دسته: اختراعات

عنوان اختراع : کود

بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : کود (کشاورزی، دامداری...) ۲۱۵ مورد   تهیه کود (Zinc - co pro) نام مالک/مالکین :نیره عرب و امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۳ شماره ثبت :۷۸۹۰۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۱۹ دستگاه کود خشک کن دامی نام مالک/مالکین :مرتضی فرسادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۱۰ شماره ثبت :۷۹۵۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۱/۲۷ دستگاه کنترل آبیاری و کود دهی هیدرو کونیک نام مالک/مالکین :غلام حسین خواجه تبریزی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۳۹۹ شماره ثبت :۷۹۷۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۲۰ سیستم تنظیم میزان ریزش کود وبذر از طریق موزع نام مالک/مالکین :شرکت تاکا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۱۶ شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۴۲ شماره ثبت :۸۰۰۱۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۱/۲۸ مقاوم به آتش کردن تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) توسط کود شیمیایی کشاورزی نام مالک/مالکین :دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس - نام لاتین: و بهبود محبی و سید محسن حسینی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۷۸۰۶ شماره ثبت :۵۳۶۳۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۷/۲۱ تهیه کود زیستی از ریز جلبکها نام مالک/مالکین :حسین ریاحی و زهرا گونانی و مریم خنجیر و زینب اقا شریعتمداری شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۸۰ شماره ثبت :۷۳۵۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۰/۱۱ فرآیند ساخت کود اوره کندرها با استفاده از پوشش پلیمری نام مالک/مالکین :معصومه تاجیک خاوه و ایرج اله دادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۲۱۵ شماره ثبت :۸۲۸۲۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۲/۲۶ * * * دستگاه چهار منظوره کشاورزی بمنظور کودپاشی داخل جوی ،کودپاشی تمام سطح زمین ،دستگاه کوبنده خاک ومجهز به سیستم بارگیری مخزن ( درزمینه کود حیوانی و مرغی) نام مالک/مالکین :حسن حسینی شهولی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۰۵۰ شماره ثبت :۸۳۹۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۲/۰۵ کود میکرو بر پایه شیمیایی نام مالک/مالکین :محمدحسن بهرام بیرمیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۴۳۴ شماره ثبت :۸۴۱۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۵/۳۰ کود ارگانیک صنعتی استریل استوریزه کنستانتره و هوشمند نام مالک/مالکین :محمدحسین محمدی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۸۴۶ شماره ثبت :۶۳۷۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۲۸ کود مایع پرمصرف وکم مصرف ترکیب شده با جیبرلیک اسید نام مالک/مالکین :سیدعلی امامی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۵۳۲ شماره ثبت :۶۳۶۸۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۱۷ فرآیند تبدیل پسماند مواد غذایی به کود طبیعی با افزودن محلول قندی - نمکی خاص جهت بالابردن کیفیت کود نام مالک/مالکین :شکوفه کمدی یکدانگی شماره اظهارنامه :۳۸۷۱۱۱۳۲۵ شماره ثبت :۵۷۲۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۱۱/۲۷ تهیه نوعی کمپوست (کود آلی گیاهی )بنام رایس کمپوست نام مالک/مالکین :تیمور رضوی پور کومله شماره اظهارنامه :۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۶۱۱۵۹۹ شماره ثبت :۴۷۴۴۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۱/۱۷ کود معدنی حاوی مجموعه عناصر میکرونیزه پیوند داده شده نام مالک/مالکین :امیر احسان وکیلی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۶۶ شماره ثبت :۷۰۷۷۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ساخت دستگاه پودر و تجزیه کننده زباله های شهری به کود کشاورزی نام مالک/مالکین :حبیب دبیری دولان شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۴۳۷ شماره ثبت :۷۰۲۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ساخت کود کلات پتاسیم تا۲۵% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۶۳ شماره ثبت :۷۰۹۱۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ تولید کود آهن سکوسترن FeEDDHA نام مالک/مالکین :مشعل جواد پور و فاطمه اربابی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۱۰۲۱۳ شماره ثبت :۶۵۰۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بهینه سازی فرآیند و افزایش راندمان تولید کود ارگانیک ورمی کمپوست نام مالک/مالکین :محمد مقیمی و سازمان انستیتو پاستور ایران و عظیم اکبرزاده خیاوی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۸۹۴ شماره ثبت :۸۶۰۵۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ساخت دستگاه های تولید نوعی کود آلی از لجن فعال و مازاد تصفیه نام مالک/مالکین :حسن قندهاری شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۴۰۱۴ شماره ثبت :۲۸۸۰۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۴/۰۲ تولید مایه تلقیح میکروار گانیسمهای حل کننده فسفر (کود میکروبی فسفاته) نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاک و آب و مرکز تحقیقات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۵۰۷۲ شماره ثبت :۲۸۸۴۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۵/۱۵ ساخت مرغداری پیشرفته استوانه ای با قابلیت جمع آوری کود به صورتاتوماتیک با کاهش آلودگی محیط زیست و رفع هرگونه آلودگی از محیط مرغداری نام مالک/مالکین :مصطفی افتخاری شماره اظهارنامه :۳۸۳۱۱۰۴۸ شماره ثبت :۳۱۵۳۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۱۱/۰۶ ترکیب کود برای تحریک جنب مواد مغذی در گیاهان نام مالک/مالکین :شرکت خارجی (PLC) VALAGRO S.P.A - نام لاتین:VALAGRO S.P.A شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۹۱۲۳ شماره ثبت :۳۳۲۸۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۹/۱۲ کوره تولید کود ارگانیک بیوچار از زیست توده به روش پیرولیز آهسته نام مالک/مالکین :علی پورفلاحی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۲۹۹ شماره ثبت :۸۷۶۳۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۶/۱۱ کود آلی فولوات آهن نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاک و آب شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۸۴ شماره ثبت :۹۱۳۵۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ماشین کشاورزی ترکیبی مخلوط کن کود و کود ریز و چاله کن نام مالک/مالکین :هادی یوسف زاده پائین رودپشتی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۶۲۹ شماره ثبت :۸۹۹۹۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۵/۱۲ مته چالکود باقابلیت ایجاد سوراخ درسایه اندازدرختان مثمروغیرمثمر بدون صدمه به ریشه نام مالک/مالکین :علی رضا شمسی زاده سرای شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۶۳ شماره ثبت :۸۱۳۷۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۴/۱۷ کود مایع با ترکیب ۱۸% نیتروژن،۱۸%فسفر و ۱۸% پتاسیم نام مالک/مالکین :محمود سندگل شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۴۱۰ شماره ثبت :۹۱۴۸۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۸/۰۶ سپراتور (کود خشک کن) ترکیبی مجهز به گیربکس پلنتری، آسیاب خردکن الیاف، میکسر غرقابی تکمیلی اختراع به شماره ثبت ۸۶۵۰۰ نام مالک/مالکین :شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۶۰ شماره ثبت :۹۴۰۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۱۰/۲۳ کود فیتو هورمونی بهاره سازی گندم پاییزه نام مالک/مالکین :سیدکمیل سیدشوربلال و علی سلیمانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۳۵۵ شماره ثبت :۹۷۰۴۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۸/۱۳ تولید کود بیولوژیک باکتریایی به منظور افزایش رشد و عملکرد گیاه گندم نام مالک/مالکین :پیمان عباس زاده دهجی و پژوهشکده پژوهشکده علوم وفنون اتکا و علی اشرف سلطانی طولارود و مهتاب امیدواری شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۵۶۰ شماره ثبت :۷۳۹۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۰/۱۴ سیستم هوادهی و اختلاط در مخازن نگهداری کود کمپوست نام مالک/مالکین :کامیار فیلسوفی شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۷۳۵۷ شماره ثبت :۵۲۵۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۷/۲۲ کود مایع با پایه شیمیایی با استفاده از ازت جهت ریشه زایی گیاهان نام مالک/مالکین :محمدحسن بهرام بیرمیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۰۲۸ شماره ثبت :۸۰۱۵۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۰۸ کود بیولوژیک (نیچر کود) نام مالک/مالکین :محمدحسین صیادی اناری شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۵۱ شماره ثبت :۸۵۰۷۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۳/۲۳ کود کندرها نام مالک/مالکین :محبوبه اسلامی و محمدحسین داوودی و محمدجعفر ملکوتی شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۹۰۷۷۸ شماره ثبت :۶۳۱۱۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۹/۲۸ تولید کود تنش زدای گلوتامینوروی نام مالک/مالکین :سمیه قاسمی سعادت ابادی و امیر حسین خوشگفتار منش شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۰۰۱۰۸ شماره ثبت :۶۸۳۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۰/۰۵ سیستم کنترل کود مایع به صورت نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی نام مالک/مالکین :بهزاد بهزادی مکوندی و ارژنگ جوادی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۳۸۵۰ شماره ثبت :۵۰۰۱۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۳/۲۵ دستگاه فرآوری کود مرغی به صورت کمپوست نام مالک/مالکین :آیدین غفارنژاد مهربانی شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۲۷۳۱ شماره ثبت :۵۰۴۸۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۲/۱۹ کود گیاهی نام مالک/مالکین :ملیحه مهدی دوست و رقیه کریمی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۴۸۰۳ شماره ثبت :۵۰۶۵۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۴/۱۹ دستگاه تعیین مقدار کود هر گیاه با کنترل نرخ متغیر براساس GIS و سبزینگی آن نام مالک/مالکین :طیب نامدار شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۵۰۱۲۵ شماره ثبت :۶۶۳۲۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۵/۰۴ تکنیک تولید نهال گلدانی وپیوندی پسته درزمان رکود گیاه نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات پسته کشور و امان الله جوانشاه شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۲۰۳۳ شماره ثبت :۲۹۸۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۲/۰۷ کود مایع کامل میکرو آلی نام مالک/مالکین :شرکت آدینه فام خرم تعاونی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۲۲۴ شماره ثبت :۸۶۵۱۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۱۲/۰۵ دستگاه جمع آوری اتوماتیک کود در سالن های پرورش دام وطیور نام مالک/مالکین :بهروز آزاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۳ شماره ثبت :۸۷۸۷۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۷/۰۸ سیستم تولید زباله برای تولید کود زیستی ورمی کمپوست نام مالک/مالکین :فرشاد زندیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۵۰۴۸۵ شماره ثبت :۷۲۸۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۵/۱۳ مایه تلقیح کود بیوکامل نام مالک/مالکین :شرکت کیمیا نبات گرمسار شماره اظهارنامه :۳۸۱۰۳۰۱۶ شماره ثبت :۲۸۱۱۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۱/۰۳/۰۴ دستگاه مکنده جمع آوری مواد (کود حیوانی) نام مالک/مالکین :مهدی عزیز زاده بوشهری و علی روانستان و فرهاد دهقان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۰۴۹ شماره ثبت :۷۵۸۸۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۱/۲۹ دستگاه تایمر کانتر با قابلیت نگهداری کود نود مدت نام مالک/مالکین :محسن حاجی اکبری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۱۳۴۸ شماره ثبت :۴۶۹۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۱/۱۰ کود کلات آهن دی اتانول سیتریک اسید استر (Fe-DECAE) نام مالک/مالکین :سعیدرضا یعقوبی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۵۱۲ شماره ثبت :۸۹۸۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۱/۱۰ فرمولاسیون و تولید کود بیولوژیک مایع با طول عمر بالا نام مالک/مالکین :فاطمه دباغ و مهرداد مؤتمنی احمدی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۰۹۴ شماره ثبت :۸۴۴۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۴/۲۱ دستگاه تولید کود آلی (کمپوست) بدون تولید شیرابه وبو نام مالک/مالکین :حمید عباسعلی زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۰۱۴ شماره ثبت :۸۸۴۳۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۶/۰۴ کود کلات ترکیبی ۳ عنصره منگنز۱۰درصد-مس ۱۰درصد منیزیم ۲درصد به صورت یونهای آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی به فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۸۲۳ شماره ثبت :۷۰۷۹۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۵ کود آلی کند تجزیه و محرک رشد گیاه (ترکیبی از ورمی کمپوست و بیوچار) نام مالک/مالکین :الهام قدم خیر و ارژنگ فتحی گردلیدانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۸۳ شماره ثبت :۹۱۳۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۷/۳۰ سیستم مکانیزه جمع آوری مکشی فضولات و پس ماندهای حیوانی تکمیل اختراع مکنده جمع آوری مواد (کود حیوانی) با شماره ثبت ۷۵۸۸۱ نام مالک/مالکین :شرکت مهندسی صدر آزمای سپاهان سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۳۹۳ شماره ثبت :۹۲۳۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۱/۱۷ دستگاه جمع کننده مواد (کود دامی ) خشک با استفاده از سیستم بالابر مکانیکی نام مالک/مالکین :فرهاد دهقان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۲۱۱ شماره ثبت :۹۵۰۸۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۳/۲۲ تولید کود آهن با استفاده از سنگ معدن نام مالک/مالکین :اردشیر آریانا و حبیب اله همایی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۱۴۷ شماره ثبت :۷۸۸۰۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۸/۰۸ دستگاه نمک و ماسه پاش دوار (سانتریفوژ)با قابلیت پاشش کود و بذر توسط نیروی کششی نام مالک/مالکین :محمد مسلمی شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۲۵۶ شماره ثبت :۷۶۳۱۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۲/۰۶ تولید کود ارگانومیکس تثبیت کننده کیفیت خاک و محرک رشد محصولات نام مالک/مالکین :پروانه محقق شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۹۸۵ شماره ثبت :۸۲۲۱۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۰۹ دستگاه تک‌فاز تولید کود ارگانیک با قابلیت تنظیم خودکار در دوره کوتاه مدت نام مالک/مالکین :حامد قاسمی پیربلوطی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۵۱۴ شماره ثبت :۸۶۸۰۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۷/۱۵ دستگاه کود پاش گریز از مرکز نرخ متغیر نام مالک/مالکین :سید مهدی نصیری و حسن صفی یاری شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۲۰۷۵۳ شماره ثبت :۶۹۶۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۲/۲۱ نانو کودهای آلی شامل کود حیوانی و خاک برگ و پودر استخوان نام مالک/مالکین :عباس صادقی و حسن کرمی و سید رسول میر قاسمی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۱۲۲۳ شماره ثبت :۴۸۵۸۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۱/۲۰ ساخت کود نیترات روی با استفاده از ضایعات پلاستیکی نام مالک/مالکین :ثریا طاهری و امیر حسین خوشگفتار منش شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۳۶۴۱ شماره ثبت :۴۹۷۷۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ساخت کود کلات فسفر تا ۱۸% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۸۲۲ شماره ثبت :۷۰۹۲۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۵ ساخت کود کلات منیزیم تا ۷% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۸۱۹ شماره ثبت :۷۰۹۱۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۵ کود کند رهاهش پلت شده از مخلوط کود گاوی کمپوست ورمی کمپوست کود شیمیایی اوره نام مالک/مالکین :مسعود کیان مهر و محمد حسین کیان مهر شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۶۰۰۷۵ شماره ثبت :۶۷۰۲۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۶/۰۲ کود کلات منگنزتا ۱۸%بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۸۱۸ شماره ثبت :۷۰۹۲۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۵ طراحی وساخت دستگاه بذر پاش ، کود پاش و سم پاش نام مالک/مالکین :مجتبی فرهادی فر و رضا روشن اصل و مرتضی عودی و مختار ابراهیمی و کبیر داداش پور شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۲۰۵۹۹ شماره ثبت :۶۵۲۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ماشین کارنده کود جامد به صورت آهنگ متغییر بر مبنای نقشه مواد مغذی خاک نام مالک/مالکین :محمد حسین آق خانی و بهزاد بهزادی مکوندی و عاطفه دمیرچی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۵۰۴۶۲ شماره ثبت :۶۶۹۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۵/۱۳ تولید ورمی واش (کود مایع ارگانیک ) با غلظت بالا نام مالک/مالکین :رضا ابراهیمی گسکرئی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۸ شماره ثبت :۸۵۲۶۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۷/۱۳ کود زیستی پتاسیمی نام مالک/مالکین :شرکت زیست فناورسبز با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۹۰۹ شماره ثبت :۸۵۹۰۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۶/۳۰ سپراتور(کود خشک کن) OROOJLOO مجهز به گیربکس پلنتری ، آسیاب خردکن الیاف ، میکسر غرقابی و ویبراتور نام مالک/مالکین :شرکت خدماتی فنی مهندسی مجهز شهریار با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۷۴ شماره ثبت :۸۶۵۰۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۱۰/۱۷ دستگاه ترکیبی گاو آهن دوار،کود پاش،کود دامی، هرس دندانه لغزشی و ماله با قابلیت مخلوط کردن کود دامی با خاک و شکستن کلوخ نام مالک/مالکین :انور زارعی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۵۲۲۰ شماره ثبت :۳۲۸۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۵/۱۷ امکان جایگزینی کود سولفات آهن فرو تولید داخلی نام مالک/مالکین :سید محمد بنی جمالی شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۷۰۱۶ شماره ثبت :۳۰۶۳۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۷/۰۴ سیستم محافظتی سم پاش و کود پاش با تنظیم ارتفاع نام مالک/مالکین :مهدی رجائی و علی احمدی شماره اظهارنامه :۳۸۴۱۰۲۸۶ شماره ثبت :۳۵۶۶۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۱۰/۱۹ تولید کود آلی از ضایعات کارخانه تولید فور فورال نام مالک/مالکین :شرکت خارجی (PLC) توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۸۰۱۱ شماره ثبت :۳۳۵۹۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۸/۰۱ خودروجمع وحمل کننده کود دامی نام مالک/مالکین :محمدحسین کیان مهر و صادق صدقی و رضا میرزائی شماره اظهارنامه :۳۸۰۰۴۰۶۴ شماره ثبت :۲۷۲۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۰/۰۴/۲۴ کود بیولوژیکی کشاورزی با اثر گذاری سریع و کاهش ph نام مالک/مالکین :حمیدرضا طباخ شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۳۲۷۴ شماره ثبت :۳۲۲۳۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۳/۲۵ دستگاه خشک کن کود خورشیدی نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزرالکتریک سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۶۱۵ شماره ثبت :۹۰۴۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ترکیبات کود اسیدی شامل یک ترکیب فلزی گلوتامیک اسید N، اسید N-DIACETIC یا اسید IMINODISUCCINIC نام مالک/مالکین :شرکت اکزو نوبل کمیکالز اینترنشنال بی.وی. - نام لاتین: با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۹۷ شماره ثبت :۹۲۰۰۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۲/۱۶ تولید کود طبیعی جامد با استفاده از پسماند خون کشتارگاهی، بازیافت شده به روش آبگیری تحت خلا نام مالک/مالکین :شرکت ویوا کود سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۳۳۱ شماره ثبت :۹۰۶۷۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۵/۲۶ کود آهن Fe(EDDHSA) ‎ با قابلیت جذب آسان در حضور پتاس نام مالک/مالکین :علی رحمنی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۱۰۹ شماره ثبت :۹۴۱۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ساخت لدر برای حمل بار شن و خاک-گندم-جو- وکود به دا خل ماشین و دیگر استفاد ه ها ی آن نام مالک/مالکین :نوروز علی نظری شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۵۷۷۲ شماره ثبت :۵۲۰۴۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۵/۱۵ بسته بندی کیسه ای انواع کود شیمیایی نام مالک/مالکین :محمدحسن مغاری شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۵۹۵۳ شماره ثبت :۵۱۶۵۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۵/۲۰ تولید کود اوره فسفیت به عنوان تامین کننده ازت وفسفر گیاه وجایگزین مناسب کودهای شیمیایی سنتی نام مالک/مالکین :سازمان پژوهشکده توسعه تکنولوژی شریف و سید علی طباطبایی قمی و سازمان گسترش ونوسازی صنایع شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۸۶ شماره ثبت :۸۰۴۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۵/۱۸ دستگاه تزریق مستقیم سم و کود به آوند درختان نام مالک/مالکین :محمد کافی و محسن کافی شماره اظهارنامه :۳۸۶۰۹۵۵۸ شماره ثبت :۵۱۷۸۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۰۹/۱۸ کود کامل ارگانومیکس ارگانیک نام مالک/مالکین :عباس دمشقی شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۹۵۹ شماره ثبت :۷۵۳۷۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۲/۲۱ فرآیند ساخت کود از بقایای جانوری جهت افزایش جذب عناصر توسط ریشه نام مالک/مالکین :فیروزه هاشم آبادی و بهروز اسدابادی و صادق اسدابادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۰۵ شماره ثبت :۸۲۱۷۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ساخت دستگاه مخلوط کننده کود با آب در کشاورزی نام مالک/مالکین :قنبر لائی و علیرضا دشتبان شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۳۰۵۲۵ شماره ثبت :۶۱۳۵۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۳/۱۷ فرآیند کشت بدون خاک سبزیجات در بستری از ضایعات کشاورزی با استفاده از کود آلی بیولوژیک بصورت طبقاتی نام مالک/مالکین :سید شهباز روحانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۱ شماره ثبت :۸۲۶۱۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۱۹ بیوتکنیک تکثیر و پرورش کپور ماهی هندی کاتلا با استفاده از کود دهی و مدیریت های غذا دهی در ایران نام مالک/مالکین :موسسه تحقیقات شیلات ایران شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۷۹۹ شماره ثبت :۸۲۶۲۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تولیدشیرکود از کودهای دامی و ضایعات کشاورزی کشاورزی و لبنیات نام مالک/مالکین :منصور انصاری شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۲۰۱۴۹ شماره ثبت :۷۲۱۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۲/۰۵ ساخت کود سافر آهن زعفرانی برای مصارف کشاورزی و فضای سبز و گلخانه ها نام مالک/مالکین :یاسین هلال بیکی شماره اظهارنامه :۳۸۷۱۲۱۳۹۵ شماره ثبت :۵۸۴۲۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۱۲/۲۸ فرآیند ساخت کود زیستی پی جی پی نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۲۰۶۶۴ شماره ثبت :۶۹۵۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۲/۱۷ کود پاش کوله ای برقی نام مالک/مالکین :ابراهیم مردانی گرزن شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۲۰۹۳۵ شماره ثبت :۶۵۲۵۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۲/۲۸ کود آرناتیک با ترکیبات متفاوت وقابل تنظیم با نیازهای رشد رویشی وزایشی گیاهان وعرضه بیشر وبهتر مواد مغذی نسبت به انواع کودهای شیمیایی نام مالک/مالکین :سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۳۱۰۳۲ شماره ثبت :۴۹۶۵۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ساخت کود کلات روی تا ۲۰% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۶۷ شماره ثبت :۷۰۹۲۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ دستگاه کود پاش مکانیزه ی کوله ای نام مالک/مالکین :محمد والی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۸۰۲۶۳ شماره ثبت :۶۷۷۰۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۸/۰۸ طراحی دستگاه مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه انواع کود جهت استفاده در باغ مرکبات نام مالک/مالکین :ابراهیم تقی نژاد کفشگری و سید جعفر هاشمی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۷۰۸۵۸ شماره ثبت :۶۷۷۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تهیه کود آهن بر پایه ترکیبات پلی فنول طبیعی استخراج شده از بلوط نام مالک/مالکین :محمد صادق حاتمی پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۵۷ شماره ثبت :۷۸۳۹۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۲/۱۸ دستگاه افزایش قابلیت نفوذ( آب،کود،هوا) در چمن نام مالک/مالکین :علی یوسف لو شماره اظهارنامه :۳۸۴۱۱۰۲۱ شماره ثبت :۳۴۱۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۱۱/۰۱ تزریق کود شیمیائی بوسیله تراکتور نام مالک/مالکین :محمد علی منتظری خادم و حمید منتظری خادم و رضا منتظری خادم و سعید منتظری خادم و وحید منتظری خادم شماره اظهارنامه :۳۸۱۱۱۰۳۰ شماره ثبت :۲۹۴۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۱/۱۱/۰۸ ترکیبات معدنی شیمیایی به عنوان کود میکرور با رهایش نام مالک/مالکین :هاله هاشمی سهی و عباس یوسفی شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۷۲۰۸ شماره ثبت :۳۰۷۴۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۷/۲۸ جداکننده سنگ وشیشه و ناخالصی از کود کمپوست و دانه بندی نام مالک/مالکین :شرکت بازرگانی بین المللی بسیط اختر شماره اظهارنامه :۳۷۹۱۱۰۱۹ شماره ثبت :۲۶۸۶۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۷۹/۱۱/۰۸ تولید کود نانو میکرومیکس با استفاده از ضایعات صنعتی نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و سحر مقدسی بروجنی و فتح اله کریم زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۸۳ شماره ثبت :۷۳۵۳۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۰/۱۱ کود شیمیایی کلات۶% آهن-روی- منگنز به فرم نام مالک/مالکین :سید پیمان آذرفام شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۰۰۶۶۹ شماره ثبت :۶۳۳۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۰/۲۶ کود مدادی پلت شده مخصوص باغات نام مالک/مالکین :جلیل نقش نیل چی و امیر مؤمنی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۵۷۶ شماره ثبت :۹۱۰۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۲/۱۵ دستگاه چال کود مکانیزه باغات کشاورزی نام مالک/مالکین :حسین محمدی نسب الله آبادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۹۱۷ شماره ثبت :۹۳۴۴۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۹/۱۱ سیستم تبدیل زباله تر خانگی به کود حاصلخیز نام مالک/مالکین :کامیار فیلسوفی شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۷۳۶۰ شماره ثبت :۵۲۵۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۷/۲۲ فناوری ساخت کود متیونوزینک zmc نام مالک/مالکین :سمیه قاسمی و امیرحسین خوشگفتارمنش شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۸۰۲۶۹ شماره ثبت :۶۷۸۶۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۸/۰۸ استفاده از کود ورمی کمپوست و ورمی واش از کود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیک و مکمل معدنی و کاهش دهنده متان در تغذیه دام نام مالک/مالکین :سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۶۴۲ شماره ثبت :۹۵۸۱۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۱۱/۰۷ سیستم نمایشگر عملکرد میزان مساحت کار شده اعلام تخلیه مخازن و سیستم عیب یابی دستگاههای کارنده و کود پاش بذر نام مالک/مالکین :دایان درخشنده توماج شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۱۸۶ شماره ثبت :۷۴۷۱۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۱/۰۸ دستگاه تبدیل زباله تر به کود کمپوست به روش الکترونیکی نام مالک/مالکین :غلامرضا مرادقلی و رضا مهرجوء و سیدامیرحسین فصیحی و غلامرضا کریمی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۳۳۲ شماره ثبت :۹۷۳۸۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۷/۱۸ نانوپودرآهن تهیه شده ازضایعات صنایع فولاد بعنوان نانوکود نام مالک/مالکین :محمود عابدی خرسند شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۰۷۰ شماره ثبت :۷۶۲۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۱/۲۳ سیستم کِشنده چرخدار جمع آوری کود در انواع فارمهای پرورشی طیور نام مالک/مالکین :سعید علی تنه و مونا گل شیخی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۵۲۳ شماره ثبت :۸۱۳۸۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۲/۲۸ تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود نام مالک/مالکین :دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام و اشکان امیرخانی و فرید عزیزی جلیلیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۷۹ شماره ثبت :۸۱۱۴۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۶/۱۸ کود شیمیایی با قابلیت افزایش مقاومت گیاهان و تعدیل EC .PH نام مالک/مالکین :سید عباس میر جلیلی و مجید رشمئی شماره اظهارنامه :۳۱۱۱۱۱۱۱۱۳۸۷۲۲۵ شماره ثبت :۴۸۸۹۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۲/۲۵ کود آلی مرغی بر اساس فرآیند پاستوریزه و مواد گوناگون نام مالک/مالکین :محمد حسین محمدی شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۸۰۴۷۹ شماره ثبت :۶۲۴۱۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ساخت کود مایع سیلیس نام مالک/مالکین :علیرضا امیر احمدی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۲۰۴۵۶ شماره ثبت :۶۴۱۴۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۲/۱۱ تولید کود ارگانیک نام مالک/مالکین :نبی اله فضلی خانی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۳۰۱۲ شماره ثبت :۴۹۰۰۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ساخت کود کلات کلسیم تا ۱۴% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۸۱۷ شماره ثبت :۷۰۹۱۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۵ فرآیند استفاده از باکتری های اندوفیتی محرک رشد گیاه برنج و ارایه فرمولاسیون یک کود بیولوژیک (PGPB) اختصاصی شالیزارها نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۶۹۰ شماره ثبت :۸۵۷۰۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۴/۱۱ دستگاه کود جمع کن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری کود در دامداریها و مرعداریها نام مالک/مالکین :اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی شماره اظهارنامه :۳۸۳۱۲۲۷۹ شماره ثبت :۳۱۴۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تکنولوژی تولید کود بیولوژیک نام مالک/مالکین :داود براتی پور شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۸۱۳۱ شماره ثبت :۲۹۲۴۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۸/۲۴ دستگاه دای رولر با قالب و غلتکهای مخروطی جهت تولید پلت کود گاوی و مرغی نام مالک/مالکین :فرهاد همایون فر و محمدحسین کیان مهر و مرکز مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۴۸۱ شماره ثبت :۸۸۷۷۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تکنولوژی تولید کود بیولوژیک برای مزارع نام مالک/مالکین :پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شماره اظهارنامه :۳۸۲۱۱۰۲۴ شماره ثبت :۲۹۵۱۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۱۱/۰۵ شیوه جدید احداث باغات میوه با استفاده از کانال کود مخصوص نام مالک/مالکین :شرکت کشت و صنعت زیتون فدک سراج شماره اظهارنامه :۳۸۳۱۰۲۵۱ شماره ثبت :۳۱۱۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۱۰/۲۷ تولید کود پروتئینه از ضایعات پوست و چرم قابل جذب نام مالک/مالکین :احمد قدری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۱۳۰۰ شماره ثبت :۴۶۶۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۱/۰۹ فرآیند تهیه کود آلی (کمپوست) از برگ‏های هرس شده درخت خرما نام مالک/مالکین :مختار زلفی باوریانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۰۶۹ شماره ثبت :۸۹۲۹۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۹/۱۴ کود – سم ارگانوباکتریوسید( ضد باکتری بیمارگر گیاهی) نام مالک/مالکین :سیدعلی اکبر باقریان شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۹۸ شماره ثبت :۹۰۳۲۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۱/۲۰ کود – سم ضد شانکر نام مالک/مالکین :سیدعلی اکبر باقریان شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۹۹۴ شماره ثبت :۹۰۳۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تکنولوژی تولید کود بیولوژیک از منبع باکتری آزوسپریلوم ایرانی نام مالک/مالکین :سیامک علیزاده و بیتا باغچه سرائی و بهزاد قره یاضی و پژوهشکده بیوتوکنولوژی کشاورزی شماره اظهارنامه :۳۸۲۱۱۰۲۵ شماره ثبت :۲۹۵۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۱۱/۰۵ ربات هوشمند جمع کننده انواع کود نام مالک/مالکین :پرستو خداجوئی و آرش خداجوئی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۴۱۳۰ شماره ثبت :۵۰۶۴۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۴/۰۴ تولید کود طبیعی مایع از پسماند خون کشتارگاهی به روش هیدرولیز آنزیمی نام مالک/مالکین :شرکت ویوا کود سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۳۰۱ شماره ثبت :۹۲۳۶۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۱۰/۱۰ یک بستر تترا ورمی (TETRA VERMI) و یک فرآیند برای کود دادن پسماند کشاورزی نام مالک/مالکین :کاملش کیشروریلال دوت - نام لاتین:Kamlesh Kishrorilal DHOOT و شعبه شرکت خارجی کیشوریلال رامنات - نام لاتین:Kishorilal Ramnath شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۱۳۷ شماره ثبت :۹۴۰۱۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۵/۰۱ موتورسیکلت دو چرخ محرک هیبریدی برای انجام عملیات های سبک زراعی (سمپاشی، شعله افکنی، کود پاشی، بذر پاشی، بذر کاری، آبپاشی و حمل بار) نام مالک/مالکین :فرهاد طبرسا و حسینعلی تاش شمس آبادی و موسسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۷۱۳ شماره ثبت :۹۴۳۸۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساخت کود مایع میکرومیکس(آهن روی گوگرد) با استفاده از تایرهای فرسوده نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و حسین شریعتمداری و ثریا طاهری شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۵۸۴۱ شماره ثبت :۵۱۵۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۵/۱۶ کود ارگانیک با خاصیت القاکنندگی مقاومت به آفات در محصولات گلخانه ای نام مالک/مالکین :فاطمه یاراحمدی و علی رجب پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۳۲۷۲ شماره ثبت :۷۷۶۹۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۵/۰۷ سیستم تشتک پرکن هوشمند و قطع کننده خودکار آّب در آبیاری درختان باغ برای جلوگیری از هرگونه هدر رفتن آب و صرفه جویی در کود دهی. نام مالک/مالکین :شهریار بصیری شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۲۶۷ شماره ثبت :۷۹۲۶۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۸/۱۳ تولید انواع کود آلی با استفاده از نانوذرات آهن(نانوکمپوست) نام مالک/مالکین :مرجان پدیدار و کامران صفوی و شهاب خزائلی و علی انصاری شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۷۸۱ شماره ثبت :۷۸۲۸۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۷/۲۹ تولید کود نیتروژنی مایع با پایه آلی نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات خاک و آب شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۶۵ شماره ثبت :۸۴۸۲۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۴/۱۷ کود نانوپارتیکل آهن نام مالک/مالکین :محمد هادی پور نجف آبادی و مهدی هادی پور نجف آبادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۹۳۱ شماره ثبت :۸۳۴۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۳/۱۰ کود ورمی کمپوستی وی چوکا نام مالک/مالکین :حسینعلی علیخانی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۱۰۰۰۹ شماره ثبت :۶۹۵۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۱/۰۷ کود آلی گیاهان زینتی نام مالک/مالکین :محمد فروردین و علی فروردین شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۴۰۴۴۴ شماره ثبت :۷۶۶۴۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۴/۱۵ کود میکرو و ماکرو جوشان با کاربردهای باغی و زراعی نام مالک/مالکین :میثم رحمانی و محمد رضا رحمانی شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۱۱۰۹۵ شماره ثبت :۶۹۵۱۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۱/۲۷ فرآیند تولید نوعی کود شیمیایی با استفاده از زباله های تر و محلول امونیوم اسید نام مالک/مالکین :امین آبشار شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۲۴۷۹ شماره ثبت :۴۷۶۹۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۲/۱۱ فناوری ساخت کود گلیسوزینک ZGC نام مالک/مالکین :امیر حسین خوشگفتار منش و سمیه قاسمی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۸۰۲۷۰ شماره ثبت :۶۷۸۷۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با کاربرد برای بستر دام و کود گیاهی ) نام مالک/مالکین :یاسمن اکبرنیا شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۳۰۱۲۸ شماره ثبت :۶۵۴۰۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۳/۰۴ کود حیوانی نام مالک/مالکین :رباب خورشیدوند و اردشیر خورشیدوند شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۰۰۳ شماره ثبت :۸۵۲۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۸/۱۲ کود تغذیه متعادل گیاه زراعی سورگوم نام مالک/مالکین :حمید مدنی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۸۶ شماره ثبت :۸۵۵۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۷/۲۰ کود کشاورزی کلینوپتیلولیت با افزودنی معدنی و آلی مانند پودر زغال گیاهی لیگنیت و پودر مونت موریلونیت نام مالک/مالکین :مازیار مؤمنی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۸۲۱ شماره ثبت :۸۵۶۶۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ساخت میکروکامپوزیت اوره- پلی فنل بعنوان کود اوره با رهایش هدفمند نام مالک/مالکین :حسین صباحی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۹۸ شماره ثبت :۸۵۸۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۳/۰۸ ساخت دستگاه سرند کن ورمی کمپوست با قابلیت جدا سازی کود و کرم و تخم ان و سایر اشیا بدون صدمه زدن به ان ها نام مالک/مالکین :حجت اله رشیدی شماره اظهارنامه :۳۸۴۱۰۰۴۶ شماره ثبت :۳۳۹۰۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۱۰/۰۴ بیلچه چال کن کود درختان قابل نصب بر روی بیل مکانیکی تراکتور نام مالک/مالکین :عبداله بیات و حسن محمدی نژاد و مرکز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان و مهدی طاهری و کریم مصطفوی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۷۰۸ شماره ثبت :۸۶۶۲۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۹/۱۳ ساخت دستگاه تولید انواع باکتری ها برای تجزیه کانی کود بیولوژیکی نام مالک/مالکین :حمیدرضا طباخ شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۸۱۵۹ شماره ثبت :۳۰۸۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۸/۲۳ کودی جای گزین کود اهن فسفات ها روی منیزیوم از تفاله سنگ نام مالک/مالکین :محمدرضا شریعتی پور شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۴۱۷۵ شماره ثبت :۳۳۶۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۴/۱۴ تولید کود مایع آلی فراوری شده از پساب لبنی نام مالک/مالکین :امیرعظیم قلی زاده و امیرحسن قلی زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۳۹ شماره ثبت :۸۸۰۶۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ساخت کود شیمیائی N-K -Z n نام مالک/مالکین :پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت شماره اظهارنامه :۳۸۰۱۱۰۵۱ شماره ثبت :۲۷۸۲۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۰/۱۱/۱۷ کود زیستی - آنزیمی بر پایه باکتری های محرک رشد گیاه نام مالک/مالکین :میثم دولتی تپه رشت شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۲۰۸ شماره ثبت :۹۰۵۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۳/۲۰ تولید کود ارگانیک جایگزین کود شیمیایی نام مالک/مالکین :شرکت مجتمع فنی و مهندسی و تولیدی احسان البرز آمل سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۸۸ شماره ثبت :۹۱۲۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۴/۳۱ کود زیستی تأمین کننده همزمان آهن و روی نام مالک/مالکین :رحیم نصرتی و پرویز اولیاء و محمدعلی ملبوبی و ابراهیم اسحقی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۳۸۰ شماره ثبت :۸۹۸۷۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ساخت نانو ذرات ریز مغذی روی کلات شده به عنوان کود نام مالک/مالکین :وحید توللی و صادق رحمتی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۰۹ شماره ثبت :۹۱۵۷۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۷/۲۸ گلخانه ی تمام اتوماتیک (مرحله ی داشت ) با قابلیت کود دهی و تنظیم PH، تکمیلی اختراع به شماره ی ثبت ۸۸۵۴۶ نام مالک/مالکین :اشکان فارسی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۶۵ شماره ثبت :۹۰۱۷۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۴/۱۴ فرآیند تولید کود مایع آهن کلاته ترکیب شده با جیبرلیک اسید نام مالک/مالکین :سیدعلی امامی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۵۴۷ شماره ثبت :۶۳۷۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۱۷ دستگاه خرد کن غلطکی کود گاوی مرطوب نام مالک/مالکین :سازمان سازمان اتکا و جابر سلیمانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۱۹۴ شماره ثبت :۹۷۴۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۷/۰۳/۱۲ کود کامل به صورت قرص جوشان حاوی آنتی استرس و آفتکش ، مخصوص گیاهان زینتی و آپارتمانی نام مالک/مالکین :شرکت کلات آهن بهاران سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۶۳ شماره ثبت :۸۷۸۷۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تهیه کود مشتقات روی محلول در آب (Zinc - pro) نام مالک/مالکین :امیرحسین خوش گفتارمنش و عبدالرضا حاجی پور و نیره عرب شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۵۶۹ شماره ثبت :۷۸۸۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۱۹ تولید کود ارگانیک بر پایه پسماند کشتارگاه های صنعتی نام مالک/مالکین :عزیز رسولی باقی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۵۵ شماره ثبت :۸۱۳۱۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۴/۰۵ طراحی و تولید کود سولفات پتاسیم به روش تر نام مالک/مالکین :مهرداد رجبی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۹۴ شماره ثبت :۸۱۷۶۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ساخت دستگاه پخش کن سانتریفوژ دستی و پشتی ویژه بذرو کود نام مالک/مالکین :سعادت ا‍ژدری جلودارلو و فرزاد ناصری مغانلو شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۰۶۵ شماره ثبت :۸۲۳۶۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۲/۱۱ تبدیل پسماند لبنی به کود نام مالک/مالکین :سیدمحمود مرتضوی و امیرعظیم قلی زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۶۴۹ شماره ثبت :۸۲۹۸۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تولید نوعی کود مایع جهت مصارف کشاورزی نام مالک/مالکین :روح الله عباسی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۸۰۸۲۰ شماره ثبت :۷۳۸۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ساخت سیلنت جهت پوشش دهی کود اوره با پوشش گوگردی نام مالک/مالکین :شرکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شرکت سهامی پتروشیمی خراسان - نام لاتین: و کورش اخلاقی شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۰۶۴۵ شماره ثبت :۴۶۲۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۰/۲۴ ساخت ماشین بازیافت و تهیه کود طبیعی از شاخ و برگهای زائد نام مالک/مالکین :محمود متولی نیاسانی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۱۲۰ شماره ثبت :۶۳۵۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۰۵ استفاده از پسماندهای گیاهی برای تولید کود بیو-نانو روی جهت تغذیه گیاهان نام مالک/مالکین :مریم حقیقی پوده و رضا ابوالقاسمی و موسی سلگی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۰۸ شماره ثبت :۸۴۲۲۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۲/۲۰ دستگاه تریلر کوپاش و کود ریز کود خرد کن و بازه کش ثابت و کشوئی نام مالک/مالکین :عباس نژادحکم اله شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۲۵۲۵ شماره ثبت :۴۷۴۹۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۲/۱۳ کود کلات آهن تا ۱۵% به صورت یون های ازاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فناوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۵۹ شماره ثبت :۷۰۷۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ سیستم تزریق کود محلول به آب در آبیاری سطحی نام مالک/مالکین :داود قنبریان و مجتبی براآنی دستجردی و سیدحسن طباطبایی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۶۰۷۲۷ شماره ثبت :۷۰۲۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۶/۲۴ ساخت قارچ - کود با خاصیت کنترل بیماری های گیاهی نام مالک/مالکین :صدیقه محمدی و ندا ناصری و راضیه محمدی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۷۰۵۶۱ شماره ثبت :۶۷۵۰۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۷/۱۹ ساخت کود کلات مس تا ۱۷% بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۶۰ شماره ثبت :۷۰۹۲۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ساخت کود کلات آهن تا ۱۰% به همراه ۷یون (روی-مس -کلسیم منیزم-منگز پتاسیم و ازت) بصورت یون های آزاد با تغییرات در ساختمان اتمی با فن آوری نانو نام مالک/مالکین :بهروز عین اللهی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۷۶۸ شماره ثبت :۷۰۹۲۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۴ دستگاه عمیق کار کود حیوانی و شیمیائی جامد به روش مکانیزه نام مالک/مالکین :مجید ایرانمنش پاریزی و بهرام شول شماره اظهارنامه :۳۸۲۱۲۰۹۸ شماره ثبت :۲۹۵۹۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۱۲/۱۸ شیوه مبارزه با آفات نباتی با استفاده از روغن ولک و شکارچیان طبیعی و غیره بدون استفاده از سم و کود شیمیایی نام مالک/مالکین :سید اسماعیل هاشمی اصفهانی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۸۱۲۱ شماره ثبت :۳۳۰۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۸/۱۱ دستگاه فرمانتور بهینه سازی شده برای تولید چای کمپوستی( کود مایع و ضد آفت) نام مالک/مالکین :مصطفی کشتکار و داود حسین پور و زهرا حسین پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۳۹ شماره ثبت :۸۶۹۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۹/۱۰ دستگاه تشخیص و هشدار سر ریز شدن آب کود نام مالک/مالکین :محمدرضا سلطانی و محمد رضا زادهوش و سید عماد الدین سجادی جزی شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۲۱۳۲ شماره ثبت :۳۴۸۳۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۲/۰۹ دستگاه تولید کود ارگانیک نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزر الکتریک سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۸۶۳ شماره ثبت :۸۸۹۲۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ساخت کود بیولوژیک تقویتی کمپوست باروش غنی سازی و تجزیه از گردهای زیر فیلتر کارخانجات فولاد سازی به روش قوس الکتریکی + کاتالیزورهای خاص نام مالک/مالکین :سیدحسین دهقانی محمدآبادی شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۰۰۶۰۴ شماره ثبت :۷۳۰۵۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۰/۱۸ تولید نانو کود تنش زدا با استفاده از ضایعات پلیمری نام مالک/مالکین :سحر مقدسی بروجنی و امیرحسین خوشگفتارمنش و فتح اله کریم زاده شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۹۰۷۵۴ شماره ثبت :۷۳۵۳۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۹/۲۲ تولید کود پروتئین از ضایعات کشتارگاهی این محصول نام مالک/مالکین :احمد قدری - نام لاتین: - شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۱۲۹۸ شماره ثبت :۴۶۶۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۱/۰۹ تولید گاز متان بوسیله کود حیوانی نام مالک/مالکین :یاسر جوهری کرقند - شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۵۴۸۲ شماره ثبت :۳۲۲۶۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۵/۲۸ دستگاه حفر کانال در زمینهای کشاورزی جهت کود دادن به درختان که بر روی تراکتور نصب می شود نام مالک/مالکین :علی علی حاج محمد شماره اظهارنامه :۳۸۶۰۸۹۳۴ شماره ثبت :۴۷۲۸۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۰۸/۲۶ تولید کود طبیعی مایع از گلوتن مایع (CSL) به روش هیدرولیز آنزیمی نام مالک/مالکین :شرکت ویوا کود سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۹۱۶ شماره ثبت :۹۴۸۹۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۷/۰۹ روش وتجهیزات جهت تولید کود گرانولی نام مالک/مالکین :موسسه تحقیق و طراحی محصولات اوره و سنتز آلی اوتکریتو اکت سیونرنوئی ابسچستو (او ای او نیک) - نام لاتین:Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Research and Design Institute of Urea and Organic Synthesis Products OAO NIIK شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۵۲۵ شماره ثبت :۸۶۱۵۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۷/۱۶ کود و آفت کش نانو - بیو نام مالک/مالکین :علیرضا عالیشاهی شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۸۲ شماره ثبت :۷۶۶۳۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۹/۰۵ سرند اتوماتیک برای جداسازی کود ورمی کمپوست نام مالک/مالکین :محمود جدی و حسین غفاری ستوبادی و میلاد جهانگیرپور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۰۳۴ شماره ثبت :۷۷۳۱۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۷/۰۳ ساخت چوب پلاستیک با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی کود گاوی نام مالک/مالکین :امان اله جعفری قلعه بیگ و علی بیات کشکولی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۷۶ شماره ثبت :۸۱۰۹۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۵/۰۹ کود نیمه ارگانیک صنعتی (پاستوریزه استریل کنسانتره)هوشمند نام مالک/مالکین :محمدحسین محمدی شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۸۴۴ شماره ثبت :۶۳۷۲۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۲۸ طراحی و ساخت دستگاه کود پاش چند منظوره زراعی-باغی کودهای آلی و کمپوست نام مالک/مالکین :محمد گل خواه و رضا گل خواه شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۹۰۰۶۳ شماره ثبت :۶۹۰۷۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۹/۰۲ دستگاه تولید کود گیاهی بوسیله تراشه های حاصل از هرس درختان نام مالک/مالکین :محمدرضا عزیزیان و مهران عزیزیان شماره اظهارنامه :۳۱۱۱۱۱۱۱۳۸۶۰۴۶۰۶۲ شماره ثبت :۴۱۹۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۰۴/۱۹ کود طبیعی باز یافتی حاصل از ضایعات استخوانی جهت مصارف گیاهی و کشاورزی نام مالک/مالکین :مسعود بخش و جمشید غفرانی شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۱۴۹۲ شماره ثبت :۵۸۷۶۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۱/۲۶ افزودن ماده ژلاتینی به کود آهسته رهش جهت کاهش آزاد سازی اوره نام مالک/مالکین :فرهاد باقری شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۲۵۷۵ شماره ثبت :۴۸۱۹۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۲/۱۳ دستگاه تولید کود زیستی آکوافیتو نام مالک/مالکین :پدرام نبیری و محمدرضا داوری و مرجان ورمزیار شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۲۲ شماره ثبت :۸۷۷۸۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۹/۲۲ تولید کود برگ از ضایعات نخیلات نام مالک/مالکین :عباس رحمانیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۰۰۸۰۴ شماره ثبت :۶۸۷۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۰/۲۵ تهیه نوعی کمپوست (کود الی گیاهی ) بنام ازوکمپوست نام مالک/مالکین :سیدعلی طیبی فرد شماره اظهارنامه :۳۸۶۱۱۵۹۹ شماره ثبت :۴۷۴۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۱۱/۱۷ دستگاه تهیه کود آلی (کمپوست) خانگی با استفاده از ضایعات مواد غذایی و گیاهی نام مالک/مالکین :حمید رضا پورعلاقمندان شماره اظهارنامه :۳۸۷۱۰۹۹۳ شماره ثبت :۷۰۵۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۱۰/۲۵ طراحی و ساخت کودکار نرخ متغیر با قابلیت افزودن کود متناسب با مساحت سایه انداز نام مالک/مالکین :محمد لغوی و وحید کبریایی زاده شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۲۰۶۶۴ شماره ثبت :۷۰۴۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ارتقاء وکیفیت کود ورمی کمپوست و افزایش تولید کرم (نژاد (Eisenia foetida) با استفاده ار دستگاه الکتریکی به روش صنعتی نام مالک/مالکین :روح اله ابراهیمی و یاشار طیار و علیرضا ایران بخش شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۴۱۹ شماره ثبت :۸۵۶۲۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۱/۱۰ روش تولید کود مایع هوموسی از کمپوست زباله شهری نام مالک/مالکین :موسسه تحقیقات خاک وآب و سعید سماوات شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۳۲۱۷ شماره ثبت :۳۰۰۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۳/۳۰ تولید کود مرکب npkد به روش شیمیایی با استفاده از خاک معدنی فسفات نام مالک/مالکین :ابوالفضل حسینی و سیدجواد قطب شریف و فاطمه بصیر پور و مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات آفت کشهای نباتی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۷۲۰۳ شماره ثبت :۳۳۸۹۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۷/۱۶ تولید کود کامل بدون استفاده از اسید فسفر یک و سوپر نام مالک/مالکین :محمود حدادی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۸۱۱۱ شماره ثبت :۳۳۶۹۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۸/۱۰ تولید کود آلی (ارگانیک ) از پوست و باقیمانده های چوبی از طریق تقویت و تسریع تخمیر بیولولوژیکی طبیعی با مواد افزودنی غیر شیمیایی نام مالک/مالکین :کامل یعقوبی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۱۰۶۴۸ شماره ثبت :۸۷۱۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۱۲/۲۸ کود – سم کنترل کننده شبه قارچ های خاکزاد (soil born) نام مالک/مالکین :سیدعلی اکبر باقریان شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۷۴۸ شماره ثبت :۹۰۳۴۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۵/۱۴ تولید کود ارگانیک از فضولات مرغی نام مالک/مالکین :شرکت صنعتی خزرالکتریک سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۲۷۸ شماره ثبت :۹۰۴۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۵/۰۴ کود زیستی و ژله ای گلستان ۹۰ نام مالک/مالکین :محمدحسین ارزانش - شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۷۰۲۳۱ شماره ثبت :۷۳۸۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۷/۰۹ دستگاه بذر و کود پاش سانتریفیوژ ترکیبی و مستقل نام مالک/مالکین :حسین گل خواه و رضا گلخواه شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۷۱۳ شماره ثبت :۹۳۵۲۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۷/۱۹ تولید نانو پودر آهن تهیه شده از ضایعات صنایع فولاد بعنوان نانو کود نام مالک/مالکین :محمود عابدی خرسند شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۴۴ شماره ثبت :۷۶۲۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۱/۲۰ کود سم گیاهی سه‌کاره‌ی ضد باکتری، ضد قارچی و تقویت کننده خاک نام مالک/مالکین :امید عسکری و محمد نصری و شهرزاد علی اکبرزنجانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۶۱ شماره ثبت :۸۷۸۳۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۳/۱۳ ساخت مولتی کود ارگانیک از ضایعات کشاورزی نام مالک/مالکین :مهرداد حاجتی قلعه کلی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۷۱۰ شماره ثبت :۷۸۹۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۴/۱۴ لینک های مفید

عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری …)

بسم الله الرحمن الرحیم  عنوان اختراع : دام (دامداری ، دامپروری ...) ۱۲۰ اختراع اطلاعات کامل در : iripo.ssaa.ir/ ......................................................................................................................................................................................... فراوری تفاله میوه جات جهت خوراک دام با بخار خشک نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۵۷ شماره ثبت :۷۷۱۷۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۴/۰۹ فرایند عمل آوری شیمیایی برگ درخت خرما جهت تغذیه دام نام مالک/مالکین :محمد هادی صادقی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۴۶۱ شماره ثبت :۷۷۶۱۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۷/۱۸ واژینوسکوپ دام های بزرگ با قابلیت تلقیح نام مالک/مالکین :ناصر شمس اسفندآبادی و علی محرری شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۶۰۹ شماره ثبت :۸۲۴۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۰/۱۹ خوراک دام و طیور و آبزیان از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی نام مالک/مالکین :شرکت شرکت وینا طوس آریا شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۴۶۰۸ شماره ثبت :۵۱۱۰۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۴/۱۶ بسته بندی و وکیوم ضایعات کشاورزی و خوراک دام نام مالک/مالکین :افشین دانش رمرودی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۶۰۲۸۱ شماره ثبت :۷۴۷۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۶/۱۲ سامانه تولید برق بادی مصنوعی و بازیافت انرژِی باد در مجتمع عای پرورش دام و طیور و کارخانجات نام مالک/مالکین :مهدی شریفی شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۲۰۸۰۸ شماره ثبت :۵۹۳۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۲/۲۲ سیستم الکترونیکی ترازو و شمارنده دام نام مالک/مالکین :ناتان پورحسینی و محمدرضا پورحسینی شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۱۱۰۸۳ شماره ثبت :۶۹۲۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۱/۲۷ داروی trm درمان تریکوفیتون ورکوزوم(ضد کچلی دام) به روش طبیعی نام مالک/مالکین :توحید قانونی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۴۹۲۱ شماره ثبت :۵۰۸۴۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۴/۰۳ تولید مکمل داروئی مخلوط دام و طیور جهت پیشگیری و کنترل اسهال در طیور و آنتریتهای رودهای بکار می رود نام مالک/مالکین :حسین طبقچی سعیدی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۴۱۰۱۹ شماره ثبت :۵۰۷۵۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۴/۲۴ فرایند تولید ژل موضعی گیاهی برای ترمیم زخم های پوستی و برش های جراحی در دام نام مالک/مالکین :امین دبیلی نصرآبادی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۶۸۶ شماره ثبت :۷۰۶۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۲۳ تولید خوراک برگ دام نام مالک/مالکین :سعید زمانیان گوارشکی شماره اظهارنامه :۳۸۷۱۰۷۹۸ شماره ثبت :۵۶۲۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۱۰/۲۱ در پوش محافظ در دوران خشکی و بیماری دام نام مالک/مالکین :سید هادی سادات مظلوم و سید حسین سادات مظلوم خنا چاه و سید سروش سادات مظلوم خنا چاه شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۲۲۰۲ شماره ثبت :۳۱۷۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۲/۱۸ لیفتراک دام بزرگ نام مالک/مالکین :محمد مهدی کاوه شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۴۲۲۲ شماره ثبت :۳۰۱۸۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۴/۲۴ غد=ذای دام طیور نام مالک/مالکین :مهدی نامداری خلیل آباد شماره اظهارنامه :۳۸۱۰۷۰۶۹ شماره ثبت :۲۹۲۸۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۱/۰۷/۱۵ آبشخور دام نام مالک/مالکین :عبدالعزیز داود ابادی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۷۱۵۳ شماره ثبت :۳۲۸۳۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۷/۱۲ چسب مایع پانسمان مخصوص دام نام مالک/مالکین :یوسفعلی شمیل شوشتری و شاهرخ صابر مطلق شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۵۴۰۶ شماره ثبت :۳۲۵۱۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۵/۲۹ پیش مخلوط غنی ساز و افزایش دهنده تولید (لین سوی) ویژه دام و طیور نام مالک/مالکین :لیلا زرتاش شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۶۳ شماره ثبت :۹۰۱۹۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۳/۱۶ فرآوری و غنی سازی ضایعات و پسماند های کشاورزی جهت مصرف در خوراک دام،طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :حسینعلی اسکندرشیری شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۸۰۴۴۰ شماره ثبت :۷۲۹۱۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۸/۱۴ روغن گیاهی استحصالی مورد مصرف درصنعت خوراک دام وطیور آبزیان نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۲۱۲۶۵ شماره ثبت :۴۹۰۸۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۲/۲۲ مکمل امگاتکس حاوی تخم کتان جهت تغذیه دام نام مالک/مالکین :شرکت کشت و صنعت زانیار آریایی با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۸۶۰ شماره ثبت :۹۲۴۵۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تولید جنین دام ازمایشگاهی(i.v.f) نام مالک/مالکین :محمدحسین طهماسبی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۸۰۹۸۶ شماره ثبت :۶۷۷۲۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۸/۲۹ رآکتور پیش فرآوری کننده محصولات کراتینی دام و طیور به منظور تولید کنسانتره پروتئینی و سوخت زیستی متان نام مالک/مالکین :فرهاد احمدی و محمد جواد ضمیری و عباس رجایی راد شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۵۹۰ شماره ثبت :۸۰۹۱۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۲۵ دستگاه شستشوی دام نام مالک/مالکین :مرتضی فرسادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۱۱ شماره ثبت :۸۳۰۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۱/۲۷ استفاده وفراوری ازپسماندهای تصفیه خانه صنایع لبنی جهت استفاده درجیره غذایی دام وطیور نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی و توانا توکلی بزاز شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۹۳۴ شماره ثبت :۷۴۳۸۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۱/۲۵ تولید خوراک دام از باگاس نیشکر به روش تجزیه زیستی نام مالک/مالکین :محمد فارسی و مجتبی محمودمولائی کرمانی و فرزانه کوهزادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۶۵۱ شماره ثبت :۸۷۷۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۷/۱۹ تولید کمپلکس اسید آمینه- فلز با استفاده از فرآیند بهینه سازی شده هیدرولیز پروتئین جهت مصرف در تغذیه دام نام مالک/مالکین :داود زحمتکش حقیقی و وحید غلامی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۶۷۳ شماره ثبت :۷۶۲۲۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۲/۳۰ ساخت وسیله ای برای به دام انداختن جانوران (کمند) نام مالک/مالکین :محمد رضا پاک دین شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۳۰۱۸۴ شماره ثبت :۷۰۸۹۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۳/۰۴ جریان ACو DC و محلولهای سیر نشده تاثیر در شوری آب ورشد دام و طیور نام مالک/مالکین :سید علی حمیدی سنگدهی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۴۰۱۹ شماره ثبت :۳۲۱۰۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۴/۰۱ دستگاه جمع آوری اتوماتیک کود در سالن های پرورش دام وطیور نام مالک/مالکین :بهروز آزاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۰۳ شماره ثبت :۸۷۸۷۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۷/۰۸ دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبکشت نام مالک/مالکین :محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۲۷۶ شماره ثبت :۷۷۰۳۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۰۹ داروی شیمیایی کنترل کننده جمعیت دام های کوچک :عقیم کننده سگ و گربه نر نام مالک/مالکین :اصغر مقیسه و فرزانه ابراهیم زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۴۸۱ شماره ثبت :۸۷۲۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۲/۱۴ باکس معاینات دام نام مالک/مالکین :محمد مهدی کاوه شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۵۱۰۳ شماره ثبت :۲۹۰۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۵/۲۲ پرلیت در جیره غذائی دام و طیور نام مالک/مالکین :احمد طاطار شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۲۱۳۹ شماره ثبت :۳۲۲۳۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۲/۱۳ پودر یازیافتی خوراک دام نام مالک/مالکین :یونس اعتمادی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۰۸ شماره ثبت :۸۸۰۲۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۱/۳۰ طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دام ماهیان خاویاری دریای خزر نام مالک/مالکین :سیدپیمان بابایی و مراد عباسی اول و سید کیوان بابایی شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۰۸ شماره ثبت :۷۴۴۴۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۰/۱۰ پماد جهت درمان زخم های عمیق عفونی در دام نام مالک/مالکین :مهدی شایانفرد شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۸ شماره ثبت :۷۹۸۸۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۳۰ کیت تشخیص سریع انگل تیلریا آنولاتا Theileria annulata از سرم دام نام مالک/مالکین :علی محمد طاوسی و سیدمحمدحسین ایرانی نژاد و محمدرضا یوسفی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۴۲ شماره ثبت :۹۱۴۲۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۹/۱۸ فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام نام مالک/مالکین :مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه کمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مرکز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۲۳ شماره ثبت :۹۱۰۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۱/۱۳ دستگاه صنعتی کله پاک کنی دام سبک و سنگین با فن آوری پاشش آبگرم بدون افزودنیهای شیمیایی نام مالک/مالکین :سعید احمدیان و مسعود بوند شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۸۲۰ شماره ثبت :۸۴۰۷۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ساخت مکمل مایکوتوکسین زدای خوراک دام، طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :شرکت نوین رشد شهران فوده سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۳۰۴ شماره ثبت :۹۵۳۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۱/۱۶ اهرم طناب چرخان جهت راحتی زایمان و وضع حمل در دام نام مالک/مالکین :رضا بی باک شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۹۲ شماره ثبت :۸۷۷۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۹/۲۳ استفاده از بذر کتان فراوری شده در تغذیه دام های اهلی به منظور افزایش غلظت امگا۳ شیر و گوشت نام مالک/مالکین :شرکت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی گاوداران صنعتی شفا شیر تعاونی شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۴۰۶۴۰ شماره ثبت :۷۷۷۷۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۴/۲۱ خوراک دام (معدنی-گیاهی). نام مالک/مالکین :شاهرخ خانی و هدیه زهرا خانی و دل آرام نخبه زارع شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۷۳۹ شماره ثبت :۷۹۹۲۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۲/۰۳ دستگاه الکترونیکی رانش دام های بزرگ نام مالک/مالکین :علی محرری شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۵۷۱ شماره ثبت :۸۰۸۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۱/۲۹ طراحی کیت تشخیص عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم در دام ها نام مالک/مالکین :مرتضی حسینی نژاد شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۲۰۹۷ شماره ثبت :۵۸۵۹۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۲/۰۲ مکمل گیاهی تب بر (خنک کننده) بر دام و طیور با خاصیت خنک کنندگی نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۱۰۲۲۶ شماره ثبت :۶۹۳۹۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۱/۰۹ کاوشگر درونی دامپزشکی دام های بزرگ نام مالک/مالکین :مهرداد کاهنی و آرش امیدی شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۸۰۱۶۶ شماره ثبت :۶۷۳۵۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۸/۰۴ دستگاه ذوب پایوت در دام نام مالک/مالکین :محمدفاضل حریقی شماره اظهارنامه :۳۸۴۱۰۳۲۹ شماره ثبت :۳۴۱۶۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تولید مکمل پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس جهت مصرف در دام، طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :شرکت فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۹۶۲ شماره ثبت :۹۱۱۰۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۸/۱۹ محلول گیاهی کنترل کننده علایم بیماریهای تنفسی_قلبی در دام و طیور نام مالک/مالکین :محمدامین شهبازی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۶۷۱۹ شماره ثبت :۹۱۸۱۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۶/۰۳ دستگاه سانتریفیوژ پاچه پاک کنی دام (گوسفند) با قابلیت جداسازی سم ها نام مالک/مالکین :مسعود بوند و سعید احمدیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۹۸۱ شماره ثبت :۸۷۰۲۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۴/۱۲ فرآیند غنی سازی خوراک دام با لجن صنایع لبنی نام مالک/مالکین :ناصر مهردادی و سعید ناظمی و علی اکبر رودباری و غلامرضا نبی بیدهندی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۰۵۲ شماره ثبت :۹۴۸۹۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۷/۱۲ طراحی داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه بو مادران نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و شرکت اطلس داروی ایرانیان و محمد رضا مخبر دزفولی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۴۸۰ شماره ثبت :۷۷۴۴۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۷/۱۸ کاربر نانو سیلور در سیستمهای پرورش دام طیور آبزیان به عنوان جایگزین ضد عفونی کننده ها آنتی بیوتیک ها و واکسن ها نام مالک/مالکین :محمد حسین قضات شماره اظهارنامه :۳۸۶۰۴۳۹۸ شماره ثبت :۴۱۷۹۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۰۴/۱۲ ایمپلانت دامی رهاینده دارو با قابلیت افزایش وزن¬گیری دام نام مالک/مالکین :پژوهشگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۱۶۰ شماره ثبت :۸۲۵۷۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۰/۰۸ استفاده وفرآوری لجن مازادتولیدشده ازفرایند تصفیه خانه های باسیستم لجن فعال بویژه صنایع غذایی وکشاورزی جهت استفاده درجیره غذایی دام طیور وآبزیان نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۸۷ شماره ثبت :۷۵۳۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۲/۱۲ مکمل گیاهی ضد استرس در دام و طیور نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۰۰۷۹۶ شماره ثبت :۶۸۷۴۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۰/۲۵ دستگاه کنترل کننده (مانیتورینگ) عوامل محیطی سالن های پرورش دام و طیور نام مالک/مالکین :امید آقاجان نژاد شماره اظهارنامه :۳۹۰۰۲۰۹۷۳ شماره ثبت :۷۰۶۶۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۰۲/۳۱ فرآیند تولید شیره آزولا برای بالا بردن انرژی خام در محصولات کشاورزی برای تولید غذای دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :سید مهدی موسوی نژادیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۲۰۶۰۰ شماره ثبت :۶۵۱۵۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ساخت محلول ضدعفونی کننده گند زدا و استریلیزان از ترکیب هیدروژن پراکسید و نقره جهت مصارف بهداشت انسان،دام،طیور و آبزیان،صنایع غذایی،کشاورزی،داروئی و آرایشی،پزشکی و صنعتی نام مالک/مالکین :شرکت شرکت کیمیا فام(سهامی خاص) سهامی خاص شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۳۲۹۴ شماره ثبت :۳۵۴۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۳/۲۰ طرح اتومکانیک تغذیه دام نام مالک/مالکین :الهام شهریاری و فریبا مالکی شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۴۳۱۵ شماره ثبت :۳۲۴۲۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۴/۲۶ محافظت انجمادی جنین گاو حاصل از لقاح خارج رحمی (IVF) در لوله همولیز جهت انتقال مستقیم به دام گیرنده نام مالک/مالکین :شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۱۷۶ شماره ثبت :۸۷۳۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۲/۰۶ دستگاه برای ذبح دام نام مالک/مالکین :محمد جباری راد شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۲۳۶ شماره ثبت :۸۸۵۰۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۵/۱۷ دستگاه تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خوراک دام و طیور نام مالک/مالکین :حسین محمدیان و محمدحسن فتحی نسری و محسن مجتهدی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۲۶۰ شماره ثبت :۹۱۹۳۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۲/۰۷ پماد با قابلیت ترمیم و درمان عوارض سوختگی و زخم درجه سه انسان و دام نام مالک/مالکین :مهدی شایانفرد شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۸۳۶ شماره ثبت :۷۹۸۸۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۳۰ جاذب سموم قارچی و فلزات سنگین در خوراک دام ، طیور و آبزیان (پاور باند) نام مالک/مالکین :شرکت پایوران ایمن پویا(با مسئولیت محدود به ش ث ۴۳۷۴۵۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۴۴۵۸۳۰) با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۵۸۰ شماره ثبت :۸۳۶۵۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۵/۰۳ استفاده از کود ورمی کمپوست و ورمی واش از کود گاوی بعنوان منبع پروبیوتیک و مکمل معدنی و کاهش دهنده متان در تغذیه دام نام مالک/مالکین :سحرسادات حسینی و حامد بهبودی عطائی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۶۴۲ شماره ثبت :۹۵۸۱۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ساخت آنتی بیوتیک جهت دام و طیور نام مالک/مالکین :شرکت خارجی (PLC) شرکت بدسون - نام لاتین: شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۸۰۴۳۶ شماره ثبت :۶۶۳۷۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۸/۱۶ دستگاه و روش به دام انداختن ذرات از جریان‌های گازی و روشی برای حذف ذرات محلول از گاز نام مالک/مالکین :شرکت استمیکربن بی . وی . - نام لاتین: با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۰۴۷ شماره ثبت :۹۵۳۶۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۲/۲۶ فرآوری ضایعات تولید شده در مزارع چای ،چای درجه ۲ و ۳ حاصل از عمل آوری در کارخانه و انبار چای جهت استفاده در بستر سالنهای دام و طیور نام مالک/مالکین :سیدعباس حسینی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۷۴۱۳ شماره ثبت :۷۸۸۸۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۹/۲۰ طراحی ساشه دارویی با استفاده از گیاه گالگا(Galega officinalis و سیاه دانه (Nigella sative) برای افزایش میزان شیر و بهبود کیفیت ان در دام نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و پرویز تاجیک و محمد رضا مخبر دزفولی و محسن شیرکوند و مهناز خانوی و شرکت اطلس داروی ایرانیان سهامی خاص و سید مجتبی داودی حسنکلا شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۰۴۱ شماره ثبت :۷۸۸۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۱۰/۰۵ بلوس های خوراکی کند رهش جهت دام نام مالک/مالکین :احمد ریاسی و مهران شیروانی جوزدانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۰۶ شماره ثبت :۸۰۷۴۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ضدعفونی کننده پستان دام با استفاده از نمک های چهارتایی آمونیوم و متانال (تکمیل اختراع شماره ۷۷۵۷۸ ) نام مالک/مالکین :شرکت شرکت بهبود صنعت دامیاران(سهامی خاص بشماره ثبت ۴۴۷۹۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۶۲۷۲۶۶) سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۰۹۰ شماره ثبت :۸۲۳۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۶/۱۹ ضد عفونی کننده پستان دام نام مالک/مالکین :شرکت بهبود صنعت دامیاران سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۵۱۲۵ شماره ثبت :۷۷۵۷۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۷/۰۷ فرایند ساخت نوع جدیدی از مکمل های پروتئینی و میکروبی مورد استفاده در تغذیه دام وطیور نام مالک/مالکین :مسعود ناصری شماره اظهارنامه :۳۸۸۰۸۰۵۴۳ شماره ثبت :۶۲۰۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۰۸/۱۹ پودر پروئیتینه ذرت مورد مصرف خوراک دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۳۵۶۲ شماره ثبت :۵۰۵۳۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۳/۱۳ معرفی خوراک دام جهت استفاده در تغذیه دام های پرواری و شیری نام مالک/مالکین :مرکز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۰۶۲ شماره ثبت :۸۸۴۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۴/۱۴ کشف استخراج پس مانده تقطیر الکلی آرد گندم جهت خوراک دام طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :عزیزالله کمال زاده شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۴۰۴۶ شماره ثبت :۲۸۸۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۴/۰۹ سلول الکترونیک هوشمند با قابلیت تشخیص علایم حیاتی دام نام مالک/مالکین :محمدحسن اعلانی سامان و نازنین بازرگانیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۸۳۸ شماره ثبت :۸۶۷۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۱۲/۲۲ کشف ماده معدنی زئولیت جهت خوراک دام طیور و آبزیان و کشاورزی نام مالک/مالکین :شرکت افرند توسکا سهامی خاص سهامی خاص شماره اظهارنامه :۳۷۸۱۱۰۴۴ شماره ثبت :۲۶۴۰۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۷۸/۱۱/۳۰ فرایند بهینه‌سازی هضم پسماندها در دام صنعتی با استفاده از باکتری‏های مقاوم به تانن نام مالک/مالکین :یوسف روزبهان و دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۱۴۲ شماره ثبت :۹۲۰۱۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۱/۰۳ دستگاه جدا کننده گوشت از استخوان دام نام مالک/مالکین :صادق سعیدی رشک علیا شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۴۴۸۰ شماره ثبت :۹۴۲۰۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۱۱/۲۵ محلول گیاهی علیه بیماری پوستی جرب دام و طیور و انسان نام مالک/مالکین :سیدمحمدحسین ایرانی نژاد شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۸۰۳ شماره ثبت :۹۶۷۰۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۸/۰۱ فرآیند ساخت ماده ی نگهدارنده جهت حفظ کیفیت پودر ماهی و پودر گوشت مصرفی در خوراک دام و طیور (جلوگیری از مسمومیت غذایی) نام مالک/مالکین :سیدمحمد عتیقه چی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۴۶ شماره ثبت :۹۳۷۱۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۳/۱۰ شوکر حرارتی برای دفع آفات گیاهی و بیماری های مشترک بین انسان و دام نام مالک/مالکین :عباس رضایی افصح شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۵۳۶ شماره ثبت :۷۸۷۱۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۸/۲۱ دستگاه اسپرم گیر الکتریکی جهت دام کوچک نام مالک/مالکین :علی محرری شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۶۱۱ شماره ثبت :۸۲۴۴۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۰/۱۹ تولید پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه ۵۰درصد با قابلیت افزایش کیفی و کنترل خوراک کامل دام نام مالک/مالکین :شرکت سپاهان دانه پارسیان شماره ثبت ۲۹۵۶۶ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۷۱۹ سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۱۲۵ شماره ثبت :۸۳۱۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ماشین پوشال ساز از سرشاخه های درختان و بقایای چوبی( با کاربرد برای بستر دام و کود گیاهی ) نام مالک/مالکین :یاسمن اکبرنیا شماره اظهارنامه :۳۸۹۰۳۰۱۲۸ شماره ثبت :۶۵۴۰۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۳/۰۴ آبخوری اتوماتیک دام نام مالک/مالکین :حسینعلی کمالی و ابوالفضل کمالی شماره اظهارنامه :۳۸۳۰۳۱۷۴ شماره ثبت :۳۰۰۹۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۰۳/۲۳ آندوسکوپ و واژینوسکوپ دیجیتال قابل حمل دام های بزرگ نام مالک/مالکین :علی لیامی و نیما برون شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۹۹۷ شماره ثبت :۸۹۱۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۹/۱۳ سیستم کنترل تهیه خوراک دام نام مالک/مالکین :شرکت میکرون توزین سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۵۴۳۰ شماره ثبت :۸۹۳۲۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۵/۲۲ فرایند تولید خوراک دام و طیور از میوه کهور نام مالک/مالکین :مرکز مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و بهاءالدین عالم زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۱۶۹ شماره ثبت :۹۲۵۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۸/۲۴ دستگاه جمع آوری و خرد کننده بقایای غلات یونجه وکاه وکولش و گیاهان خاردار جهت تبدیل به خوراک دام نام مالک/مالکین :بهاء الدین راستگو شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۵۷۷۳ شماره ثبت :۵۱۶۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۵/۱۵ طراحی و ساخت دستگاه تولید پلت با کاربرد در زمینه های کشاورزی - دام وطیور - پتروشیمی - صنعتی و آزمایشگاهی نام مالک/مالکین :سعید غدیری شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۹۴۲ شماره ثبت :۸۸۴۱۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۳/۲۲ دستگاه فرآوری خوراک دام ، طیور و آبزیان با مخزن مورب نام مالک/مالکین :علی بازگیر شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۷۳۰ شماره ثبت :۹۵۰۵۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۴/۰۱ طراحی وساخت میزجراحی دام های سبک نام مالک/مالکین :رسول خدابخشیان کارگر شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۶۷۴۵ شماره ثبت :۵۲۵۲۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۶/۱۶ داروی تزریقی برای سیستم قلبی عروقی دام از گیاه Crataegus Oxycantha نام مالک/مالکین :عباس حاجی اخوندی و محمد رضا مخبر دزفولی و شرکت اطلس داروی ایرانیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۰۵۰ شماره ثبت :۷۶۸۸۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۵/۳۱ دستگاه جدا کننده ی سنگ از داخل چرم وهدایت چرم داخل دیگ بخارتوسط پمپ باد مورد استفاده در صنایع پروتئین سازی دام و طیور نام مالک/مالکین :فرزاد حسینی و پیام داودی زنجانی و بهروز دمیرلوجماعت و نوید مرادی پور جیرندهی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۶۹۴ شماره ثبت :۷۷۹۹۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۲۵ تولید پودر سبز ترکیبی از انواع جلبک ها و انواع آزولا به عنوان مکمل و جایگزین آرد ماهی و پروتئین گیاهی سویا در جیره غذایی دام و طیور نام مالک/مالکین :زهره رمضانپور طبالوندانی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۶۳۷۳ شماره ثبت :۸۱۰۷۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۸/۱۶ بهینه سازی سیستم توزین میکرو دوزینگ در فرآیند تولید خوراک دام و طیور نام مالک/مالکین :محمد رضا قلمکاری و حمید رضا قلمکاری شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۹۹۴۷ شماره ثبت :۷۹۳۸۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۱۲/۰۷ تهیه و ساخت ماده جهت تامین فسفر و کلسیم در جیره غذایی دام و طیور جایگزین دی کلسیم فسفات نام مالک/مالکین :عماد عبدالمالکی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۱۶۶ شماره ثبت :۴۹۶۶۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۲/۱۱ پودر روغن هیدروژنه مورد مصرف خوراک آبزیان دام وطیور نام مالک/مالکین :مجید رحیمی شماره اظهارنامه :۳۸۷۰۲۱۰۱۳ شماره ثبت :۴۹۰۸۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۰۲/۲۲ کشت تلفیقی ماهی -محصولات گلخانه ای-پرورش دام های کوچک و ماکیان نام مالک/مالکین :محبوبه سرابی شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۲۰۴۳ شماره ثبت :۸۶۲۶۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۱۱/۰۸ دستگاه تخلیه هوای آلوده به دام افتاده در زیر لایه وارونه دمایی نام مالک/مالکین :فرهاد عابدینی شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۹۶ شماره ثبت :۸۷۱۹۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۳/۱۵ سیستم پرورش دهنده اتوماتیک دام و طیور نام مالک/مالکین :سجاد یحیی نتاج بائی شماره اظهارنامه :۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۰۲۸۱ شماره ثبت :۸۶۷۲۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۱۱/۰۷ از ماده دیاتومیت جهت مصرف دام , دفع آفات و حشرات نام مالک/مالکین :شرکت کیمیا فام سهامی خاص سهامی خاص شماره اظهارنامه :۳۸۲۰۸۱۵۷ شماره ثبت :۲۹۲۶۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۲/۰۸/۲۸ ساخت ترکیب فسفانه فلوئر زدایی شده (فلئورینتید فسفات یادی.اف.پی) از کانیهای گروه فسفات جهت مصارف صنعتی و خوراک دام و طیور و آبزیان نام مالک/مالکین :اردلان تقدیری و مهدی فروغی و محمود طایفی نصر آبادی و محمد فلاح و علیرضا محمدحسینی و رامین یوسف زاده شماره اظهارنامه :۳۸۴۰۹۰۷۳ شماره ثبت :۳۳۴۳۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۴/۰۹/۰۵ شربت خوراکی چند منظوره کنترل کننده شیرواری، القای فحلی و سقط در دام های کوچک نام مالک/مالکین :اصغر مقیسهء و فرزانه ابراهیم زاده شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۶۱۷ شماره ثبت :۸۷۸۹۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۴/۳۱ فرآوری محتویات کشتارگاهی معده ی نشخوارکنندگان جهت استفاده در تغذیه ی دام نام مالک/مالکین :امید چاشنی گیر و مهرداد بادکوبهءهزاوه شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۱۶۶ شماره ثبت :۸۹۷۸۵ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۲/۰۵ تهیه هیدروکسید های روی ، منگنز و مس به عنوان مکمل غذای دام نام مالک/مالکین :شرکت خدمات دامپروری و دامپزشکی آرین دام صنعت سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۲۶۴ شماره ثبت :۹۳۷۷۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۴/۱۲ دستگاه پاک کننده کاور لنز دوربینهای دام نام مالک/مالکین :یدالله شریفی شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۲۸۱ شماره ثبت :۹۶۵۶۰ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۱۰/۰۱ دستگاه کنترل THIجهت مدیریت تنش حرارتی دام و طیور نام مالک/مالکین :ناصر ابراهیمی کشایه شماره اظهارنامه :۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۱۳۰۸ شماره ثبت :۹۶۵۰۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۷/۰۲/۱۳ فرآوری تفاله پوست تر و تازه پسته به روش صنعتی با حرارت غیرمستقیم جهت خوراک دام و طیور نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۸۴۷۰ شماره ثبت :۷۸۹۹۸ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ساخت چوب ضد آب توسط پوست با دام و گردو نام مالک/مالکین :مصطفی صفادی سامانی و داود دهقانی سامانی شماره اظهارنامه :۳۸۶۰۱۴۵۰ شماره ثبت :۴۰۲۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۶/۰۱/۲۹ تهیه خوراک دام از لجن ناشی از تصفیه فاضلاب کشتارگاههای صنعتی نام مالک/مالکین :شادی کافی ملاک شماره اظهارنامه :۳۸۷۱۲۵۸۱ شماره ثبت :۵۸۲۹۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۷/۱۲/۱۳ فراوری پوست تر وتازه پسته جهت خوراک دام با بخار خشک نام مالک/مالکین :محمد مهدی پهلوان پور شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۵۵ شماره ثبت :۷۷۱۶۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۴/۰۹ دستگاه الکترونیکی جابجایی و کنترل مسیر دام نام مالک/مالکین :مهدی کریمیان شهری و مجتبی محمدزاده سقاء شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۵۷۲ شماره ثبت :۸۳۷۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۳/۰۳/۱۲ مکمل گیاهی ضد سرماخوردگی دام و طیور نام مالک/مالکین :شهرام فدائیان شماره اظهارنامه :۳۸۹۱۱۰۰۱۱ شماره ثبت :۶۸۸۲۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۱۱/۰۲ داروی گیاهی برای درمان بیماری ششی یا عفونت ریوی دام نام مالک/مالکین :زهرا فاطمی پناه شماره اظهارنامه :۳۸۵۰۲۴۲۴ شماره ثبت :۳۵۵۴۹ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۵/۰۲/۲۴ راکتور دو جداره پیش فرآری کننده محصولات جانبی کشاورزی به منظور تولید خوراک دام و پرندگان اهلی و سوخت زیستی اتانول نام مالک/مالکین :فرهاد احمدی و عباس رچایی راد شماره اظهارنامه :۱۳۹۰۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۳۹۲ شماره ثبت :۷۴۴۳۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۰/۱۰/۱۴ تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده نام مالک/مالکین :موسسه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و مرتضی رضائی و اسحق کردنژاد شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۶۶۸ شماره ثبت :۸۶۴۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۰۳/۱۱ فرایند تولید خوراک دام پلت شده از گیاه کامل ذرت نام مالک/مالکین :مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی و اسحق کردنژاد شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۰۴ شماره ثبت :۹۶۸۹۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۷/۲۳ فرآیند تولید، جداسازی و استفاده از آنتی بادی های اختصاصی زرده تخم مرغ برای پیشگیری و درمان اسهال دام نام مالک/مالکین :پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و سیروس قائدی شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۶۷۶ شماره ثبت :۹۴۹۰۳ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۳/۳۰ تولید مکمل خوراک دام و طیور فرآوری شده با استفاده از محصولات لبنی مرجوعی نام مالک/مالکین :شرکت شرکت مهندسی سروش سبز البرز با مسئولیت محدود شماره اظهارنامه :۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۴۹۹۴ شماره ثبت :۹۶۲۰۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لینک های مفید طراحی بیونیکی مکانیسم دستگاه پرتابل سنجش گازهای آلاینده محیط با الگوبرداری از ارگانیسم کیسه های هوایی در اندام پرندگان نام مالک/مالکین :سیدعلی فارغ شماره اظهارنامه :۳۸۸۱۱۰۲۸۱ شماره ثبت :۶۳۴۵۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۸/۱۱/۱۰ دامداری مداربسته با تغذیه دام از طریق علوفه آبکشت نام مالک/مالکین :محسن آهنگ و مهدی آهنگ و مریم آهنگ شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۴۲۷۶ شماره ثبت :۷۷۰۳۴ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۶/۰۹ بوگیر برپایه گرانول گیاهی با قابلیت استفاده به عنوان پوشش سطوح در فضای باز ، دامداریها ، باغ وحش ، مرغداریها و دستگاههای تهویه مطبوع نام مالک/مالکین :احسان اله قربانیان شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۸۵۲۵ شماره ثبت :۹۱۹۷۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۷/۱۵ فرآیند استفاده از بنتونیت در نگهداری انواع پوست تازه دام نام مالک/مالکین :مهناز صالحی و رشحه سادات اشراقی نائینی و علیرضا اقاشاهی و زهراء عبادی و محمدهادی فروغی مقدم و سیداحمد میرهادی و ملیحه کمالپور و مجید افشار و عباداله یوسف زاده و انجمن انجمن صنایع چرم ایران و مرکز تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۰۲۲۳ شماره ثبت :۹۱۰۴۲ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۱/۱۳ دستگاه کود جمع کن ( پاروی برقی ) جهت جمع آوری کود در دامداریها و مرعداریها نام مالک/مالکین :اسماعیل اسلامی و نصرت الله اسلامی شماره اظهارنامه :۳۸۳۱۲۲۷۹ شماره ثبت :۳۱۴۵۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دستگاه رباتیک آموزش گام برداری بیماران دچار ناتوانی حرکتی در اندام تحتانی نام مالک/مالکین :شرکت تحرک فن آور رباتیک سهامی خاص شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۴۹۵ شماره ثبت :۹۱۸۹۷ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۵/۰۶/۲۱ دستگاه نمونه برداری از اتاق قدامی چشم نام مالک/مالکین :امیرحسین وجدانی و مسعود شفیعی شماره اظهارنامه :۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۳۰۲۵۰۴ شماره ثبت :۷۷۰۳۱ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۱/۰۴/۰۷ سیستم رباتیک نمونه برداری از بافت های درونی بدن و تزریقات و تخلیه از اندام های درونی نام مالک/مالکین :پویا دوستی و پویا بنی زمانی و قادر افشاری شماره اظهارنامه :۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۱۱۴۵۰ شماره ثبت :۸۹۹۱۶ تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۴/۱۰/۱۷ لینک های مفید

طرحهای اولویت دار رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی – صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

بسم الله الرحمن الرحیم  عناوین طرحهای اولویت دار رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور     مدیریت، آموزش و ترویج کشاورزی ۱٫تهیه و تدوین شاخصهای ممیزی در علوم کشاورزی ایران ۲٫ ضعف ها در زمینه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اقتصاد کشاورزی و ارائه راهکارها ۳٫چالش­های اخلاقی و علمی در آموزش­های مهندسی کشاورزی و ارائه راهکارها ۴٫  چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی با توجه به پایداری روستاها و ایجاد اشتغال ۵٫ اولویت ها و روشهای  بهینه استفاده از بودجه های تعلق گرفته به امور آبادانی و توسعه روستاهای کشور ۶٫  اصلاح روشهای آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری ۷٫  چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز کشور به نحوی که پایدار باشند و مشکل اجتماعی به وجود نیاید ۸٫ روشهای خود اتکا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی شهری مثل غلات، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزیجات و میوه های محلی ۹٫  چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامین مواد اولیه بهتر و فراوری مواد اولیه بهتر و عرضه در محلهای گردشگری کشور ۱۰٫  چگونگی و روشهای بسترسازی برای تشکیل شورای گفتمان آب برای بهره برداران (به ویژه کشاورزان) بالادست و پائین دست حوضه های آبخیز (به ویژه رودخانه ها) برای تقویت تعامل و فهم مشترک ۱۱٫  شناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشکلها و نهادهای اقتصادی و حقوقی مربوط ۱۲٫  روشهای تحقق مدیریت و ارزیابی مشارکتی و توانمند سازی و فرهنگ سازی در منابع پایه کشور (آب و فاضلاب، خاک، گیاه و هوا) صنایع غذایی، تغذیه و سلامت مواد غذایی ۱٫ چگونگی کنترل کیفیت و سلامت غذا با استفاده از بخشهای دولتی و خصوصی برای بهبود  و ارتقاء سلامت جامعه ۲٫ بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه آن ۳٫  تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده های غذایی کشاورزی ۴٫  فرآوری محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه ۵٫ تولید دمنوشهای مناسب و فرحبخش با استفاده از گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای تولیدی در نقاط مختلف کشور و بررسی چگونگی جایگزین کردن آنها به جای چای معمولی ۶٫ چگونگی رونق تولید داروهای گیاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهای گردشگری کشور ۷-  تولید مواد اولیه و واسط با ارزش افزوده بالا از مواد اولیه کشاورزی و همچنین با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی ۸- کاهش ضایعات تولید،  حمل و نقل و فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی ۹- تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه، واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصولات بومی و ملی(افزودنی ها، پایدار کننده ها، روغن، شیرین کننده ها و ...) در جهت اقتصاد مقاومتی ۱۰- صنعتی کردن روش تولید و بسته بندی محصولات بومی با مزیت رقابتی بین المللی و توجه به زیست تخریب پذیری مواد بسته بندی ۱۱- توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از آبهای معدنی به منظور ارز آوری برای کشور ۱۲-  پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه های فرآوری جدید محصولات کشاورزی ۱۳- ارتقاء کیفیت و سلامت نان های سنتی ایران ۱۴- روش های تشخیص سریع نگهدارنده های شیمیایی در فراورده های غذایی ۱۵-  الگو سازی و نمونه سازی واحد های فناوری محصولات با ارزش افزوده بالا با توجه به مواد اولیه، پتانسیل ها و ظرفیتهای بومی هر منطقه ۱۶-  اصلاح الگوی تغذیه در جهت سلامت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزی ۱۷- استفاده از نانو تکنولوژی در فرآوری و بسته بندی مواد غذایی ۱۸-راهکارهای ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل های تولیدی کشور و توجه به محصولات استراتژیک ۱۹- روشهای کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل، نگهداری و بسته بندی و ... اقتصاد کشاورزی ۱-    مقایسه ارزیابی اقتصادی و بازاریابی تولید چای سبز به جای چای سیاه در ایران ۲-    قیمت گذاری صحیح آب،  برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف با رعایت ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و واحدهای تولیدی مختلف ۳-    شناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشکلها و نهادهای اقتصادی و حقوقی مربوط به آنها ۴-    روشهای ارتقاء سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شناسایی ظرفیتهای تولید و رقابت پذیری محصولات و بازارهای هدف ۵-    روشهای بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزی ۶-    نحوه ایجاد امنیت اقتصادی و اثربخشی آن در روند توسعه کمی و کیفی در بخش کشاورزی و توسعه منابع کشور   منابع طبیعی و مرتع ۱- آزمون مواد مختلف مطرح شده توسط شرکت های داخلی و خارجی جهت تثبیت تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جهت کاهش اثرات ریزگردها در کانون های بحرانی مختلف ۲- بهترین روش اصلاح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی ۳- معرفی گونه های مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزی خاک های مرتعی ۴- معرفی روش های مختلف مبارزه با فرسایش (بیولوژی، مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاک های مختلف ۵- تعیین نیاز آبی گیاهان مرتعی و بیابانی آب و آبخیزداری ۱٫ روشهای عملی آبیاری با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوی که شوری خاک افزایش نیابد ۲٫ مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصارف آن ۳٫ مدیریت و بهره برداری صحیح از آبهای غیر متعارف ۴٫ چگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید ۵٫  روشهای بهینه تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آب خوان داری دشتهای مختلف ۶٫ چگونگی استفاده از مدیریت مردمی برای ارتقاء شاخص  بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری ۷٫  بهینه سازی روش های سنتی و استفاده از روشهای علمی  بهره برداری از سیلاب ها ۸٫ چگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف سالانه آب برای رفع بحران منابع آبی زیرزمینی با رعایت مشکلات اجتماعی آن ۹٫ تعیین نیازهای آبی گیاهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگی تامین آب آنها به صورت پایدار ۱۰٫  روشهای بهینه استفاده از آب باران در شهرها برای استفاده در فضای سبز و پارکها ۱۱٫ مطالعه و بررسی روشهای مناسب برای ذخیره نزولات در مراتع برای تامین آب دام و وحوش و نقاطی که نیاز به استقرار و تقویت درختچه ها و درختان تثبیت کننده خاک وشن هست ۱۲٫  بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهای تولیدی کشاورزی و حفظ رطوبت در خاک ۱۳٫ راهکارهای کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها, دریاچه ها, تالابها, استخرهای بزرگ مزارع) ۱۴٫ استفاده از ابر جاذبها در خاک به منظور افزایش بهره وری آب در کشاورزی و فضای سبز ۱۵٫   تعیین مقدار آب مجازی محصولات وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادی به تفکیک هر محصول ضمن، ارایه سیاستهای واردات و صادرات این محصولها ۱۶٫  بهینه سازی تصفیه پساب در بخش کشاورزی و مصارف صحیح آنها ۱۷٫ پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهای کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوری ۱۸٫ روشهای کاهش آلاینده ها در پساب های مختلف و زه آب های کشاورزی ۱۹٫ روشهای فناورانه افزایش کارایی آب در بخش های مختلف مصرف ۲۰٫   توسعه فناوری های آب شیرین کن  به ویژه با استفاده از انرژی خورشیدی، بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده مجدد از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب های شهری، صنعتی،کشاورزی و آب های شور ۲۱٫   ارایه و بهبود روش های کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تالاب ها) و در سطح اراضی ۲۲٫ بهبود روش های افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی، آلی ،نانو،کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ۲۳٫  استفاده از گیاهان و باکتریها برای کاهش آلودگی آب و خاک ۲۴٫  بهبود کیفیت آبهای شور با استفاده از روشهای زیست فناوری ۲۵٫ بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مدیریتی خاک ۱-     حفظ و اصلاح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پایدار ۲-    روشهای بهینه استفاده از پسماندهای زراعی باقیمانده روی زمین به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و رطوبت خاک ۳-    بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تهدیدها،  چالش ها وراهکاره ۴-    بررسی اثرات انواع مالچ در بین ردیف های درختان و محصولات ردیفی برای کاهش تبخیر و بهتر کردن کیفیت خاک و مقایسه آن با لایه های پلاستیکی از نظر کارایی و محیط زیستی ۵-    انتخاب گونه های درختی و درختچه ای برای جنگل کاری سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی ۶-    سنجش توان تولید و حاصلخیزی خاک برای توسعه جنگل ها و مراتع ۷-    ارزیابی اقتصادی تجارت کربن و اقتصاد سبز ۸-    روش های افزایش ترکیبات آلی خاک در مناطق مختلف کشور ۹-    ساخت و تولید کود های آهسته رهش (SRFs) برای کاهش هدررفت کودها و افزایش محصول  مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی ۱-    طراحی وساخت ماشینهای آماده سازی بستر و کشت نهال های خاص برای جلوگیری از حرکت خاک وشنهای روان در مناطق خشک ونیمه خشک کشور ۲-    طراحی و ساخت ادوات و ابزارهای مناسب  برای  عملیات کاشت, داشت, برداشت و پس از برداشت واحدهای کوچک کشاورزی ایران ۳-    توسعه فناوریهای نوین، بهبود مکانیزاسیون و روشهای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر ۴-    روشهای مناسب استفاده از پسماندهای محصولات کشاورزی برای تولید علوفه، تولید انرژی و یا افزودن به خاک به عنوان کود ۵-    توسعه و بهینه سازی فناوریهای برداشت محصولات زراعی و باغی در واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی ۶-    طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازی فعالیتهای برداشت و پس از برداشت برای واحد های کوچک کشاورزی علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ ۱-       بررسی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و صنایع چوب جهت تولید انرژی، کاغذ و چندسازه های لیگنوسلولزی ۲-       بهینه سازی روشهای تولید، بهره برداری و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازی الگوی مصرف آن ۳-    مطالعه روشهای بهینه استفاده از سرشاخه های باقیمانده از روشهای مختلف هرس درختان و درختچه ها ۴-    باز طراحی واحدهای تولید مقوا از پسماندهای کاغذ ضمن رعایت مصرف بهینه آب، انرزی و محیط زیست ۵-    ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوری ۶-    تدوین اندازه های اسمی و کیفیت برای چوبهای کشوری و وارد اتی ۷-    بررسی الگوی مصرف چوبهای مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی ۸-    بررسی عاری سازی چوبهای وارد اتی از عوامل آفات و بیماریها ۹-    بهینه سازی تبدیل اولیه گرده بینه های استحصالی با هدف نهادینه کردن کلاسه بندی مصارف چوب در صنایع تولید عمده محصولات چوبی و تعمیم آن برای واردات اقلام چوب ۱۰- اجرایی کردن فراوری و مصارف پسماندهای بهره برداری در طرح های جنگلداری و ایجاد ارزش افزوده برای پیشگیری از زیان عمده ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی ۱۱- استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازی در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده بالا گیاه پزشکی ۱-  شناسایی، بررسی بیولوژیک، تعیین خسارت و مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز ۲-    مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز با استفاده از روشهای مختلف زراعی، بیولوژیک، آفتکشهای معدنی و کم خطر ۳-    تحقیق در زمینه  تولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک، نهاده های غیر شیمیایی و آفت کشهای کم خطر ۴-  بررسی استفاده از روشهای تلفیقی مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه های تولیدی ۵-  بررسی استفاده از تغذیه متعادل گیاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها ۶-  بومی سازی دانش پرورش و تولید انبوه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصولات کشاورزی ۷-  روشهای تشخیص سریع و بازداری و کنترل تولید مایکوتوکسینها در محصولات زراعی ، باغی و انباری ۸-    تعیین حداکثر میزان مجاز (MRL) مهمترین آفت کشهای مورد استفاده در محصولات استراتژیک کشاورزی و ارایه روش های تشخیص سریع ۹-    شناسایی، حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور(گونه های گیاهی، قارچی، باکتریایی و حشره ای) کشور ۱۰-بررسی تاثیر کشاورزی حفاظتی بر وقوع و شیوع بیمار گرها و آفات گیاهی ۱۱-بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهای بومی و وارداتی در برابر بیمار گرهای مهم گیاهی ۱۲-بررسی تغییرات اقلیم بر وقوع و شیوع بیماریها و آفات مهم گیاهان و روشهای مدیریت آنها ۱۳-اجرای طرح های کاربردی عملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عوامل کنترل بیولوژیکی دیگر نظیر باکتری ها در شرایط گلخانه و مزرعه زراعت و باغبانی ۱-    شناسایی، حفاظت و بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی کشور ۲-    تولید لاین های سبزی های مهم کشور وبذور آنها ۳-    شناسایی و معرفی گیاهان غله ای و علوفه ای مقاوم به کم آبی ۴-    تحقیق در جهت تهیه و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری های گیاهی در محصولات استراتژیک ۵-    چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جای آن  افزایش عملکرد در واحد سطح به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید و استفاده از روشهای مختلف و استفاده از الگوی کشت و به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری مناسب ضمن رعایت اقتصادی بودن آن ۶-    چگونگی انتقال کشت های فضای باز به گلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با استفاده از حمایت های لازم برای این تغییر ۷-    شناسایی گیاهان زراعی،علوفه ای و دارویی شورزیست در مناطق مختلف کشور وتعیین شرایط لازم برای تولید این نوع گیاهان ۸-    شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به خشکی که دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و یا ارزآوری دارند، برای تولید در نقاط مختلف کشور و شرایط تولید آنها ۹-تعیین الگوی کشت منطقه ای با توجه به پتانسیل آب، خاک و شرایط اقتصادی-اجتماعی و اقلیمی ۱۰- روشها ی گسترش تولید گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و معطر ۱۱- راهکارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با نگرش به آب مجازی ۱۲-دستیابی به پروتکل تجاری تکثیر ارقام میوه برتر کشور(پسته، بادام، انار،گلابی،گردو،انجیر، سیب،انگور و ...) ۱۳- شناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه ۱۴- عاری سازی ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماری بمنظور افزایش عملکرد و تولید ۱۵-تولید لاین های سبزی های مهم کشور(جالیزی ها:"هندوانه،خربزه،خیار،طالبی" سیب زمینی سانان: "گوجه فرنگی،فلفل،بادمجان" سایرین: هویج،تربچه،کرفس، کلم و کاهو) ۱۶-تولید بذور F1 سبزی های مهم کشور ۱۷-تولید لاین گل های مهم کشور (لاله،لاله واژگون، بنفشه، شب بو و ...) ۱۸-بررسی مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی, ادویه ای و معطر و چگونگی توسعه این محصولات در واحد های تولیدی کوچک, کوهپایه ها و ... ۱۹-بررسی امکان کشت های جایگزین (Alternative Crop) برای دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزی دارند. ۲۰-شناسایی و انتخاب گیاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشکی فضای سبز به عنوان جایگزینی برخی از گیاهان و درختان حساس به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور. ۲۱-راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی درختان میوه ۲۲-راهکارهای تولید گلخانه ای جایگزین روشهای معمول و استفاده از محصولات جایگزین برای کاهش مصرف آب ۲۳-روشهای بهینه سازی تولید گیاهان تثبیت کننده ریزگردها بر اساس تعمیم روش سازگاری آنها به شوری و کم آبی جهت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی ۲۴- تحقیقات تبدیل کشت های نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج، توتون، جالیز...)  و کشت برنج در بستر خاک معمولی در جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه آب و کاهش نیروی کار.  محیط زیست ۱-    مدیریت ریزگردها و تثبیت شنهای روان ۲-    استفاده بهینه از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده ۳-    چگونگی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید آب شیرین در مناطقی که آب شور وجود دارد ۴-    تولید بسته های تجزیه پذیر از مواد اولیه ارزان در مناطق روستایی و استفاده از آنها در فروشگاههای مختلف ۵-    چگونگی پایدار سازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و رعایت تولید پایدار در بخش کشاورزی ۶-    بررسی عوامل آلوده کننده آبهای سطحی و زیر زمینی و راهکارهای رفع این مشکل ۷-    استفاده از روشهای نوین و تلفیقی با روشهای سنتی در تصفیه آب و پساب ۸- پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در آب و محیط زیست ۹-  تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی، تالابها و ... ۱۰- ارزیابی اقتصادی ذخایر گونه های مختلف (ارائه راهکار جهت پویایی جمعیت آنها و رهنمودهای لازم برای حفاظت آنها) ۱۱-  تلفیق رویکرد اقتصادی محیط زیست در ارزیابی و پایش محیط زیستی ۱۲-  تدوین الگوی سیاست محیط زیست در مقیاس های متعدد برنامه ریزی کشور (از لحاظ استراتژیک تا عملیاتی) ۱۳-  حفظ اکوسیستم های آبی و خشکی (آسیب شناسی و بهره وری) ۱۴-پژوهش و ارائه جایگاه اخلاق حرفه ای، فرهنگ و دانش بومی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گرایش آبزیان و شیلات: ۱-     افزایش تولید در واحد سطح آبزیان با رویکرد کاهش مصرف آب و پایداری تولید در آبزی پروری ۲-     اصلاح نژاد، بانک ژن و جلوگیری از انقراض آبزیان بومی و بیوتکنولوژی آبزیان ۳-     توسعه روشهای نوین آبزی پروری (قفس، پن، تغذیه، مهندسی آبزیان) و حفظ و احیای ذخایر آبزیان. گرایش علوم دامی: ۱-     دستیابی به فناوری تولید فرآورده های بیولوژیکی (مولتی آنزیم تغذیه ای، آنتی بادی های موثر برعملکرد) دردام و طیور ۲-     دستیابی به فناوری های مناسب جهت بهبود راندمان تولید مثل و کاربرد ژن های کاندید موثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو میش بومی کشور ۳-     دستیابی به فناوری های مناسب زیستی با هدف بهبود ارزش غذایی مواد لیگنوسلولزی ، بهبود بهره وری منابع پروتئینی و بهبود مدیریت در تغذیه دام و کاهش خسارات ناشی از تنش های محیطی در تولیدات دامی مشترک: ۱-     آلاینده ها و امنیت مواد غذایی با منشا دام و آبزیان   ......................................................................................................................... .........................................................................................................................    اطلاعات تماس با واحدهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بدینوسیله به استحضار می رساند زمان پاسخگویی تلفنهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از شنبه تا چهارشنبه از ساعت۱۲:۳۰-۸ و۱۵:۴۵-۱۳:۳۰می باشد. لازم به توضیح است امکان ثبت پیام صوتی در ساعات غیر اداری از طریق شماره گویای ۸۲۱۶۱۰۰۰ میسر می باشد.   دبیرخانه ۸۲۱۶۱۱۷۳ کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی ۸۲۱۶۱۱۵۴ agriculture@insf.org  

موضوع اختراع : «کشاورزی»

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اختراع : «کشاورزی» -با 282 مورداختراع- نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . «مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی»   «کشاورزی» -با 282 مورداختراع- ........................................................ 1- دستگاه خشك كن كشاورزي شماره اظهارنامه : 4102 شماره ثبت : 16167 نام مالک/مالکین : R.A LISTER BC COMPANY LIMITED و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/02/15 2- كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000017304 شماره ثبت : 19150 نام مالک/مالکین : ابوالفتح منشور و KOSAN A/S تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/03/04 3- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د... شماره اظهارنامه : 31111111387013791 شماره ثبت : 51095 نام مالک/مالکین : دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/25 4- مقاوم به آتش كردن تخته فيبر با دانسيته متوسط (M... شماره اظهارنامه : 38707806 شماره ثبت : 53638 نام مالک/مالکین : دانشگاه تربيت مدرس و سيد محسن حسيني و بهبود محبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/21 5- ماشين مكانيكي خاك ورزي و كاشت بذر رديفي همراه ب... شماره اظهارنامه : 390010659 شماره ثبت : 77492 نام مالک/مالکین : محسن نوري فرد و اصغر احمدي و رضا احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/01/31 6- بسته بندي و وكيوم ضايعات كشاورزي و خوراك دام شماره اظهارنامه : 390060281 شماره ثبت : 74798 نام مالک/مالکین : افشين دانش رمرودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 7- تيلر كشاورزي گاز سوز شماره اظهارنامه : 38709762 شماره ثبت : 55355 نام مالک/مالکین : مصطفي توكلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/09/17 8- ساخت پولك نانوكامپوزيت سراميكي در افشانك مخروطي... شماره اظهارنامه : 139250140003009016 شماره ثبت : 82863 نام مالک/مالکین : فريد اميرشقاقي و محمود صفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/04 9- ساخت مولتي كود ارگانيك از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000302710 شماره ثبت : 78942 نام مالک/مالکین : محمد مهدي حاجتي قلعه كلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/14 10- سيستم الكترو ديجيتالي كنترل و اندازه گيري سطح N... شماره اظهارنامه : 38609945 شماره ثبت : 45720 نام مالک/مالکین : غلامرضا مظفري پناه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/27 * * * شير آب هوشمند كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000814 شماره ثبت : 83921 نام مالک/مالکین : فاضل مكاريان فردجهرمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/01/30 كاربرد امولسيون عصاره فلفل در مبارزه با آفات مح... شماره اظهارنامه : 38606212 شماره ثبت : 43030 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/10 دستگاه چهار منظوره كشاورزي بمنظور كودپاشي داخل ... شماره اظهارنامه : 139350140003001050 شماره ثبت : 83952 نام مالک/مالکین : حسن حسيني شهولي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/05 روتوتيلر (رتيواتور) خودگردان باغي با قابليت تبد... شماره اظهارنامه : 389070368 شماره ثبت : 69521 نام مالک/مالکین : علي اصغر بابا نسب و حميد رضا محمودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/13 كانالهاي هدايت آب كشاورزي نيم دايره ازجنس پلي ا... شماره اظهارنامه : 38707515 شماره ثبت : 53430 نام مالک/مالکین : ناصر مراديان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/15 دستگاه اندازه گيري نيروي شكست دانه هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 389080968 شماره ثبت : 68331 نام مالک/مالکین : عبدالله ايمان مهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/29 اكسترودر چرخ دنده اي جهت فشرده سازي مواد زيست ت... شماره اظهارنامه : 389080771 شماره ثبت : 68301 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيانمهر و رضا باقري و نبي اله كشوري ساراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/22 ساخت دستگاه پودر و تجزيه كننده زباله هاي شهري ب... شماره اظهارنامه : 390030437 شماره ثبت : 70269 نام مالک/مالکین : حبيب دبيري دولان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/11 دستگاه بوجاري مغناطيسي جهت كيسه گيري محصولات كش... شماره اظهارنامه : 389070879 شماره ثبت : 67728 نام مالک/مالکین : عظيم بهداري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/27 دريچه بدون نشت آب بست باكاركرد كانالها ومزارع ك... شماره اظهارنامه : 389050761 شماره ثبت : 66628 نام مالک/مالکین : مرتضي ايمانيان نجف آبادي و مهدي ايمانيان نجف آبادي و علي ايمانيان نجف آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/20 ساخت تخته مركب از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38411110 شماره ثبت : 35796 نام مالک/مالکین : جواد جهان بخش رستمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/05 بالا بردن محصولات كشاورزي و دور كردن آفات نباتي... شماره اظهارنامه : 38403213 شماره ثبت : 32103 نام مالک/مالکین : سيد علي حميدي سنگدهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/22 ساخت فيلتر گازوئيل شيشه اي با استفاده از دو لاي... شماره اظهارنامه : 38402122 شماره ثبت : 31998 نام مالک/مالکین : برزو محمد حسيني اكبري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 آرتروپوديسيدال اكسيدازينيل جهت كنترل بندپايان د... شماره اظهارنامه : 38211015 شماره ثبت : 30353 نام مالک/مالکین : ايي آي دوپونت دي نيمورس اند كمپاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/11/04 سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003007359 شماره ثبت : 89372 نام مالک/مالکین : امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/07 تهيه فرمولاسيون‌هاي اصلاح شده گوگرد كشاورزي غني... شماره اظهارنامه : 139350140003007683 شماره ثبت : 87480 نام مالک/مالکین : پژوهشگاه صنعت نفت و شركت سازه هاي يادنگار سينكو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/20 كنترل هوشمند پمپ هاي كشاورزي باروش شناسايي بلادرنگ شماره اظهارنامه : 139450140003006428 شماره ثبت : 87709 نام مالک/مالکین : دانشگاه صنعتي سهند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/14 كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003010968 شماره ثبت : 89273 نام مالک/مالکین : مسلم نوروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 ماشين كشاورزي تركيبي مخلوط كن كود و كود ريز ... شماره اظهارنامه : 139550140003005629 شماره ثبت : 89990 نام مالک/مالکین : هادي يوسف زاده پائين رودپشتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/05/12 ماشين كشاورزي ميني تراكتور شخم زن دستي56768 شماره اظهارنامه : 387101020 شماره ثبت : 56768 نام مالک/مالکین : مهدي حسني كبوترخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/10/25 بيل كشاورزي چند تكه و تسمه دار شماره اظهارنامه : 139450140003011132 شماره ثبت : 90191 نام مالک/مالکین : مهرداد جيه دار ماهر نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/10 فرآوري و غني سازي ضايعات و پسماند هاي كشاورزي ج... شماره اظهارنامه : 390080440 شماره ثبت : 72919 نام مالک/مالکین : حسينعلي اسكندرشيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 ساخت دستگاه گرم كننده خودرو در كمتر از 5 دقيقه ... شماره اظهارنامه : 38409128 شماره ثبت : 34054 نام مالک/مالکین : رامين صياد امير غائب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/09 ساخت تركيب ضد عفوني كننده،ميكروب كش و قارچ كش س... شماره اظهارنامه : 38411428 شماره ثبت : 34189 نام مالک/مالکین : رامين يوسف زاده و اردلان تقديري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/25 دستگاه سنگ جمع كن از داخل زمين كشاورزي شماره اظهارنامه : 38412393 شماره ثبت : 35696 نام مالک/مالکین : عسگر رحمتي و بتول رحمتي منش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/12/22 دستگاه خودپرداز سوغات، گياهان دارويي و محصولات ... شماره اظهارنامه : 139550140003010210 شماره ثبت : 91904 نام مالک/مالکین : محمدهيرش باقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/25 ساخت كوره مناسب به منظور توليد انواع محصولات كر... شماره اظهارنامه : 139250140003007584 شماره ثبت : 81802 نام مالک/مالکین : عاليه بهرامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/08/28 ساخت سيستم هوشمند كنتور آب خانگي، صنعتي و كشاور... شماره اظهارنامه : 139550140003007031 شماره ثبت : 92765 نام مالک/مالکین : محمدحسين محب شاه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/11 طراحي و ساخت لاستيك تانكي براي تمامي خودرو ها و... شماره اظهارنامه : 13915014000304660 شماره ثبت : 77572 نام مالک/مالکین : اويس عابدي نيا و كاظم بي پيرايه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/22 توليد گوگرد مايع محلول در آب به همراه پتاسيم جه... شماره اظهارنامه : 139550140003013872 شماره ثبت : 93920 نام مالک/مالکین : قادر بيگ لك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/12 لوازم كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000011812 شماره ثبت : 22323 نام مالک/مالکین : SPINTILLER INTERNATIONAL LIMITED و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1351/12/27 بهينه كردن مصرف آب به صورت قطر هاي در اراضي كشا... شماره اظهارنامه : 38707488 شماره ثبت : 53434 نام مالک/مالکین : محمد علي رفيع زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/15 شير فلكه كشويي از جنس پي وي سي وپلي اتيلن جهت... شماره اظهارنامه : 38706834 شماره ثبت : 52601 نام مالک/مالکین : حسن محمدي فخر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/17 فرايند حذف يون جيوه از محلول آبي با استفاده از ... شماره اظهارنامه : 38705213 شماره ثبت : 53343 نام مالک/مالکین : محمد ذبيحي و علي احمدپور و نورالهدي رضوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/06 سيستم تعيين حجم و سطح محصولات كشاورزي به روش قط... شماره اظهارنامه : 38705849 شماره ثبت : 52221 نام مالک/مالکین : محمود اميد و حجت احمدي و مصطفي خجسته نژند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/14 پري كانديشنرموادزيست توده كشاورزي جهت توليدپلت شماره اظهارنامه : 13905014000303298 شماره ثبت : 75180 نام مالک/مالکین : هيمن اميري و محمدحسين كيانمهر و اكبر عرب محمدحسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/12/06 طراحي محاسبه و سا خت دستگاه شستشوي محصولات كشا... شماره اظهارنامه : 13915014000301369 شماره ثبت : 75997 نام مالک/مالکین : محمد حسين نوروزي و سيد محمد رضا ناظم السادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/20 توليد سموم آفت كش ارگانيك قابل اختلاط با خاك بر... شماره اظهارنامه : 13915014000302655 شماره ثبت : 76355 نام مالک/مالکین : مريم نگهبان و سعيد محرمي پور و مژگان زندي و محمد پزشكي مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/13 اتوليد خمير كاغذ از پسماندهاي كشاورزي به كمك د... شماره اظهارنامه : 13915014000302772 شماره ثبت : 78257 نام مالک/مالکین : مرتضي گل محمدي و عابد باباخاني و عليرضا طالبي زاده رفسنجاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/18 موتورسيكلت چهارچرخ برقي جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000305911 شماره ثبت : 79976 نام مالک/مالکین : نويد مهري خنكداري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/01 توليد بيوكمپوست از پسماند هاي جامد شهري غني شده... شماره اظهارنامه : 139250140003005067 شماره ثبت : 81653 نام مالک/مالکین : پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/18 سرندخاك وسنگ بوسيله پاكت لودر و بيل مكانيكي ، ... شماره اظهارنامه : 388050690 شماره ثبت : 60599 نام مالک/مالکین : افشين حقدان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/25 پرنده بدون سرنشين طيف نگار جهت سنجش از دور هواي... شماره اظهارنامه : 139250140003011192 شماره ثبت : 83014 نام مالک/مالکین : موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي-دولتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/30 دستگاه سفتي سنج محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38608394 شماره ثبت : 44660 نام مالک/مالکین : امير حسين افكاري سياح و سلام الله محمدي آيلار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/08/12 ساخت دستگاهي جهت بارگذاري تعيين نيروي برشي وسفت... شماره اظهارنامه : 38703582 شماره ثبت : 49800 نام مالک/مالکین : بهرام حسين زاده ساماني و علي اسحق بيگي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/19 طراحي و ساخت انباره خاك با ظرفيت بالاجهت تست عم... شماره اظهارنامه : 389110043 شماره ثبت : 69189 نام مالک/مالکین : عارف مرداني كراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/02 دستگاه مكانيكي درجه بندي محصولات كشاورزي به صو... شماره اظهارنامه : 38706343 شماره ثبت : 52250 نام مالک/مالکین : روح اله فرهادي و نادر ساكنيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 مساحت شمار براي ماشين آلات كشاورزي و راه سازي شماره اظهارنامه : 38512240 شماره ثبت : 39519 نام مالک/مالکین : فرهاد موسي وند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/12/12 دستگاه دور كننده محصولات كشاورزي كوتاه تر از حد... شماره اظهارنامه : 38704611 شماره ثبت : 50604 نام مالک/مالکین : جهانشاه جليليان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/16 ساخت دستگاه كاور زن تراكتوري مخصوص كرتهاي زمين ... شماره اظهارنامه : 139250140003010907 شماره ثبت : 84754 نام مالک/مالکین : علي كياپي و محسن آزادبخت و حسن جعفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/23 موتور پمپ كشاورزي sg دوگانه سوز بنزين و گاز شماره اظهارنامه : 389060607 شماره ثبت : 67066 نام مالک/مالکین : سيدخان جهان تيغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/22 سيستم كنترل شرايط هواي خشك كننده در خشك كن هاي ... شماره اظهارنامه : 390020781 شماره ثبت : 70884 نام مالک/مالکین : برات قباديان و دانشگاه تربيت مدرس و حميد مرتضي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/25 دستگاه مقابله با سرما زدگي باغات محصولات كشاورز... شماره اظهارنامه : 38802623 شماره ثبت : 65465 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/02/19 توليد كمپوت با استفاده از گياه ني يا جگن به منظ... شماره اظهارنامه : 389040747 شماره ثبت : 66163 نام مالک/مالکین : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج و خدابخش نيامي كرد لاغري و عبدالصمد كليدري و رضا كاظمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/29 آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست... شماره اظهارنامه : 139350140003001348 شماره ثبت : 85438 نام مالک/مالکین : حامد طهماسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/12 آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري... شماره اظهارنامه : 390060279 شماره ثبت : 73153 نام مالک/مالکین : عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 كلاه ايمني مخصوص كارهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003004247 شماره ثبت : 88507 نام مالک/مالکین : محمد رحمتيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/18 پمپ هيدرونيوماتيك صنعتي- كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003011581 شماره ثبت : 86224 نام مالک/مالکین : محمداسماعيل خراساني فردواني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/27 سامانه اپتيكي تشخيص و تعيين غيرمخرب باقي‌مانده ... شماره اظهارنامه : 139450140003004846 شماره ثبت : 91013 نام مالک/مالکین : بهاره جمشيدي و عزالدين مهاجراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/07 دستگاه امنيت و حفاظت و كنترل از راه دور gsmالكت... شماره اظهارنامه : 389070941 شماره ثبت : 67972 نام مالک/مالکین : مصطفي قاسمي نژاد راييني و شركت پارس كنترل گرين و پژمان عباسلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/07/28 دستگاه بار گذاري محصولات كشاورزي جهت استخراج خو... شماره اظهارنامه : 38210104 شماره ثبت : 29633 نام مالک/مالکین : سعيد مينايي و اميرحسين افكاري سياح تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/10/15 اندازه گير زاويه سر خوردن و ضريب اصطحكاك محصولا... شماره اظهارنامه : 38208062 شماره ثبت : 29119 نام مالک/مالکین : مهرداد پيمان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/08/11 عيب ياب هوشمند زمين هاي كشاورزي با استفاده از د... شماره اظهارنامه : 139450140003004706 شماره ثبت : 91017 نام مالک/مالکین : آيت خزائي فر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/03 دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 38311094 شماره ثبت : 31489 نام مالک/مالکین : مهدي تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/11/11 دستگاه اضافه نمودن محلولهاي ضد عفوني كننده به م... شماره اظهارنامه : 38405294 شماره ثبت : 32747 نام مالک/مالکین : شاهين گوانجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/22 شيرفلكه يك طرفه انتهاي لوله آبرساني در كشاورزي شماره اظهارنامه : 13905014000301905 شماره ثبت : 73778 نام مالک/مالکین : مسعود احمدي و علي احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/25 ساخت سنگ كامپوزيتي از پلي استر و ضايعات كشاورزي... شماره اظهارنامه : 139550140003005745 شماره ثبت : 89982 نام مالک/مالکین : ايمان عباسي جشوقاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/05/14 سيستم مانيتورينگ كنترل از راه دور با قابليت بر... شماره اظهارنامه : 389080615 شماره ثبت : 76253 نام مالک/مالکین : امين چشمه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/17 دستگاه دمنده هواي گرم جهت مقابله با سرمازدگي مح... شماره اظهارنامه : 389040003 شماره ثبت : 65718 نام مالک/مالکین : شركت اصفهان دما و جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/01 سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر... شماره اظهارنامه : 139550140003012011 شماره ثبت : 93848 نام مالک/مالکین : فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/04 سنتز زوج امولسيفايرهاي ارتقا يافته با خاصيت امو... شماره اظهارنامه : 139650140003003634 شماره ثبت : 93868 نام مالک/مالکین : سيده مرضيه قاسمي دمنه و آراد توسعه انرژي فيدار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/30 تركيبات كشاورزي شماره اظهارنامه : 37404003 شماره ثبت : 1831 نام مالک/مالکین : NORSK HYDRO A.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/04/04 سيستم فراري دهنده حيوانات و پرندگان از باغ ها و... شماره اظهارنامه : 13915014000304905 شماره ثبت : 77133 نام مالک/مالکین : داود سعادت خواه و اسحاق پازوكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/31 ساخت كاغذ سبز قابل رشد در صنايع كاغذ سازي و كشا... شماره اظهارنامه : 13915014000310430 شماره ثبت : 80395 نام مالک/مالکین : فرخ مسعودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/12/22 سيستم حصار الكترونيك و باز دارنده براي زمينهاي ... شماره اظهارنامه : 13915014000306302 شماره ثبت : 80705 نام مالک/مالکین : شهريار نصري نصفجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/14 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرما ز... شماره اظهارنامه : 38612471 شماره ثبت : 47372 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 پرس جمع كن(جمع آوري محصولات بسته بندي شده كشاورزي) شماره اظهارنامه : 390070741 شماره ثبت : 78688 نام مالک/مالکین : اكبر شيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/24 ساخت بخاري هوشمند خانگي و كشاورزي شماره اظهارنامه : 389120841 شماره ثبت : 77167 نام مالک/مالکین : زينت رجبي و سيده معصومه طالبي و مرتضي رجبي و علي رجبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/22 سيستم صنعتي هوشمند در سم پاشي و پخش ريزمغذي ها ... شماره اظهارنامه : 139250140003007843 شماره ثبت : 83188 نام مالک/مالکین : بهزاد برناك و محمدجواد لطف الهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/05 ساخت اتومات راهنما توسط ميكروكنترلر در ماشين آل... شماره اظهارنامه : 38606498 شماره ثبت : 42425 نام مالک/مالکین : جواد لائي و علي لائي و رمضان لائي و قنبر لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/17 دستگاه سوپر برش ساطوري كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000305168 شماره ثبت : 78197 نام مالک/مالکین : جليل آزادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/08 ساخت سوپر MDF هاي ضد آب ، ضد آتش ، سبك و مستح... شماره اظهارنامه : 13915014000306734 شماره ثبت : 78063 نام مالک/مالکین : محمد علي كوچك زاده و يونس عليزاده وقاصلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/27 ساخت كمباين برداشت كننده محصولات كشاورزي با قاب... شماره اظهارنامه : 38703605 شماره ثبت : 52586 نام مالک/مالکین : شهاب رشنوئي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/20 سيستم جداسازي و ذخيره سازي آب سالم براي مصارف ك... شماره اظهارنامه : 139350140003000164 شماره ثبت : 83240 نام مالک/مالکین : سعيد فرخ نژاد قهفرخي و سجاد بخشي جعفر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/01/16 دستگاه خشك كن محصولات كشاورزي با فناوري حرارت غ... شماره اظهارنامه : 139350140003007462 شماره ثبت : 86625 نام مالک/مالکین : محمدمهدي پهلوان پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/14 دستگاه كنترل خودكار موقعيت ادوات كشاورزي نسبت ب... شماره اظهارنامه : 389120579 شماره ثبت : 69656 نام مالک/مالکین : ايمان فلاحي كوشالي و محمد حسين آق خاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/16 ساخت وبهينه سازي سيستم ائروپونيك براي كشت محصو... شماره اظهارنامه : 139250140003008187 شماره ثبت : 84306 نام مالک/مالکین : افشين مايلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/14 فرايند توليد نئوپان با استفاده از پسماندهاي كشا... شماره اظهارنامه : 139250140003008560 شماره ثبت : 84328 نام مالک/مالکین : علي احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/24 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارت سرمازدگ... شماره اظهارنامه : 38612468 شماره ثبت : 47374 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 دست رباتيكي هوشمند با كاربرد در صنعت كشاورزي و ... شماره اظهارنامه : 139350140003010414 شماره ثبت : 85631 نام مالک/مالکین : شمسا محمدزاده ماكوئي و فرزانه كازراني و صمد خاقاني نيا و حامد عبداله زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/09/29 دستگاه ميكرو الكترونيكي تايمر زماني و قابل برنا... شماره اظهارنامه : 38704242 شماره ثبت : 49787 نام مالک/مالکین : رحمان عيسوند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/08 ماشين چند منظوره قدرتمند وارونه با قابليت هاي ف... شماره اظهارنامه : 38701260 شماره ثبت : 50160 نام مالک/مالکین : مهدي اسماعيلي و شهاب اسلام بيك و حسين اسلام بيك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/21 قفل ديفرانسيل اتوماتيك و متعادل كننده سيستم فرم... شماره اظهارنامه : 390010213 شماره ثبت : 70442 نام مالک/مالکین : حسن حميدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/01/20 دستگاه چند منظوره مقابله با سرمازدگي باغات ومحص... شماره اظهارنامه : 388080031 شماره ثبت : 65468 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/08/02 موتور گرانشي با قابليت استفاده در كشاورزي و تول... شماره اظهارنامه : 390040845 شماره ثبت : 72228 نام مالک/مالکین : علي دارابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/28 خاموش كن الكتروموتور آب با كليد روغني در بخش كش... شماره اظهارنامه : 13905014000301079 شماره ثبت : 85928 نام مالک/مالکین : مسعود ساده ميمندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/11 تيلر (ماشين كشاورزي) چهار چرخ شماره اظهارنامه : 38303084 شماره ثبت : 29958 نام مالک/مالکین : علي مرزبان شير خوار كلائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/13 پاستوريزاسيون استريل و خشك كننده محصولات كشاورز... شماره اظهارنامه : 38310033 شماره ثبت : 31374 نام مالک/مالکین : طوس دهنادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/02 كود بيولوژيكي كشاورزي با اثر گذاري سريع و كاهش ph شماره اظهارنامه : 38403274 شماره ثبت : 32238 نام مالک/مالکین : حميدرضا طباخ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/25 توليد و طراحي و ساخت منابع نگهداري آب شرب و كشا... شماره اظهارنامه : 139350140003006961 شماره ثبت : 87645 نام مالک/مالکین : مهندسي بتن پيش تنيده غرب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/31 طراحي وساخت سكوي نيمه صنعتي تصفيه پساب هاي كشاو... شماره اظهارنامه : 389120584 شماره ثبت : 69841 نام مالک/مالکین : احمد اسماعيل زاده كندجاني و محمدرضا واعظي خره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/16 فرآيند پرورش آبزيان با استفاده از كودهاي آلي و ... شماره اظهارنامه : 389080508 شماره ثبت : 68084 نام مالک/مالکین : جعفر حياتي نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/15 هوشمند كردن زمين كشاورزي در مورد مصرف آب و كيف... شماره اظهارنامه : 38704923 شماره ثبت : 51068 نام مالک/مالکین : حميد ميرزايي دهنوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/23 كشاورزي شماره اظهارنامه : 10104 شماره ثبت : 8233 نام مالک/مالکین : APPLETN ENTERPROSES LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1350/06/04 درمان كشاورزي شيميايي شماره اظهارنامه : 3000029931 شماره ثبت : 1854 نام مالک/مالکین : RHONE- POULENC AGROCHIMIC و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1372/07/25 لوازم كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000016035 شماره ثبت : 20073 نام مالک/مالکین : رضا حسين زاده و USSR NOROSIBIRSK تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/10 كنترل كننده منابع آب آشاميدني و كشاورزي از راه دور شماره اظهارنامه : 387051095 شماره ثبت : 51663 نام مالک/مالکین : حمزه حميدي مقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/21 لوله هاي هشت ضلعي انتقال آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000300016 شماره ثبت : 77985 نام مالک/مالکین : ناهيد پاشنگ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/14 سيستم فنربندي لاستيكي ادوات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000306100 شماره ثبت : 78896 نام مالک/مالکین : توليدي ادوات كشاورزي اراك - تاكا شماره ثبت 2816 سهامي خاص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/07 دستگاه برداشت برشي مقاوم و منعطف، قابل استفاده ... شماره اظهارنامه : 13915014000309885 شماره ثبت : 79370 نام مالک/مالکین : حسين قره خاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/12/05 دستگاه اندازه گيري انرژي در برش انواع ساقه هاي ... شماره اظهارنامه : 139250140003001625 شماره ثبت : 82822 نام مالک/مالکین : محسن آزادبخت و مصطفي اسماعيلي شايان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/02/31 دستگاه پاك كننده ي تركيبي تحت فشار و جرم زداي م... شماره اظهارنامه : 139250140003002933 شماره ثبت : 80581 نام مالک/مالکین : اميد شانه چي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/16 سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع... شماره اظهارنامه : 13915014000300865 شماره ثبت : 79929 نام مالک/مالکین : بابك ياري سعيدخانلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/09 مكمل آب آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 389090420 شماره ثبت : 71016 نام مالک/مالکین : فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/15 طراحي و ساخت دستگاه توليد برف مصنوعي صنعتي با ق... شماره اظهارنامه : 388100048 شماره ثبت : 62656 نام مالک/مالکین : حسن غريب دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/10/01 توليد سولفات سديم خشك از خاك هاي معدني به روش ت... شماره اظهارنامه : 139250140003008597 شماره ثبت : 81754 نام مالک/مالکین : مهرداد رجبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/25 ساخت دستگاه مخلوط كننده كود با آب در كشاورزي شماره اظهارنامه : 388030525 شماره ثبت : 61356 نام مالک/مالکین : عليرضا دشتبان و قنبر لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/03/17 فرآيند كشت بدون خاك سبزيجات در بستري از ضايعات ... شماره اظهارنامه : 13915014000304561 شماره ثبت : 82610 نام مالک/مالکین : سيد شهباز روحاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/19 سامانه هوشمند بهره برداري از آب مشترك براي اراض... شماره اظهارنامه : 139250140003011782 شماره ثبت : 83096 نام مالک/مالکین : سروش وحيديان كاميار و نويد وحيديان كاميار و نگار وحيديان كاميار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/14 توليدشيركود از كودهاي دامي و ضايعات كشاورزي كشا... شماره اظهارنامه : 390020149 شماره ثبت : 72192 نام مالک/مالکین : منصور انصاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/05 ساخت كود سافر آهن زعفراني براي مصارف كشاورزي و ... شماره اظهارنامه : 387121395 شماره ثبت : 58428 نام مالک/مالکین : ياسين هلال بيكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/12/28 ساخت كپسول جهت پرورش بالتوري سبز عامل كنترل بيو... شماره اظهارنامه : 388050666 شماره ثبت : 68263 نام مالک/مالکین : محمود حسن زاده و حسن هدي و محمدرضا رضاپناه و حسين حيدري و موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/24 سيستم گرمايشي براي جلوگيري و كاهش خسارات سرمازد... شماره اظهارنامه : 38612470 شماره ثبت : 47406 نام مالک/مالکین : محمد مختار زادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/12 ساخت دستگاه ضربه درجهت تعيين انرژي كرنشي محصولا... شماره اظهارنامه : 38703583 شماره ثبت : 49780 نام مالک/مالکین : بهرام حسين زاده ساماني و نيكان تهامي و علي اسحق بيگي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/19 شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38704453 شماره ثبت : 49974 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/12 دزدگير خطول 20 kv (كيلو وات) و محافظ ترانس توزي... شماره اظهارنامه : 38702412 شماره ثبت : 50740 نام مالک/مالکین : پوريا سعيد مسقطي و مهدي توحيدي و هادي توحيدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/09 طراحي دستگاه پرتابل متراكم كننده ضايعات كشاورزي... شماره اظهارنامه : 390020508 شماره ثبت : 70387 نام مالک/مالکین : سيد علي فارغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/18 طراحي،ساخت و ارزيابي رطوبت سنج خازني محصولات كش... شماره اظهارنامه : 389120713 شماره ثبت : 70016 نام مالک/مالکین : محمود سلطاني فيروز تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/18 فرآيند توليد شيره آزولا براي بالا بردن انرژي خا... شماره اظهارنامه : 389020600 شماره ثبت : 65157 نام مالک/مالکین : سيد مهدي موسوي نژاديان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/18 روش كنترل گياهان هرزه در محصولات كشاورزي داراي ... شماره اظهارنامه : 37708028 شماره ثبت : 26278 نام مالک/مالکین : رون پولن آگرو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1377/08/20 نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك... شماره اظهارنامه : 38305192 شماره ثبت : 30234 نام مالک/مالکین : ولي الله عبدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/19 دستگاه پرس و قالب(داي رولر ) براي توليد پلت از ... شماره اظهارنامه : 139350140003011311 شماره ثبت : 85983 نام مالک/مالکین : فرهاد همايون فر و محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و محمدجواد يوسفي و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/21 ساخت محلول ضدعفوني كننده گند زدا و استريليزان ... شماره اظهارنامه : 38503294 شماره ثبت : 35414 نام مالک/مالکین : شركت كيميا فام(سهامي خاص) تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/03/20 بدست آوردن آب از رطوبت هوا و بخار آب براي مصارف... شماره اظهارنامه : 38305181 شماره ثبت : 30404 نام مالک/مالکین : هوشنگ بالا پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/17 دستگاه درجه بندي چند منظوره محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38202116 شماره ثبت : 28609 نام مالک/مالکین : محمد باقر دوست محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/31 رنگ دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38305221 شماره ثبت : 30522 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/24 دستگاه هوشمند اندازه گيري سطح رويه ي محصولات كش... شماره اظهارنامه : 139450140003010947 شماره ثبت : 89653 نام مالک/مالکین : محمد رباني و جعفر اميري پريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 دستگاه الكترواسپري توليد كننده نانوسم براي مه... شماره اظهارنامه : 139450140003001422 شماره ثبت : 87728 نام مالک/مالکین : حامد ضيائي و مجيد صالحي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/12 ساخت دستگاه اندازه گيري سه محوري و تك محوري خز... شماره اظهارنامه : 139450140003001390 شماره ثبت : 87855 نام مالک/مالکین : غلامحسين شاهقلي و بهروز ايماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/11 دستگاه چال كود مكانيزه باغات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003010917 شماره ثبت : 93440 نام مالک/مالکین : حسين محمدي نسب الله آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/11 شير برقي صنعتي، كشاورزي و خانگي با قابليت ساخت ... شماره اظهارنامه : 139550140003009823 شماره ثبت : 92839 نام مالک/مالکین : علي وزين زاده و محمدحسين محب شاه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/16 ساخت دستگاه گرده افشان الكترو استاتيك جهت افزاي... شماره اظهارنامه : 387041046 شماره ثبت : 53001 نام مالک/مالکین : شهين رستمي و آرزو شجاعي باغيني و رضوان وزير زاده ليرچي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/24 توليد گرانول هاي پليمري زيست تخريب پذير با استف... شماره اظهارنامه : 13915014000305056 شماره ثبت : 77700 نام مالک/مالکین : پويا نشان پرديس و محمد پزشكي مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/04 طراحي، توسعه و پياده سازي سامانه ماشين بويايي( ... شماره اظهارنامه : 13915014000308193 شماره ثبت : 78994 نام مالک/مالکین : امين فروغي راد و عليرضا ثنايي فر و مهدي قاسمي ورنا مخواستي و سيد سعيد محتسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/10/08 ورمي واش غني شده براي كشاورزي ارگانيك شماره اظهارنامه : 139250140003002341 شماره ثبت : 79866 نام مالک/مالکین : محمد ميرزاخاني و مرضيه گل خندان و محمدرضا داوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/03/25 حسگر شش درجه آزادي جهت اندازه‌گيري نيروها و مما... شماره اظهارنامه : 139250140003009086 شماره ثبت : 83470 نام مالک/مالکین : صديقه زهري شيل سر و يوسف عباس پورگيلانده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/06 دستگاه تشخيص و اعلام سرقت تجهيزات برقي و كشاور... شماره اظهارنامه : 139250140003002976 شماره ثبت : 81765 نام مالک/مالکین : صادق الماسي فرد و رحيم سجادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/17 توليد انرژي الكتريسته از طريق نصب دوربين ژنراتو... شماره اظهارنامه : 38707438 شماره ثبت : 53410 نام مالک/مالکین : غلامرضا هادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/14 موتور پمپ كشاورزي بدن سوخت مصرفي sj شماره اظهارنامه : 13915014000301794 شماره ثبت : 76323 نام مالک/مالکین : سيد خان جهان تيغ تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/06 ذرات نگهدارنده آب تا فشار ده اتمسفر جهت جلوگيري... شماره اظهارنامه : 38705484 شماره ثبت : 51563 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/12 سيستم توزيع خودكار يكنواخت كودشيميايي به زمينها... شماره اظهارنامه : 38612119 شماره ثبت : 48483 نام مالک/مالکین : جيران وحيدي و تراب وحيدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/04 تعديل آب شور جهت امور كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003008493 شماره ثبت : 84539 نام مالک/مالکین : اعظم قلي زاده پاشا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/09/23 رئومتركاپيلاري جهت تعيين پارامترهاي رئولوژيك مو... شماره اظهارنامه : 389090716 شماره ثبت : 68965 نام مالک/مالکین : هيمن اميري و محمد حسين كيانمهر و نبي اله كشوري ساراني و اكبر عرب محمد حسيني و زهره تركي هرچگاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/22 قفل يدك كش تيلرهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38612995 شماره ثبت : 47848 نام مالک/مالکین : اميد مصطفايي و مجيد قلي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/25 دستگاه عصاره گير كمپوست در مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003010948 شماره ثبت : 84980 نام مالک/مالکین : مسعود تقي زاده و مينا تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/24 شير آب ديسكي بازويي كشاورزي و باغباني شماره اظهارنامه : 139450140003000784 شماره ثبت : 88847 نام مالک/مالکین : علي رشيدي نژاد بشر آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/01/28 صابون حشره كش محصولات كشاورزي بدون زيان براي ان... شماره اظهارنامه : 38202039 شماره ثبت : 28651 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/13 بايوراكتور هوشمند توليد كمپوست از زايدات زيست ت... شماره اظهارنامه : 139350140003011313 شماره ثبت : 86097 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر و محمدجواد يوسفي و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/21 آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38310296 شماره ثبت : 31612 نام مالک/مالکین : نعمت الله ابراهيم نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/30 دستگاه تست خواص مكانيكي پلت توليد شده از مواد ز... شماره اظهارنامه : 139350140003012121 شماره ثبت : 86720 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر و رسول سهرابي خواه و غفور آب سالان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/10 ادوات جديد كشاورزي شماره اظهارنامه : 38208107 شماره ثبت : 29236 نام مالک/مالکین : احمد حيدريان ميري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/08/18 سيستم كنترل الكترو موتورهاي چاههاي عميق كشاورزي شماره اظهارنامه : 38409291 شماره ثبت : 33504 نام مالک/مالکین : پويان ابراهيمي نياري و هادي اميري و مجتبي كهنسال فخردادود تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/20 سامانه تامين برق مورد نياز چاههاي آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 38410282 شماره ثبت : 34074 نام مالک/مالکین : امين لطفعليان دهكردي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/19 نوار دور كننده حلزون از درختان و محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38108023 شماره ثبت : 28311 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1381/08/07 دستگاه سورت بسته بندي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38201044 شماره ثبت : 28588 نام مالک/مالکین : ابراهيم روزبه و سلمان روزبه و علي اكبر قيصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/01/23 سيستم بيوراكتوري تناوبي بيوتكنولوژي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38010010 شماره ثبت : 27729 نام مالک/مالکین : داريوش داودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/10/04 اندازه گيري و كنترل ميزان رطوبت خاك توسط سنسور ... شماره اظهارنامه : 390040801 شماره ثبت : 71220 نام مالک/مالکین : عليرضا فرجي كلوانق و سپهر ذريعه و بهنام اميني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/27 كشف ماده معدني زئوليت جهت خوراك دام طيور و آبزي... شماره اظهارنامه : 37811044 شماره ثبت : 26406 نام مالک/مالکین : افرند توسكا سهامي خاص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1378/11/30 تركيب قارچ كش كشاورزي ياباغباني وروش براي كنترل... شماره اظهارنامه : 13915014000301835 شماره ثبت : 90110 نام مالک/مالکین : ايشيها راسانگيوكايشا ال تي دي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/08 حسگر ساده رنگي رسيدگي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003013908 شماره ثبت : 90630 نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/12 سيستم هوشمندتنظيم فشارانواع گازها مورد استفاده ... شماره اظهارنامه : 13915014000300269 شماره ثبت : 79971 نام مالک/مالکین : پدرام كشاورزيان و سيدنادر حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/21 دستگاه فيلتراسيون به منظور گندزدايي زهابهاي محل... شماره اظهارنامه : 139550140003000978 شماره ثبت : 92187 نام مالک/مالکین : ميثم حق شناس دهكردي و حبيب مرادي و جواد مظفري و زهره شاهرخيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/01/31 دستگاه انتقال دهنده حرارت ضد سرمازدگي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003013425 شماره ثبت : 93337 نام مالک/مالکین : حجت اله ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/03 يك بستر تترا ورمي (TETRA VERMI) و يك فرآيند برا... شماره اظهارنامه : 13915014000303137 شماره ثبت : 94013 نام مالک/مالکین : كاملش كيشروريلال دوت و كيشوريلال رامنات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/05/01 سيستم كنترل وهشداردهنده فشارروغن وحرارت موتورقا... شماره اظهارنامه : 13905014000302413 شماره ثبت : 77170 نام مالک/مالکین : حسين سليم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/11/12 طراحي و ساخت همزن يون مغناطيسي در مسير جريان آب... شماره اظهارنامه : 13915014000308538 شماره ثبت : 78387 نام مالک/مالکین : رضا افضل زاده و اباذر حاج نوروزي و فائزه قناتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/10/18 ساخت يونيت قفل مركزي توسط ميكروكنترلردر ماشين آ... شماره اظهارنامه : 38606499 شماره ثبت : 42426 نام مالک/مالکین : قنبر لائي و علي لائي و جواد لائي و رمضان لائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/06/17 افت گير محصولات كشاورزي دانه/ پيله/خوشه/برگ/ساق... شماره اظهارنامه : 389020855 شماره ثبت : 65621 نام مالک/مالکین : علي نوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/25 طراحي و ساخت پلاستيك كش و تيپ كش (مورد استفاده ... شماره اظهارنامه : 390030229 شماره ثبت : 70524 نام مالک/مالکین : امير محمدزاده سراجه و محسن نيكخواه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/07 ماشين شش كاره كشاورزي شماره اظهارنامه : 387021287 شماره ثبت : 48871 نام مالک/مالکین : محمد نادري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/28 ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما شماره اظهارنامه : 38702615 شماره ثبت : 48283 نام مالک/مالکین : علي رحيمي دمق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/15 دستگاه دروگر محصولات كشاورزي با انجين موتورسيكلت شماره اظهارنامه : 38704026 شماره ثبت : 49569 نام مالک/مالکین : محسن احسني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/01 دروگر محصولات كشاورزي به روش جديد با توليد برق ... شماره اظهارنامه : 38704027 شماره ثبت : 49581 نام مالک/مالکین : محسن احسني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/01 دستگاه مولد فوم مقابله با سرماخوردگي باغات و مح... شماره اظهارنامه : 389020713 شماره ثبت : 67224 نام مالک/مالکین : محمد مختار زادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/20 فناوري تولد انبوه سن جهت كنترل تريپس هاي محصول... شماره اظهارنامه : 390030201 شماره ثبت : 72157 نام مالک/مالکین : موسسه تحقيقات گياهپزشكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/07 فراآيند ساخت روكشهاي نما از پسماندهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 389050166 شماره ثبت : 66629 نام مالک/مالکین : جهانگير مولايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/06 طراحي و ساخت سيستم انتقال اطلاعات هواشناسي كشاورزي شماره اظهارنامه : 388121008 شماره ثبت : 65012 نام مالک/مالکین : سيد حسن حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/12/24 ماشين كشاورزي و باغداري تيلر شخم زن (كولتيواتور) شماره اظهارنامه : 38708897 شماره ثبت : 54571 نام مالک/مالکین : مهدي حسني كبوترخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/08/21 كود كشاورزي كلينوپتيلوليت با افزودني معدني و آل... شماره اظهارنامه : 139350140003006821 شماره ثبت : 85664 نام مالک/مالکین : مازيار مؤمني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/28 روش بسته بندي محصولات كشاورزي بوسيله توري بافته... شماره اظهارنامه : 38307044 شماره ثبت : 30565 نام مالک/مالکین : سيد مهرداد شيرسوار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/07 دستگاه كانال كن و برداشت محصولات كشاورزي زير خا... شماره اظهارنامه : 38504193 شماره ثبت : 35795 نام مالک/مالکین : محسن افشاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/12 طراحي وساخت ماشين سورتينگ حجمي محصولات مدور كشا... شماره اظهارنامه : 38405078 شماره ثبت : 32386 نام مالک/مالکین : ونداد گل افرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/05 سامانه اندازه گيري ضريب اصطكاك استاتيكي و دينام... شماره اظهارنامه : 139350140003013207 شماره ثبت : 86870 نام مالک/مالکین : آرش نورمحمدي مقدمي و سيدمجتبي شفاعي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/12/04 كاربرد امولسيون عصاره روغني سير در مبارزه با آف... شماره اظهارنامه : 38410088 شماره ثبت : 34498 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/07 كشت تجاري salicornia bigelovii با استفاده از آب... شماره اظهارنامه : 139350140003011244 شماره ثبت : 87865 نام مالک/مالکین : سعيد احمدي و فاطمه گلشن نور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/19 توليد قارچ خوراكي-دارويي ارينجي با استفاده از ض... شماره اظهارنامه : 139550140003001339 شماره ثبت : 89485 نام مالک/مالکین : سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/09 گلدان بهينه سازي شده ( جهت بهبود تحقيقات كشاورزي) شماره اظهارنامه : 139450140003001258 شماره ثبت : 89840 نام مالک/مالکین : محمد اسماعيل عامري بافقي و ميلاد ارجلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/08 (مهتاب مزرعه ) نورافكن كه نيروي خود را از آب جا... شماره اظهارنامه : 387041304 شماره ثبت : 51025 نام مالک/مالکین : ابوطالب كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/31 سيستم تشخيص و ارزيابي خسارتهاي وارده به محصولات... شماره اظهارنامه : 139350140003006639 شماره ثبت : 88234 نام مالک/مالکین : علي اكبرآبادي و علي زالي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/23 دستگاه نمونه برداري خاك هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003011542 شماره ثبت : 90725 نام مالک/مالکین : عبدالحميد روئينا و سيدعبدالرضا كاظميني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/19 اين پروژه نوعي كشاورزي است كه بدون خاك انجام مي... شماره اظهارنامه : 38405050 شماره ثبت : 32834 نام مالک/مالکین : سحر المعي و فوژان خليلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/04 طراحي و ساخت دستگاه توليد پلت با كاربرد در زمين... شماره اظهارنامه : 139350140003002942 شماره ثبت : 88411 نام مالک/مالکین : سعيد غديري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/22 توليد اسپري از كرم خاكي و كاربرد ان در بيوتكنول... شماره اظهارنامه : 38612984 شماره ثبت : 47052 نام مالک/مالکین : امير آوان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/12/25 فرآيند بهينه براي استخراج سيليكاي فعال از ساقه ... شماره اظهارنامه : 139450140003010131 شماره ثبت : 91422 نام مالک/مالکین : سيدناصر عزيزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/09/16 كنترل كننده هوشمند ولو هاي كشاورزي با قابليت مو... شماره اظهارنامه : 139550140003013999 شماره ثبت : 93090 نام مالک/مالکین : سجاد دهقاني و مجتبي سعيدي مقدم و محمدياسين ديواني و عباس باسره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/14 محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 9842 شماره ثبت : 6700 نام مالک/مالکین : DERERCOM PANY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1349/05/27 سنگ جمع كن مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 390070513 شماره ثبت : 73903 نام مالک/مالکین : اكبر اصغرزاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/17 طراحي و ساخت پاندول ضربه جهت تعيين حساسيت به صد... شماره اظهارنامه : 13915014000302412 شماره ثبت : 76216 نام مالک/مالکین : سعيد ظريف نشاط تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/03 بسته هاي روكش دار و بدون روكش دفني نهاده هاي كش... شماره اظهارنامه : 13915014000305364 شماره ثبت : 81672 نام مالک/مالکین : هرمزد نقوي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/07/15 دستگاه شارژ كمكي ماشين هاي كشاورزي برقي (با خاص... شماره اظهارنامه : 139250140003006437 شماره ثبت : 83017 نام مالک/مالکین : مجتبي غياثي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/27 توليد نوعي كود مايع جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 390080820 شماره ثبت : 73831 نام مالک/مالکین : روح الله عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/25 دستگاه مكمل تيلرهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 139250140003011665 شماره ثبت : 83267 نام مالک/مالکین : محمدحسن حسام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/12 ماشين مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي، توليد... شماره اظهارنامه : 13905014000300120 شماره ثبت : 78198 نام مالک/مالکین : محمد مختارزادگان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/09/12 ماشين اسكريپر خود رانشي و الواتور دار جهت تسطيح... شماره اظهارنامه : 139350140003010778 شماره ثبت : 88130 نام مالک/مالکین : صنعتي تلاشگران سپهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/08 سيستم جامع كنترل هوشمند باغ و زمينهاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38702198 شماره ثبت : 47875 نام مالک/مالکین : ميترا چراغي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/04 انتقال خود به خودي آب كشاورزي يا هر مايع ديگر ب... شماره اظهارنامه : 387021455 شماره ثبت : 49011 نام مالک/مالکین : حسن متقي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/31 ماشين كشاورزي سيب زميني جمع كن شماره اظهارنامه : 390030298 شماره ثبت : 70646 نام مالک/مالکین : مهدي بشيري و افشين بشيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/09 فرآيند استفاده از ضايعات كشاورزي مزارع توتون در... شماره اظهارنامه : 389030685 شماره ثبت : 67663 نام مالک/مالکین : احمدرضا سرائيان و مرتضي عبدالله بيك و فرهاد زينلي و جلال شاخص تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/03/22 قارچ كش محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 38202094 شماره ثبت : 28652 نام مالک/مالکین : سينا احمديه راد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/02/27 سيستم بغل بر جهت اصلاح مرز زمينهاي كشاورزي قابل... شماره اظهارنامه : 38305161 شماره ثبت : 30288 نام مالک/مالکین : سيدجليل حسيني طلوتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/14 توليد آب شيرين از پسايهاي شور كشاورزي و يا آب د... شماره اظهارنامه : 38309099 شماره ثبت : 30865 نام مالک/مالکین : سيد فريد الدين رضوي دزفولي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/09/10 سيستم هوشمند عيب ياب و هشدار سمعي و بصري انواع ... شماره اظهارنامه : 38701463 شماره ثبت : 48976 نام مالک/مالکین : عليرضا طارمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/26 دور كننده حيوانات و جانوران از زمين هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38504100 شماره ثبت : 35542 نام مالک/مالکین : سيد احسان ميرصانع تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/07 سيستم كنترل كننده ماشين هاي كشاورزي ( قابل نصب ... شماره اظهارنامه : 139450140003012624 شماره ثبت : 91020 نام مالک/مالکین : سهيل ناصرآبادي و سيدمصطفي حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/13 دستگاه كشاورزي بالابر ميوه چين46602 شماره اظهارنامه : 38611240 شماره ثبت : 46602 نام مالک/مالکین : هادي ميربلوچ نژاد و سيدبابك هكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/07 فرآيند استفاده از پسماندهاي صنايع كشاورزي درتول... شماره اظهارنامه : 139550140003002810 شماره ثبت : 90405 نام مالک/مالکین : رحيم اسلامي زاده و علي اسلامي زاده و سيدنادر ركني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/12 ساخت دستگاه اندازه گيري مقاومت عبور جريان هوا ا... شماره اظهارنامه : 38310068 شماره ثبت : 31708 نام مالک/مالکین : علي رجبي پور و فيض الله شهبازي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/08 طريقه كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000001650 شماره ثبت : 8302 نام مالک/مالکین : REJNOLDS MEATS COMPANY و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1328/05/01 پروتكل محيط كشت مبتني برضايعات صنايع تبديلي كش... شماره اظهارنامه : 389120207 شماره ثبت : 70102 نام مالک/مالکین : پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/07 دستگاه حفر كانال در زمينهاي كشاورزي جهت كود داد... شماره اظهارنامه : 38608934 شماره ثبت : 47283 نام مالک/مالکین : علي علي حاج محمد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/08/26 محلول تنظيم كننده رشد و ماندگاري محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139550140003013930 شماره ثبت : 92041 نام مالک/مالکین : سيدمحسن موسوي نيك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/13 چرخ كشاورزي بدون تلمبه شماره اظهارنامه : 1014 شماره ثبت : 6684 نام مالک/مالکین : الله قلي بهاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1323/10/08 دروگر دستي چند منظوره براي برداشت انواع محصولات... شماره اظهارنامه : 38703608 شماره ثبت : 52605 نام مالک/مالکین : محمد بيرانوند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/20 دستگاه محلول پاشي اتوماتيك در باغات كشاورزي شماره اظهارنامه : 13915014000301919 شماره ثبت : 78980 نام مالک/مالکین : اكبر حاجي نژاد عزت آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/03/09 ساخت نانوآفت كشها با نانولوله هاي كربني چند ديو... شماره اظهارنامه : 13915014000304448 شماره ثبت : 77870 نام مالک/مالکین : دانشگاه لرستان و اصغر طاهري فر و ناهيد سرلك تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/06/15 دستگاه شستشوي محصولات خاكي كشاورزي با محركه ديزلي شماره اظهارنامه : 13915014000307750 شماره ثبت : 79228 نام مالک/مالکین : امين پازيار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/28 ماشين سيب زميني جمع كن متناسب با شرايط كشاورزي ... شماره اظهارنامه : 139250140003002691 شماره ثبت : 80345 نام مالک/مالکین : محمد غلامي دوزدرسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/06 فرايند بسته بندي محصولات كشاورزي با استفاده از ... شماره اظهارنامه : 139250140003002896 شماره ثبت : 81127 نام مالک/مالکین : مالك سعيدي و حامد افشاري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/16 دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000930 شماره ثبت : 83667 نام مالک/مالکین : دانيال اعلمي دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/02 دستگاه مشبك چاههاي عميق كشاورزي شماره اظهارنامه : 388080766 شماره ثبت : 62824 نام مالک/مالکین : احسان احد پناه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/08/27 دستگاه درو وبسته بندي نفوذناپذير در برابر گرد ... شماره اظهارنامه : 390080442 شماره ثبت : 88918 نام مالک/مالکین : بي سي اس اس.پي.آ. تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 دستگاه ثبت ويژگيهاي فيزيكي خاك بر روي كارت حافظ... شماره اظهارنامه : 388060319 شماره ثبت : 61142 نام مالک/مالکین : كوشا مرعشي و نيما هرسمي زاده طهراني و سيد افشين صدريه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/06/11 ساخت اكسترودر تك پيچ جهت فشرده سازي مواد زيست ت... شماره اظهارنامه : 389080772 شماره ثبت : 68299 نام مالک/مالکین : رضا باقري و محمدحسين كيانمهر و نبي اله گشوري ساراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/08/22 كود طبيعي باز يافتي حاصل از ضايعات استخواني جهت... شماره اظهارنامه : 38801492 شماره ثبت : 58760 نام مالک/مالکین : جمشيد غفراني و مسعود بخش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/01/26 خاموش كننده موتورهاي ديزل كشاورزي بصورت اتوماتيك شماره اظهارنامه : 38611714 شماره ثبت : 47235 نام مالک/مالکین : محمد محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/23 شير براي لوله هاي كشاورزي شماره اظهارنامه : 38705010 شماره ثبت : 50662 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/01 توليد بنزين مصنوعي از ضايعات كشاورزي كاه (گندم ... شماره اظهارنامه : 38704583 شماره ثبت : 50899 نام مالک/مالکین : اميرحسين صادقي و شركت سپهر آسيان اميد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/16 محلول پاش تمام اتوماتيك خورشيدي جهت كشاورزي شماره اظهارنامه : 390020520 شماره ثبت : 70705 نام مالک/مالکین : مجتبي كاظم زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/18 خشك كن آزمايشگاهي با قابليت خشك كن مواد غذايي ،... شماره اظهارنامه : 389060487 شماره ثبت : 67364 نام مالک/مالکین : محمدحسين كيان مهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/16 بتن با نفوذ پذيري آب در كاربرد كشاورزي چهار فص... شماره اظهارنامه : 38508287 شماره ثبت : 37105 نام مالک/مالکین : ليدا راغبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/08/17 خمير پوليش فلزات با استفاده از ضايعات كشاورزي شماره اظهارنامه : 37902025 شماره ثبت : 26723 نام مالک/مالکین : فاطمه بلالايي و مهناز جعفريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/02/17 پمپ خود چرخه اي آبهاي جاري مورد استفاده در زمين... شماره اظهارنامه : 387021332 شماره ثبت : 50909 نام مالک/مالکین : مسلم نجاري و صادق علي دوستي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/29 سامانه شبيه ساز خوردگي آلياژهاي فلزي در برابر س... شماره اظهارنامه : 139350140003001604 شماره ثبت : 86534 نام مالک/مالکین : مجتبي خالدي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/17 رآكتور پيروليز ضايعات كشاورزي و شهري جهت توليد ... شماره اظهارنامه : 139350140003006212 شماره ثبت : 86678 نام مالک/مالکین : هادي جاويدي و علي محمدنيكبخت تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/06/11 سيستم اندازه‌گيري خواص دي‌الكتريك محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003011861 شماره ثبت : 86695 نام مالک/مالکین : محمدجواد حاجي احمدي و سيداحمد ميره اي و علي شهركي ده سوخته و مرتضي صادقي و رحمت اله باقري آبچويه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/04 آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه... شماره اظهارنامه : 38402129 شماره ثبت : 32746 نام مالک/مالکین : محمدحسين كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 دستگاه تعيين كننده فيزيكي محصولات كشاورزي شماره اظهارنامه : 31111111385051231 شماره ثبت : 35850 نام مالک/مالکین : اسدالله اكرم و احمد طباطبائي فر و رضا ميراشه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/05/07 ساخت تريلر كشاورزي با قابليت سهولت در تخليه بار... شماره اظهارنامه : 38602769 شماره ثبت : 40753 نام مالک/مالکین : هيوا جهاني يازيبلاغي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/02/25 دستگاه GIS پايش خودرو هاي سنگين، ماشين ها و ادو... شماره اظهارنامه : 139450140003007948 شماره ثبت : 87331 نام مالک/مالکین : محمدحسن صادقيان و محمدحسين صادقيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/21 سيستم سالم سازي و استاندارسازي آب هاي شرب و كشا... شماره اظهارنامه : 139250140003004455 شماره ثبت : 80643 نام مالک/مالکین : زهراء خياط سركار و وحيد خياط سركار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/02 آب ساز از بخار هوا نمونه جهت مصارف كشاورزي شماره اظهارنامه : 38011057 شماره ثبت : 27826 نام مالک/مالکین : پوريا ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/11/17 سيستم خودكار انتقال آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003006051 شماره ثبت : 87503 نام مالک/مالکین : علي رضا فرهادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/05 سيستم حفاظتي ضد سرقت براي چاه آب كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003002221 شماره ثبت : 87874 نام مالک/مالکین : صادق مرادزاده و محمد فلاح تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/03 شير آب كشاورزي برقي خورشيدي كنترل از راه دور شماره اظهارنامه : 139350140003010478 شماره ثبت : 87926 نام مالک/مالکین : هومن گدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/01 دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 139250140003004611 شماره ثبت : 88452 نام مالک/مالکین : حامد مهرابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/05 سمپاش كشاورزي شماره اظهارنامه : 3000025269 شماره ثبت : 3862 نام مالک/مالکین : مرادعلي آقا بالاراده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1361/01/30 ديسك تاندوم كشاورزي با قفسه پره هاي جمع شونده ... شماره اظهارنامه : 38609916 شماره ثبت : 45717 نام مالک/مالکین : خيش ساختار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/26 راكتور دو جداره پيش فرآري كننده محصولات جانبي ك... شماره اظهارنامه : 13905014000301392 شماره ثبت : 74432 نام مالک/مالکین : عباس رچايي راد و فرهاد احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/10/14 كانالت آماده با مواد ايرانيت پيش ساخته براي انت... شماره اظهارنامه : 38705583 شماره ثبت : 51123 نام مالک/مالکین : محمد قابل تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/13 دستگاه تست صدمات وارده بر بذر محصولات كشاورزي د... شماره اظهارنامه : 38307052 شماره ثبت : 30581 نام مالک/مالکین : فيض الله شهبازي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/08 فرايند معدوم كردن سموم شيميايي كشاورزي باقابليت... شماره اظهارنامه : 139550140003014927 شماره ثبت : 93505 نام مالک/مالکین : محمد زرندي نيا و محمود شهبازي و مجتمع فن آوري پسماند زيست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/05 همزن يون مغناطيس جهت افزايش محصولات كشاورزي و ر... شماره اظهارنامه : 139550140003011430 شماره ثبت : 94142 نام مالک/مالکین : فناوري ايرانيان پژوهش نصير تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/22 پایان نمایش نتایج جستجو

موضوع اختراع : «محیط زیست»

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اختراع : «محیط زیست» -شامل 65 مورد اختراع ، ابتکار و نوآوری- نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 1- تركيب دباغي سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :13915014000305078 شماره ثبت :83412 نام مالک/مالکین :كميرا اُ واي جي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/07/05 2- آيفون و اينتركام انتقال صوت از طريق سيم خاردار و حفاظ ايمني حياط وحش و محيط زيست شماره اظهارنامه :38703401 شماره ثبت :49812 نام مالک/مالکین :نوري السادات آقا سيد اسماعيل معظم و محيا جزيني درچه و محمد جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 3- ساخت مرغداري پيشرفته استوانه اي با قابليت جمع جمع آوري كود به صورتاتوماتيك با كاهش آلودگي محيط زيست و رفع هرگونه آلودگي از محيط مرغداري شماره اظهارنامه :38311048 شماره ثبت :31535 نام مالک/مالکین :مصطفي افتخاري تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/11/06 4- به كارگيري پلي وينيل الكل (PVA) به عنوان يك شتاب دهنده دوست¬دار محيط زيست و جايگزين نيتريت سديم در حمام فسفاته براي فسفاته¬كاري منيزيم شماره اظهارنامه :139250140003005345 شماره ثبت :81007 نام مالک/مالکین :رضا اميني و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/06/26 5- بتن خودتراكم سازگار با محيط زيست داراي دوام بال... شماره اظهارنامه :389120877 شماره ثبت :69451 نام مالک/مالکین :علي كاظميان و مرتضي سروري و علي اكبر رمضانيان پور تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/12/23 6- ضد يخ محيطي سازگار با محيط زيست بر پايه كلينوپت... شماره اظهارنامه :139350140003002064 شماره ثبت :84361 نام مالک/مالکین :مازيار مؤمني تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/02/30 7- تكنيك سنتز نانو پودر آهن جهت پاكسازي محيط زيست ... شماره اظهارنامه :38611857 شماره ثبت :48323 نام مالک/مالکین :الهام احمدي مقدم و شادي شفاعي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/11/27 8- مخزن مركب مبدل دار ظروف دستگاههاي تكثير ديجيتال دوست دار محيط زيست شماره اظهارنامه :139350140003002640 شماره ثبت :84386 نام مالک/مالکین :مهدي سهيلي فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/14 9- غلظت سنج مواد شيمايي (فتومتر پرتابل) براي كنترل كيفيت آب فاضلاب بهداشتي پساب صنعتي شناسايي معادن حفاظت از محيط زيست شماره اظهارنامه :38503124 شماره ثبت :35503 نام مالک/مالکین :محمدرضا شكوهي رازي تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/03/08 10- ظروف سم حل شونده در آب ( براي حفظ محيط زيست) شماره اظهارنامه :139450140003014165 شماره ثبت :91725 نام مالک/مالکین :محمدعلي وفائي و اميرحسين طاهري نجف آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/19 * * * انتقال تصوير از طريق سيم خار دار و حفاظ ايمني ح... شماره اظهارنامه :38703368 شماره ثبت :50559 نام مالک/مالکین :مهدي جزيني و زينب نعمتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/08 ساخت كامپوزيت متخلخل زيست سازگار از طريق واكنش ... شماره اظهارنامه :139450140003009620 شماره ثبت :91373 نام مالک/مالکین :داود بوند و احسان برهاني و پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/09/03 توليد قير ايزوگام و عايق از پسماند خطرناك لجن ا... شماره اظهارنامه :13915014000304426 شماره ثبت :77496 نام مالک/مالکین :محمد قانع عزآبادي و احمد رمضاني سعادت آبادي و محمدرضا عظيمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/15 روش طرفدار محيط زيست استخراج پلاستيك زيستي داخل... شماره اظهارنامه :139250140003002000 شماره ثبت :82625 نام مالک/مالکین :ميترا محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/03/12 طراحي وساخت دستگاه اعلام تير اندازي در مناطق حف... شماره اظهارنامه :390080581 شماره ثبت :74632 نام مالک/مالکین :محمد نقي زاده و وحيد صدرالديني و رسول ادهمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/17 توليد آلفا-سلولز از گونه سريع الرشد صنوبر دلتوئ... شماره اظهارنامه :390020412 شماره ثبت :70983 نام مالک/مالکین :مصطفي نيكخواه دافچاهي و زهرا رضا زاده تلوكلائي و حسين رسالتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/02/13 حلال رنگبر آلي لايه بردار صنعتي دوستدار محيط زي... شماره اظهارنامه :139350140003009281 شماره ثبت :86371 نام مالک/مالکین :فرخ يغمائي و فرشاد برازنده و منوچهر خراساني و دانشگاه صنعتي اميركبير و نازنين حدادپور تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/04 سيستم جديد برودتي براي نصب در سيستمهاي موتور خا... شماره اظهارنامه :38502060 شماره ثبت :34734 نام مالک/مالکین :حميد حنيفه زاه تاریخ ثبت اظهارنامه :1385/02/03 كاربرد پوسته تخم مرغ بعنوان يك كاتاليست زيستي س... شماره اظهارنامه :13915014000304730 شماره ثبت :80438 نام مالک/مالکین :الهه مصدق تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/26 مركب معطر كپي پرينتر نانو دوست دار محيط زيست شماره اظهارنامه :139250140003006489 شماره ثبت :82531 نام مالک/مالکین :مهدي سهيلي فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/07/29 ساخت كامپوزيت هاي چوبي سازگار با محيط زيست با چ... شماره اظهارنامه :139350140003003744 شماره ثبت :91877 نام مالک/مالکین :مهدي سوقندي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/04/13 ضد اب كردن مصالح ساختماني با استفاده از هتروپلي... شماره اظهارنامه :390050137 شماره ثبت :72514 نام مالک/مالکین :سارا صانعي نژاد و فاطمه فراش بام حرم و مجيد ممهد هروي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/05/04 نانو فيلتر هوشمند آلاينده هاي هيدروكربني و سمي ... شماره اظهارنامه :139350140003009568 شماره ثبت :85431 نام مالک/مالکین :رسول نوروزيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/09/10 روش جديد براي از بين بردن زباله هاي توليد شده ك... شماره اظهارنامه :38306144 شماره ثبت :30952 نام مالک/مالکین :عليرضا راستگار عباس عليزاده تاریخ ثبت اظهارنامه :1383/06/17 تهيه نانوذرات مس به روش سازگار با محيط زيست و ك... شماره اظهارنامه :139450140003007338 شماره ثبت :88851 نام مالک/مالکین :اصغر زماني و سيدميثم ابطحي فروشاني و تورج مهدي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/07 سيستم سوخت كمكي دوستدار محيط زيست كوره بلند شماره اظهارنامه :139550140003004711 شماره ثبت :90083 نام مالک/مالکین :محمد ملكي ها تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/04/23 تصفيه پساب رنگي با استفاده از منعقد كننده پليمر... شماره اظهارنامه :38703508 شماره ثبت :49697 نام مالک/مالکین :مهوش كيواني قلعه تكي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/13 نيروگاه توليدكننده بدون آلودگي محيط زيست (براي ... شماره اظهارنامه :38702516 شماره ثبت :48182 نام مالک/مالکین :مهرناز گلچين فر تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/11 دستگاههاي گرمايشي پربازده گاز سوز سازگار با محي... شماره اظهارنامه :390080854 شماره ثبت :73424 نام مالک/مالکین :كوروش ربيعي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/28 محلول رسوب بردار،ضد رسوب و خوردگي ميتره صنعتي (... شماره اظهارنامه :139450140003012214 شماره ثبت :92430 نام مالک/مالکین :محمدهادي شعله تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/11/04 تشكيل پوشش هاي نانواكسيد سريم دوستدار محيط زيست... شماره اظهارنامه :387061307 شماره ثبت :52928 نام مالک/مالکین :حسين حسن نژاد و تقي شهرابي و علي شانقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/06/26 تصفيه پساب هاي صنعتي به روشي كاملا نوين و سازگا... شماره اظهارنامه :13915014000304841 شماره ثبت :78989 نام مالک/مالکین :آصفه شجاعي ابري و سارا يزدان پناه و سارا حيدري گودرزي تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/06/29 طراحي و ساخت سيستم بي هوازي ميكرو آنزيمي تصفيه ... شماره اظهارنامه :387021153 شماره ثبت :51853 نام مالک/مالکین :شهرام بخشايي محبوب تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/24 ديوار پوش 3d سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :139250140003003641 شماره ثبت :82604 نام مالک/مالکین :علي عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/05/05 پلاستيك سازگار با محيط زيست شماره اظهارنامه :388100104 شماره ثبت :64050 نام مالک/مالکین :نسيم گرجي و سينا رضايي و سينا گرجي و سارا رضايي تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/10/07 بلوكهاي نيوجرسي با راه عبور نخاله و ضايعات (ساز... شماره اظهارنامه :139350140003005777 شماره ثبت :84464 نام مالک/مالکین :سيدرامتين صالحي ابري تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/06/01 تشكيل پوششهاي تبديلي نانو اكسيد سريم دوستدار مح... شماره اظهارنامه :387061305 شماره ثبت :52926 نام مالک/مالکین :تقي شهرابي و حسين حسن نژاد و علي شانقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/06/26 دستگاه هميار محيط زيست (امحا كننده زباله خانگي) شماره اظهارنامه :389020574 شماره ثبت :66177 نام مالک/مالکین :ايمان بابايي و رحمت اله بابايي تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/02/18 پوشش هاي لاملي آلياژي روي - آْلومينيوم سازگار م... شماره اظهارنامه :389110540 شماره ثبت :73457 نام مالک/مالکین :محمدحسين سيار تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/11/16 كروم زدايي پسابهاي صنعتي با استفاده از برگ و سا... شماره اظهارنامه :38406349 شماره ثبت :32937 نام مالک/مالکین :رضا سالاريان و محمد پازوكي و فتح اله مظفرزاده و مهران صولتي تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/06/23 فرآيند تك ظرف و سازگار با محيط زيست براي سنتز م... شماره اظهارنامه :390080707 شماره ثبت :73710 نام مالک/مالکین :مريم بي خوف تربتي و مسعود شعبانزاده و ناهيد آقايان تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/08/22 تركيب پليمري تثبيت كننده خاك دوستدار محيط زيست شماره اظهارنامه :139550140003003393 شماره ثبت :91274 نام مالک/مالکین :جهاددانشگاهي – پژوهشكده تكنولوژي توليد و حامد گل محمدي قانع و محمدمهدي سراجي و سينا كيان ارثي و جمال داورپناه تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/03/24 فرآيند كاهش متان توليدي نشخواركنندگان و بهبود م... شماره اظهارنامه :139550140003006972 شماره ثبت :92612 نام مالک/مالکین :فردوسي مشهد تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/09 توليد نانو كامپوزيت پلي يورتان-سلولز با يك فراي... شماره اظهارنامه :13905014000301920 شماره ثبت :74109 نام مالک/مالکین :فاطمه داداشيان و طيبه فتاحي مي آبادي و گيتي ميرمحمدصادقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/10/27 پانل هاي سبك روكش دار تركيبي نانو مقاوم در براب... شماره اظهارنامه :390090061 شماره ثبت :75699 نام مالک/مالکین :مهدي جمشيدي گوهري تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/09/01 فيلترهوشمند نانو تيوپ كربني جاذب آلاينده هاي مح... شماره اظهارنامه :388060876 شماره ثبت :61307 نام مالک/مالکین :رسول نوروزيان قهفرخي تاریخ ثبت اظهارنامه :1388/06/30 ارتباط تلفني از طريق سيم خاردار و حفاظ ايمني حي... شماره اظهارنامه :38703409 شماره ثبت :51346 نام مالک/مالکین :محمد جزيني درچه و محسن جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 مبدل حرارتي در مسير خروجي گاز خودروها جهت كاهش ... شماره اظهارنامه :389090926 شماره ثبت :68341 نام مالک/مالکین :زهرا لاوي سفيد گري و محمدرضا شقاقي تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/09/30 انتقال ديتا و ارتباط با شبكه رايانه اي و اينترن... شماره اظهارنامه :38703371 شماره ثبت :49808 نام مالک/مالکین :محمد جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/08 فيلتر تقويت كننده موتور سيكلت جهت جلوگيري از آل... شماره اظهارنامه :38406192 شماره ثبت :32574 نام مالک/مالکین :روزبه سبط رسولي تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/06/14 پلت غذايي كنترل كننده جمعيت جوندگان و دوست دار ... شماره اظهارنامه :139450140003013952 شماره ثبت :91574 نام مالک/مالکین :فريبرز نوذري تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/12 سيستم تصفيه شيميايي پيش ساخته پسابها و بازيافت ... شماره اظهارنامه :387021154 شماره ثبت :51852 نام مالک/مالکین :شهرام بخشايي محبوب تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/24 دستگاه جلوگيري از آلودگي هواي مرغداري و محيط زيست شماره اظهارنامه :387021433 شماره ثبت :48335 نام مالک/مالکین :مجتبي پرهيز كاري و محمدامين روئين تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/02/31 استفاده از رسوبات آهك رودخانه اي و سنگدانه هاي ... شماره اظهارنامه :389080495 شماره ثبت :67987 نام مالک/مالکین :فرشاد ملكي رواسان تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/08/15 پل كابلي لنگري با قابليت نگهداري يك مسير زاويه ... شماره اظهارنامه :13915014000300195 شماره ثبت :78479 نام مالک/مالکین :كيوان فكري تاریخ ثبت اظهارنامه :1391/01/20 مواد سفت كننده آلودگي هاي نفتي و فراوردهاي آند ... شماره اظهارنامه :38408314 شماره ثبت :33970 نام مالک/مالکین :حسين روحانيان تاریخ ثبت اظهارنامه :1384/08/24 ساخت داربست زيست سازگار اكسيد تيتانيم محيط شده ... شماره اظهارنامه :139450140003013549 شماره ثبت :89924 نام مالک/مالکین :سمانه صابرسمندري و سعيد صابرسمندري و دانشگاه امير كبير تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/12/02 سنتز كامپوزيت هاي پليمر هادي حاوي نانو ذره با ا... شماره اظهارنامه :139350140003002989 شماره ثبت :88719 نام مالک/مالکین :مرجان رحيمي تاریخ ثبت اظهارنامه :1393/03/24 محلول جرم گير و پاك كننده اسيدي سازگار با محيط ... شماره اظهارنامه :139550140003006736 شماره ثبت :93549 نام مالک/مالکین :ابوالقاسم دولتي و فاطمه حسيني بيان تاریخ ثبت اظهارنامه :1395/06/04 مولد برق بدون صدا - آلودگي محيط زيست - سوخت شماره اظهارنامه :38705452 شماره ثبت :51115 نام مالک/مالکین :عبدالحسين زارع فيروزي تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/05/12 ساخت چتردرختي براي جلوگيري ازآلودگي محيط زيست و... شماره اظهارنامه :390060538 شماره ثبت :80482 نام مالک/مالکین :نوشين تقوي تاریخ ثبت اظهارنامه :1390/06/20 كنترل سوئيچينگ و كليد زني از راه دور ازطريق سيم... شماره اظهارنامه :38703407 شماره ثبت :50031 نام مالک/مالکین :محسن جزيني درچه تاریخ ثبت اظهارنامه :1387/03/11 توليد زغال زيستي از ويناس حاصل از كارخانه‌هاي ن... شماره اظهارنامه :139450140003007379 شماره ثبت :87671 نام مالک/مالکین :سيدحميدرضا صادقي و زينب حزباوي و محبوبه كياني هرچگاني و دانشگاه تربيت مدرس تاریخ ثبت اظهارنامه :1394/07/07 جداول ويژه فوق العاده سازگار با شرايط محيط زيس... شماره اظهارنامه :389070588 شماره ثبت :67554 نام مالک/مالکین :مهدي كاظمي و يوسف زندي و محمدباقر اكبري بقال و ناصر اكبري بقال تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/07/19 توليد تثبيت كننده گرد و غبار سازگار با محيط زيس... شماره اظهارنامه :139550140003001869 شماره ثبت :91499 نام مالک/مالکین :علي عبدلي سيلابي

موضوع اختراع : «آبیاری»

بسم الله الرحمن الرحیم  موضوع اختراع : «آبیاری» - با 234 عنوان - نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات ارائه شده ، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی ........................................................................................................................................   1- آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015209 شماره ثبت : 23354 نام مالک/مالکین : PLASSIM TECHUICAL PLASTICS و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/29 2- ادوات آبياري شماره اظهارنامه : 3000014732 شماره ثبت : 14363 نام مالک/مالکین : آلبرت برناردي و HERZL SELMAN تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/02/17 3- تسهيلگر راه اندازي سيفون در روش آبياري سيفوني د... شماره اظهارنامه : 31111111387013791 شماره ثبت : 51095 نام مالک/مالکین : دانشگاه پيام نور باغملك و پگاه مريد سادات و رضا مريد سادات تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/25 4- دستگاه محاسبه‌كننده زمان شروع آبياري، طول مدت آ... شماره اظهارنامه : 13915014000303776 شماره ثبت : 78552 نام مالک/مالکین : مهدي عباس زاده ناصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/05/21 5- دستگاه كنترل آبياري و كود دهي هيدرو كونيك شماره اظهارنامه : 13915014000307399 شماره ثبت : 79797 نام مالک/مالکین : غلام حسين خواجه تبريزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/20 6- دستگاه تست تمام اتوماتيك نوارهاي آبياري قطره اي... شماره اظهارنامه : 13915014000306978 شماره ثبت : 80690 نام مالک/مالکین : محمد امساكي و محمدرضا رستگاري كوپايي و رحمان جهانيان نجف آبادي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/07 7- طراحي و ساخت سيستم كنترل هوشمند غير فعال در آبي... شماره اظهارنامه : 139250140003003035 شماره ثبت : 80733 نام مالک/مالکین : حسين علي بهرامي و ناصر رحيميان و حجت قرباني واقعي و محمدهادي غفاريان مقرب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/19 8- سيستم آبياري هوشمندگياهان (با قابليت تشخيص ميزا... شماره اظهارنامه : 388070277 شماره ثبت : 61469 نام مالک/مالکین : زهرا كردفهندري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/07/11 9- سيستم آبياري فضاي سبز شماره اظهارنامه : 38706067 شماره ثبت : 52078 نام مالک/مالکین : مهرداد منزل ساز كرماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/02 10- طراحي و ساخت گلدان دوجداره هوشمند با قابليت آبي... شماره اظهارنامه : 388070065 شماره ثبت : 63130 نام مالک/مالکین : جواد رحيمي حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/07/01 * * طراحي و ساخت گلدان هيدروپونيك هوشمند جهت استفاد... شماره اظهارنامه : 38610292 شماره ثبت : 45963 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 دستگاه كنترل كننده اتوماتيك ميزان آبياري شيرآلا... شماره اظهارنامه : 38705806 شماره ثبت : 51580 نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/15 سيستم آبياري هوشمند شاليزار با قابليت گزارش دما... شماره اظهارنامه : 139350140003007367 شماره ثبت : 85784 نام مالک/مالکین : پويا بني زماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/12 دستگاه آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 387021041 شماره ثبت : 48124 نام مالک/مالکین : محمد زارعي فرد و مرتضي عباسي و وحيد رضا زارعي فرد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/23 سيتم كنترل مركزي كامپيوتري هوشمند براي آبياري ت... شماره اظهارنامه : 38611991 شماره ثبت : 47238 نام مالک/مالکین : عقيل ياري و ياسين اسروش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/29 آبياري زيرسطحي نوين همراه هوادهي وازن شماره اظهارنامه : 38611936 شماره ثبت : 50716 نام مالک/مالکین : محمد تقي دانشور و عليمراد اكبري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/28 دستگاه آبياري باراني ميني لينير - چرخاب شماره اظهارنامه : 389120668 شماره ثبت : 70298 نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/17 فيلتر توري آبياري قطره اي و مصارف صنعتي باسايز ... شماره اظهارنامه : 38206021 شماره ثبت : 29006 نام مالک/مالکین : ناصر ولي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/06/04 دستگاه آبياري گل بصورت اتوماتيك با استفاده از ح... شماره اظهارنامه : 38310040 شماره ثبت : 31507 نام مالک/مالکین : صفدر رضائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/05 آبياري خودكار با استفاده از رطوبت شماره اظهارنامه : 38409197 شماره ثبت : 33560 نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/14 فيلتر و تصفيه آب گل آلود با استفاده از لوح فشرد... شماره اظهارنامه : 139350140003010751 شماره ثبت : 86618 نام مالک/مالکین : نوذر نوذري و نرگس كارگري و رضا مستوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/07 سيستم مديريت هوشمند آبياري مزارع كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003007359 شماره ثبت : 89372 نام مالک/مالکین : امير حيدري و حميد رادمنش و حميدرضا رجبي خمسه و كامران قربانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/07 سيستم آبياري گياهان بصورت هوشمند توسط سنسورهاي ... شماره اظهارنامه : 139450140003009187 شماره ثبت : 90422 نام مالک/مالکین : حميدرضا برهاني و سيدمرتضي آيت اللهي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/23 دستگاه آبياري الكترونيكي اتوماتيك باغچه شماره اظهارنامه : 38403066 شماره ثبت : 31888 نام مالک/مالکین : محمدصادق حق دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/03/07 ماشين ويژه كاشت سيب زميني براي افزايش راندمان آ... شماره اظهارنامه : 139450140003005451 شماره ثبت : 87883 نام مالک/مالکین : رضا فعله گري و نادر زرين و سعيد اسدي دزج تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/22 كنترل موتور سه فاز با پيامك جهت آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139450140003010968 شماره ثبت : 89273 نام مالک/مالکین : مسلم نوروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/06 گلدان هوشمند به منظور آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 139350140003003342 شماره ثبت : 89463 نام مالک/مالکین : مرضيه اله دادي و حنا بقائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/04/02 سيستم هوشمند آبياري و آبرساني شماره اظهارنامه : 139450140003003485 شماره ثبت : 89251 نام مالک/مالکین : وحيد صدقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/03/31 سيستم آبياري هوشمند با قابليت در نظر گرفتن شراي... شماره اظهارنامه : 139450140003008136 شماره ثبت : 89474 نام مالک/مالکین : اميرحسين هنرخواهي و زهرا ابوشهاب تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/27 توري حاوي سيستم پاشش سم با دارا بودن لوله هاي پ... شماره اظهارنامه : 139450140003012795 شماره ثبت : 89756 نام مالک/مالکین : سيدعلي اكبر باقريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/16 آبياري كم فشارزيرسطحي شماره اظهارنامه : 139450140003003759 شماره ثبت : 90046 نام مالک/مالکین : مجتبي كمالي شريف آبادي و مهدي كاربخش راوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/07 آبياري براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015110 شماره ثبت : 13129 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HEINZ HOELTER تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/12 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 3000016070 شماره ثبت : 9131 نام مالک/مالکین : T-R- IMATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/15 قطره چكان براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000019158 شماره ثبت : 18521 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/08/02 آبياري شماره اظهارنامه : 3000021159 شماره ثبت : 11614 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و FLAT SOCIETE PER AZIONI تاریخ ثبت اظهارنامه : 1356/09/03 آبياري از طريق لوله شماره اظهارنامه : 3000013301 شماره ثبت : 10163 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/07/02 دستگاه خودكار آبياري شماره اظهارنامه : 3000016678 شماره ثبت : 21727 نام مالک/مالکین : علي صديقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/11/19 آبياري مزارع برنج شماره اظهارنامه : 12615 شماره ثبت : 11445 نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و ندارد حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/11/11 دستگاه نشان دهنده كافي شدن رطوبت خاك در زمان آب... شماره اظهارنامه : 387051572 شماره ثبت : 52000 نام مالک/مالکین : عليرضا بهروزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/30 سيستم آبياري قطره اي بدون نياز به آب لوله كشي و... شماره اظهارنامه : 38704951 شماره ثبت : 52758 نام مالک/مالکین : نصير الدين محققيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/23 آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 388040408 شماره ثبت : 63488 نام مالک/مالکین : مجيد قلي پور و بهنام اميني و علي پورحيدر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/04/21 سيستم آبياري تمام هوشمند شماره اظهارنامه : 38706342 شماره ثبت : 52338 نام مالک/مالکین : رضا حسنوند و امين جاني پور رباطي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 سنسورهاي بي سيم جهت مكانيزه كردن آبياري و كنترل... شماره اظهارنامه : 38607092 شماره ثبت : 43799 نام مالک/مالکین : محمد حسام گودرزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/07/03 پايه آبياري قطره اي گلدانهاي خانگي شماره اظهارنامه : 38702990 شماره ثبت : 48577 نام مالک/مالکین : محمد رامندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/22 آبياري باراني هوايي با قابليت حذف چرخهاي نگه دا... شماره اظهارنامه : 38703141 شماره ثبت : 49078 نام مالک/مالکین : كوروش كوفه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/05 دستگاه برنامه ريزي آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 389110976 شماره ثبت : 69084 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/25 دستگاه آبياري تزريقي زير سطحي درختان شماره اظهارنامه : 389050317 شماره ثبت : 66461 نام مالک/مالکین : غلامرضا چمن تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/10 آچار گيربكسي مخصوص شيرخودكارهاي آلومينيومي سيست... شماره اظهارنامه : 139350140003001348 شماره ثبت : 85438 نام مالک/مالکین : حامد طهماسبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/12 آب بند ثابت و آب بند متغير الابعاد براي آبياري... شماره اظهارنامه : 390060279 شماره ثبت : 73153 نام مالک/مالکین : عليرضا قنبري و اميرمحمد ناجي و محسن رودپيما تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/12 آبياري گلدان با استفاده از تماس تلفني شماره اظهارنامه : 38407311 شماره ثبت : 33559 نام مالک/مالکین : محمدحسين قاسمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/07/26 سازه اي كه گلدان (گياه آيارتماني) روي آن قرار م... شماره اظهارنامه : 38411389 شماره ثبت : 35220 نام مالک/مالکین : گلناز لواساني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/23 دستگاه آبياري باراني خطي(LINEAR كانالي - لوله اي شماره اظهارنامه : 38302049 شماره ثبت : 30497 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات مهندسي جهاد كشاورزي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/02/09 دربندهاي لوله هاي آبي در مصارف كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 38311094 شماره ثبت : 31489 نام مالک/مالکین : مهدي تقي زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/11/11 كابل آبياري قطره اي منبع اب قابل حمل با استفاده... شماره اظهارنامه : 37901023 شماره ثبت : 26575 نام مالک/مالکین : صمد دانشمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/01/23 كنترل هوشمند از راه دور آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 38504021 شماره ثبت : 35589 نام مالک/مالکین : محمد احسان صادقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/04 آبياري زيرسطحي عمودي شماره اظهارنامه : 139450140003004482 شماره ثبت : 88304 نام مالک/مالکین : مجيد وفاداراصفهان و دانشگاه اصفهان و مهدي كمالي و رضا طاهري تهراني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/24 طراحي مجموعه برد و مخازن هوشمند جهت كنترل آبيار... شماره اظهارنامه : 390040832 شماره ثبت : 72063 نام مالک/مالکین : محمد جواد مانشتي و هوشنگ قمرنيا و عرفان خدايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/28 سيستم كنترل اتوماتيك آبياري غرق آبي با استفاده ... شماره اظهارنامه : 139450140003009418 شماره ثبت : 88834 نام مالک/مالکین : دانشگاه سمنان و محمدعلي بهشتي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/28 سيستم آبياري سنتي- موضعي مكانيزه در بستر اينترن... شماره اظهارنامه : 139550140003008395 شماره ثبت : 91710 نام مالک/مالکین : تورج شبانيان بروجني و بي تا مروج الاحكامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/07/12 سامانه آبياري با قابليت مديريت برداشت ميزان آب ... شماره اظهارنامه : 139350140003012953 شماره ثبت : 87105 نام مالک/مالکین : مهار مكاترونيك هوشمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/29 سيستم هوشمند براي كنترل آبياري با استفاده از تك... شماره اظهارنامه : 139550140003011152 شماره ثبت : 92377 نام مالک/مالکین : هاشم باقري نژاد و صادق باقري نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/17 سامانه تزريق بهينه ثابت و با فشار ثابت آب در سر... شماره اظهارنامه : 139550140003012011 شماره ثبت : 93848 نام مالک/مالکین : فرزاد شوشي نسب و مهدي دانشور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/04 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 374010019 شماره ثبت : 2049 نام مالک/مالکین : CASAGRANDE ANTONIO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/10/21 لوله آبياري شماره اظهارنامه : 3000026880 شماره ثبت : 2911 نام مالک/مالکین : ENICHEM PULEMERE S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1364/08/02 سيستم آبياري شماره اظهارنامه : 3000014662 شماره ثبت : 11277 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و VALMONT INDUSTRIES INC تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/02/06 آبياري شماره اظهارنامه : 3000016896 شماره ثبت : 8676 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و JACQUES LEON ALEXANDRESEE تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/12/23 وسيله آبياري شماره اظهارنامه : 3000010879 شماره ثبت : 15880 نام مالک/مالکین : SOCIETE GRENOLOLOISE DETUDES ET DAPPLICATIONS HYDR و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1350/10/18 آبپاش چرخشي جهت استفاده در آبياري تحت فشار شماره اظهارنامه : 13915014000306428 شماره ثبت : 79882 نام مالک/مالکین : نسيم نايب پاشائي و مهدي شيراني فرادنبه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/19 سامانه آبياري زيرسطحي تراوا شماره اظهارنامه : 13915014000306983 شماره ثبت : 78524 نام مالک/مالکین : عليرضا اميرحسنخاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/09/07 سيستم آبياري تحت فشاراتوماتيك وهوشمندباقابليت ا... شماره اظهارنامه : 13905014000303793 شماره ثبت : 74620 نام مالک/مالکین : محمد حسين آرمند تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/12/17 طراحي و ساخت گلدان هوشمند زماندار با قابليت تنظ... شماره اظهارنامه : 38610293 شماره ثبت : 46515 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 سيستم هاي آبياري زيرزميني براي پديد آوردن بالات... شماره اظهارنامه : 38609836 شماره ثبت : 45692 نام مالک/مالکین : بهزاد محمدزاده و همايون ويستامهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/25 آبياري زيرزميني و معلق مجرائي شبكه اي گسترده د... شماره اظهارنامه : 389090077 شماره ثبت : 69078 نام مالک/مالکین : حميدرضا همتي ايدالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/02 سيستم آبياري نشتي - زير سطحي شماره اظهارنامه : 389060163 شماره ثبت : 66980 نام مالک/مالکین : مهدي قيصري و علي نيكبخت طالخونچه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/06 سيستم آبياري گلخانه با كنترلر فازي شماره اظهارنامه : 38705131 شماره ثبت : 50844 نام مالک/مالکین : رضا عليمرداني و سيد سعيد محتسبي و احمد طباطبائي فر و ليلا ندرلو و پيام جوادي كيا و محمود اميد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/05 دستگاه تمام ديجيتال آبياري با سيستم كنترل خودكا... شماره اظهارنامه : 389050370 شماره ثبت : 66426 نام مالک/مالکین : حسين فرزانه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/12 ساخت شير خودكار و سيستم آبياري خودكار و طرح سي... شماره اظهارنامه : 38405149 شماره ثبت : 32851 نام مالک/مالکین : دارا عباسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/05/11 شير متحرك در سيستم هاي آبياري تحت فشار شماره اظهارنامه : 38504458 شماره ثبت : 35909 نام مالک/مالکین : بشير سميعي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/28 سيمولاتور باران بر اساس سيستم آبياري قطره اي به... شماره اظهارنامه : 38310134 شماره ثبت : 31732 نام مالک/مالکین : مازيار دودكانلوي ميلان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/14 شير اتوماتيك براي سيستم آبياري باراني ثابت كه د... شماره اظهارنامه : 38409084 شماره ثبت : 33662 نام مالک/مالکین : عباس رجايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/09/06 آبياري مزاع به طريقه طرح كللتر فلوتري شماره اظهارنامه : 38410124 شماره ثبت : 34006 نام مالک/مالکین : محمد علي خان زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/10/10 سيستم آبياري تلفيقي سطحي- زيرزميني شماره اظهارنامه : 139450140003011611 شماره ثبت : 89655 نام مالک/مالکین : بي تا مروج الاحكامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/21 تنظيم آبياري باراني بانور خورشيد به صورت تمام شماره اظهارنامه : 38412173 شماره ثبت : 35249 نام مالک/مالکین : علي جديدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/12/09 سيستم آبياري زيرسطحي با استفاده از بخار سرد شماره اظهارنامه : 139350140003011256 شماره ثبت : 88295 نام مالک/مالکین : سيداحسان باقري و مهدي قيصري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/19 سيستم هواشناسي و آبياري خودكار مزرعه شماره اظهارنامه : 390050056 شماره ثبت : 71323 نام مالک/مالکین : مهدي زينلي و محمد بهنام رسولي و محمد جواد سميعي دلوئي و محمد فشائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/05/02 آبياري سوزني شماره اظهارنامه : 139450140003006128 شماره ثبت : 88117 نام مالک/مالکین : آرش دكامئي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/07 دستگاه آبياري تمام هوشمند باغات كيوي شماره اظهارنامه : 38705644 شماره ثبت : 51439 نام مالک/مالکین : مهدي ابراهيمي و مهرزاد نقي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/13 سيستم چشم دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 390070388 شماره ثبت : 74745 نام مالک/مالکین : عليرضا باستاني و محمدرضا رستگاري كوپائي و مهدي حيدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/07/13 دستگاه هشدار دهنده ي زمان قطع و وصل جريان آب به... شماره اظهارنامه : 139550140003003951 شماره ثبت : 90788 نام مالک/مالکین : اميد محترمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/04 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000012316 شماره ثبت : 24122 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و STERLING SPAARSE SPREIKLER COMPANY INC تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/07/18 آبياري هوشمند باقابليت كنترل ميزان آب مورد نياز... شماره اظهارنامه : 388100609 شماره ثبت : 63418 نام مالک/مالکین : جعفر باباپوراقدم و بهنام اميني و ولي لايزالي و سميه لايزالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/10/23 آبياري زيرسطحي گياه سوسن عنكبوتي (كرينوم) در گل... شماره اظهارنامه : 139550140003001706 شماره ثبت : 91720 نام مالک/مالکین : عليمحمد قائمي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/18 دستگاه تشخيص زمان آبياري متصل به تلفن همراه شماره اظهارنامه : 139350140003007773 شماره ثبت : 86009 نام مالک/مالکین : مينا كيميائي و عبدالرضا اقتداري نائيني و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) و فرساد زماني بروجني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/23 آبياري زيرسطحي شماره اظهارنامه : 37407030 شماره ثبت : 1981 نام مالک/مالکین : آذراوغلي يزدان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1374/07/27 آبياري شماره اظهارنامه : 3000021799 شماره ثبت : 19125 نام مالک/مالکین : VERDYOL INTERNATION AG و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1357/01/08 شبكه آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 3000016068 شماره ثبت : 9164 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آبياري مصنوعي توسط ربات شماره اظهارنامه : 387061031 شماره ثبت : 53594 نام مالک/مالکین : حسين حسيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/20 كنترل و مانيتورينگ سيستمهاي آبياري هوشمند به وس... شماره اظهارنامه : 13915014000302998 شماره ثبت : 78269 نام مالک/مالکین : رضا صدقي و ايرن كهوازاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/27 فرآيند بهره برداري ازشبكه هاي آبياري شماره اظهارنامه : 389100409 شماره ثبت : 79679 نام مالک/مالکین : احمد دماوندي نژاد منفرد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/10/12 سيستم خبره فازي براي مديريت آبياري هوشمند مزارع... شماره اظهارنامه : 13915014000300865 شماره ثبت : 79929 نام مالک/مالکین : بابك ياري سعيدخانلو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/02/09 مكمل آب آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 389090420 شماره ثبت : 71016 نام مالک/مالکین : فاطمه سعيد افخم شعرا و محمدرضا سعيد افخم شعرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/15 طراحي و ساخت گلدان آبرسان هوشمند با قابليت مدير... شماره اظهارنامه : 38610295 شماره ثبت : 45962 نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/09 پوشش نفوذناپذيرومقاوم دربرابرفشار اب زيرزميني ،... شماره اظهارنامه : 38709913 شماره ثبت : 55465 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/09/23 گلدان بدون نياز به آبياري شماره اظهارنامه : 38609479 شماره ثبت : 45359 نام مالک/مالکین : عليرضا فكور باغبان و مهدي فكور باغبان و سيد محمد هاشميان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/09/14 سيستم همزمان آبياري و زهكشي جهت كنترل شوري اطر... شماره اظهارنامه : 38705486 شماره ثبت : 51564 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور و ندا زرگاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/12 دستگاه اتوماتيك تامين آب آبياري جهت جويچه ها كر... شماره اظهارنامه : 38610053 شماره ثبت : 45828 نام مالک/مالکین : فرزين نجفي پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/10/02 سيستم آبياري قطره اي مخزن دار براي محصولات رديف... شماره اظهارنامه : 389020665 شماره ثبت : 65430 نام مالک/مالکین : فرهاد بيژني غلام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/02/19 سامانه آبياري بطري قطره اي شماره اظهارنامه : 388040615 شماره ثبت : 61241 نام مالک/مالکین : هوشنگ پور شفيع زنگنه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/04/27 روش كاربردي تلفيقي آبياري جويچه اي موجي - كاهش ... شماره اظهارنامه : 38611250 شماره ثبت : 47431 نام مالک/مالکین : هادي افشار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/08 روش آبياري ثقلي با بهره گيري از شير پروانه اي شماره اظهارنامه : 38611973 شماره ثبت : 47706 نام مالک/مالکین : محمد قابل تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/29 سيستم هوشمند آبياري رطوبتي گياهان شماره اظهارنامه : 38703252 شماره ثبت : 49417 نام مالک/مالکین : احمد ذوالقدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/07 شير فلكه طرح گازي براي آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38704453 شماره ثبت : 49974 نام مالک/مالکین : اكبر نوري حسين زاده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/12 دستگاه تهيه آب از هواي پيرامون براي آبياري درخت... شماره اظهارنامه : 389110400 شماره ثبت : 70408 نام مالک/مالکین : علي عسگري و جبار رحيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/11 فرآيند سيستم و دستگاه آبياري شعاعي و آبياري زمي... شماره اظهارنامه : 390020226 شماره ثبت : 70043 نام مالک/مالکین : سيد هادي ابطحي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/02/07 آبياري تزريقي نفوذي و تراوا شماره اظهارنامه : 389060819 شماره ثبت : 67184 نام مالک/مالکین : محمدمهدي اسماعيلي نيا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/28 نوعي گريبكس براي پمپ كردن آب جهت آبياري مزارع ك... شماره اظهارنامه : 38305192 شماره ثبت : 30234 نام مالک/مالکین : ولي الله عبدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/19 دستگاه آبياري هوائي تحت فشار شماره اظهارنامه : 38310177 شماره ثبت : 31276 نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/20 ساخت قطره چكان كنترل رسوب جهت آبياري قطره اي بر... شماره اظهارنامه : 13915014000300094 شماره ثبت : 75696 نام مالک/مالکین : علي رضا توكلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/01/19 سيستم الكترونيك اتوماتيك آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 38401026 شماره ثبت : 31699 نام مالک/مالکین : مصطفي شريفي تجريشي مطلق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/01/10 دستگاه تله اندازي اجسام شناور در شبكه هاي آبيار... شماره اظهارنامه : 139450140003007627 شماره ثبت : 88764 نام مالک/مالکین : حسين حميدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/13 آبياري تلفني شماره اظهارنامه : 37903030 شماره ثبت : 26521 نام مالک/مالکین : يوسف جعفري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/04/19 روش آبياري زير سطحي با استفاده از گلدانك زير سط... شماره اظهارنامه : 38010021 شماره ثبت : 27747 نام مالک/مالکین : مهيار آزادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1380/10/06 بستر ورمي كمپوست پرتابل با سيستم آبياري خودكار شماره اظهارنامه : 139550140003002453 شماره ثبت : 92111 نام مالک/مالکین : حجت اله احمدي قشلاقي و پريسا باقري سفلي و سجاد احمدي قشلاقي و سمانه احمدي قشلاقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/03 سيستم آبياري سيلابي خودكار شماره اظهارنامه : 139550140003003306 شماره ثبت : 90918 نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/23 سيستم هوشمند كنترل و ثبت اطلاعات آبياري تانكري شماره اظهارنامه : 38706736 شماره ثبت : 52518 نام مالک/مالکین : سهراب دهقان و سيد علي حسن زاده كاخكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/16 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 3000016067 شماره ثبت : 7316 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آب پاش چرخان تمام مكانيكي با قابليت آبياري تمام... شماره اظهارنامه : 139550140003006612 شماره ثبت : 93778 نام مالک/مالکین : فردوسي مشهد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/01 لوله (شيلنگ)آبياري وروش ساخت آن شماره اظهارنامه : 3000030087 شماره ثبت : 26781 نام مالک/مالکین : TROY ALLPORT و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1372/12/03 آبياري و توزيع آب شماره اظهارنامه : 31111111163382 شماره ثبت : 6653 نام مالک/مالکین : EOU ET ASSAIN ISSEMENT SOCEA و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/11/01 وسيله آبياري شماره اظهارنامه : 15213 شماره ثبت : 20764 نام مالک/مالکین : GIDEOM GILEAD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/04/29 دستگاه مخصوص آبياري شماره اظهارنامه : 3000002416 شماره ثبت : 11403 نام مالک/مالکین : منصور نبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1332/12/07 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015340 شماره ثبت : 23340 نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/20 آبياري قطره اي مجهز به انباره آب شيميايي53015 شماره اظهارنامه : 387061400 شماره ثبت : 53015 نام مالک/مالکین : هادي ياري و مهدي فرشاد فقيه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/27 آبياري آسان شماره اظهارنامه : 390080124 شماره ثبت : 75195 نام مالک/مالکین : پژوهشكده تعليم و تربيت كرمان و مهدي خواجه حسني رابر و شهين رستمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/03 طراحي و كنترل هوشمند آبياري باراني بصورت اتومات... شماره اظهارنامه : 390040046 شماره ثبت : 71761 نام مالک/مالکین : روح الله صادقيان فرد بروجني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/04/04 گلخانه هوشمند با قابليت مانيتورينگ وكنترل آبيار... شماره اظهارنامه : 139250140003009341 شماره ثبت : 83687 نام مالک/مالکین : امير عاشوري برمچي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/10/11 اگولواريم بر اساس تصفيه خانه آب اكواريم به روش ... شماره اظهارنامه : 139350140003001158 شماره ثبت : 84019 نام مالک/مالکین : سعيد رسولي سرو تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/08 دريچه خودكار جهت سه سطح آبياري بالا شماره اظهارنامه : 3000003122 شماره ثبت : 12947 نام مالک/مالکین : SOCIETE ABS FARYES ET ATELIERS ALU CREUSSE و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1336/06/04 پكيج هوشمند جلوگيري از سرمازدگي در اراضي تحت آب... شماره اظهارنامه : 389120545 شماره ثبت : 73693 نام مالک/مالکین : عليرضا بابايي تازه كندي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/15 ساخت ظروف فلزي يا پلي اتيلني خودكار خورشيدي تاي... شماره اظهارنامه : 38702433 شماره ثبت : 50299 نام مالک/مالکین : پيمان پيرداودي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/09 سيستم آبياري باراني آبفشان خطي با روش آبرساني ا... شماره اظهارنامه : 389040538 شماره ثبت : 66067 نام مالک/مالکین : كامي كابوسي و محمد علي تجري غريب آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/04/23 دستگاه الكترونيكي نظارت و آبياري گياهان خانگي شماره اظهارنامه : 139350140003002214 شماره ثبت : 85770 نام مالک/مالکین : لقمان محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/03/03 چرخ كامل دستگاه آبياري باراني غلطان ويلمور اعم ... شماره اظهارنامه : 38205106 شماره ثبت : 29005 نام مالک/مالکین : حامد عرب پناهان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/05/23 ساخت وسيله اي به طور خودكار در زمان معين و به م... شماره اظهارنامه : 38504215 شماره ثبت : 35699 نام مالک/مالکین : حميدرضا پور رستم قادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/04/13 آب بند راحت بند جهت مصارف آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 38310296 شماره ثبت : 31612 نام مالک/مالکین : نعمت الله ابراهيم نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/10/30 آبياري گلدان ها بدون برق شماره اظهارنامه : 38303186 شماره ثبت : 32890 نام مالک/مالکین : هادي بصام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/25 رباط آبياري و آبساز اتوماتيك فضاي سبز شماره اظهارنامه : 38309103 شماره ثبت : 31756 نام مالک/مالکین : رسول چالمه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/09/10 كنترل روان آب حاصله از آبياري باراني تحت فشار شماره اظهارنامه : 38303116 شماره ثبت : 30005 نام مالک/مالکین : صادق ميرزائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/03/17 سيستم آبياري هوشمند كه با اندازه گيري مقاومت ال... شماره اظهارنامه : 38401132 شماره ثبت : 31861 نام مالک/مالکین : محمد هادي كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/01/24 دستگاه آبياري ويلموو مجهز به سيستم توليد وذخي... شماره اظهارنامه : 139350140003008091 شماره ثبت : 87452 نام مالک/مالکین : رامين خدامرادي پور و داود شيخلر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/30 سيستم آبياري اقليم هوشمند براي درختان و گياهان ... شماره اظهارنامه : 139550140003007769 شماره ثبت : 93525 نام مالک/مالکین : ليلا جهانبان و مهرداد ربيعي و محمدرضا داوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/28 دستگاه اندازه‌گيري نياز آبي گياهان گلخانه اي و ... شماره اظهارنامه : 139550140003007494 شماره ثبت : 93406 نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/06/21 سيستم تطبيق پذير كنترل هوشمند كم آبياري تنظيم ش... شماره اظهارنامه : 139350140003013743 شماره ثبت : 86863 نام مالک/مالکین : محمدجواد مطهري شريف و سازمان اتكا مركز تحقيقات ونوآوري به شماره ثبت 4649 و منصوره كفاش تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/12/19 پايانه هاي سفالي (آبياري زير سطحي) شماره اظهارنامه : 390080605 شماره ثبت : 73301 نام مالک/مالکین : سيد محمدرضا سادات شريف تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/18 شبكه آبياري هوشمند به شيوه دائمي با مكانيزم خود... شماره اظهارنامه : 139450140003014265 شماره ثبت : 92628 نام مالک/مالکین : كورش حسام تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/22 آبياري اتوماتيك شماره اظهارنامه : 3000025032 شماره ثبت : 3739 نام مالک/مالکین : سيدجمال الدين خواجه الدين تاریخ ثبت اظهارنامه : 1360/08/14 شبكه آبياري شماره اظهارنامه : 16069 شماره ثبت : 9172 نام مالک/مالکین : T-R I MATIC INC و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/09/13 آبياري شماره اظهارنامه : 3000023866 شماره ثبت : 4997 نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/08/23 تاسيسات آبياري شماره اظهارنامه : 27961 شماره ثبت : 3580 نام مالک/مالکین : ENICHEM SYSTHESIS S.P.A و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1367/07/17 آبياري شماره اظهارنامه : 23784 شماره ثبت : 5311 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و HINDSAY MANUFACTURING COMPANY USA تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/07/08 آبياري شماره اظهارنامه : 3000017405 شماره ثبت : 7422 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SOCIETE ANONY ME SOCIETE GENERAL DE CONSTRUCTION E تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/03/20 آبياري شماره اظهارنامه : 3000013251 شماره ثبت : 11602 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و HUGA LOLAND OLI HALMN PLACE STALING SAD تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/04/19 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000004249 شماره ثبت : 17012 نام مالک/مالکین : PAAVO VIKTOR KUKAING SAILIMINEN و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/09/08 آبياري لوله هاي باريك شماره اظهارنامه : 12702 شماره ثبت : 23121 نام مالک/مالکین : علي اكبر ابراهيمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1352/12/04 سيستم تشتك پركن هوشمند و قطع كننده خودكار آّب ... شماره اظهارنامه : 13915014000306267 شماره ثبت : 79260 نام مالک/مالکین : شهريار بصيري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/13 دستگاه تنظيم قطر لوله هاي آبياري با دقت 0.5 ميل... شماره اظهارنامه : 389110174 شماره ثبت : 69247 نام مالک/مالکین : رحمان جهانيان و محمد رضا رستگاري كوپايي و عليرضا باستاني و مهدي حيدري و مسيح تفنگ سازي و سيد افشين صدريه و محمد امساكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/11/06 ضمينه كشاورزي -آبياري هوشمند وابسته به نور يا دما شماره اظهارنامه : 38702615 شماره ثبت : 48283 نام مالک/مالکین : علي رحيمي دمق تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/02/15 دستگاه آبياري باراني قرقره اي ثابت-چرخاب شماره اظهارنامه : 389050653 شماره ثبت : 66950 نام مالک/مالکین : سيد ابراهيم دهقانيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/18 آبياري قطره اي گلداني تمام خودكار شماره اظهارنامه : 139250140003002815 شماره ثبت : 85314 نام مالک/مالکین : سيدحميد ذوالجلالي مقدم تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/11 كوزه هاي اتوماتيك جهت آبياري مزارع و قابل استفا... شماره اظهارنامه : 38411042 شماره ثبت : 33922 نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/02 قطره چكان الكترودي(الكترو-آنتي ديپازيت)مورد است... شماره اظهارنامه : 139450140003000073 شماره ثبت : 86446 نام مالک/مالکین : نازيلا صدائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/01/08 سيستم آبياري قطره اي خانگي شماره اظهارنامه : 139450140003008050 شماره ثبت : 88225 نام مالک/مالکین : اشكان فارسي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/24 كانالهاي لاستيكي نيم لوله براي آبياري شماره اظهارنامه : 38503042 شماره ثبت : 35236 نام مالک/مالکین : آرين ويستامهر و همايون ويستامهر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/03/03 طراحي سيستم آبياري تحت فشار با كنترل 46747 شماره اظهارنامه : 38611373 شماره ثبت : 46747 نام مالک/مالکین : علي فروزني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/10 سيستم آبياري زيرسطحي مگنتو- سيليس شماره اظهارنامه : 139550140003003950 شماره ثبت : 90077 نام مالک/مالکین : مهران قرباني شهربابكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/04 گلخانه خانگي با قابليت نصب در لب پنجره ها و بال... شماره اظهارنامه : 38611567 شماره ثبت : 46882 نام مالک/مالکین : عيسي علمي خوجيني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1386/11/15 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000024306 شماره ثبت : 5188 نام مالک/مالکین : آقايان وهمكاران و PROAGRO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA A.V CAMPOS SAL تاریخ ثبت اظهارنامه : 1359/05/29 آبياري شماره اظهارنامه : 23865 شماره ثبت : 4998 نام مالک/مالکین : AGROBER MEZO GAZD ASAGIES و حسن ستوده تاریخ ثبت اظهارنامه : 1358/08/23 دستگاه خودكار آبياري سطحي شماره اظهارنامه : 139350140003003707 شماره ثبت : 84516 نام مالک/مالکین : اميد فاميل محترمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/04/11 لوله آبياري باراني كم فشار سوراخ كاري شده با پا... شماره اظهارنامه : 139550140003005031 شماره ثبت : 92617 نام مالک/مالکین : احمد محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/30 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 37708025 شماره ثبت : 805 نام مالک/مالکین : داريوش معراجي و رحيم احمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1377/08/20 لوله هاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015807 شماره ثبت : 20741 نام مالک/مالکین : GEOR SHOX ECKSTEIN A NAOMI STREET و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/08/05 آبياري در سطح شماره اظهارنامه : 3000009071 شماره ثبت : 22726 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و SYMCHA BLASSANA ISCHAYOHU تاریخ ثبت اظهارنامه : 1348/06/04 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 3000015344 شماره ثبت : 23410 نام مالک/مالکین : DEUTSCHE DAPLLAR PLASTIK GMBH & CO و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/20 سيستم آبياري شماره اظهارنامه : 15387 شماره ثبت : 15598 نام مالک/مالکین : KUBANSKY GOSUDARS TRENNY PROEK TNY INAUCHNO و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/26 لوله مخصوص آبياري وآبپاشي شماره اظهارنامه : 3000013951 شماره ثبت : 20433 نام مالک/مالکین : موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران و NTERDISCULIN FOREHANGSG ESELLSCHAFT تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/10/05 سيستم اتوماسيون آبياري بر اساس تكنيك ظرفيت خازن... شماره اظهارنامه : 38707811 شماره ثبت : 53639 نام مالک/مالکین : سينا مشكسار و رضا بازرگان لاري و مهدي روياني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/07/22 آبياري نواري در باغچه شماره اظهارنامه : 390060413 شماره ثبت : 73777 نام مالک/مالکین : آرش گرامي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/06/15 سيستم آبياري هوشمند شاليزار شماره اظهارنامه : 139250140003006523 شماره ثبت : 82697 نام مالک/مالکین : پويا بني زماني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/29 دستگاه مديريت تلفيقي آبياري هوشمند شماره اظهارنامه : 38704632 شماره ثبت : 50577 نام مالک/مالکین : محسن تولائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/17 دريچه فعال كننده حركت املاح خاك در حين آبياري ب... شماره اظهارنامه : 38704133 شماره ثبت : 50277 نام مالک/مالکین : امير سالار عبدالكريم خلجي و امير خسرو عبدالكريم خلجي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 سيستم تزريق كود محلول به آب در آبياري سطحي شماره اظهارنامه : 389060727 شماره ثبت : 70245 نام مالک/مالکین : داود قنبريان و مجتبي براآني دستجردي و سيدحسن طباطبايي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/24 دستگاه كنترل آبياري باغ به كمك SMS شماره اظهارنامه : 3870704149 شماره ثبت : 66152 نام مالک/مالکین : فرزاد فاروقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 آبياري خودكار گياهان آپارتماني شماره اظهارنامه : 388050465 شماره ثبت : 63002 نام مالک/مالکین : امير بابائي رودباري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/05/17 سيستم آبياري قرقره اي شماره اظهارنامه : 38307221 شماره ثبت : 30864 نام مالک/مالکین : حميدرضا رحمانپور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/07/30 آب پاش با قابليت ارتفاع گيري جهت آبياري نقاط بي... شماره اظهارنامه : 38402277 شماره ثبت : 32082 نام مالک/مالکین : سيامك محمدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/27 سيستم اتوماتيك آبياري باراني كلاسيك شماره اظهارنامه : 38406109 شماره ثبت : 32715 نام مالک/مالکین : علي جديدي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/06/07 فرآيند استفاده از ليزر سبز در پياده‏ سازي سيستم... شماره اظهارنامه : 13915014000306820 شماره ثبت : 87564 نام مالک/مالکین : مجيد سردقي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/08/30 سيستم تمام اتوماتيك آبياري با رابط كاربري تلفن ... شماره اظهارنامه : 139450140003010807 شماره ثبت : 89130 نام مالک/مالکین : اميرحسين جليلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/02 افزايش بهره وري آب با تكنيك آبياري بخشي منطقه ... شماره اظهارنامه : 139450140003013013 شماره ثبت : 90949 نام مالک/مالکین : محمدرضا عسگري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/21 لوله هاي پلي اتيلن لودنسيتي و نوارهاي آبياري(تي... شماره اظهارنامه : 139250140003012206 شماره ثبت : 89441 نام مالک/مالکین : محمدرضا احمديان طاهري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/26 سامانه هوشمند آبياري مكانيزه از راه دور شماره اظهارنامه : 390080453 شماره ثبت : 74338 نام مالک/مالکین : سيد ابوالفضل سيد ناري و سيد احمد سيد ناري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/08/14 دستگاه آبياري شماره اظهارنامه : 3000014332 شماره ثبت : 19557 نام مالک/مالکین : AG INTERNATIONAL و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/12/14 آوردن آب به سطح زمين براي آبياري شماره اظهارنامه : 3000001675 شماره ثبت : 8119 نام مالک/مالکین : محمود ادراكي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1328/07/24 روشهاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015849 شماره ثبت : 18477 نام مالک/مالکین : HAWAUAN DERELOPMENT COMPANY LTD و آلبرت برناردي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/08/12 سيستم آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 19222 شماره ثبت : 22119 نام مالک/مالکین : LOREN RUSH TOWNSEND SIDNEY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1355/08/12 طريقه آبياري شماره اظهارنامه : 3000013966 شماره ثبت : 10756 نام مالک/مالکین : NIHOU JESEAAL INDUSTERY LTD و آقايان وهمكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1353/10/10 آبياري قطره اي شماره اظهارنامه : 31111111153362 شماره ثبت : 23134 نام مالک/مالکین : HYDRO PPON ENGLNEERING LTD و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/05/19 دستگاه جمع آوري نوار آبياري قطره اي (تيپ)در دو ... شماره اظهارنامه : 38706392 شماره ثبت : 52257 نام مالک/مالکین : ناصر اژدري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/06/09 ساخت سامانه هوشمند آبياري قطره اي درمزارع بااست... شماره اظهارنامه : 389090030 شماره ثبت : 69043 نام مالک/مالکین : سينا اميني و عباس حبيبي محلي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/09/01 آبياري تحت فشار دوار هوشمند شماره اظهارنامه : 139250140003010494 شماره ثبت : 82454 نام مالک/مالکین : ابوالفضل هدايتي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/12 دستگاه تخصيص ميزان مشخص حجم آب در آبياري كشاورزي شماره اظهارنامه : 139350140003000930 شماره ثبت : 83667 نام مالک/مالکین : دانيال اعلمي دوست تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/02/02 آبياري به روش باران زير زميني شماره اظهارنامه : 139250140003005960 شماره ثبت : 83213 نام مالک/مالکین : الهام قاسمي نژادچيري و باسمه صالحي پورخنيي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/13 آبياري فتيله اي (رطوبتي) شماره اظهارنامه : 388110114 شماره ثبت : 64399 نام مالک/مالکین : رحمن اسپره تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/11/05 طراحي و ساخت آبپاش زراعي مكانيكي با مكانيزم ضرب... شماره اظهارنامه : 38701331 شماره ثبت : 48775 نام مالک/مالکین : رضا آقازاده و مجيدرضا آيت الهي و رضا غفوري آهنگر تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/01/24 آبياري به روش مخزن هوشمند شماره اظهارنامه : 139350140003010748 شماره ثبت : 87137 نام مالک/مالکین : احسان برسلاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/07 توليد اتصالات فشار قوي لوله هاي پلي اتيلن ( لول... شماره اظهارنامه : 38705076 شماره ثبت : 50715 نام مالک/مالکین : صنايع آبرساني آبگون زنده رود تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/05/02 حوضچه خودكار جهت آبياري مزارع بصورت غرقابي ( كا... شماره اظهارنامه : 38704163 شماره ثبت : 50270 نام مالک/مالکین : محمد نصير غلامي ركن آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/04/04 سيستم آبياري تحت فشار چند جهت سرمازدايي و گرما ... شماره اظهارنامه : 390030368 شماره ثبت : 70914 نام مالک/مالکین : عباس گنجي پور و احمد يعقوبي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/03/10 دستگاه سنجش رطوبت چاه ارت و آبياري مورد نياز آن شماره اظهارنامه : 139250140003005313 شماره ثبت : 85956 نام مالک/مالکین : احسان صادقيان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/25 روش و وسيله آبياري فتيله اي شماره اظهارنامه : 38305125 شماره ثبت : 31076 نام مالک/مالکین : پوريا خاني امير آبادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1383/05/12 استفاده از شناورهاي قطع و وصل آب جهت آبياري خود... شماره اظهارنامه : 38406285 شماره ثبت : 32996 نام مالک/مالکین : مهدي اله يار تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/06/21 آبياري هوشمند زمين هاي كشاورزي متناسب با اندازه... شماره اظهارنامه : 38402129 شماره ثبت : 32746 نام مالک/مالکین : محمدحسين كريمي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/02/12 دستگاه آبياري اتوماتيك گلدان شماره اظهارنامه : 38411040 شماره ثبت : 33923 نام مالک/مالکین : ابوالفضل كمالي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/11/02 سيستم آبياري مايكرو پروسسور قطره اي شماره اظهارنامه : 38212095 شماره ثبت : 29509 نام مالک/مالکین : زهرا احمدي و فريد خبازي و سيد حسين خبازي و تكتم نجفي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1382/12/17 سيستم آبياري كپسولي متخلخل عمودي شماره اظهارنامه : 37904029 شماره ثبت : 26653 نام مالک/مالکین : علي حيدري نژاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1379/04/19 سازه اي جهت اندازه گيري جريان و تنظيم سطح آب با... شماره اظهارنامه : 139450140003004133 شماره ثبت : 87795 نام مالک/مالکین : فردين علي زاده صنمي و وحيد شكري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/04/16 زيرسطحي ساز آبياري قطره‌اي شماره اظهارنامه : 139450140003005347 شماره ثبت : 87982 نام مالک/مالکین : ابراهيم درويشي و محمدسعيد سنجابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/19 دستگاه هوشمند كشش كابلي ادوات كشاورزي و آبياري شماره اظهارنامه : 139250140003004611 شماره ثبت : 88452 نام مالک/مالکین : حامد مهرابي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/06/05 لوله هاي آبياري شماره اظهارنامه : 3000015537 شماره ثبت : 19652 نام مالک/مالکین : محسن شاهين پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1354/06/22 سيستم آبياري رطوبتي با انرژي هاي سبز شماره اظهارنامه : 139450140003001973 شماره ثبت : 89994 نام مالک/مالکین : علي طهماسبي آزاد و غلام حسين طهماسبي آزاد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/02/25 سيستم مجهز به آبياري اتوماتيك و قطره اي قابل تن... شماره اظهارنامه : 139350140003012293 شماره ثبت : 87684 نام مالک/مالکین : سلمان خاكساري قيري و محمد نجارتباربيشه تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/11/14 آبياري شماره اظهارنامه : 3000022373 شماره ثبت : 21565 نام مالک/مالکین : BO JUFORS و جلال بخارائي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1357/04/26 سيستم مانيتورينگ و آبياري هوشمند فضاي سبز شماره اظهارنامه : 139450140003009005 شماره ثبت : 92438 نام مالک/مالکین : صادق مرادي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/19  

موضوع اختراع: «میوه جات»

بسم الله الرحمن الرحیم نوآوری ، اختراع و اکتشاف از زیربنایی ترین فعالیتهای تحقیقاتی هستند که نقشی اساسی در پیشرفت علمی جامعه دارند . علاوه بر این ، امور فوق بر ارتقا فکری، فرهنگی و شخصیتی جامعه نیز تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد . بر این اساس ملاحظه می کنیم که رهبر فرهیخته انقلاب نیز همواره بر انجام تحقیقات زیر بنایی فوق تاکید فراوانی می نمایند . اینک در راستای تحقق اهداف مذکور « مرکز تحقیقات کشاورزی و محیط زیست اسلامی » اقدام به استخراج و ارائه اختراعات و نوآوری های انجام شده در این زمینه برای کاربران محترم و محقق نموده است تا انشاالله کسانی که وارد عرصه اینگونه تحقیقات شده اند بتوانند با چشم انداز گسترده تر و واقعی تری تحقیقات خود را ادامه دهند و کسانی هم که هنوز وارد این عرصه نشده اند انگیزه ورود به این عرصه را بیابند . اطلاعات اختراعات  ارائه شده از  پایگاه اطلاع رسانی  مرکز مالکیت معنوی و به صورت خلاصه استخراج شده است . برای دریافت اطلاعات کامل می توان به همین پایگاه مراجعه کرد . با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه محققان و پژوهشگران گرامی . مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی     موضوع اختراع: «میوه جات»   1 . استخراح شكر خالص از ميوه شماره اظهارنامه : 2522 شماره ثبت : 14407 نام مالک/مالکین : BRAUNSCH WEIGISCHE MASEHINBBA UANS و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1334/04/13   2 . دستگاه مخصوص برش دادن ميوه جات پاك شده شماره اظهارنامه : 3000004149 شماره ثبت : 17655 نام مالک/مالکین : GEORGE W. ASHTOCK COMPANY و موسسه حقوقي ر.اقابابيان و همكاران تاریخ ثبت اظهارنامه : 1339/05/10   3 . فراوري تفاله ميوه جات جهت خوراك دام با بخار خشك شماره اظهارنامه : 13915014000302557 شماره ثبت : 77173 نام مالک/مالکین : محمد مهدي پهلوان پور تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/04/09   4 . سيستم متحرك جهت بهبود چيدن و پردازش مقدماتي سيب... شماره اظهارنامه : 389050595 شماره ثبت : 82163 نام مالک/مالکین : تكنولوژيز ال ال سي تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/05/17   5 . كنترل اتوماتيك دماي يخچال براي نگهداري ميوه شماره اظهارنامه : 139250140003007530 شماره ثبت : 82853 نام مالک/مالکین : محمدحسين بركچي خراساني مقدم و سجاد درويش محمدآباد تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/08/27   6 . طراحي و ساخت ماشين اتوماتيك برش بازكن و تاج زن ... شماره اظهارنامه : 389120109 شماره ثبت : 69719 نام مالک/مالکین : جواد خزائي و ياسر سياه منصوري تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/12/03   7 . سنتز پاك نانوذرات نقره با استفاده از ميوه كيوي شماره اظهارنامه : 139350140003007949 شماره ثبت : 84774 نام مالک/مالکین : مژگان باقري و مژگان حيدري و اميرمصطفي اميرجاني تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/28   8 . فرايند ساخت ضدعفوني كننده ميوه و مركبات و سبزيجات شماره اظهارنامه : 389060144 شماره ثبت : 68188 نام مالک/مالکین : پوش حيات سبز تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/06/03   9 . طراحي وساخت ماشين درجه بندي ميوه شماره اظهارنامه : 389100472 شماره ثبت : 68915 نام مالک/مالکین : هيوا گل پيرا تاریخ ثبت اظهارنامه : 1389/10/14   10 . دستگاه اهرمي غير خودكار چيدن ميوه و سر درختي شماره اظهارنامه : 31111111387030211 شماره ثبت : 49522 نام مالک/مالکین : محمد سالاريان تاریخ ثبت اظهارنامه : 1387/03/01   فایل کامل اختراع میوه جات   منبع : پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی  iripo.ssaa.ir

پر بازدید ترین مقالات

تکنیک های کشاورزی از منظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم . تکنیک های کشاورزی از منظر ...

معجزات علمى قرآن کریم : 3- قرآن و حرکت زمین

بسم الله الرحمن الرحیم 3- قرآن و حرکت زمین : منظور از معجزات عل...

مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM با رویکردی دینی فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم  مدیریت جامع منابع آبی از دیدگاه IWRM...

بررسی رابطه دینداری با نگرش و رفتار مصرف آب در بین شهروندان زنجان

بسم الله الرحمن الرحیم     بررسی رابطه دینداری با نگرش و ر...