رباطي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 سنسورهاي بي سيم جهت مكانيزه كردن آبياري و كنترل... شماره اظهارنامه : 38607092 شماره ثبت : 43799 نام مالک/مالکین : محمد حسام گودرزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/07/03 پايه آبياري قطره اي گلدانهاي خانگي شماره اظهارنامه : 38702990 شماره ثبت : 48577 نام مالک/مالکین : محمد رامندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/22 آبياري باراني هوايي با قابليت حذف چرخهاي نگه دا... شماره اظهارنامه : 38703141 شماره ثبت : 49078 نام مالک/مالکین : كوروش كوفه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/05 دستگاه برنامه ريزي آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 389110976 شماره ثبت : 69084 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/25 دستگاه آبياري تزريقي زير سطحي درختان شماره اظهارنامه : 389050317 شماره ثبت : 66461 نام مالک/مالکین : غلامرضا چمن تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/10 آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست... شماره اظهارنامه : 139350140003001348 شماره ثبت : 85438 نام مالک/مالکین : حامد طهماسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/12 آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري... شماره اظهارنامه : 390060279 شماره ثبت : 73153 نام مالک/مالکین : عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 آبياري گلدان با استفاده از تماس تلفني شماره اظهارنامه : 38407311 شماره ثبت : 33559 نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/07/26 سازه اي كه گلدان (گياه آيارتماني) روي آن قرار م... شماره اظهارنامه : 38411389 شماره ثبت : 35220 نام مالک/مالکین : گلناز لواساني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/23 دستگاه آبياري باراني خطي(LINEAR كانالي - لوله اي شماره اظهارنامه : 38302049 شماره ثبت : 30497 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات مهندسي جهاد كشاورزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/02/09 دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 38311094 شماره ثبت : 31489 نام مالک/مالکین : مهدي تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/11/11 كابل آبياري قطره اي منبع اب قابل حمل با استفاده... شماره اظهارنامه : 37901023 شماره ثبت : 26575 نام مالک/مالکین : صمد دانشمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/01/23 كنترل هوشمند از راه دور آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 38504021 شماره ثبت : 35589 نام مالک/مالکین : محمد احسان صادقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/04 آبياري زيرسطحي عمودي شماره اظهارنامه : 139450140003004482 شماره ثبت : 88304 نام مالک/مالکین : مجيد وفاداراصفهان و دانشگاه اصفهان و مهدي كمالي و رضا طاهري تهراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/24 طراحي مجموعه برد و مخازن هوشمند جهت كنترل آبيار... شماره اظهارنامه : 390040832 شماره ثبت : 72063 نام مالک/مالکین : محمد جواد مانشتي و هوشنگ قمرنيا و عرفان خدايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/28 سيستم كنترل اتوماتيك آبياري غرق آبي با استفاده ... شماره اظهارنامه : 139450140003009418 شماره ثبت : 88834 نام مالک/مالکین : دانشگاه سمنان و محمدعلي بهشتي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/28 سيستم آبياري سنتي- موضعي مكانيزه در بستر اينترن... شماره اظهارنامه : 139550140003008395 شماره ثبت : 91710 نام مالک/مالکین : تورج شبانيان بروجني و بي تا مروج الاحكامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/07/12 سامانه آبياري با قابليت مديريت برداشت ميزان آب ... شماره اظهارنامه : 139350140003012953 شماره ثبت : 87105 نام مالک/مالکین : مهار مكاترونيك هوشمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/29 سيستم هوشمند براي كنترل آبياري با استفاده از تك... شماره اظهارنامه : 139550140003011152 شماره ثبت : 92377 نام مالک/مالکین : هاشم باقري نژاد و صادق باقري نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/17 سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر... شماره اظهارنامه : 139550140003012011 شماره ثبت : 93848 نام مالک/مالکین : فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/04 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 374010019 شماره ثبت : 2049 نام مالک/مالکین : CASAGRANDE ANTONIO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/10/21 لوله آبياري شماره اظهارنامه : 3000026880 شماره ثبت : 2911 نام مالک/مالکین : ENICHEM PULEMERE S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1364/08/02 سيستم آبياري شماره اظهارنامه : 3000014662 شماره ثبت : 11277 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و VALMONT INDUSTRIES INC تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/02/06 آبياري شماره اظهارنامه : 3000016896 شماره ثبت : 8676 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و JACQUES LEON ALEXANDRESEE تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/12/23 وسيله آبياري شماره اظهارنامه : 3000010879 شماره ثبت : 15880 نام مالک/مالکین : SOCIETE GRENOLOLOISE DETUDES ET DAPPLICATIONS HYDR و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1350/10/18 آبپاش چرخشي جهت استفاده در آبياري تحت فشار شماره اظهارنامه : 13915014000306428 شماره ثبت : 79882 نام مالک/مالکین : نسيم نايب پاشائي و مهدي شيراني فرادنبه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/19 سامانه آبياري زيرسطحي تراوا شماره اظهارنامه : 13915014000306983 شماره ثبت : 78524 نام مالک/مالکین : عليرضا اميرحسنخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/07 سيستم آبياري تحت فشاراتوماتيك وهوشمندباقابليت ا... شماره اظهارنامه : 13905014000303793 شماره ثبت : 74620 نام مالک/مالکین : محمد حسين آرمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/12/17 طراحي و ساخت گلدان هوشمند زماندار با قابليت تنظ... شماره اظهارنامه : 38610293 شماره ثبت : 46515 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 سيستم هاي آبياري زيرزميني براي پديد آوردن بالات... شماره اظهارنامه : 38609836 شماره ثبت : 45692 نام مالک/مالکین : بهزاد محمدزاده و همايون ويستامهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/25 آبياري زيرزميني و معلق مجرائي شبكه اي گسترده د... شماره اظهارنامه : 389090077 شماره ثبت : 69078 نام مالک/مالکین : حميدرضا همتي ايدالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/02 سيستم آبياري نشتي - زير سطحي شماره اظهارنامه : 389060163 شماره ثبت : 66980 نام مالک/مالکین : مهدي قيصري و علي نيكبخت طالخونچه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/06 سيستم آبياري گلخانه با كنترلر فازي شماره اظهارنامه : 38705131 شماره ثبت : 50844 نام مالک/مالکین : رضا عليمرداني و سيد سعيد محتسبي و احمد طباطبائي فر و ليلا ندرلو و پيام جوادي كيا و محمود اميد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/05 دستگاه تمام ديجيتال آبياري با سيستم كنترل خودكا... شماره اظهارنامه : 389050370 شماره ثبت : 66426 نام مالک/مالکین : حسين فرزانه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/12 ساخت شير خودكار و سيستم آبياري خودكار و طرح سي... شماره اظهارنامه : 38405149 شماره ثبت : 32851 نام مالک/مالکین : دارا عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/11 شير متحرك در سيستم هاي آبياري تحت فشار شماره اظهارنامه : 38504458 شماره ثبت : 35909 نام مالک/مالکین : بشير سميعي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/28 سيمولاتور باران بر اساس سيستم آبياري قطره اي به... شماره اظهارنامه : 38310134 شماره ثبت : 31732 نام مالک/مالکین : مازيار دودكانلوي ميلان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/14 شير اتوماتيك براي سيستم آبياري باراني ثابت كه د... شماره اظهارنامه : 38409084 شماره ثبت : 33662 نام مالک/مالکین : عباس رجايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/06 آبياري مزاع به طريقه طرح كللتر فلوتري شماره اظهارنامه : 38410124 شماره ثبت : 34006 نام مالک/مالکین : محمد علي خان زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/10 سيستم آبياري تلفيقي سطحي- زيرزميني شماره اظهارنامه : 139450140003011611 شماره ثبت : 89655 نام مالک/مالکین : بي تا مروج الاحكامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/21 تنظيم آبياري باراني بانور خورشيد به صورت تمام شماره اظهارنامه : 38412173 شماره ثبت : 35249 نام مالک/مالکین : علي جديدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/12/09 سيستم آبياري زيرسطحي با استفاده از بخار سرد شماره اظهارنامه : 139350140003011256 شماره ثبت : 88295 نام مالک/مالکین : سيداحسان باقري و مهدي قيصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/19 سيستم هواشناسي و آبياري خودكار مزرعه شماره اظهارنامه : 390050056 شماره ثبت : 71323 نام مالک/مالکین : مهدي زينلي و محمد بهنام رسولي و محمد جواد سميعي دلوئي و محمد فشائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/05/02 آبياري سوزني شماره اظهارنامه : 139450140003006128 شماره ثبت : 88117 نام مالک/مالکین : آرش دكامئي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/07 دستگاه آبياري تمام هوشمند باغات كيوي شماره اظهارنامه : 38705644 شماره ثبت : 51439 نام مالک/مالکین : مهدي ابراهيمي و مهرزاد نقي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/13 سيستم چشم دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 390070388 شماره ثبت : 74745 نام مالک/مالکین : عليرضا باستاني و محمدرضا رستگاري كوپائي و مهدي حيدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/13 دستگاه هشدار دهنده ي زمان قطع و وصل جريان آب به... شماره اظهارنامه : 139550140003003951 شماره ثبت : 90788 نام مالک/مالکین : اميد محترمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/04 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000012316 شماره ثبت : 24122 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و STERLING SPAARSE SPREIKLER COMPANY INC تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/07/18 آبياري هوشمند باقابليت كنترل ميزان آب مورد نياز... شماره اظهارنامه : 388100609 شماره ثبت : 63418 نام مالک/مالکین : جعفر باباپوراقدم و بهنام اميني و ولي لايزالي و سميه لايزالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/10/23 آبياري زيرسطحي گياه سوسن عنكبوتي (كرينوم) در گل... شماره اظهارنامه : 139550140003001706 شماره ثبت : 91720 نام مالک/مالکین : عليمحمد قائمي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/18 دستگاه تشخيص زمان آبياري متصل به تلفن همراه شماره اظهارنامه : 139350140003007773 شماره ثبت : 86009 نام مالک/مالکین : مينا كيميائي و عبدالرضا اقتداري نائيني و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) و فرساد زماني بروجني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/23 آبياري زيرسطحي شماره اظهارنامه : 37407030 شماره ثبت : 1981 نام مالک/مالکین : آذراوغلي يزدان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/07/27 آبياري شماره اظهارنامه : 3000021799 شماره ثبت : 19125 نام مالک/مالکین : VERDYOL INTERNATION AG و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1357/01/08 شبكه آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 3000016068 شماره ثبت : 9164 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آبياري مصنوعي توسط ربات شماره اظهارنامه : 387061031 شماره ثبت : 53594 نام مالک/مالکین : حسين حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/20 كنترل و مانيتورينگ سيستمهاي آبياري هوشمند به وس... شماره اظهارنامه : 13915014000302998 شماره ثبت : 78269 نام مالک/مالکین : رضا صدقي و ايرن كهوازاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/27 فرآيند بهره برداري ازشبكه هاي آبياري شماره اظهارنامه : 389100409 شماره ثبت : 79679 نام مالک/مالکین : احمد دماوندي نژاد منفرد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/10/12 سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع... شماره اظهارنامه : 13915014000300865 شماره ثبت : 79929 نام مالک/مالکین : بابك ياري سعيدخانلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/09 مكمل آب آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 389090420 شماره ثبت : 71016 نام مالک/مالکین : فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/15 طراحي و ساخت گلدان آبرسان هوشمند با قابليت مدير... شماره اظهارنامه : 38610295 شماره ثبت : 45962 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 پوشش نفوذناپذيرومقاوم دربرابرفشار اب زيرزميني ،... شماره اظهارنامه : 38709913 شماره ثبت : 55465 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/09/23 گلدان بدون نياز به آبياري شماره اظهارنامه : 38609479 شماره ثبت : 45359 نام مالک/مالکین : عليرضا فكور باغبان و مهدي فكور باغبان و سيد محمد هاشميان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/14 سيستم همزمان آبياري و زهكشي جهت كنترل شوري اطر... شماره اظهارنامه : 38705486 شماره ثبت : 51564 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور و ندا زرگاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/12 دستگاه اتوماتيك تامين آب آبياري جهت جويچه ها كر... شماره اظهارنامه : 38610053 شماره ثبت : 45828 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/02 سيستم آبياري قطره اي مخزن دار براي محصولات رديف... شماره اظهارنامه : 389020665 شماره ثبت : 65430 نام مالک/مالکین : فرهاد بيژني غلام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/19 سامانه آبياري بطري قطره اي شماره اظهارنامه : 388040615 شماره ثبت : 61241 نام مالک/مالکین : هوشنگ پور شفيع زنگنه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/04/27 روش كاربردي تلفيقي آبياري جويچه اي موجي - كاهش ... شماره اظهارنامه : 38611250 شماره ثبت : 47431 نام مالک/مالکین : هادي افشار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/08 روش آبياري ثقلي با بهره گيري از شير پروانه اي شماره اظهارنامه : 38611973 شماره ثبت : 47706 نام مالک/مالکین : محمد قابل تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/29 سيستم هوشمند آبياري رطوبتي گياهان شماره اظهارنامه : 38703252 شماره ثبت : 49417 نام مالک/مالکین : احمد ذوالقدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/07 شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38704453 شماره ثبت : 49974 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/12 دستگاه تهيه آب از هواي پيرامون براي آبياري درخت... شماره اظهارنامه : 389110400 شماره ثبت : 70408 نام مالک/مالکین : علي عسگري و جبار رحيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/11 فرآيند سيستم و دستگاه آبياري شعاعي و آبياري زمي... شماره اظهارنامه : 390020226 شماره ثبت : 70043 نام مالک/مالکین : سيد هادي ابطحي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/07 آبياري تزريقي نفوذي و تراوا شماره اظهارنامه : 389060819 شماره ثبت : 67184 نام مالک/مالکین : محمدمهدي اسماعيلي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/28 نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك... شماره اظهارنامه : 38305192 شماره ثبت : 30234 نام مالک/مالکین : ولي الله عبدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/19 دستگاه آبياري هوائي تحت فشار شماره اظهارنامه : 38310177 شماره ثبت : 31276 نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/20 ساخت قطره چكان كنترل رسوب جهت آبياري قطره اي بر... شماره اظهارنامه : 13915014000300094 شماره ثبت : 75696 نام مالک/مالکین : علي رضا توكلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/19 سيستم الكترونيك اتوماتيك آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 38401026 شماره ثبت : 31699 نام مالک/مالکین : مصطفي شريفي تجريشي مطلق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/01/10 دستگاه تله اندازي اجسام شناور در شبكه هاي آبيار... شماره اظهارنامه : 139450140003007627 شماره ثبت : 88764 نام مالک/مالکین : حسين حميدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/13 آبياري تلفني شماره اظهارنامه : 37903030 شماره ثبت : 26521 نام مالک/مالکین : يوسف جعفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/04/19 روش آبياري زير سطحي با استفاده از گلدانك زير سط... شماره اظهارنامه : 38010021 شماره ثبت : 27747 نام مالک/مالکین : مهيار آزادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/10/06 بستر ورمي كمپوست پرتابل با سيستم آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 139550140003002453 شماره ثبت : 92111 نام مالک/مالکین : حجت اله احمدي قشلاقي و پريسا باقري سفلي و سجاد احمدي قشلاقي و سمانه احمدي قشلاقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/03 سيستم آبياري سيلابي خودكار شماره اظهارنامه : 139550140003003306 شماره ثبت : 90918 نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/23 سيستم هوشمند كنترل و ثبت اطلاعات آبياري تانكري شماره اظهارنامه : 38706736 شماره ثبت : 52518 نام مالک/مالکین : سهراب دهقان و سيد علي حسن زاده كاخكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/16 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 3000016067 شماره ثبت : 7316 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آب پاش چرخان تمام مكانيكي با قابليت آبياري تمام... شماره اظهارنامه : 139550140003006612 شماره ثبت : 93778 نام مالک/مالکین : فردوسي مشهد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/01 لوله (شيلنگ)آبياري وروش ساخت آن شماره اظهارنامه : 3000030087 شماره ثبت : 26781 نام مالک/مالکین : TROY ALLPORT و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1372/12/03 آبياري و توزيع آب شماره اظهارنامه : 31111111163382 شماره ثبت : 6653 نام مالک/مالکین : EOU ET ASSAIN ISSEMENT SOCEA و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/11/01 وسيله آبياري شماره اظهارنامه : 15213 شماره ثبت : 20764 نام مالک/مالکین : GIDEOM GILEAD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/29 دستگاه مخصوص آبياري شماره اظهارنامه : 3000002416 شماره ثبت : 11403 نام مالک/مالکین : منصور نبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1332/12/07 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015340 شماره ثبت : 23340 نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/20 آبياري قطره اي مجهز به انباره آب شيميايي53015 شماره اظهارنامه : 387061400 شماره ثبت : 53015 نام مالک/مالکین : هادي ياري و مهدي فرشاد فقيه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/27 آبياري آسان شماره اظهارنامه : 390080124 شماره ثبت : 75195 نام مالک/مالکین : پژوهشكده تعليم و تربيت كرمان و مهدي خواجه حسني رابر و شهين رستمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/03 طراحي و كنترل هوشمند آبياري باراني بصورت اتومات... شماره اظهارنامه : 390040046 شماره ثبت : 71761 نام مالک/مالکین : روح الله صادقيان فرد بروجني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/04 گلخانه هوشمند با قابليت مانيتورينگ وكنترل آبيار... شماره اظهارنامه : 139250140003009341 شماره ثبت : 83687 نام مالک/مالکین : امير عاشوري برمچي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/11 اگولواريم بر اساس تصفيه خانه آب اكواريم به روش ... شماره اظهارنامه : 139350140003001158 شماره ثبت : 84019 نام مالک/مالکین : سعيد رسولي سرو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/08 دريچه خودكار جهت سه سطح آبياري بالا شماره اظهارنامه : 3000003122 شماره ثبت : 12947 نام مالک/مالکین : SOCIETE ABS FARYES ET ATELIERS ALU CREUSSE و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1336/06/04 پكيج هوشمند جلوگيري از سرمازدگي در اراضي تحت آب... شماره اظهارنامه : 389120545 شماره ثبت : 73693 نام مالک/مالکین : عليرضا بابايي تازه كندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/15 ساخت ظروف فلزي يا پلي اتيلني خودكار خورشيدي تاي... شماره اظهارنامه : 38702433 شماره ثبت : 50299 نام مالک/مالکین : پيمان پيرداودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/09 سيستم آبياري باراني آبفشان خطي با روش آبرساني ا... شماره اظهارنامه : 389040538 شماره ثبت : 66067 نام مالک/مالکین : كامي كابوسي و محمد علي تجري غريب آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/23 دستگاه الكترونيكي نظارت و آبياري گياهان خانگي شماره اظهارنامه : 139350140003002214 شماره ثبت : 85770 نام مالک/مالکین : لقمان محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/03 چرخ كامل دستگاه آبياري باراني غلطان ويلمور اعم ... شماره اظهارنامه : 38205106 شماره ثبت : 29005 نام مالک/مالکین : حامد عرب پناهان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/05/23 ساخت وسيله اي به طور خودكار در زمان معين و به م... شماره اظهارنامه : 38504215 شماره ثبت : 35699 نام مالک/مالکین : حميدرضا پور رستم قادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/13 آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38310296 شماره ثبت : 31612 نام مالک/مالکین : نعمت الله ابراهيم نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/30 آبياري گلدان ها بدون برق شماره اظهارنامه : 38303186 شماره ثبت : 32890 نام مالک/مالکین : هادي بصام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/25 رباط آبياري و آبساز اتوماتيك فضاي سبز شماره اظهارنامه : 38309103 شماره ثبت : 31756 نام مالک/مالکین : رسول چالمه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/09/10 كنترل روان آب حاصله از آبياري باراني تحت فشار شماره اظهارنامه : 38303116 شماره ثبت : 30005 نام مالک/مالکین : صادق ميرزائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/17 سيستم آبياري هوشمند كه با اندازه گيري مقاومت ال... شماره اظهارنامه : 38401132 شماره ثبت : 31861 نام مالک/مالکین : محمد هادي كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/01/24 دستگاه آبياري ويلموو مجهز به سيستم توليد وذخي... شماره اظهارنامه : 139350140003008091 شماره ثبت : 87452 نام مالک/مالکین : رامين خدامرادي پور و داود شيخلر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/30 سيستم آبياري اقليم هوشمند براي درختان و گياهان ... شماره اظهارنامه : 139550140003007769 شماره ثبت : 93525 نام مالک/مالکین : ليلا جهانبان و مهرداد ربيعي و محمدرضا داوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/28 دستگاه اندازه‌گيري نياز آبي گياهان گلخانه اي و ... شماره اظهارنامه : 139550140003007494 شماره ثبت : 93406 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/21 سيستم تطبيق پذير كنترل هوشمند كم آبياري تنظيم ش... شماره اظهارنامه : 139350140003013743 شماره ثبت : 86863 نام مالک/مالکین : محمدجواد مطهري شريف و سازمان اتكا مركز تحقيقات ونوآوري به شماره ثبت 4649 و منصوره كفاش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/12/19 پايانه هاي سفالي (آبياري زير سطحي) شماره اظهارنامه : 390080605 شماره ثبت : 73301 نام مالک/مالکین : سيد محمدرضا سادات شريف تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/18 شبكه آبياري هوشمند به شيوه دائمي با مكانيزم خود... شماره اظهارنامه : 139450140003014265 شماره ثبت : 92628 نام مالک/مالکین : كورش حسام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/22 آبياري اتوماتيك شماره اظهارنامه : 3000025032 شماره ثبت : 3739 نام مالک/مالکین : سيدجمال الدين خواجه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1360/08/14 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 16069 شماره ثبت : 9172 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آبياري شماره اظهارنامه : 3000023866 شماره ثبت : 4997 نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/08/23 تاسيسات آبياري شماره اظهارنامه : 27961 شماره ثبت : 3580 نام مالک/مالکین : ENICHEM SYSTHESIS S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1367/07/17 آبياري شماره اظهارنامه : 23784 شماره ثبت : 5311 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و HINDSAY MANUFACTURING COMPANY USA تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/07/08 آبياري شماره اظهارنامه : 3000017405 شماره ثبت : 7422 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SOCIETE ANONY ME SOCIETE GENERAL DE CONSTRUCTION E تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/03/20 آبياري شماره اظهارنامه : 3000013251 شماره ثبت : 11602 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HUGA LOLAND OLI HALMN PLACE STALING SAD تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/04/19 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000004249 شماره ثبت : 17012 نام مالک/مالکین : PAAVO VIKTOR KUKAING SAILIMINEN و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/09/08 آبياري لوله هاي باريك شماره اظهارنامه : 12702 شماره ثبت : 23121 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/12/04 سيستم تشتك پركن هوشمند و قطع كننده خودكار آّب ... شماره اظهارنامه : 13915014000306267 شماره ثبت : 79260 نام مالک/مالکین : شهريار بصيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/13 دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري با دقت 0.5 ميل... شماره اظهارنامه : 389110174 شماره ثبت : 69247 نام مالک/مالکین : رحمان جهانيان و محمد رضا رستگاري كوپايي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري و مسيح تفنگ سازي و سيد افشين صدريه و محمد امساكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/06 ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما شماره اظهارنامه : 38702615 شماره ثبت : 48283 نام مالک/مالکین : علي رحيمي دمق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/15 دستگاه آبياري باراني قرقره اي ثابت-چرخاب شماره اظهارنامه : 389050653 شماره ثبت : 66950 نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/18 آبياري قطره اي گلداني تمام خودكار شماره اظهارنامه : 139250140003002815 شماره ثبت : 85314 نام مالک/مالکین : سيدحميد ذوالجلالي مقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/11 كوزه هاي اتوماتيك جهت آبياري مزارع و قابل استفا... شماره اظهارنامه : 38411042 شماره ثبت : 33922 نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/02 قطره چكان الكترودي(الكترو-آنتي ديپازيت)مورد است... شماره اظهارنامه : 139450140003000073 شماره ثبت : 86446 نام مالک/مالکین : نازيلا صدائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/01/08 سيستم آبياري قطره اي خانگي شماره اظهارنامه : 139450140003008050 شماره ثبت : 88225 نام مالک/مالکین : اشكان فارسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/24 كانالهاي لاستيكي نيم لوله براي آبياري شماره اظهارنامه : 38503042 شماره ثبت : 35236 نام مالک/مالکین : آرين ويستامهر و همايون ويستامهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/03/03 طراحي سيستم آبياري تحت فشار با كنترل 46747 شماره اظهارنامه : 38611373 شماره ثبت : 46747 نام مالک/مالکین : علي فروزني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/10 سيستم آبياري زيرسطحي مگنتو- سيليس شماره اظهارنامه : 139550140003003950 شماره ثبت : 90077 نام مالک/مالکین : مهران قرباني شهربابكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/04 گلخانه خانگي با قابليت نصب در لب پنجره ها و بال... شماره اظهارنامه : 38611567 شماره ثبت : 46882 نام مالک/مالکین : عيسي علمي خوجيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/15 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000024306 شماره ثبت : 5188 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و PROAGRO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA A.V CAMPOS SAL تاریخ ثبت اظهارنامه : 1359/05/29 آبياري شماره اظهارنامه : 23865 شماره ثبت : 4998 نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/08/23 دستگاه خودكار آبياري سطحي شماره اظهارنامه : 139350140003003707 شماره ثبت : 84516 نام مالک/مالکین : اميد فاميل محترمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/04/11 لوله آبياري باراني كم فشار سوراخ كاري شده با پا... شماره اظهارنامه : 139550140003005031 شماره ثبت : 92617 نام مالک/مالکین : احمد محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/30 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 37708025 شماره ثبت : 805 نام مالک/مالکین : داريوش معراجي و رحيم احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1377/08/20 لوله هاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015807 شماره ثبت : 20741 نام مالک/مالکین : GEOR SHOX ECKSTEIN A NAOMI STREET و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/08/05 آبياري در سطح شماره اظهارنامه : 3000009071 شماره ثبت : 22726 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SYMCHA BLASSANA ISCHAYOHU تاریخ ثبت اظهارنامه : 1348/06/04 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015344 شماره ثبت : 23410 نام مالک/مالکین : DEUTSCHE DAPLLAR PLASTIK GMBH & CO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/20 سيستم آبياري شماره اظهارنامه : 15387 شماره ثبت : 15598 نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/26 لوله مخصوص آبياري وآبپاشي شماره اظهارنامه : 3000013951 شماره ثبت : 20433 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و NTERDISCULIN FOREHANGSG ESELLSCHAFT تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/10/05 سيستم اتوماسيون آبياري بر اساس تكنيك ظرفيت خازن... شماره اظهارنامه : 38707811 شماره ثبت : 53639 نام مالک/مالکین : سينا مشكسار و رضا بازرگان لاري و مهدي روياني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/22 آبياري نواري در باغچه شماره اظهارنامه : 390060413 شماره ثبت : 73777 نام مالک/مالکین : آرش گرامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/15 سيستم آبياري هوشمند شاليزار شماره اظهارنامه : 139250140003006523 شماره ثبت : 82697 نام مالک/مالکین : پويا بني زماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/29 دستگاه مديريت تلفيقي آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 38704632 شماره ثبت : 50577 نام مالک/مالکین : محسن تولائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/17 دريچه فعال كننده حركت املاح خاك در حين آبياري ب... شماره اظهارنامه : 38704133 شماره ثبت : 50277 نام مالک/مالکین : امير سالار عبدالكريم خلجي و امير خسرو عبدالكريم خلجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 سيستم تزريق كود محلول به آب در آبياري سطحي شماره اظهارنامه : 389060727 شماره ثبت : 70245 نام مالک/مالکین : داود قنبريان و مجتبي براآني دستجردي و سيدحسن طباطبايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/24 دستگاه كنترل آبياري باغ به كمك SMS شماره اظهارنامه : 3870704149 شماره ثبت : 66152 نام مالک/مالکین : فرزاد فاروقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 آبياري خودكار گياهان آپارتماني شماره اظهارنامه : 388050465 شماره ثبت : 63002 نام مالک/مالکین : امير بابائي رودباري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/17 سيستم آبياري قرقره اي شماره اظهارنامه : 38307221 شماره ثبت : 30864 نام مالک/مالکین : حميدرضا رحمانپور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/30 آب پاش با قابليت ارتفاع گيري جهت آبياري نقاط بي... شماره اظهارنامه : 38402277 شماره ثبت : 32082 نام مالک/مالکین : سيامك محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/27 سيستم اتوماتيك آبياري باراني كلاسيك شماره اظهارنامه : 38406109 شماره ثبت : 32715 نام مالک/مالکین : علي جديدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/06/07 فرآيند استفاده از ليزر سبز در پياده‏ سازي سيستم... شماره اظهارنامه : 13915014000306820 شماره ثبت : 87564 نام مالک/مالکین : مجيد سردقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/30 سيستم تمام اتوماتيك آبياري با رابط كاربري تلفن ... شماره اظهارنامه : 139450140003010807 شماره ثبت : 89130 نام مالک/مالکین : اميرحسين جليلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/02 افزايش بهره وري آب با تكنيك آبياري بخشي منطقه ... شماره اظهارنامه : 139450140003013013 شماره ثبت : 90949 نام مالک/مالکین : محمدرضا عسگري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/21 لوله هاي پلي اتيلن لودنسيتي و نوارهاي آبياري(تي... شماره اظهارنامه : 139250140003012206 شماره ثبت : 89441 نام مالک/مالکین : محمدرضا احمديان طاهري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/26 سامانه هوشمند آبياري مكانيزه از راه دور شماره اظهارنامه : 390080453 شماره ثبت : 74338 نام مالک/مالکین : سيد ابوالفضل سيد ناري و سيد احمد سيد ناري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000014332 شماره ثبت : 19557 نام مالک/مالکین : AG INTERNATIONAL و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/12/14 آوردن آب به سطح زمين براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000001675 شماره ثبت : 8119 نام مالک/مالکین : محمود ادراكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1328/07/24 روشهاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015849 شماره ثبت : 18477 نام مالک/مالکین : HAWAUAN DERELOPMENT COMPANY LTD و آلبرت برناردي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/08/12 سيستم آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 19222 شماره ثبت : 22119 نام مالک/مالکین : LOREN RUSH TOWNSEND SIDNEY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/08/12 طريقه آبياري شماره اظهارنامه : 3000013966 شماره ثبت : 10756 نام مالک/مالکین : NIHOU JESEAAL INDUSTERY LTD و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/10/10 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 31111111153362 شماره ثبت : 23134 نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/19 دستگاه جمع آوري نوار آبياري قطره اي (تيپ)در دو ... شماره اظهارنامه : 38706392 شماره ثبت : 52257 نام مالک/مالکین : ناصر اژدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 ساخت سامانه هوشمند آبياري قطره اي درمزارع بااست... شماره اظهارنامه : 389090030 شماره ثبت : 69043 نام مالک/مالکین : سينا اميني و عباس حبيبي محلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/01 آبياري تحت فشار دوار هوشمند شماره اظهارنامه : 139250140003010494 شماره ثبت : 82454 نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/12 دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000930 شماره ثبت : 83667 نام مالک/مالکین : دانيال اعلمي دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/02 آبياري به روش باران زير زميني شماره اظهارنامه : 139250140003005960 شماره ثبت : 83213 نام مالک/مالکین : الهام قاسمي نژادچيري و باسمه صالحي پورخنيي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/13 آبياري فتيله اي (رطوبتي) شماره اظهارنامه : 388110114 شماره ثبت : 64399 نام مالک/مالکین : رحمن اسپره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/11/05 طراحي و ساخت آبپاش زراعي مكانيكي با مكانيزم ضرب... شماره اظهارنامه : 38701331 شماره ثبت : 48775 نام مالک/مالکین : رضا آقازاده و مجيدرضا آيت الهي و رضا غفوري آهنگر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/24 آبياري به روش مخزن هوشمند شماره اظهارنامه : 139350140003010748 شماره ثبت : 87137 نام مالک/مالکین : احسان برسلاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/07 توليد اتصالات فشار قوي لوله هاي پلي اتيلن ( لول... شماره اظهارنامه : 38705076 شماره ثبت : 50715 نام مالک/مالکین : صنايع آبرساني آبگون زنده رود تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/02 حوضچه خودكار جهت آبياري مزارع بصورت غرقابي ( كا... شماره اظهارنامه : 38704163 شماره ثبت : 50270 نام مالک/مالکین : محمد نصير غلامي ركن آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 سيستم آبياري تحت فشار چند جهت سرمازدايي و گرما ... شماره اظهارنامه : 390030368 شماره ثبت : 70914 نام مالک/مالکین : عباس گنجي پور و احمد يعقوبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/10 دستگاه سنجش رطوبت چاه ارت و آبياري مورد نياز آن شماره اظهارنامه : 139250140003005313 شماره ثبت : 85956 نام مالک/مالکین : احسان صادقيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/25 روش و وسيله آبياري فتيله اي شماره اظهارنامه : 38305125 شماره ثبت : 31076 نام مالک/مالکین : پوريا خاني امير آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/12 استفاده از شناورهاي قطع و وصل آب جهت آبياري خود... شماره اظهارنامه : 38406285 شماره ثبت : 32996 نام مالک/مالکین : مهدي اله يار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/06/21 آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه... شماره اظهارنامه : 38402129 شماره ثبت : 32746 نام مالک/مالکین : محمدحسين كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 دستگاه آبياري اتوماتيك گلدان شماره اظهارنامه : 38411040 شماره ثبت : 33923 نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/02 سيستم آبياري مايكرو پروسسور قطره اي شماره اظهارنامه : 38212095 شماره ثبت : 29509 نام مالک/مالکین : زهرا احمدي و فريد خبازي و سيد حسين خبازي و تكتم نجفي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/12/17 سيستم آبياري كپسولي متخلخل عمودي شماره اظهارنامه : 37904029 شماره ثبت : 26653 نام مالک/مالکین : علي حيدري نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/04/19 سازه اي جهت اندازه گيري جريان و تنظيم سطح آب با... شماره اظهارنامه : 139450140003004133 شماره ثبت : 87795 نام مالک/مالکین : فردين علي زاده صنمي و وحيد شكري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/16 زيرسطحي ساز آبياري قطره‌اي شماره اظهارنامه : 139450140003005347 شماره ثبت : 87982 نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي و محمدسعيد سنجابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/19 دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 139250140003004611 شماره ثبت : 88452 نام مالک/مالکین : حامد مهرابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/05 لوله هاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015537 شماره ثبت : 19652 نام مالک/مالکین : محسن شاهين پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/06/22 سيستم آبياري رطوبتي با انرژي هاي سبز شماره اظهارنامه : 139450140003001973 شماره ثبت : 89994 نام مالک/مالکین : علي طهماسبي آزاد و غلام حسين طهماسبي آزاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/25 سيستم مجهز به آبياري اتوماتيك و قطره اي قابل تن... شماره اظهارنامه : 139350140003012293 شماره ثبت : 87684 نام مالک/مالکین : سلمان خاكساري قيري و محمد نجارتباربيشه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/14 آبياري شماره اظهارنامه : 3000022373 شماره ثبت : 21565 نام مالک/مالکین : BO JUFORS و جلال بخارائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1357/04/26 سيستم مانيتورينگ و آبياري هوشمند فضاي سبز شماره اظهارنامه : 139450140003009005 شماره ثبت : 92438 نام مالک/مالکین : صادق مرادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/19  

موضوع اختراع: «میوه جات»

بسم الله الرحمن الرحیم نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات  ارائه شده از  پایگاه اطلاع رسانی  مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی     موضوع اختراع: «میوه جات»   1 . استخراح شكر خالص از ميوه شماره اظهارنامه : 2522 شماره ثبت : 14407 نام مالک/مالکین : BRAUNSCH WEIGISCHE MASEHINBBA UANS و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1334/04/13   2 . دستگاه مخصوص برش دادن ميوه جات پاك شده شماره اظهارنامه : 3000004149 شماره ثبت : 17655 نام مالک/مالکین : GEORGE W. ASHTOCK COMPANY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/05/10   3 . فراوري تفاله ميوه جات جهت خوراك دام با بخار خشك شماره اظهارنامه : 13915014000302557 شماره ثبت : 77173 نام مالک/مالکین : محمد مهدي پهلوان پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/09   4 . سيستم متحرك جهت بهبود چيدن و پردازش مقدماتي سيب... شماره اظهارنامه : 389050595 شماره ثبت : 82163 نام مالک/مالکین : تكنولوژيز ال ال سي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/17   5 . كنترل اتوماتيك دماي يخچال براي نگهداري ميوه شماره اظهارنامه : 139250140003007530 شماره ثبت : 82853 نام مالک/مالکین : محمدحسين بركچي خراساني مقدم و سجاد درويش محمدآباد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/08/27   6 . طراحي و ساخت ماشين اتوماتيك برش بازكن و تاج زن ... شماره اظهارنامه : 389120109 شماره ثبت : 69719 نام مالک/مالکین : جواد خزائي و ياسر سياه منصوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/03   7 . سنتز پاك نانوذرات نقره با استفاده از ميوه كيوي شماره اظهارنامه : 139350140003007949 شماره ثبت : 84774 نام مالک/مالکین : مژگان باقري و مژگان حيدري و اميرمصطفي اميرجاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/28   8 . فرايند ساخت ضدعفوني كننده ميوه و مركبات و سبزيجات شماره اظهارنامه : 389060144 شماره ثبت : 68188 نام مالک/مالکین : پوش حيات سبز تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/03   9 . طراحي وساخت ماشين درجه بندي ميوه شماره اظهارنامه : 389100472 شماره ثبت : 68915 نام مالک/مالکین : هيوا گل پيرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/10/14   10 . دستگاه اهرمي غير خودكار چيدن ميوه و سر درختي شماره اظهارنامه : 31111111387030211 شماره ثبت : 49522 نام مالک/مالکین : محمد سالاريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/01   فایل کامل اختراع میوه جات   منبع : پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی  iripo.ssaa.ir

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

شهریور ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱