دسته: معرفی کتاب

کشاورزی در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  کشاورزی در اسلام     مؤلف: محمدحسین ابراهیمی ناشر: وزارت جهاد سازندگی، آموزش و ترویج، معاونت امور دام     زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.485 سال چاپ: 1378 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3000 نسخه تعداد صفحات: 208 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک 10 رقمی: 9643500101   توضیح کتاب: در کتاب حاضر، برخی مباحث کشاورزی ;از منظر فقه و شرع بازگو شده است .نگارنده ابتدا اهمیت کشاورزی را به همراه مفاهیم قانونی و فقهی بیان داشته، سپس نظریات ابن خلدون را درباره کشاورزی مطرح می‌سازد . دو بخش بعدی، شامل مقایسه دیدگاه‌های اسلام و علوم کشاورزی در باب مزارعه و مساقات است و بخش چهارم نیز به مبحث ((مزارعه و مساقات قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور)) اختصاص یافته است .

اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام   مؤلف: احد فرامرزقراملکی ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.9515 سال چاپ: 1387 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1200 نسخه تعداد صفحات: 766 قطع و نوع جلد: رقعی (گالینگور) شابک: 9789642738359   معرفی کتاب: كتاب «اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام» اثر دكتر احد فرامرز قراملكي و همكاران توسط انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي به سال 1386 به چاپ نخست رسيد. دكتر  احد فرامرز قراملکی در معرفي اين اثر، در مقدمه كتاب چنين مي‌گويد: مجموعۀ حاضر چهار بخش و بيست و هفت مطالعۀ نظام‌مند در نشان دادن سه حقيقت است: يك، سابقۀ اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران باستان، دو، جايگاه اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌ها و معارف اسلامي، و سه، نقش اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي در ايران. علاوه بر اين سه بخش، مبحث تطبيقي و مطالعات موردپژوهانه كه چالشهاي جديد را به ميان مي‌آورد، آخرين بخش اين مجموعه است. گزارش هر يك از مقاله‌ها به اختصار به شرح زيرند: مقاله نخست، در واقع تمهيدي بر ديگر مقاله‌‌ها است و به همين دليل نگارنده را از بسط سخن در اين مقام بي‌نياز مي‌كند. تعريف حرفه و تمايز آن از شغل، كار و حرفه‌نما و نيز تعريف اخلاق حرفه‌اي در دو رهيافت مديريت منابع انساني و مديريت راهبردي مقدمه‌اي است كه مقالۀ نخست بر اساس آن به بررسي تطبيقي پنج‌وجهي بين وضعيت جامعۀ ما در اخلاق حرفه‌اي، پيشينۀ تاريخي اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران باستان، جايگاه آن در آموزه‌هاي ديني و تمدن اسلامي و نقش راهبردي ان در جهان صنعتي مي‌پردازد. حاصل اين بررسي در مقام توصيف، سخن مولانا در مثنوي است: بر سر گنج گدايي مرده‌ام   ز آنكه اندر غفلت و در پرده‌ام وضعيت موجود تبيين‌هاي فراوان مي‌پردازد. در اين ميان، سه امر نبود تعامل اثربخش بين سازمان‌هاي اجرايي و صنعتي با دانشگاه، كم‌كاري محققان علوم انساني به ويژه اخلاق‌پژوهان و پرده‌پندار در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است. مقاله دوم از جايگاه اخلاق حرفه‌اي خردمندي و پيشه‌وري در ايران باستان بحث مي‌كند. در ايران باستان شغل براي هر كس خويشكاري او تلقي مي‌شد و پيشه‌ور راستين بايد كار خود را همراستاي ذات نيكوي انساني انجام دهد. چنين پيشه‌وري را جوانمرد مي‌خواندند.. در عصر هخامنشيان با تأثر از مصر باستان اتحاديه‌هاي حرفه‌اي وجود داشت كه بر اخلاقي بودن مشاغل نظارت مي‌كرد. عادلانه بودن دستمزد در دروان هخامنشيان عنوان مقاله سوم است، مسأله نظام جامع پرداخت يا جبران خدمت، امروزه از مسايل مهم و چندتباري است و عادلانه بودن آن دغدغۀ اصلي محققان در اخلاق حرفه‌اي است. نويسنده اين مقاله بر اساس گل‌نبشته‌هاي قرائت شده تخت جمشيد، وضعيت پرداخت حقوق و پاداش را گزارش مي‌كند و يا توجه به عناصري چون سختي كار و حقوق كودكان و زنان، اين فرضيه را ثابت مي‌كند كه دستمزد در دوران هخامنشيان در مجموع عادلانه بود. پيشداديان و كيانيان امروزه به اسطوره‌ها پيوسته‌اند اما فردوسي در شاهنامه، البته نه به سبك مورخ، از آن دوران سخن گفته است. مؤلف مقاله چهارم بر اساس گزارش شاهنامه به تحليل اوصاف اخلاقي صاحبان مشاغل در اين دوره مي‌پردازد. مشاغل در اين دوره بر سه گونه عمده قابل تقسيم‌اند. هر گروهي از مشاغل واجد اوصاف اخلاقي خاصي است. نويسنده فرضيه خود مبتني بر شايسته‌سالاري در حِرَف را نشان مي‌دهد. شناخت ارزش‌هاي اخلاقي در ايران زمان ساسانيان آخرين مقاله از بخش نخست است. نويسندۀ اين مقاله پس از مقدمه‌اي در نشان دادن ساختار حكومتي و مدني دوران ساساني، بر اساس متون پهلوي به بحث از ارزش‌هاي اخلاقي، به ويژه اخلاق در تعامل اجتماعي و وظايف اخلاقي پادشاهان مي‌پردازد. بخش دوم، اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌‌ها و معارف اسلامي با پژوهشي در استقلال قاضي اغاز مي‌شود. اين مسأله كه اهميت راهبردي در اخلاق قضا دارد، كم و بيش مورد بي‌توجهي محققان قرار گرفته است. نويسندۀ دانشمند مقاله ششم بر مبناي تعريف اخلاق قضا به رفتار قضايي، ابعاد مختلف استقلال قاضي و عوامل تهديد كنند. ان را تحليل مي‌كند و سپس با ارجاع آداب قضا به احكام قضا الزامي كردن آداب قضا را تبيين مي‌كند. عدالت قاضي و نقش آن در عدالت قضا، هفتمين مقاله مجموعه است. در اين مقاله با سه رهيافت فقهي، حقوقي و اخلاقي مسأله عدالت قاضي و جايگاه آن در قضا تحليل مي‌شود. «عدالت در قاضي» با رهيافت اخلاق صاحبان حرفه و «عدالت در قضا» با رهيافت سيستمي‌نگر و راهبردي مورد بحث قرار مي‌‌گيرند تا تمايز و ارتباط آن دو نمايان گردد. مقاله هشتم، مسأله و فرضيه‌اي نو را به ميان مي‌آورد كه اثبات آن، گستره معرفتي اخلاق را از جمله اخلاق حرفه‌اي تحت تأثير ژرف قرار مي‌دهد. مسألۀ اين مقاله، پرسش از جايگاه اخلاق نبوي در رسالت پيامبر گرامي خداوند است و فرضيه‌اي كه بر اساس آيات، روايات و برخي شواهد تاريخي اثبات مي‌شود، اين است كه اخلاق آن حضرت، معجزۀ نبوي و در رتبۀ فروتر از قرآن در مجالي فراختر به تحليل تاريخي مسألۀ بيشتر بپردازد. اخلاق حرفه‌اي بر سبك ارتباطي معيني استوار است. روان‌شناسان، الگوي اثربخ ارتباطي را الگوي قاطعيت مي‌نامند كه از صداقت، صراحت، احترام اصيل متقابل و خودمختاري با استقلال تأليف مي‌شود و الگوي سلطه‌گري، سلطه‌پذيري و پرخاشگري را كه فاقد برخي از مؤلفه‌هاي ياد شده‌اند، غير اثربخش يا مرضي مي‌دانند. نويسندۀ مقاله دهم اين فرضيه را به نهج‌البلاغه عرضه مي‌كند كه الگوي رفتار ارتباطي ‌خود اميرمؤمنان عل (ع) و توصيه ايشان به مديران و كارگزاران خود، الگوي قاطعيت است. چهار مقاله، بحث مهم امانت‌داري در حرفه را مورد تحقيق قرار داده‌اند. در مقالۀ دهم متناسب با پيچيدگي و توسعۀ سازماني حرفه‌ها در محيط جهاني كسب و كار، مفهوم امانت‌داري تعريف موسعي يافته و ابعد آن در منابع انساني، منابع مالي، برند، و رقابت و اطلاعات مورد تحليلي گرفته است. مقالۀ يازدهم، پي‌آمد امانت‌داري و عوامل آن را مورد تحقيق قرار مي‌دهد و مانند مقاله قبلي با رهيافت‌درون‌ديني (آيات و روايات) به تحليل اثار زيانبار خيانت و بركات فردي اجتماعي امانت‌داري و نيز عوامل ترويج امانت‌داري مي‌پردازد. ايمان به خدا، سپردن امانت به فرد امين و خودداري از اعتماد ساده‌لوحانه امنيت معيشتي، نظارت و بازرسي از اهم عوامل ترويج امانت‌داري در حرفه است. دو مقاله ديگر به مباني فقهي امانت‌داري در حرفه مي‌پردازند. اقسام امانت در نگاه فقهي به شرعيه و مالكانه  و اقسام امانت مالكانه و تحليل ماهيت رابطۀ اماني در عقود مختلف در اين دو مقاله به تفصيل بحث شده‌اند. مقاله سيزدهم ديدگاه رايج را در خصوص اينكه «امين ضامن نيست» مورد چالش قرار مي‌دهد و نظريه فقها در اسباب ضمانت در امانت را توسع مي‌بخشد. يعني مفهوم «تعدي و تفريط» را به «انجام آنچه مجاز نيست و ترك انچه تركش روا نيست»، توسعه مي‌دهد. اين تعريف با مفهوم‌سازي جديدي كه مقاله دهم با رهيافت اخلاق حرفه‌اي به ميان مي‌آورد قابل مقايسه است. مقاله دهم امانت‌داري را براساس  بهره‌وري تعريف مي‌كند. مسأله كم‌فروشي امروزه در محيط جهاني كسب و كار ابعاد بسيار فراواني يافته است. مقاله چهاردهم با جستجو در آيات و روايات به بررسي ابعاد و پيامدهاي كم‌فروشي مي‌پردازد. مفسران و فقها در اطلاق تطفيف اختلاف‌نظر دارند. برخي برآنند كه تطفيف در ويلٌ للمطففين صرفاً كم‌فروشي در امور قابل كيل و وزن است و اموري كه مثلاً با متر اندازه گرفت مي‌شوند حكماً به ان ملحق مي‌شوند. نويسنده با رهيافت تحليل مفهومي و روش‌هاي تفسيري فرضيه مطلق بودن تطفيف را در هرگونه داد و ستد و هر نوع ميزان و سنجش بررسي مي‌كند. به همين دليل اين مقاله يافته‌هاي نو در تاريخ مسأله دارد. مقاله پانزدهم به بحث از معامله با جهت‌گيري نامشروع مي‌پردازد. برخي داد و ستدها اساساً حرامند مانند خريد و فروش امور محرَّم. اما برخي داد و ستدها في‌نفسه حرام نيستند مانند خريد و فروش چوب. در اين گونه داد و ستدها ممكن است، خريدار به قصد استفادۀ نامشروع خريد كند اگر فروشنده به به اين امر واقف باشد اما خود قصد قصد نامشروع نكند، داد و ستد وي چه حكمي دارد؟  اين مسأله را مي‌توان از سه حيث فقهي، حقوقي و اخلاق حرفه‌اي مطرح كرد؟ امروزه چنين داد و ستدهايي در ابعاد مختلف حرفه‌ها رواج دارد. پول‌شويي، اعطاي تسهيلات مالي براي قاچاق و .... نمونه‌هاي رايج آن است. نويسندۀ فرضيۀ حرمت شرعي و خلاف اخلاق بودن چنين معمله‌هايي را مستدل ساخته است. داد و ستدها فريبكارانه كه فقها در قاعدۀ غرور از آن بحث مي‌كنند، امروزه ابعاد پيچيده‌اي در محيط جهاني كسب و كار پيدا كرده است. جذب مشتري  با تبليغات دروغين و فريبنده و فروختن كالايي كه مورد توافق مشتري نيست، ابعاد مختلف داد و ستد فريبكارانه است. مقاله شانزدهم به تحليل مسئوليت‌هاي اخلاقي و نيز مسئوليت‌هاي حقوقي چنين داد و ستدهايي مي‌پردازد. يكي از شاخه‌هاي اخلاق حرفه‌اي، اخلاق آموزش و پرورش استو اخلاق تدريس از مسائل مهم اين حوزۀ معرفتي است. مقالۀ هفدهم بر اساس فلسفه اخلاق اسلامي به توضيح مباني و اصول اخلاق تدريس مي‌پردازد. مقالۀ نوزدهم سرآغاز سومين مجموعه يعني اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي است. اخلاق هنر از چالش‌هاي مهم دهه‌هاي اخير است. در اين مقاله، به تحليل ديدگاه فارابي در خصوص ارزشگذاري اخلاقي مضمون هنري پرداخته است. يكي از مباحث قابل تأمل در تمدن اسلامي تأسيس نهادهاي نظارتي بر اخلاق شهروندي است. مقالۀ بيستم به تحليل وظايف و اختيارات چنين نهادهايي مي‌پردازد تاريخ مسأله نشان مي‌دهد كه در تعيين اختيارات اين نهادها ابتدا با رهيافت فقهي و آنگاه با رهيافت مديريتي  دو گونه نظريه‌پردازي به ميان آمده است. اين دو رهيافت هنوز در نظريه‌پردازي رواج دارند. به همين دليل نويسنده به بررسي تطبيقي ان دو مي‌پردازد. شايسته‌سالاري از جهات مختلفي در اخلاق حرفه‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد. از طرفي حق افراد و كاركنان برخورداري از مديران لايق و منصف است و از طرف ديگر اقتضاي امانت‌داري در استفاده از منابع انساني شايست‌سالاري است. مقاله بيست و يكم اين مسأله را در قلمرو شرقي نظام‌مند و گسترده‌اي در اين موضوع دارد، در مقاله حاضر در دامنۀ محدود ديوان رسايل به بيان شروط انتصاب به اين ديوان، نحوۀ احراز شرايط و مقايسۀ بين آنچه نظريه‌پردازان آن دوره گفته‌اند، با آنچه در عمل به آن پاي‌بند شده‌اند، مي‌پردازد. نقش اخلاق حرفه‌اي و باورهاي ديني در توسعۀ كسب و كار در ايران پس از حملۀ مغول موضوع تحقيق در مقالۀ بيست و دوم است. از دوره ايلخانان نفوذ فتوت غير سياسي در ميان اقشار شهري، اين فرصت را براي اهل فتوت فراهم آورد كه با مشاركت در تعريف مباني نظري تشكيلات دنيوي اهل حرفه (اصناف)، تقدس بخشيدن به كار و نيز به سلسله مراتب صنفي، اخلاق حرفه‌اي آنها را بر اساس باورهاي ديني – فتوتي تدوين كنند. اين مقاله سراغاز پژوهش‌هاي محقق در نقش اخلاق حرفه‌اي در بازسازي تمدن ايران اسلامي پس از حملۀ مغول مي‌تواند باشد. يكي از مباحث اخلاق حرفه‌اي به اخلاق رهبريت و مديريت شهري بر مي‌گردد. در مديريت شهري استيفاي حقوق و منافع شهروندان از اهم وظايف كارگزاران است. مقاله بيست و سوم از مقدمه‌اي در ساختار حكومتي عصر صفويه به بررسي نهادهاي مسئول در قبال حقوق و منافع عمومي و روش‌هاي آنان مي‌پردازد. بخش چهارم مجموعۀ حاضر به طرح چالش‌هاي جديد، بررسي‌هاي تطبيقي و موردپژوهي اختصاص دارد. اين بخش شامل چهار مطالعۀ نظام‌مند به شرح زير است: رابطۀ اخلاق و قانون به دليل كثيرالاضلاع بودن از مسايل پيچيدۀ فلسفۀ حقوق و فلسفۀ اخلاق است. نياز به مميزي اخلاقي در مقام وضع قانون از مسايل مهم در اخلاق حرفه‌اي است. مقاله بيست و چهارم اين مسأله را با مداقۀ فراوان و تحليل تاريخي و حقوقي مورد بحث قرار داده و نتايج جديدي را عرضه كرده است. بدون ترديد، مقالۀ حاضر مي‌تواند قانون‌گذاران را ضرورت مميزي موضوعه توجه بيشتري دهد و مديران را در مقام آيين‌نامه و بخشنامه‌نويسي مدد رساند. مسائل انطباق اخلاقيات حاكم بر تجارب در جهان صنعتي با آموزه‌هاي ديني، چالشهاي فراواني را فرا روي مديران بنگاه‌هاي كسب و كار قرار داده است. مقاله بيست و پنجم، با عرضۀ آخرين اصول اخلاقي تجارت به فقها و اسلام‌شناسان ايراني و تحليل ديدگاه آنان با روش دفي فرضيه خود در انطباق اخلاق تجارت با آموزه‌هاي اسلام را به اثبات مي‌رساند. مسأله سرآمدي سازمان‌ها كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه بنگاه‌هاي بزرگ كسب و كار قرار گرفته است، نظر عالمان اخلاق را نيز به خود جلب كرده است. بر اساس مدلهاي رايج در سرآمدي سازمان به ويژه مدل EFQM توجه به مسئوليت‌هاي اخلاقي و اجتماعي سازمان و برخورداري از كارشناسان اخلاق حرفه‌اي است. مقاله بيست و ششم با گزارش اجمالي از مدل‌هاي سرآمدي به نقش ان در جاري‌سازي اخلاق در سازمان و نيز بررسي تطبيقي سرآمدي سازمان به منزلۀ يك نظريه با آموزه‌هاي اسلامي مي‌پردازد. جهت‌گيري كاربردي مجموعه حاضر محتاج ارايه نمونه‌اي از امكان اخلاقي‌سازي سازمان‌‌هاي كسب و كار است. مقالۀ بيست و هفتم با بررسي موردپژوهانه راه‌كار عملي تدوين منشور اخلاقي سازمان را نشان مي‌دهد. روش‌شناسي تدوين، مدل طراحي و نحوۀ آماده‌سازي منشور اخلاقي بر اساس تجربه‌اي ارايه مي‌شود كه در شركت سيمان داراب به راهنمايي مدير گروه اخلاق حرفه‌اي دانشگاه تهران به دست آمده است. ....................................................................................... فهرست اجمالي ديباچه پژوهشكده .............. بيست و هفت مقدمه ............................. سي و يك اخلاق حرفه‌اي در ايران باستان 1) بر سر گنج ..................3 2) اخلاق حرفه‌مند و پيشه‌وري در ايران باستان ........ 27 3) عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشيان ......... 49 4) ارزش‌هاي اخلاقي نزد ساسانيان ...................... 65 5) اخلاق مشاغل نزد پيشداديان و كيانيان .............. 97 اخلاق حرفه‌اي در آموزه‌ها و معرف اسلامي 6) جايگاه استقلال قاضي در اخلاق قضا ..................111 7) عدالت قاضي مبناي اخلاق حرفه‌اي قضاء ............131 8) اخلاق معجزه دوم نبوي ...................................157 9) مباني و الگوهاي اخلاق حرفه‌اي در نهج‌البلاغه ... 171 10) تعريف امانت‌داري و ابعاد آن در حرفه ........ 211 11) عوامل و پيامدهاي امانت‌داري در حرفه ..... 233 12) مباني فقهي و حقوقي امانت‌داري .......... 251 13) امانت‌داري در اخلاق حرفه‌اي ................. 275 14) تحليل ابعاد و آثار كم‌فروشي .................. 293 15) معاملات با جهت‌گيري نامشروع .............. 317 16) داد و سند فريبكارانه ............................. 343 17) مباني و اصول اخلاق تدريس در فلسفه اخلاق اسلامي.................................................... 369 18) كار و حقوق كارگر از ديدگاه اسلام ........... 393 اخلاق حرفه‌اي در تمدن اسلامي 19) ارزشگذاري اخلاقي مضمون آثار هنري نزد فارابي ..................................................... 419 20) وظايف و اختيارات نهاد نظارتي بر رفتار شهروندان در تمدن اسلامي ........................ 433 21) شايسته‌سالاري در ديوان رسائل از نظر تا عمل..................................................... 463 22) اخلاق حرفه‌اي و باورهاي ديني در بازار هاي ايران (سده‌هاي 8 – 12 ه‌ق) ....................... 491 23) مسئوليت‌هاي اخلاقي در قبال منافع عمومي در دوره حكومت صفوي ............................... 515 چالشها و بررسيهاي تطبيقي اخلاق قانون‌گذاري ..................................... 559 24) بررسي تطبيقي اخلاق تجارت در جهان امروز و اسلام ..................................................... 593 25) نقش تعالي سازماني در جاي‌سازي اخلاق در سازمان ................................................... 609 26) راه‌كار عملي تدوين منشور اخلاقي سازمان/653  

کتاب: اخلاق زیست محیطی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب: اخلاق زیست محیطی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - همراه با متن کامل در قسمت فهرست - مؤلف: تقی متقی ناشر: دفتر عقل . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.93 سال چاپ: 1387 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 3500 نسخه تعداد صفحات: 138 قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز) شابک: 9789642761265 . توضیح کتاب: بررسی سیره عملی و نظری پیامبر اکرم (ص) درباره طبیعت و اخلاق زیست‏ محیطی آن حضرت می‏باشد. در این پژوهش نخست تعریفی از طبیعت و محیط‏ زیست و اهمیت آن در آموزه‏ های اسلامی ارائه شده، آنگاه تخریب طبیعت و بحران‏های زیست‏ محیطی در عصر کنونی مورد شرح و بررسی قرار می‏گیرد. در ادامه به مبانی و اصول مکتب زیست‏ محیطی اسلام اشاره شده و سیره عملی و نظری پیامبر اکرم درخصوص طبیعت بیان گردیده است. بررسی اهمیت آب، خاک، کشاورزی، گل، درخت و گیاه و حیوانات در آموزه‏های نبوی و سیره پیامبر اسلام در برخورد با آنها و همچنین اخلاقی زیستی پیامبر درخصوص آلودگی محیط‏زیست و کشاورزی از مباحث مهم این نوشتار می‏باشد. ............................................................................................ فهرست ؛ با دستیابی به متن : ديباچه  پيش‏گفتار  بخش اول: محيط زيست طبيعي  فصل اول: تقدس طبيعت و محيط زيست  1. تعريف محيط زيست  2. جهان‏بيني و محيط زيست؛ مقدس بودن يا نبودن طبيعت  3. طبيعت در آموزه‏هاي اسلامي  الف) طبيعت، آيت الهي  ب) طبيعت، آفريده و پرورده خداوند  ج) طبيعت، نعمت خداوند  4. اسلام و شيوه تصرف در طبيعت  فصل دوم: تخريب طبيعت و بحران‏هاي زيست‏محيطي  فصل سوم: اسلام و مباني حفاظت از طبيعت و محيط زيست1  بخش دوم: اخلاق زيست‏محيطي پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله  كتاب‏نامه

کتاب: اخلاق زیست محیطی و کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم   کتاب : اخلاق زیست محیطی و کشاورزی   مؤلفان: سعید جاهدی‌پور، عبدالامیر بستانی، میثم صالحی، حسن حسین‌زاده ناشر: کیسان . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.485 سال چاپ: 1393 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 206 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: 9786009421206 . معرفی کتاب: .

كشاورزي در قرآن مجيد

بسم الله الرحمن الرحیم كشاورزي در قرآن مجيد   پدیدآور (ها) :ك‍اوه‌ خ‍اك‍س‍ار - كيوان خاكسار انتشارات : پادینا   تعداد صفحات :74 سال نشر : 1396 شابک : 9786008588290

رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم  رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث   نويسنده: علی متین به همت: پژوهشکده باقرالعلوم (ع)  انتشارات : بین الملل   تعداد صفحه / قطع و نوع جلد : 284صفحه / رقعی شومیز نوبت چاپ و سال چاپ : اول 1394 شابک : 9789643044558     توضیحات: کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع): علی متین نویسنده کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث در مقدمه این کتاب آورده است: دست یافتن به پاسخ های مناسب و شایسته در قبال سؤال ها و ابهام های موجود در بحث رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث، پرداختن به مباحثی که از آن ها غفلت شده و کمتر در کانون توجه بوده اند هدف تألیف این کتاب بوده است. این کتاب شامل شش فصل بوده که در فصل های اول و دوم مباحث رزق در لغت و مصادیق آن و اوصاف قرآنی و روایی رزق مورد بحث قرار داده شده است. در فصل های سه تا شش مباحثی همچون بررسی و تحلیل رزاقیت خداوند، وسایط فیض الهی، انسان و طلب رزق و روزی، وسعت و تنگی رزق و روزی و اسباب آن مطرح شده است. در بخشی از فصل اول این کتاب با اشاره به آین آیه قرآن کریم وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی) آمده است: «توصیف رزق به صفت «بی حسابی» از این باب است که رزق از ناحیه خدای تعالی بر طبق مرزوق صورت می گیرد، نه عوضی در آن هست و نه مرزوق طلبی از خدا دارد و نه استحقاق نسبت به رزق؛ آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتی و یا زبانی احتیاجی که در زبان درخواست می کنند؛ پس داده خدا در مقابل چیزی از بندگان قرار نمی گیرد، و به همین جهت حسابی در رزق او نیست. در فصل دوم آمده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی فرمودند «زمانی که لقمه ای از حرام در شکم بند ه ای وارد شود تمام ملائکه آسمان و زمین او را لعنت می کنند....». در بخش دست یابی به روزی مقدر از فصل سوم این کتاب در روایتی از امیرمومنان علیه السلام می خوانیم: «بدانید که آن چه خداوند برای بنده مقرر کرده است، بی کم و کاست به او برسد هر چند در چاره اندیشی و پیدا کردن راه های کسب روزی ناتوان باشد و نیز بیش از آن چه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد هر چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد». فصل چهارم نیز به مباحثی مانند امام واسطه فیض الهی و ائمه علت غایی آفرینش اشاره کرده است. فصل پنجم مباحثی مانند اهمیت کار، کوشش و تلاش، نکوهش تنبلی و بیکاری، جایگاه طلب رزق و روزی، گریزان بودن از طلب رزق و پیامدهای آن، اعتدال در رزق و روزی، دعا و توکل در طلب رزق، توکل و تلاش و مهم ترین وظایف انسان در برابر رزق و روزی را مورد بررسی قرار داده است. درآخرین فصل کتاب مؤلف فلسفه فراخی و تنگی رزق بندگان، افزایش و نقصان رزق و روزی و سنت های الهی، فراخ دستی، تهی دستی، و مصلحت بندگان، عوامل افزایش و کاستی رزق و روزی را بیان کرده است. مولف : علی متین به همت :  پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ناشر : انتشارات بین الملل

کتاب معنا شناسی واژه “زرع” در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم  کتاب معنا شناسی واژه "زرع" در قرآن کریم پدیدآور (ها) : سكينه عموزادي محمود رضايي سراجي ناشر : قسیم . شابک : 9786009724642 تعداد صفحات :151 نشر: 1396

آب و ادیان

بسم الله الرحمن الرحیم  آب و ادیان مؤلفان: یاسر سیستانی‌نژاد، محمد برشان ناشر: خط فاصله   زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.212 سال چاپ: 1391 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1500 نسخه تعداد صفحات: 60 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: 9786009256365   معرفی کتاب: در کتاب حاضر، جایگاه آب در ادیان و فرهنگ‌های مختلف بررسی شده است. این پژوهش، با هدف جمع‌آوری نظریه‌ها و مقاله‌های مختلف در زمینة جایگاه آب در فرهنگ ملل و ادیان الهی و بشری تدوین شده است. نگارنده در اثر حاضر، آب را در جهان اسطوره‌ها و ادوار کهن و در متن پندارها، باورها و اعتقادات ملل و نحل مختلف بررسی کرده و با تکیه بر گذشته و سنّت‌ها به معرّفی ارزش‌های نهفته در باورهایی که بر پایة ریشه‌های کهن فرهنگی و تاریخی ایستاده‌اند، پرداخته و بسیاری از زوایای ناشناختة نظریه‌ها و باورهای بشری دربارة آب را روشن می‌نماید. وی در این راستا با مروری اجمالی بر افسانه‌های آب، جایگاه این عنصر را در اساطیر یونان، دین یهود، آیین مسیح، آیین هندو، اسطوره‌های ایران باستان، آیین زردشت و دین مبین اسلام بررسی کرده و بخشی را نیز به معرّفی «آناهیتا» به عنوان «ایزد بانوی آب» اختصاص داده است.  

مدیریت آب در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت آب در اسلام   مؤلفان: ناصر فاروق، اسیت بیسواز، مراد بینو مترجم: علیرضا سلامت ناشر: روشنگران و مطالعات زنان ویراستار:حامد عاشوری زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 333.91 سال چاپ: 1387 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 224 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک: 9789641940166 ..................................................................................... معرفی: آب در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، به سرعت به یک عامل کلیدی توسعه تبدیل شده است. اما این منطقه یکی از مناطقی است که بالاترین نرخ رشد جمعیت و کمبود منابع آب طبیعی را به خویش اختصاص داده است و آب قابل دسترس نیز در بعضی مناطق به دلیل افزایش میزان آلودگی و پمپاژ بیش از حد، از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. از این رو با افزایش کمبودها در کشورهای خاورمیانه، رقابت برای تقاضای آب به شدت افزایش می‌یابد. در این خصوص دو راهکار پیشنهاد گردیده است. اول این که سیاست‌گذاران باید از تمامی ابزار موجود هم‌چون ارزش‌های دینی و فرهنگی برای یافتن راهکارهای مناسب استفاده کنند و دوم این که با وجود رقابت روزافزون بین بخش‌های مختلف، باید تصمیمات انسانی اتخاذ شود و فداکاری‌هایی در سطح یک کشور انجام گیرد. مدیریت آب از دیدگاه اسلام از جمله راهکارها برای تقسیم عادلانه منابع آبی است که دیدگاه اسلام را در باب برخی خط‌مشی‌های مدیریت هم‌چون: مدیریت تقاضای آب، استفادۀ مجدد از پساب، و نرخ‌گذاری عادلانه بیان می‌کند. کتاب حاضر حاصل تحقیقات شرکت‌کنندگان در کارگاه مدیریت منابع آب در جهان اسلام است که در دسامبر سال 1998 در شهر امان اردن و با حمایت انجمن بین‌المللی آب و شبکه اسلامی توسعه و مدیریت منابع آب برگزار شد. از جمله مباحث کتاب عبارت‌اند از: اسلام در خاورمیانه و شمال آفریقا، اصول دوبلین، آب و مساوات، حقوق آب و مالکیت اسلام، تعرفه‌های آب، موسسات مدیریت اسلامی آب، مدیریت تقاضای آب خانگی، شیوه‌های نرخ‌گذاری آب در ایران و بازارهای آب در اسلام .

حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم  حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی کتاب «حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی» به تازگی از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، منتشر شد.   مؤلف:مریم بلوچیان‌طرقی ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ویراستار: سیدجلال قیامی‌‌میرحسینی . . زبان: فارسی رده‌بندی دیویی: 297.483 سال چاپ: 1394 نوبت چاپ: 1 تیراژ: 1000 نسخه تعداد صفحات: 380 قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز) شابک 10 رقمی: 6000600046 شابک 13 رقمی: 9786000600044   معرفی: به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، حفاظت از محیط زیست، بخشی از ذهنیت جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و تخریب غیرقابل جبران منابع حیاتی زمین و آلودگی زیست محیطی، یکی از عمده ترین نگرانی های متفکران و کارشناسان است. حفاظت از محیط زیست، از جمله موضوعاتی است که در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی به آن سفارش شده و در این روزگار به سبب اهمیت حیاتی و حساس بودنش مورد توجه دولت ها و مردم جهان قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تخریب محیط زیست و ارائه راه حل برای بازسازی و بهبود وضعیت آن است. بی توجهی به مراتع، آلودگی آب، خاک و هوا، کاهش منابع آب های شیرین، فرسایش تدریجی زمین های کشاورزی و به طور کلی، استفاده غیر اصولی از نعمت های الهی انگیزه ای برای طرح مباحث این کتاب شده است. مریم بلوچیان طرقی؛ نویسنده این اثر بر آن است چنانچه تدبیر و قانونمندی های لازم برای مدیریت خردمندانه در این باره اتخاذ نشود؛ نسل های آینده در سراسر جهان با بحران های هولناک تری از جمله آلودگی آب، خاک، هوا، اسیدی شدن آب های شیرین، نابودی مراتع و کاهش زمین های کشاورزی، شیوع بیماری‌های روانی و ناشناخته و افزایش جرم رو به رو خواهند شد. مولف این کتاب، با تحقیق در منابع و متون اسلامی و فقه شیعه به این نتیجه رسیده است که اصول و قواعدی وجود دارد که با اجرای درست آن ها، می توان محیط زیست سالمی داشت. این نویسنده، به موضوع محیط زیست از 3 منظر اخلاقی، فقهی و حقوقی مدنی نگریسته و با استفاده از آموزه های دینی و فقه شیعه، راهکارهای مناسبی پیشنهاد کرده است. بلوچیان ویژگی این تحقیق را بررسی عوامل تخریب محیط زیست و ارائه راه حل برای بازسازی و بهبود وضعیت آن عنوان کرد و گفت: استفاده غیر اصولی از نعمت های الهی انگیزه ای برای طرح مباحث این کتاب شده است. این اثر در 5 فصل با عناوین «مباحث مقدماتی»، «محیط زیست، عناصر و آلودگی های آن»، «اخلاق و محیط زیست»، «فقه و محیط زیست» و «حقوق و محیط زیست» تهیه و تنظیم شده است. کتاب «حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی»، در شمارگان یک هزار نسخه و قطع وزیری تدوین شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. ........................................................................................................ تصاویر مرتبط: ........................................................................ منبع: پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

مهر ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930